Červenec 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 7 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 78.400 Kč
Kdy: 12.07.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.400 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 570/56 - ostatní plocha o výměře 4 m2, pozemku p.č. 1131/145 - orná půda o výměře 3026 m2 a pozemku p.č. 1735/290 - ostatní plocha o výměře 45m2, vše v k.ú. Polešovice, obec Polešovice, okres Uherské Hradiště.

Nemovité věci jsou situovány v západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 1735/290 se nachází těleso zpevněné komunikace. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec  Bakov nad Jizerou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Bakov nad Jizerou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 19.000 Kč
Kdy: 12.07.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 (jedna polovina) na nemovité věci – pozemku parc. č. 305/159 - trvalý travní porost o výměře 2952 m2 v kat. území Zvířetice, obec Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, zapsáno na listu vlastnictví č. 129.

Oceňovaný pozemek se nachází cca 850 m jihovýchodně od okraje zastavěné části města Zvířetice. Jedná se o rovinný travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V terénu není blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Možný pronájem oceňovaného pozemku byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Městský úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace. Příslušenství nemovitosti nebylo zjištěno. Obec Zvířetice je částí města Bakov nad Jizerou. Nachází se cca 3 km západně od města Bakov nad Jizerou, cca 8 km jihozápadně od města Mnichovo Hradiště a cca 9 km severně od města Mladá Boleslav. Jedná se o část města se středně rozvinutou infrastrukturou a s nízkou nabídkou občanského vybavení. Širší nabídka občanského vybavení je dostupná v centru města Bakov nad Jizerou, v Mnichovu Hradišti a v Mladé Boleslavi.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 27.000 Kč
Kdy: 12.07.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 16.500 Kč
Jistota: 2.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 500/9 – orná půda o výměře 6503 m2 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova, obec Vilémov, okres Havlíčkův Brod.

Pozemek parc.č. 500/9 se nachází mimo zastavěný intravilán obce Vilémov, u místní části Točice. Je převážně rovinatého terénu. Dle územního plánu se nachází v plochách stabilizovaných „NZ – Plochy zemědělské". Dohromady tvoří s okolními pozemky větší zemědělský celek. Centrum obce Vilémov je ve vzdálenosti 2,4 km, do Havlíčkova Brodu je vzdálenost 28 km. Přístup k pozemku je možný ze silnice ve směru z Vilémova do Chotěboře, před oddělenou částí obce Vilémov - Točice, dále přes okolní zemědělské pozemky, pouze zemědělskými stroji. Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Brtnice, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Brtnice, okres Jihlava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 102.500 Kč
Kdy: 12.07.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 38.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno podle listiny dle GPL č.1125-399/2013, s oprávněním pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 a povinností pro parcely č. St. 364/2 a č. 2326, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná sml.č.JI-014130006082/013 ze dne 17.02.2014 s právními účinky zápisu ke dni 13.03.2014. Zápis proveden dne 06.05.2014.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 364/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2, pozemku p.č. St. 364/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 163 m2, jehož součástí je stavba: Brtnice, č.p. 133, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 364/2), pozemku p.č. 213 - zahrada o výměře 304 m2 a pozemku p.č. 2326 - ostatní plocha o výměře 18m2, vše v k.ú. Brtnice, obec Brtnice, okres Jihlava.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Brtnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese: Zašpitál 133, 588 32 Brtnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1357/20 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 2060/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Brtnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, kovová vrata s drátěným pletivem v kovovém rámu, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovovém rámu, venkovní schody betonové do RD, suché WC, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat ostatní vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/9, obec Zvoleněves, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 53.500 Kč
Kdy: 26.07.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na předmětné nemovitosti vázne věcné břemeno pohledávky 3000 Kč – Barbory Roučkové převzaté z pozemkové knihy a to na základě listiny: Usnesení soudu číslo deníku 2126/1927 evidované Katastrálním úřadem pod č.j. Z-13200064/1969-231.Tato skutečnost je v části znaleckého posudku zabývající se omezením vlastnických práv uvedena a při stanovení výsledné ceny k ní bylo přihlédnuto.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 110 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2 jehož součástí je stavba: Zvoleněves, č.p. 98, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 110) a pozemku p.č. 93/3 – zahrada o výměře 331 m2, vše v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

Oceňovaná nemovitost - dům č.p. 98 se nachází v intravilánu obce Zvoleněves. Dům je samostatně stojící nad úrovní zpevněné komunikace. Dispozice ani vybavení domu nebylo možné zjistit. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, jednopodlažní s půdou. Dům má obdélníkový půdorys, základy jsou kamenné, svislé konstrukce pravděpodobně smíšené, krovy a stropy dřevěné. Střecha sedlová, krytina střechy pálená taška. Klemp. konstrukce jsou z pozink. plechu. Fasádní omítky jsou štukové. Okna plastová, dveře dřevěné. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě. Stáří domu je cca 90 let. Dům se nachází na pozemku parc. č. St. 110, na pozemku se dále nachází zpevněná příjezdová plocha, vstupní vrata jsou plechová, pozemek oplocen drátěným pletivem do kovových rámů. Zbytek pozemku (předzahrádka) je zatravněn. Za pozemkem parc.č. St. 110 se nachází pozemek parc.č. 93/3 jež je v KN veden jako zahrada. Tento pozemek je obdélníkového tvaru, svažitý jihovýchodním směrem. Na pozemku se nachází stavba (kůlna - pravděpodobně dřevěné konstrukce se sedlovou střechou).

Vesnice Zvoleněves leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Slaný. Obec Zvoleněves se rozkládá asi 12 km severovýchodně od Kladna a 8 km východně od města Slaný. V obci je k dispozici mateřská i základní škola, sportovní hřiště, knihovna, kostel, ordinace praktického a zubního lékaře, poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde železniční zastávka.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x Rodinný dům + pozemky, podíl 1/16, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem
Stav: VYDRAŽENO
Za: 22.800 Kč
Kdy: 26.07.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.800 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na nemovitých věcech zapsaných na listu vlastnictví č. 463 pro katastrální území Petrovice u Chabařovic – pozemek p.č. St. 628/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 (na pozemku stojí stavba, která není předmětem dražby: jiná stavba bez čp/če, zapsaná na listu vlastnictví č. 62), objekt čp. 502, rod. dům, na pozemku p.č. 628/2, pozemek p.č. St. 628/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, objekt čp. 590, rod. dům, na pozemku p.č. 628/3, pozemek p.č. St. 628/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, pozemek p.č. 1907/19 – zahrada o výměře 126 m2, pozemek p.č. 3126 – ostatní plocha o výměře 217 m2, vše v k.ú. Petrovice u Chabařovic, obec Petrovice, okres Ústí nad Labem.

Původní dvojdům je propojený spojovací chodbou, která je vedena jako „jiná stavba bez čp/če stojící na parc.č. St. 628/1“ na LV č. 62 - jiný vlastník. Dva samostatně evidované rodinné domy jsou půdorysně postaveny ve tvaru obdélníka s vystupujícími přístavbami vstupů. Situováno na svažitém terénu. Dům č.p. 502 je v původním stavu - okna jsou dřevěná se zdvojeným zasklením, krytina plechová, vytápění lokální typu Gamaty, bez izolací proti zemní vlhkosti. Dům č.p. 590 má okna plastová, ½ střešní krytiny je šindel a ½ střešní krytiny je plechová, vytápění je ústřední - kotel na tuhá paliva. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Petrovice je ve vzdálenosti 1,8 km, do Ústí nad Labem je vzdálenost 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu (situovanou na cizím pozemku).

Detailní prohlídka RD č.p. 590 nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby – RD č.p. 590; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Zastavěná plocha RD č.p. 502 resp. č.p. 590 činí 72,81 m2 resp. 71,64 a užitná plocha 100,34 resp. 98,48 m2. Dispozice RD č.p. 502 (dispozice RD č.p. 590 je obdobná jen zrcadlově obrácená – chodba a schodiště jsou společné pro oba rodinné domy – na LV č. 62 (jiný vlastník)): 1.PP: vstup, chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), technické a skladové místnosti, 1.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), vstup, chodba, kuchyň, obývací, pokoj, koupelna, WC, dílna (přístavek), 2.NP: chodba, schodišťový prostor – na LV č. 62 (jiný vlastník), pokoj – 2x.

U domu č.p. 502 i č.p. 590 jsou prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení. Nedostatky v údržbě projevují na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování). Dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních a u č.p. 502 i na vnitřních omítkách. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby.

Detailní identifikace příslušenství nemohla být provedena. Příslušenství tvoří: Zpevněné plochy, Inženýrské sítě - přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, rostlinstvo které je součástí pozemku p. č. 3126: ovocné stromy (1 kus)Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS