Červenec 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Mikulůvka, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/4, obec Mikulůvka, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.07.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.9086648&y=49.4082536&z=19&base=ophoto&q=Mikul%C5%AFvka%2039&source=addr&id=11010343&ds=1

Mikulůvka 39, 756 24 Mikulůvka, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 491 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mikulůvka, č.p. 39, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 491), a dále pozemku p.č. 1843 - zahrada, vše v k.ú. Mikulůvka, obec Mikulůvka, okres Vsetín.

Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mikulůvka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mikulůvka 39, 756 24 Mikulůvka. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1790 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Mikulůvka, č. p. 226, 75624 Mikulůvka a dále přes pozemek p.č. 2123 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů. Dle sdělení starosty obce pana Ing. Zdeňka Marka, je tato zahrnuta do pasportu komunikací. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro (odpojeno). Dle informací ČSÚ v obci Mikulůvka je dále možné napojení na obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Před rodinným domem, vlevo (pohled na vstup do objektu), je situována přízemní zděná kůlna pod plochou střechou krytou plechovou krytinou. Na pravou část této navazuje přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou. b) venkovní úpravy: nadzemní sklep, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Členský podíl v bytovém družstvu s právem užívání bytu 3+1, obec  Jirkov, okres Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Členský podíl v bytovém družstvu s právem užívání bytu 3+1, obec Jirkov, okres Chomutov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.07.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 920.000 Kč
Jistota: 138.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.4315080&y=50.4997110&z=17&base=ophoto&q=ml%C3%A1de%C5%BEnick%C3%A1%201639&source=addr&id=11068412&ds=1

Mládežnická 1639, 431 11 Jirkov, Česko
Popis:

Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti člena Stavebního bytového družstva Chomutov, Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČO: 00041955, s právem užívání družstevního bytu č. 124 v budově č.p. 1639, příslušející k části obce Jirkov, na pozemku p.č. 3670/6, zapsané na listu vlastnictví č. 2856, vše v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov.

Družstevní byt č. 124 se nachází v IX. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s devíti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Mládežnická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3670/13 a dále přes pozemky p.č. 3670/11 a p.č. 3670/74, které jsou ve vlastnictví Města Jirkov. Pozemek pod objektem p.č. 3670/6 (LV č. 2856) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Chomutov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová včetně parapetů. Družstevní byt o podlahové ploše 67,15m2 je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru obloženém sádrokartonovými deskami. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2013 bylo provedeno obložení původního prefabrikovaného bytového jádra sádrokartonovými deskami, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v koupelně a kuchyni, byly položeny nové podlahové krytiny a obklady, byly osazeny nové interiérové i vchodové dveře a byla provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění průměrná. Dle sdělení Stavebního bytového družstva Chomutov výše nesplacené anuity (částka spojená s výstavbou či pořízením bytového domu) na družstevním bytě č. 124 ke dni 21.2.2022 činí 0,- Kč.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Objekt občanské vybavenosti, obec Sokolov, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Objekt občanské vybavenosti, obec Sokolov, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.07.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000.000 Kč
Jistota: 1.500.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.6377563&y=50.1709471&z=17&base=ophoto&source=addr&id=11176054&ds=1

Chebská 2096, 356 01 Sokolov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 3882/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 916 m2, jehož součástí je stavba: Sokolov, č.p. 2096, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 3882/11) a pozemku p.č. 3877/1 - ostatní plocha o výměře 3024 m2, vše na listu vlastnictví č 11782 v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, částečně podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Sokolov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Chebská 2096, 356 01 Sokolov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3633/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a na vlastní jímku. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Sokolov nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává z prostorů administrativních s kompletním zázemím, nákladním výtahem a osobním výtahem: - I. podzemní podlaží: kryt civilní obrany (užíváno jako archiv), sklady, úklidová místnost, strojovna vzduchotechniky, rozvodna ÚT, strojovna chlazení, technické a sociální zázemí - I. nadzemní podlaží: kuchyně, jídelna, administrativní prostory, sociální zázemí - II. nadzemní podlaží: administrativní prostory, výdejna jídla, kuchyně, sociální zázemí - III. nadzemní podlaží: administrativní prostory, sociální zázemí - IV. nadzemní podlaží: administrativní prostory, sociální zázemí. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1989. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2000 byla vyměněna nová střešní krytina. V roce 2005 byla vyměněna okna za nová plastová ve II., III. a IV. nadzemním podlaží. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršený. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle oceňovaného objektu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace), je situován přízemní objekt s pultovou střechou krytou plechovou krytinou (tento slouží jako nouzový východ z civilního krytu). b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, nakládací rampa betonová 3x, venkovní schody, zpevněné plochy, jímka, přípojky IS

ELKTRONICKÁ DRAŽBA! Průmyslový areál, obec Sokolov, okres Sokolov
Název: ELKTRONICKÁ DRAŽBA! Průmyslový areál, obec Sokolov, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.07.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000.000 Kč
Jistota: 6.000.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch nemovitosti je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 7.12.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 7.12.2012. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Parcela: 3882/54, Parcela: 3882/55, Parcela: 3882/56 a vázne na: Parcela: 3877/9. Věcné břemeno je již ve výsledných hodnotách zohledněno.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.6372908&y=50.1721561&z=18&base=ophoto&q=Sokolov&source=muni&id=1513&ds=2

50.172238454, 12.637257735
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 3876 - ostatní plocha o výměře 79 m2, pozemku p.č. 3880 - ostatní plocha o výměře 1488 m2, pozemku p.č. 3882/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. 3882/5), pozemku p.č. 3882/6 - ostatní plocha o výměře 481 m2, pozemku p.č. 3882/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. 3882/7), pozemku p.č. 3882/8 - zastavěná plocha a nádvoří 870 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. 3882/8), pozemku p.č. 3882/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 116 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. 3882/10), pozemku p.č. 3882/21 - ostatní plocha o výměře 1474 m2 , pozemku p.č. 3882/35 - ostatní plocha o výměře 4395 m2, pozemku p.č. 3882/42 - ostatní plocha o výměře 96 m2, pozemku p.č. 3882/43 – ostatní plocha o výměře 6738 m2, pozemku p.č. 3882/44 - ostatní plocha o výměře 294 m2, pozemku p.č. 3882/54 - ostatní plocha o výměře 9604 m2, pozemku p.č. 3882/55 - ostatní plocha o výměře 404 m2, pozemku p.č. 3882/56 - ostatní plocha o výměře 54 m2, pozemku p.č. 4024/18 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. 4024/18), pozemku p.č. 4024/19 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. 4024/19), pozemku p.č. 4024/79 - ostatní plocha o výměře 7295 m2, pozemku p.č. 4024/97 - ostatní plocha o výměře 219 m2, pozemku p.č. 4024/144 - ostatní plocha o výměře 4649 m2 a pozemku p.č. 4026 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 409 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb. (stavba stojí na pozemku p.č. 4026), vše v k.ú. Sokolov, obec Sokolov, okres Sokolov.

Jedná se o ocenění průmyslového areálu situovaného v okrajové, zastavěná části města Sokolov, na ulici Chebská. Parkování je možné na vlastních pozemcích nebo ve vlastních garážích. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3633/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 360 06 Karlovy Vary. Areál je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření se ve městě Sokolov dále možné napojení na plynové vedení. Areál sestává z těchto staveb:

I) Objekt bez čp/če - tech. vyb, na pozemku p.č. 3882/10 - „vrátnice“ Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z prostoru vrátnice s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2005 byly provedeny nové stropy ve II. nadzemním podlaží, byly vyměněny klempířské konstrukce, okna za nová plastová. Byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí a opraveny rozvody ústředního topení. Byl instalován nový el. kotel a nový el. bojler. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrný.

II) Objekt bez čp/če - tech. vyb, na pozemku p.č. 3882/7 - „bývalá trafostanice“ Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt v části se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z bývalého prostoru trafostanice. Ke dni ocenění nefunkční (odpojena). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

III) Neevidovaný objekt v KN, na pozemku p.č. 3882/54 „sklad olejů“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru skladu olejů. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

IV) Objekt bez čp/če - tech. vyb, na pozemku p.č. 3882/8 - „bývalý vývoj - nyní sklad“ Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt v části se dvěma nadzemními podlažími s mírnou sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z prostoru skladu a z administrativních prostorů, s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

V) Objekt bez čp/če - tech. vyb, na pozemku p.č. 3882/5 - „bývalá truhlárna“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru bývalé truhlárny. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

VI) Objekt bez čp/če - tech. vyb, na pozemku p.č. 4024/18 - „sklad tech. plynů“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru skladu tech. plynů a betonové nakl. rampy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a  údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

VII) Objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. 4024/19 - „šatny, umývárny + administrativní prostory“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z prostoru umýváren a šaten a administrativních prostor s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a  údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

VIII) Objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. 4024/19 - „garáže“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru garáží. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

IX) Objekt bez čp/če - garáž, na pozemku p.č. 3882/35 - „garáž“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru garáže. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního z roku 2005. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

X) Objekt bez čp/če - obč. vyb., na pozemku p.č. 4026 - „garáže“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Objekt sestává z prostoru garáží. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

XI) Objekt bez čp/če - obč. vyb., na pozemku p.č. 4026 - „garáže + administrativní prostor“ Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z prostoru garáží a administrativního prostoru s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Z části byla vyměněna okna za nová plastová, byla provedena rekonstrukce soc. zázemí, z části nové podlahy a nový nátěr fasády. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích s betonovými prvky, oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo s ostnatým drátem na ocelových sloupcích, oplocení - ocelové pole na ocelových sloupcích a na betonové podezdívce, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce, vrata z ocelové konstrukce 2x, vrata z ocelové konstrukce elektrická, zpevněné plochy (betonové), zpevněné plochy (asfaltové), zpevněné plochy (panelové), betonová rampa, vnitroareálové venkovní osvětlení, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, obec  Rotava, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, obec Rotava, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.07.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 30.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - garáž neevidovaná v katastru nemovitostí, na pozemku p.č. 345/6, včetně pozemku p.č. 345/6 - ostatní plocha o výměře 32 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1518 v k.ú. Rotava, obec Rotava, okres Sokolov.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěn, že na pozemek p.č. 345/6 - ostatní plocha je situována garáž, která není zapsána v evidenci katastru nemovitostí. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž neevidovanou v katastru nemovitostí s mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou. Objekt je situován v zastavěné části města Rotava, jako řadový vnitřní. Objekt je zřejmě napojen jen na elektrickou energii. Přístup je z pozemku p.č. 345/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rotava, Sídliště 721, Rotava, 357 01. Dle místního šetření se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo a je přístupna z veřejné nezpevněné komunikace. Svislé konstrukce jsou zděné, pultová střecha kryta standardní povlakovou krytinou IPA, vrata dřevěná, fasádní omítky nejsou, ostatní konstrukce jsou uvažovány jako standardní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 6698m2, podíl 1/10, obec Svojetice, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 6698m2, podíl 1/10, obec Svojetice, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.07.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 39.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch nemovitosti bylo zřízeno věcné břemeno, jedná se o věcné břemene cesty, které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu číslo deníku 608/1903. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Parcela: 169/1, Parcela: St. 383 a vázne na: Parcela: 167/5, Parcela: 169/5, Parcela: 170/1

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 383 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2 , na pozemku stojí stavba: Svojetice, č.e. 10, rod. rekr (LV 852, stavba je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby ), a dále pozemku p.č. 169/1 - trvalý travní porost o výměře 6038 m2, pozemku p.č. 169/2 - vodní plocha o výměře 292 m2 a pozemku p.č. 170/6 - trvalý travní porost o výměře 276 m2, vše na LV č. 586, v k.ú. Svojetice, obec Svojetice, okres Praha-východ.

Pozemky jsou situovány v okrajové části obce Svojetice, v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1052 -  ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a dále přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 167/6 - ostatní plocha, na pozemku p.č. 167/8 - ostatní plocha a pozemku p.č. 167/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Dále je přístup zajištěn po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 167/5 - ostatní plocha, pozemku p.č. 169/5 - ostatní plocha a pozemku p.č. 170/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně zajištěn věcným břemenem cesty). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Svojetice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace (ve výstavbě), obecní vodovod. Dle platného územního plánu města, obce Svojetice jsou pozemky vedeny takto: p.č. St. 383 a p.č. 169/1 a p.č. 170/6 - „LP - louky a pastviny“, p.č. 169/2 - „V - voda“ Informace získány z územního plánu obce Svojetice, který je dostupný na aktuálních webových stránkách obce. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Na pozemku p.č. St. 383 - zastavěná plocha a nádvoří je situováno torzo objektu č.e. 10, rod. rekr (LV 852), který je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/4, obec Kosoř, okres Praha-západ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/4, obec Kosoř, okres Praha-západ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 28.07.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 136.800 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 168/10 – orná půda o výměře 1465 m2, na listu vlastnictví č 437 v k.ú. Kosoř, obec Kosoř, okres Praha-západ a II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 168/7 – orná půda o výměře 1751 m2, na listu vlastnictví č 174 v k.ú. Kosoř, obec Kosoř, okres Praha-západ

Pozemky parc.č. 168/10 (LV č. 437) a 168/7 (LV č. 174) tvoří jeden celek a jsou rovinatého terénu. Situovány jsou v okrajové části obce Kosoř. Dle územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) obce Kosoř se nachází pozemek parc.č. 168/7 (LV č. 174) v navrhovaných plochách: "plochy obytné zástavby venkovského charakteru". Přes část pozemku parc.č. 168/10 (LV č. 437) je dle ÚPD obce Kosoř navrhovaná plocha komunikace a dopravní řešení včetně vyznačené limitní hranice zastavitelného území, zbývající část pozemku je dle ÚPD obce Kosoř evidovaná jako navrhované plochy zemědělské. Oba pozemky jsou vedeny katastrem nemovitostí jako orná půda. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Kosoř je ve vzdálenosti 500 m, k okraji Prahy "Radotín" je vzdálenost cca 3 km. Přístup k pozemkům je přes okolní zemědělské pozemky, nebo podél oplocených zahrad stávající zástavby.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Objekt bez čp/če v obci Uherčice, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Objekt bez čp/če v obci Uherčice, okres Znojmo
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 28.07.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – objektu bez čp/če - obč. vyb, na pozemku p.č. 52 (LV č. 81 – pozemek je v majetku jiného subjektu a není předmětem dražby), na listu vlastnictví č. 196 v k.ú. Mešovice, obec Uherčice, okres Znojmo.

Jedná se o přízemní objekt železobetonové konstrukce pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Uherčice, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek pod stavbou, p.č. 52 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby. Předmět ocenění je přístupný po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2501 - ostatní plocha, p.č. 2520 - ostatní plocha, p.č. 2436 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Uherčice, č. p. 48, 67107 Uherčice a přes pozemky p.č. 1237 - lesní pozemek, p.č. 2867 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dle informací ČSÚ v obci Uherčice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze skladovacích prostor. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem opotřebení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako špatný. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS