Červen 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 12 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8+1/8, obec Babice, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8+1/8, obec Babice, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.06.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 72 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Babice, č.p. 68, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 72), a dále pozemku p.č. 224/2 - zahrada, vše v k.ú. Velké Babice, obec Babice, okres Hradec Králové.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Babice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Babice č.p. 68, 503 51 Babice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 265/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Babice, č.p. 1, 503 51 Babice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a vlastní žumpu. Dle místního šetřeí a dle informací ČSÚ v obci Babice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 3+1 (I. nadzemní podlaží) a 3+kk (II. nadzemní podlaží) každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1934. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1980 byla provedena nadstavba II. nadzemního podlaží, včetně modernizace vnitřního vybavení původního rodinného domu. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná stavba kůlny s dílnou se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou), za kterou se nachází přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou, b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na kamenných sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, studna, žumpa, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Stav: ODROČENO
Kdy: 12.06.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši1/10 k nemovitým věcem - rodinnému domu č.p. 638, příslušejícímu k části obce Jáchymov, na pozemku p.č. St. 872, včetně pozemku p.č. St. 872 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům s e dvěma nadzemními podlažími a zřejmě s  částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Jáchymov, na ulici Palackého v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 4976 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jáchymov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 90 roků. V průběhu životnosti objekt zřejmě neprošel žádnými zásadními rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako zhoršený.Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.06.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 833.400 Kč
Jistota: 125.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – bytová jednotka č. 598/12 v budově č.p. 598, příslušející k části obce Světlá nad Sázavou, na pozemku p.č. St. 909, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 704/26035, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2772 a listu vlastnictví č. 2758, vše v k.ú. Světlá nad Sázavou, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod.

Bytová jednotka č. 598/12 se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, netypového, multifunkčního domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sázavská. Multifunkční dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Světlá nad Sázavou je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1085/13, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a přes pozemky p.č. 1085/3 a p.č. 68/1, které jsou ve vlastnictví Města Světlá nad Sázavou. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1978. V roce 2014 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
Stav: NEVYDRAŽENO
Kdy: 12.06.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 32/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lhotka na Labem, č.p. 26, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 32/1), LV č. 84, v k.ú. Lhotka nad Labem, obec Lhotka nad Labem, okres Litoměřice.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod pultovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovka) a plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lovosice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Lhotka nad Labem č.p. 26, 410 02 Lhotka nad Labem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu, a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 526/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Lhotka nad Labem, č. p. 22, 41002 Lhotka nad Labem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Dle informací ČSÚ v obci Lovosice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: 2x ocelová vrata s dřevěnými latěmi, žumpa, venkovní schody betonové, zpevněná plocha z cihel pálených, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Přepychy, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Přepychy, okres Pardubice
Stav: ODROČENO
Kdy: 12.06.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 219.400 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem evidovaných na LV č. 40, sestávajícím z pozemku p.č. 16/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 86/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 105/9 – ostatní plocha, pozemku p.č. 105/11 - ostatní plocha, pozemku p.č. 111/3 - orná půda, pozemku p.č. 111/4 - orná půda, pozemku p.č. 111/6 - orná půda, pozemku p.č. 131 - orná půda, pozemku p.č. 184 - orná půda, pozemku p.č. 253/1 - orná půda, pozemku p.č. 253/2 - orná půda, pozemku p.č. 292 - orná půda, pozemku p.č. 345/2 - orná půda, pozemku p.č. 408/2 – orná půda, pozemku p.č. 409/1 - orná půda, pozemku p.č. 464/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 464/6 - ostatní plocha a pozemku p.č. 485 - orná půda, vše v k.ú. Přepychy, obec Přepychy, okres Pardubice, vše v k.ú. Přepychy, obec Přepychy, okres Pardubice.

Pozemek p.č. 16/1 - trvalý travní porost je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 86/2 - trvalý travní porost je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 105/9 - ostatní plocha, pozemek p.č. 105/11 - ostatní plocha, pozemek p.č. 111/3 - orná půda, pozemek p.č. 111/6 - orná půda, pozemek p.č. 464/5 - ostatní plocha a pozemek p.č. 464/6 - ostatní plocha jsou situovány ve východní až severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 105/9, p.č. 105/11, p.č. 464/5 a p.č. 464/6 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 111/4 - orná půda a pozemek p.č. 485 - orná půda jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 131 - orná půda je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 184 - orná půda je situován v severovýchodní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 253/1 - orná půda a pozemek p.č. 253/2 - orná půda jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 488/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 254/2 - orná půda, který je ve vlastnictví jiných subjektů, přístup právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 20 m od předmětu ocenění. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 292 - orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 345/2 - orná půda je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 408/2 - orná půda a pozemek p.č. 409/1 - orná půda jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.06.2019 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 473.400 Kč
Jistota: 71.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Májová 342, 403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1011859&y=50.6704706&z=18&base=ophoto&source=addr&id=8885647

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 342/4 v budově č.p. 342, 343, příslušející k části obce Neštěmice, na pozemcích p.č. 174 a p.č. 175, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 622/7518, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1190 a listu vlastnictví č. 843, vše v k.ú. Neštěmice, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem.

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Májová. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Ústí nad Labem je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 171 a přes pozemek p.č. 176, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1978. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce stoupaček. V roce 2016 byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. V roce 2017 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, částečné zateplení půdy a byla provedena výměna žlabů a svodů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/6, obec Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/6, obec Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.06.2019 09:30
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 226.700 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Buda, č.p. 12, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 13), pozemku p.č. 2 - zahrada a pozemku p.č. 3 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Buda, obec Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

Jedná se o přízemní, zděný, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům s částečným druhým nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Bakov nad Jizerou, místní části Buda, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Buda 12, 294 01 Bakov nad Jizerou - Buda. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 382/5 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a přes pozemek p.č. 374/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bakov nad Jizerou, Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z obytné a hospodářské části. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v  posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, zděný hospodářský objekt pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, kovová vrata, kovová vrátka, betonové schody do RD, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 13 867m2 , podíl 1/12, obec Trutnov, okres Trutnov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 13 867m2 , podíl 1/12, obec Trutnov, okres Trutnov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.06.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 70.000 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.9308168&y=50.5739371&z=11&source=muni&id=2877

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitostem-pozemkům p.č. 121/18 - orná půda, p.č. 121/19 - orná půda, p.č. 121/73 - ostatní plocha, p.č. 121/74 - ostatní plocha, p.č.149/12 - trvalý travní porost, p.č. 279/11 - trvalý travní porost, p.č. 445/10 - orná půda, p.č. 884 - orná půda, p.č. 945/1 - orná půda a p.č. 2072/43 - orná půda, vše v k.ú. Střížovice u Plzně, obec Střížovice, okres Plzeň-jih.

Pozemky p.č. 121/18, p.č.121/19, p.č. 121/73, p.č. 121/74 a p.č. 445/10 se nacházejí v okrajové, severovýchodní části zastavěného území obce s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci. Pozemky p.č. 279/11 a p.č. 445/10 jsou situovány v odlehlé, východní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemek p.č. 945/1 se nachází v odlehlé, západní části katastrálního území a je přístupný přes nezpevněné pozemky. Tyto pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 884 a p.č. 2072/43 jsou situovány v okrajové, západní části zastavěného území obce, tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Část pozemku p.č. 884 (cca 600 m2) a pozemek p.č. 2072/43 jsou v územním plánu obce vedena v plochách „plochy venkovské obytné zástavby - výhled“ a druhá část pozemku p.č. 884 (1.202 m2) je vedena v plochách „liniová zeleň a trvalé travní porosty“. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2/20, obec Bartošovice, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2/20, obec Bartošovice, okres Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.06.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 79.500 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/20 k nemovitým věcem sestávající z:I) pozemku p.č. 1021 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bartošovice, č.p. 248,bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 1021), pozemku p.č. 1022 - zahrada a pozemku p.č. 1023 -orná půda, vše v k.ú. Bartošovice, obec Bartošovice, okres Nový Jičín.II) pozemku p.č. 1057 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1058 - zahrada a pozemku p.č. 1077/2 -zahrada, vše v k.ú. Bartošovice, obec Bartošovice, okres Nový Jičín.

I) Rodinný dům č.p. 248 s příslušenstvím a pozemky p.č. 1021, p.č. 1022 a p.č. 1023. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinnýdům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Bartošovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Bartošovice 248, 742 54 Bartošovice na Moravě. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2833/1 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1020 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54.Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní žumpu na vyvážení. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Bartošovice dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z hlavní komunikace), navazuje přízemní hospodářský objekt ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále vlevo navazuje přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (betonové), studna, žumpa,přípojky IS. II) Pozemky p.č. 1057, p.č. 1058 a p.č. 1077/2 s příslušenstvím Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1057 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 1058 - zahrada a pozemku p.č. 1077/2 - zahrada, vše v k.ú. Bartošovice, obec Bartošovice, okres Nový Jičín, které jsou situovány v rovinném terénu ve vnitřní, zastavěné části obce. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Bartošovice možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Pozemky p.č. 1057 a p.č. 1058 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2833/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bartošovice, Bartošovice 135, 742 54. Pozemek p.č. 1077/2 je přístupný po zpevněné komunikaci III. třídy na pozemku p.č. 1070/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů. Dle platného územního plánu obce Bartošovice jsou pozemky zahrnuty v plochách: p.č. 1057 „ZU - plochy zeleně zastavěného území“, p.č. 1058 - „ZU - plochy zeleně zastavěného území“ - p.č. 1077/2 - „SB - plochy smíšené obytné individuální.“ Pozemky se nachází v blízkosti vodoteče. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

 • JPG Foto7 , Velikost: 143.89 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Foto6 , Velikost: 143.49 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Foto5 , Velikost: 48.84 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Foto4 , Velikost: 66.41 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Foto3 , Velikost: 89.93 kB, Datum poslední změny: 04.06.2019
 • JPG Foto2 , Velikost: 83.34 kB, Datum poslední změny: 04.06.2019
 • JPG Foto1 , Velikost: 94.09 kB, Datum poslední změny: 04.06.2019
 • JPG Katastrální mapa03 , Velikost: 282.62 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Katastrální mapa02 , Velikost: 187.14 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • JPG Katastrální mapa01 , Velikost: 228.72 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
 • pdf Dražební vyhláška EX 27086-11 , Velikost: 432.44 kB, Datum poslední změny: 23.05.2019
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 3906m2, podíl 1/16, obec Lichnov, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 3906m2, podíl 1/16, obec Lichnov, okres Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.06.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 65.400 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1933/1 - orná půda, v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, okres Nový Jičín.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1933/1 - orná půda, v k.ú. Lichnov u Nového Jičína, obec Lichnov, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Lichnov. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č.1893/2 - trvalý travní porost a p.č. 2101/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví různých subjektů - přístup právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Lichnov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.Dle platného územního plánu obce Lichnov (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „BV - plochy bydlení venkovské smíšené.“ Dle sdělení pracovnice Obecního úřadu v Lichnově, paní Moniky Kutáčkové, nebylo na oceňovaný pozemek vydáno žádné územní rozhodnutí. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

 • JPG Mapa03 , Velikost: 321.26 kB, Datum poslední změny: 28.05.2019
 • JPG Mapa02 , Velikost: 236.28 kB, Datum poslední změny: 28.05.2019
 • JPG Mapa01 , Velikost: 179.63 kB, Datum poslední změny: 28.05.2019
 • JPG Foto2 , Velikost: 83.34 kB, Datum poslední změny: 04.06.2019
 • JPG Foto1 , Velikost: 94.09 kB, Datum poslední změny: 04.06.2019
 • pdf Znalecký posudek EX 17554-12 , Velikost: 691.9 kB, Datum poslední změny: 28.05.2019
 • pdf Dražební vyhláška EX 17554-12 , Velikost: 303.26 kB, Datum poslední změny: 28.05.2019
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 7681m2, podíl 1/2, obec Brankovice, okres Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 7681m2, podíl 1/2, obec Brankovice, okres Vyškov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.06.2019 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 41.180 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 967/6 - orná půda, pozemku p.č. 975/4 - orná půda, pozemku p.č. 989/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1001/42 - orná půda, pozemku p.č. 3206/1 - orná půda a pozemku p.č. 4099/10 -vodní plocha, vše v k.ú. Brankovice, obec Brankovice, okres Vyškov.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 967/6 - orná půda, pozemku p.č. 975/4 - orná půda, pozemku p.č. 989/14 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1001/42 - orná půda, pozemku p.č. 3206/1 - orná půda a pozemku p.č. 4099/10 - vodní plocha, vše v k.ú. Brankovice, obec Brankovice, okres Vyškov. Pozemky p.č. 967/6, p.č. 4099/10 a p.č. 975/4 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v  odlehlé, jižní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 989/14 a p.č. 1001/42 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území a jsou přístupné přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové porosty plevelného charakteru. Pozemek p.č. 3206/1 se nachází v jižní části katastrálního území a je přístupný přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, bez zohlednění váznoucího nájemního práva.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS