Červenec 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 14 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělské pozemky 14 999m2, podíl 1/3, obec Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělské pozemky 14 999m2, podíl 1/3, obec Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 75.000 Kč
Kdy: 13.07.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 56.600 Kč
Jistota: 8.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázně věcné břemeno: věcné břemeno ochrany vodního zdroje v rozsahu vyznačeném v GP 66-101402/2000 šrafováním, dle čl. II tohoto rozhodnutí OÚ Rychnov n. Kn..

Popis:

Pozemky parc.č. 3301 a 3300 na sebe navazují, nachází se ve vzdálenosti cca 130 m od okrajové zástavby obce Prorubky. Jsou převážně mírně svažitého terénu. Nacházejí mimo hranice zastavěného území obce, v plochách NZo - plochy zemědělské - orné. Pozemek parc.č. 3301 je veden katastrem nemovitostí dle druhu jako orná půda, pozemek mezi zpevněnou cestou a pozemkem parc.č. 3301, tedy pozemek parc.č. 3300 (podél cesty) je veden jako ostatní plocha - zeleň. Na pozemku parc.č. 3300 je rostlinstvo, které tvoří stromořadí v jedné linii podél cesty. Zemědělský pozemek parc.č. 3301 je obhospodařován v rámci součásti většího hospodářského celku. Přístup k pozemkům je po polní zpevněné cestě. Pozemky se dle věcného břemene nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodních zdrojů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/2, obec Krupka, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/2, obec Krupka, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 130.000 Kč
Kdy: 13.07.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 jednotky č. 584/10 v budově č.p. 582, č.p. 583, č.p. 584, č.p. 585, č.p. 586, č.p. 587, č.p. 588, příslušející k části obce Bohosudov, na pozemku p.č. St. 709, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 807/64125, vše zapsané na LV č. 3390 a listu vlastnictví č. 3315, vše v k.ú. Bohosudov, obec Krupka, okres Teplice, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Bytový dům je vybaven osobním výtahem. Je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Komenského.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 599/4, který je ve vlastnictví Města Krupka. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení, výtahu a původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je dle sdělení povinného situováno v prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, obec Znojmo, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, obec Znojmo, okres Znojmo
Stav: VYDRAŽENO
Za: 186.700 Kč
Kdy: 20.07.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 186.700 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Znojmo, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek pod stavbou p.č. 1853/3 - zastavěná plocha a nádvoří je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Předmět ocenění je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 831/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2204 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Znojma. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění.

Ve městě Znojmo je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Byla provedena přístavba zadní, pravé části objektu. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bílina, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Bílina, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 227.500 Kč
Kdy: 20.07.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 223.500 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je byt č. 731/6 v budově č.p. 731, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 1636/47, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 727/13070, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4191 a listu vlastnictví č. 3479, vše v k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice. Byt se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Bytový dům není vybaven žádným výtahem. Dům je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sídliště Za Chlumem.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1636/95, který je ve vlastnictví Města Bílina. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2006 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2012 byla provedena výměna stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 13 704m2, podíl 2/4, obec Tis, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 13 704m2, podíl 2/4, obec Tis, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 164.000 Kč
Kdy: 20.07.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 98.000 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemky se nacházejí roztroušeně mimo zastavěnou část obce. Zemědělské pozemky jsou běžně obdělávané, mírně svažité a jsou součástí větších půdních celků. Lesní pozemek tvoří okrajovou část vykáceného pruhu lesa.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Panenské Břežany, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Panenské Břežany, okres Praha-východ
Stav: VYDRAŽENO
Za: 630.000 Kč
Kdy: 20.07.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 390.000 Kč
Jistota: 59.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Panenské Břežany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Na pískách 123, 250 70 Panenské Břežany. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 454/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Panenské Břežany.

V obci Panenské Břežany možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Původní stáří domu je cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na pozemku p.č. St. 216 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - garáž. Jedná se o přízemní, zděný objekt s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Za domem, při levé horní hranici pozemku p.č. 141/6 - zahrada, je situována přízemní, zděná kůlna s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Dále je za domem je situována přízemní, zděná kůlna s dílnou pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Ivanovice na Hané, okres Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Ivanovice na Hané, okres Vyškov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 782.000 Kč
Kdy: 20.07.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 497.000 Kč
Jistota: 75.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pultovou střechou krytou plechovou krytinou a standardní povlakovou krytinou IPA. Dům je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části města Ivanovice na Hané, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese Osvoboditelů 586/54, 68323 Ivanovice na Hané. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 687/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a přes pozemek p.č. 686/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Ivanovice na Hané.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu, septik. Ve městě Ivanovice na Hané je dále možné napojení na hloubkovou kanalizaci. Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří domu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1984 byla přistavěna dvorní část objektu. V roce 2006 byly z části vyměněny okna za nová plastová a byla provedena modernizace kuchyně a sociálního zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na zadní, pravou část domu navazuje zděná kůlna pod pultovou střechou krytou taškou pálenou, za kterou je situován přístřešek ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 649m2, obec Zbůch, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 649m2, obec Zbůch, okres Plzeň-sever
Stav: VYDRAŽENO
Za: 800.000 Kč
Kdy: 27.07.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 393.500 Kč
Jistota: 59.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno: Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy v rozsahu stanoveném geom.pl.č.611-652/2007, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající se z pozemku p.č. 778/19 - orná půda, v k.ú. Zbůch, obec Zbůch, okres Plzeň-sever, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Zbůch, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 199 - ostatní plocha a p.č. 778/20 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Zbůch, Náměstí 205, 33022 Zbůch.

V obci Zbůch je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Zbůch je pozemek zahrnut v plochách jako: „bydlení čistě individuální“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, 832m2 - podíl 1/9 + 1479m2 podíl 1/3, obec Doksy, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, 832m2 - podíl 1/9 + 1479m2 podíl 1/3, obec Doksy, okres Česká Lípa
Stav: VYDRAŽENO
Za: 93.000 Kč
Kdy: 27.07.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.134 Kč
Jistota: 500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti váznou věcná břemena chůze a jízdy.

Popis:

1) LV č. 2559

Pozemky jsou půdorysně ve tvaru podlouhlého obdélníka (parc.č. 2187/30) a ve tvaru písmene „L“ (parc.č. 2187/33), netvoří funkční celek (jsou od sebe vzdáleny cca 100 m), situovány na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační domy. Centrum obce Doksy je ve vzdálenosti 4,9 km, do České Lípy je vzdálenost 16 km. Přístup k pozemkům je možný z místní komunikace.

2) LV č. 2385

Pozemek je půdorysně ve tvaru mnohoúhelníku, tvoří funkční celek s pozemkem parc.č. 2187/33 (LV č. 2559), situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační domy. Centrum obce Doksy je ve vzdálenosti 4,9 km, do České Lípy je vzdálenost 16 km. Přístup k pozemku je možný z místní komunikace přes pozemek parc.č. 2187/33 (LV č. 2559).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 401.000 Kč
Kdy: 27.07.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 259.500 Kč
Jistota: 39.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 1+1 se nachází ve 3.NP budovy bytového domu (panelový dům). Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je rohový, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří bytové a rodinné domy. Centrum obce Benešov nad Ploučnicí je ve vzdálenosti 1,3 km, do Děčína je vzdálenost 9 km. Přístup k objektu je možný z ulice Družstevní. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata se zahradou 681m2, obec Konárovice, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata se zahradou 681m2, obec Konárovice, okres Kolín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 369.500 Kč
Kdy: 27.07.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 369.500 Kč
Jistota: 56.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Chata je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka s přístavbou kůlny, je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rekreační chaty. Centrum obce Konárovice je ve vzdálenosti 2,0 km, do Kolína je vzdálenost 10 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchov, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchov, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 177.150 Kč
Kdy: 27.07.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 137.150 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 1+0 se nachází v 1.NP budovy bytového domu. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící se dvěma vstupy, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří bytové a rodinné domy. Centrum obce Duchcov je ve vzdálenosti 1,2 km, do Teplic je vzdálenost 8 km. Přístup k objektu je možný z ulice Jungmannova. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Čejov, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Čejov, okres Pelhřimov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 298.000 Kč
Kdy: 27.07.2017 14:30
Kde: www.exdrazby,cz
Nejnižší cena podání: 153.500 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Čejov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese: Čejov 161, 396 01 Čejov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1639 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1645/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Čejov.

V obci Čejov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zařízením (umyvadlo a suché WC mimo objekt). Původní stáří domu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti dům pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

U rodinného domu, vpravo je situována přízemní, zděná rozestavěná garáž pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS