Duben 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 12 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Hlohovice, okres Rokycany
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Hlohovice, okres Rokycany
Stav: VYDRAŽENO
Za: 920.000 Kč
Kdy: 07.04.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 366.700 Kč
Jistota: 55.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc -  pozemek p.č. 136/2 - zahrada, v k.ú. Svinná u Hlohovic, obec Hlohovice, okres Rokycany.

Pozemek je situován v okrajové, zastavěné části obce Hlohovice, v místní části Svinná, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 688 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň a přes pozemek p.č. 409/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Hlohovice, č.p. 80, 338 08 Hlohovice. Dle informací ČSÚ se v obci Hlohovice nachází tyto inženýrské sítě: elektro a hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu obce Hlohovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce s rozšířenou působností, město Rokycany) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „plochy smíšené obytné.“ Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku se nachází rozestavěný objekt, který není evidován v katastru nemovitostí. Jedná o dlouhodobě rozestavěný objekt, který je ke dni ocenění v havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí. Dle vyjádření Městského úřadu Radnice ze dne 9.11.2021, referenta stavebního odboru paní Jarmily Cajthamlové, nebylo vydáno žádné stavební povolení ani ohlášení na budoucí objekt. Vzhledem k dlouhodobé rozestavěnosti a stavebně - technickému stavu objektu je na stavbu nahlíženo jako na příslušenství pozemku.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: dlouhodobě rozestavěný objekt, který je ke dni ocenění v havarijním stavu

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Kostelany, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Kostelany, okres Kroměříž
Stav: VYDRAŽENO
Za: 350.000 Kč
Kdy: 07.04.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 248.000 Kč
Jistota: 37.200 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 120/12 - orná půda, pozemku p.č. 193 - orná půda, pozemku p.č. 196 – orná půda, pozemku p.č. 240/29 - orná půda, pozemku p.č. 240/30 - orná půda, pozemku p.č. 240/31 - orná půda, pozemku p.č. 259 - orná půda, pozemku p.č. 260/35 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 357 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 362 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 402/16 - orná půda, pozemku p.č. 440/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 481/8 - orná půda, pozemku p.č. 481/26 - ostatní plocha, pozemku p.č. 492 - orná půda, pozemku p.č. 496 – orná půda, pozemku p.č. 559 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 560 - orná půda, pozemku p.č. 579 - orná půda, pozemku p.č. 613/15 - ostatní plocha, pozemku p.č. 613/16 - ostatní plocha, pozemku p.č. 613/17 - ostatní plocha, pozemku p.č. 615/12 - orná půda, pozemku p.č. 642 - orná půda, pozemku p.č. 656/5 - orná půda, pozemku p.č. 662 - orná půda, pozemku p.č. 687- ostatní plocha a pozemku p.č. 688 - ostatní plocha, LV č. 721, vše v k.ú. Lhotka u Kroměříže, obec Kostelany, okres Kroměříž.

Pozemky p.č. 120/12, 615/12, p.č. 240/29, p.č. 240/3 a p.č. 613/15 tvoří funkční celek, jsou situovány v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 193 a p.č. 196 jsou situovány netvoří jednotný funkční celek, nachází se v severovýchodní části s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 240/31. p.č. 260/35, p.č. 613/16 a p.č. 613/17 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé severovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 259, p.č. 687 a p.č. 688 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Kostelany. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 674/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 616 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kostelany, č. p. 48, 76701 Kostelany. Dle informací ČSÚ v obci Kostelany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Kostelany (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Kroměříž) jsou pozemky vedeny v plochách stávajících: pozemek p.č. 259 - „Z - plochy zemědělské,“, pozemek p.č. 687 a p.č. 688 - „VZ - plochy pro zemědělskou a lesnickou výrobu,“ Pozemky p.č. 357 a p.č. 402/16 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 362 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 440/3 a p.č. 656/5 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 481/8 a p.č. 481/26 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 492 a p.č. 496 netvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 559, p.č. 560 a p.č. 579 netvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé západní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 642 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 662 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 3+1, podíl 1/10, obec Tachov, okres, Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 3+1, podíl 1/10, obec Tachov, okres, Tachov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 199.000 Kč
Kdy: 07.04.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 19.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.6277451&y=49.7994838&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10535038&ds=1

Školní 1363, 347 01 Tachov, Plzeňský kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovité věci- jednotky č. 1363/3 v budově č.p. 1363, 1364, příslušející k části obce Tachov, na pozemcích p.č. 1753 a p.č. 1754, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 452/10000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5019 a listu vlastnictví č. 2804, vše v k.ú. Tachov, obec Tachov, okres Tachov.

bytová jednotka č. 1363/3 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Školní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 1748/2 a p.č. 1755, které jsou ve vlastnictví Města Tachov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 45-ti lety. V roce 2020 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena oprava balkónů a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4 + pozemek, obec Pernarec, okres Plzeň -sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4 + pozemek, obec Pernarec, okres Plzeň -sever
Stav: VYDRAŽENO
Za: 439.000 Kč
Kdy: 14.04.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 427.000 Kč
Jistota: 61.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 27 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pernarec, č.p. 37, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 27), LV č. 74 a II) nemovitá věc - pozemek p.č. 1578/23 - ostatní plocha, LV č. 257, v k.ú. Pernarec, obec Pernarec, okres Plzeň-sever.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 74, k.ú. Pernarec Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Pernarec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Pernarec č.p. 37, 330 36 Pernarec. Parkování je možné ve vedlejší stavbě. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1578/24 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1578/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Pernarec, č.p. 62, 330 36 Pernarec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1927. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků dlouhodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1578/24 a p.č. 1578/1), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na betonových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, studna, přípojky IS,

II) Nemovité věci evidované na LV č. 257, k.ú. Pernarec pozemek p.č. 1578/23 - ostatní plocha je situován v centrální zastavěné části obce Pernarec, v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1578/24 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1578/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Pernarec, č.p. 62, 330 36 Pernarec. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Pernarec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Pernarec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SV - smíšené obytné venkovské.“

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Při pravé hranici pozemku (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1578/1) se nachází přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Vedle tohoto vlevo je situována přízemní, dřevěná a z části plechová vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata z dřevěné konstrukce, zídka (betonová)

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Pozemek, podíl 2/24, obec Velká Bystřice, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Pozemek, podíl 2/24, obec Velká Bystřice, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 169.300 Kč
Kdy: 14.04.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 34.300 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/24 k nemovité věci – pozemku p.č. 2212/89 - orná půda evidovaného na LV č. 1490, v k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okres Olomouc.

Pozemek je situován v jihozápadní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Ostroměř, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Ostroměř, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 51.000 Kč
Kdy: 21.04.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.5461030&y=50.3510248&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10692565&ds=1

Sylvárův Újezd 36, 508 01 Ostroměř - Sylvárův Újezd, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 42- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Sylvárův Újezd, č.p. 36, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 42), pozemku p.č. 251/1 - orná půda a pozemku p.č. 251/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Sylvárův Újezd, obec Ostroměř, okres Jičín.

Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Ostroměř, místní části Sylvárův Újezd, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sylvárův Újezd 36, 508 01 Ostroměř. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 269/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové a dále přes částečně zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 261/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Ostroměř, T. G. Masaryka 103, 50752 Ostroměř. Dle informací ČSÚ se v obci Ostroměř nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršený.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Před rodinným domem je situován dřevěný přístřešek se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vedle rodinného domu, vpravo, se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, žumpa, zpevněná plocha, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), podíl 1/3, obec Litvínov, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+1), podíl 1/3, obec Litvínov, okres Most
Stav: VYDRAŽENO
Za: 71.400 Kč
Kdy: 21.04.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 71.400 Kč
Jistota: 102.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5742248&y=50.5927553&z=18&base=ophoto&q=Velk%C3%A1%20Byst%C5%99ice&source=addr&id=9600690&ds=1

Chemiků 166, 435 42 Litvínov - Hamr, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci - jednotce č. 166/6 v budově č.p. 166, příslušející k části obce Hamr, na pozemku p.č. St. 469 (LV č. 1), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 6960/39880, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1556 a listu vlastnictví č. 1124, vše v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most.

Bytová jednotka č. 166/6 se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Chemiků. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 566/59, který je ve vlastnictví Města Litvínov. Pozemek pod objektem p.č. St. 469 (LV č. 1) je ve vlastnictví Města Litvínov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. Během své životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je lokální plynovými topidly. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Žerčice, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Žerčice, okres Mladá Boleslav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 83.000 Kč
Kdy: 21.04.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 34.000 Kč
Jistota: 5.100 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 136/25 - orná půda, pozemku p.č. 273 - orná půda, pozemku p.č. 622/3 - orná půda, pozemku p.č. 646/3 - orná půda a pozemku p.č. 647/2 - orná půda, vše v k.ú. Žerčice, obec Žerčice, okres Mladá Boleslav.

Pozemek p.č. 136/25 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci a následně přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení. Pozemek p.č. 273 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 622/3 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 646/3 a p.č. 647/2 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/16,  obec Rumburk, okres Rumburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Rumburk, okres Rumburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 50.000 Kč
Kdy: 21.04.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 30.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.5491330&y=50.9455118&z=20&base=ophoto&source=addr&id=9150611&ds=1

Jitřní 542/5, 408 01 Rumburk 1, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1854 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 542, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 1854), pozemku p.č. 1852/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Rumburk 1, č.p. 953, rod. dům (LV 1222) a pozemku p.č. 1855 - zahrada, vše v k.ú. Rumburk, obec Rumburk, okres Děčín.

Jedná se o přízemní částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Rumburk, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jitřní 542/5, 408 01 Rumburk 1. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1871 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Rumburk, Třída 9. května 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Rumburk nachází plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Na pozemku p.č. 1852/2 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objektu: č.p. 953 - rod. dům (LV 1222). Tento je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1871) navazuje přízemní, zděná garáž s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Za rodinným domem, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1871), je situována přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, která je z části situována na pozemku p.č. 1848/2 - zahrada (ve vlastnictví jiného subjektu). b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Luká, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Luká, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 160.400 Kč
Kdy: 28.04.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 41.400 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno cesty, které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu číslo deníku 308/1926. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: parcela: 670/4, parcela: 670/5, parcela: 712/15, parcela: 712/16, parcela: 712/17, parcela: 712/18 a parcela: 712/19 a vázne na: parcela:712/25

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci- pozemku p.č. 712/25 - orná půda, v k.ú. Luká, obec Luká, okres Olomouc.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 712/25 - orná půda, v k.ú. Luká, obec Luká, okres Olomouc, který je situován v odlehlé, západní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/20, obec Ctiněves, okres Ctiněves
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/20, obec Ctiněves, okres Ctiněves
Stav: VYDRAŽENO
Za: 105.000 Kč
Kdy: 28.04.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 37.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1036 - orná půda, pozemku p.č. 1253 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1404 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1405 - orná půda a pozemku p.č. 1425 - orná půda, vše v k.ú. Ctiněves, obec Ctiněves, okres Litoměřice.

Pozemek p.č. 1036 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1029 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Ctiněves, č.p. 61, 413 01 Ctiněves. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1253 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1174 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Ctiněves, č.p. 61, 413 01 Ctiněves. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemky p.č. 1404 a p.č. 1405 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1404 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 1425 je situován v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je součástí zemědělských honů.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS