Registrujte se

pro zasílání informaci

Registrujte se

Duben 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 5 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná stavba bez pozemku, obec Chlumec, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná stavba bez pozemku, obec Chlumec, okres Ústí nad Labem
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 08.04.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.400 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.9402366&y=50.7041519&z=17&source=addr&id=11551922

Chlumec č.e. 353
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - objektu č.e. 353, jiná st., příslušející k části obce Chlumec, na pozemku p.č. 903/15 (LV č. 10002), v k.ú. Chlumec u Chabařovic, obec Chlumec, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o přízemní, dřevěný nepodsklepený objekt rodinné rekreace s mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chlumec, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Chlumec č.e. 353, 403 39 Chlumec. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek p.č. 903/15 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemek společné využívaný s oceňovaným objektem p.č. 903/88 – trvalý travní porost, jsou ve vlastnictví jiného subjektu (jako vlastník evidována Česká republika) a nejsou předmětem dražby. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

!!! Pozemek pod stavbou není součástí dražby !!!

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Plaňany, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Plaňany, okres Kolín
Stav: ODROČENO
Kdy: 08.04.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 333.340 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0583060&y=50.0393092&z=17&source=addr&id=9119460

Blinka 47
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 46 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Blinka, č.p. 47, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 46) a pozemku p.č. 2/6 - zahrada, vše v k.ú. Blinka, obec Plaňany, okres Kolín.p

Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům s pravděpodobně využitým podkrovím a částečným druhým nadzemním podlažím, pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Plaňany, v místní části Blinka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Blinka 47, 280 02 Plaňany - Blinka. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a vlastní studnu (vzhledem k neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné ověřit). Dle informací ČSÚ v městyse Plaňany je dále možné napojení na obecní vodovod. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 1 183 m2, podíl 1/14, obec Brno, okres Brno-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 1 183 m2, podíl 1/14, obec Brno, okres Brno-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.04.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 39.600 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5676705&y=49.2069501&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10848564

Žabovřesky ev. č. 69
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 60/21 - ostatní plocha, pozemku p.č. 127/1 - zahrada, pozemku p.č. 128 - zahrada, pozemku p.č. 129 - zahrada, pozemku p.č. 131/1 - zahrada a pozemku p.č. 131/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Žabovřesky, č.e. 69, rod. rekr (LV 4172), vše v k.ú. Žabovřesky, obec Brno, okres Brno-město.

Při místním šetření bylo pracovníkem Znaleckého ústavu zjištěno, že na výše uvedených pozemcích se nachází objekty, které nejsou předmětem evidence v Katastru nemovitostí. Dle sdělení Městského úřadu Brno, odbor stavebního úřadu se v archivu nenachází žádné stavební povolení, popřípadě kolaudační rozhodnutí. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Na pozemku p.č. 131/2 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt č.e. 69, který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem dražby. Pozemky jsou situovány v okrajové části katastrálního území Žabovřesky, v zahrádkářské kolonii, jsou situovány v rovinném terénu, tvoří funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci a dále po nezpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu města Brno jsou pozemky vedeny jako: „plochy městské zeleně“. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 131/1 je situována dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou ondulinem. Na pozemku p.č. 129 je situována dřevěná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Na pozemku p.č. 128 jsou situovány dvě dřevěné vedlejší stavby pod sedlovou střechou krytou šindelem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: b.1) pozemek p.č. 131/1: - skleník - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - 2x kovová vrátka - betonový chodník b.2) pozemek p.č. 129: - suché WC - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - kovová vrátka - chodník z betonových dlaždic b.3) pozemek p.č. 128: - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - chodník z betonových dlaždic b.4) pozemek p.č. 127/1: - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - kovová vrátka.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.04.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 143.400 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.92578270292802&y=50.08031397739877&z=15&source=addr&id=9666598

Za Moravou 204
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 18/100 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 283/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 204, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 283/1), pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 564), a dále pozemku p.č. 1680 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Hanušovice, obec Hanušovice, okres Šumperk..

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 204, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Za Moravou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a septik. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1683 a dále přes pozemek p.č. 1681, které jsou ve vlastnictví Města Hanušovice. Parkování je možné na vlastním pozemku u domu. V bytovém domě se nachází 2 bytové jednotky 3+1 a 2 bytové jednotky 1+1, každá pravděpodobně s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 100 lety. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako velmi špatnou. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 18/100 přísluší užívání jednoho bytu 1+1 bez sociálního zázemí. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění. Předmětem ocenění jsou dále pozemky p.č. St. 564 a p.č. 1680, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - jiná st.. Jedná se o přízemní, zděnou vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. N pozemku p.č. 1680 se nachází venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s drátěným pletivem a kovová vrátka s drátěným pletivem).Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS