Listopad 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 20 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/60, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/60, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 166.700 Kč
Jistota: 25.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/60 k nemovitým věcem - I) pozemku p.č. 2215 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 585 m2 , na pozemku stojí stavba: Želechovice nad Dřevnicí, č.p. 418, rod. dům (LV č. 558) a pozemku p.č. 2216 – zahrada o výměře 487 m2, vše LV č. 2248 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín. II) objektu č.p. 418 - rod. dům, příslušející k části obce Želechovice nad Dřevnicí, na pozemku p.č. 2215 (LV č. 2248), LV č. 558 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín.:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům pravděpodobně bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Želechovice nad Dřevnicí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: ulice Paseky 418, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2031/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje. Dle informací ČSÚ v obci Želechovice nad Dřevnicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata, kovová vrátka, zpevněná plocha dlážděná, betonová opěrná zídka, dřevěný altán, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Břeclav, okres Břeclav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1564/19 - ostatní plocha o výměře 24 m2, pozemku p.č. 1964/29 - ostatní plocha o výměře 2 m2, pozemku p.č. 3323/304 - orná půda o výměře 111 m2 a pozemku p.č. 3323/371 - orná půda o výměře 4418 m2, vše v k.ú. Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav.

Uvedené pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území. Pozemky p.č. 1964/29 a p.č. 3323/304 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1964/29 a na části pozemku p.č. 3323/304 se nachází nezpevněná komunikace. Pozemky p.č. 1564/29 a p.č. 3323/371 tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 3323/371 je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 1564/19 se nachází nezpevněná komunikace.

Dle platného územního plánu města Břeclav jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: pozemek p.č. 1564/19 - „VP - plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 1964/29 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/304 - „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, pozemek p.č. 3323/371 - část návrhové plochy „ZS - plochy zeleně - zeleň sídelní (veřejná, izolační, parková)“, část návrhové plochy „VP - plochy veřejných prostranství“ a část návrhové plochy „BV - plochy bydlení“. Informace získány od pracovníka Městského úřadu Břeclav, pana Jaroslava Polacha, který zároveň sdělil, že u předmětných pozemků není ke dni zpracování znaleckého posudku evidováno žádné územní rozhodnutí. Ocenění provedeno dle zjištěného skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 506.700 Kč
Jistota: 76.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1290 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba: Rožnov pod Radhoštěm, č.p. 882, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1290), pozemku p.č. St. 3436 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 3436) a pozemku p.č. 2337/2 – zahrada o výměře 248 m2, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Rožnov pod Radhoštěm, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Dolní Paseky 882, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3635/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1950. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2011 byla provedena výměna původních žlabů a svodů za nové a zároveň byla provedena rozsáhlá modernizace, která zahrnovala opravu rozvodů vody, kanalizace, instalace zdroje teplé vody, modernizace kuchyně a sociálního zařízení. V roce 2013 byla provedena výměna původních oken za nová plastová a zároveň byly položeny nové podlahové krytiny. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu navazuje přízemní, dřevěná kůlna s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na pozemku p.č. St. 3436 je situován objekt bez čp/če - garáž. Jedná se o přízemní, zděnou garáž s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a částečnou betonovou podezdívkou, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, zpevněné plochy dlážděné, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jankov, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Jankov, okres Benešov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.400 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 9/7 – zahrada o výměře 596 m2, v k.ú. Čestín u Jankova, obec Jankov, okres Benešov.

Pozemek je situován v okrajové zastavěné části obce Jankov, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 571 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Jankov. Dle informací ČSÚ v obci Jankov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Jankov je pozemek veden takto: „SV - plochy smíšené obytné venkovské“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Petrov, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.700 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1466/25 - orná půda o výměře 2232 m2, pozemku p.č. 1466/55 - orná půda o výměře 945 m2 a pozemku p.č. 1466/169 – orná půda o výměře 7844 m2, vše v k.ú. Petrov u Hodonína, obec Petrov, okres Hodonín.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Dětenice, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Dětenice, okres Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.11.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 271.500 Kč
Jistota: 41.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu ocenění vázne věcné břemeno braní vody ze studně u čp. 34 zřízené na základě listiny: Pozemková kniha vložka 35/. ve prospěch parcely St. 72. s povinností pro parcelu č. St. 73. Ztrátová hodnota věcného břemene byla určena částkou -10 000 Kč a zohledněna při stanovení výsledné ceny. Na předmětu ocenění vázne věcné břemeno přístupu k elektrickému vedení zřízené ve prospěch Velkostatek Dětenice, 507 24 Dětenice s povinností pro parcelu č. 301/143. Ztrátová hodnota věcného břemene byla určena částkou -10 000 Kč a zohledněna při stanovení výsledné ceny.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 73 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 280 m2 (Na pozemku stojí stavba: Dětenice, č.p. 34, bydlení, zapsaná v katastru nemovitostí na samostatném listu vlastnictví č. 570 –  stavba je majetkem jiného vlastníka a není předmětem dražby), pozemku p.č. 301/143 – orná půda o výměře 4604 m2, pozemku p.č. 317/41 – orná půda o výměře 9861 m2, pozemku p.č. 572/75 – orná půda o výměře 5809 m2 vše v k.ú. Dětenice, obec Dětenice, okres Jičín.

Pozemek parc.č. St. 73 je půdorysně ve tvaru lichoběžníka, částečně je zastavěn domem č.p. 34 (zapsaném v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č.570, který není předmětem této dražby), část pozemku slouží jako dvůr, na kterém je možné zaparkovat. Přístup na pozemek je ze silnice č. 280. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Pozemky parc.č. 301/143 a 317/41 jsou půdorysně ve tvaru obdélníka, jsou mírně svažitého terénu. Pozemek parc.č. 301/143 je přístupný ze zpevněné silnice, jinak je obklopen obdobnými pozemky. Pozemek parc.č. 317/41 je přístupný pouze přes obdobné pozemky jiných vlastníků a jen zemědělskou technikou. Pozemek parc.č. 572/75 je půdorysně ve tvaru lichoběžníka, přístupný pouze přes pozemky jiných vlastníků zemědělskou technikou, nachází se na mírně svažitém terénu v souboru obdobných pozemků. Centrum obce Dětenice je průměrně ve vzdálenosti 800 m, do Jičína je vzdálenost 20 km. Příslušenství nemovitých věcí není. Předmětem ocenění a dražby jsou pouze pozemky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemkem (podíl 1/8) a pozemek (podíl 1/4), obec Velký Šenov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemkem (podíl 1/8) a pozemek (podíl 1/4), obec Velký Šenov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 90.000 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, jehož součástí je stavba: Janovka, č.p. 21, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 49), pozemku p.č. St. 182 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, pozemku p.č. 237 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 238 – zahrada o výměře 1150 m2, LV č. 482, II) ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 328/10 - trvalý travní porost o výměře 4611 m2, LV č. 659, vše v k.ú. Staré Hraběcí, obec Velký Šenov, okres Děčín.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 482, k.ú. Staré Hraběcí

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva zřejmě s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod mírnou sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části města Velký Šenov, v místní části Janovka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Janovka 21, 407 47 Velký Šenov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1070 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemek p.č. St. 182 - zastavěná plocha a nádvoří je dále přístupný přes pozemek p.č. 219/2 - zahrada, který je ve vlastnictví spolumajitelky předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studna, vlastní rozvod PB, vlastní septik a vlastní trativod. Dle sdělení povinné a dle informací ČSÚ ve městě Velký Šenov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1 se samostatnými vstupy. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 65 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1975 byla provedena nová střešní konstrukce, včetně nové střešní krytiny. V roce 1985 byly provedeny nové prkenné podlahy. V roce 1988 byla provedena rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí bytové jednotky o velikosti 2+1, byl vyměněn nový kombinovaný sporák. V roce 2000 byly provedeny nové rozvody elektra a vody v bytové jednotce o velikosti 3+1. V roce 2006 byla provedena přístavba vstupní verandy. Objekt byl zateplen a z části byla vyměněna okna za nová Euro okna a to včetně klempířských konstrukcí. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Dvorní trakt oceňovaného rodinného domu sestává z obytné a z přízemní hospodářské části ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Na tuto navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou. Na obytnou část rodinného domu navazuje přístřešek z dřevěné (z části betonové) konstrukce s pultovou střechou krytou polykarbonátem. Za rodinným domem dále se nachází přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, za kterou je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na části pozemku p.č. St. 182 se nachází přízemní, dřevěná garáž se sedlovou střechou krytou šindelem (dle sdělení povinné tuto vlastní a užívá výhradně pan Petr Dudáček). b) venkovní úpravy: Oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, betonová zídka, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, venkovní schody (betonové), zpevněné plochy (betonová dlažba), septik, trativod, studna.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 659, k.ú. Staré Hraběcí

pozemek je situován v zastavěné, odlehlé části města Velký Šenov, v místní části Janovka s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1070 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále přes pozemek p.č. 237 - trvalý travní porost, který je ve spoluvlastnickém podílu povinné a je také předmětem ocenění. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Na pozemku se nachází skleník a vedlejší stavba, které jsou dle sdělení účastníka místního šetření ve vlastnictví podílových vlastníků předmětu ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Moravská Třebová, okres Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Moravská Třebová, okres Svitavy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.11.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem - objektu č.p. 675, rod. dům, příslušející k části obce Předměstí, na pozemku p.č. 1516 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, pozemku p.č. 1516 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, pozemku p.č. 1517 – zahrada o výměře 531 m2 v k.ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru čtverce, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Moravská Třebová je ve vzdálenosti 1 100 m, do Svitav je vzdálenost 17 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Pravděpodobná dispozice: 1.PP: chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti, 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyň, koupelna s WC, dva pokoje, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, kuchyň, koupelna s WC, dva pokoje. Zastavěná plocha rodinného domu č.p. 675 je 119,90 m2 a užitná plocha činí 251,80 m2

Konstrukční řešení a technické vybavení garáže na pozemku parc.č. 1516: Objekt je postaven vedle rodinného domu. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s nevyužitým podkrovím. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. střecha je pultová s dřevěným krovem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Zastavěná plocha garáže na pozemku parc.č. 1516 je 58,20 m2 a užitná plocha činí 40,70 m2.

Příslušenství hlavní stavby tvoří: vedlejší stavba - garáž pro osobní vozidlo (součástí pozemku parc.č. 1516), oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč. obrubníků. přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lipno, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lipno, okres Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.11.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 35.400 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 750/31 - orná půda o výměře 8273 m2, v k.ú. Lipenec, obec Lipno, okres Louny.

Pozemek je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/5 ( se kterým se pojí užívání byt. jednotky 2+1 ), obec Povrly, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/5 ( se kterým se pojí užívání byt. jednotky 2+1 ), obec Povrly, okres Ústí nad Labem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.11.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.400 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 , jehož součástí je stavba: Neštědice, č.p. 39, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 314), vše zapsané na listu vlastnictví č. 524, vše v k.ú. Neštědice, obec Povrly, okres Ústí nad Labem.

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 39, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Ústecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 252/4, který je ve vlastnictví Obec Povrly. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci u objektu.

V bytovém domě se nachází tři bytové jednotky dispozičně řešené jako 1+1, jedna bytová jednotka dispozičně řešená jako 2+1 a jedna bytová jednotka dispozičně řešená jako 3+1, vždy s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byla provedena částečná výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená a dále byla provedena izolace proti zemní vlhkosti. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/5 přísluší užívání jedné bytové jednotky 2+1 o výměře 45,35 m2, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je lokální plynovými topidly. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění.

Na pozemku se dále nachází přízemní zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Vedlejší stavba je užívána jako skladovací kóje k výše uvedenému bytovému domu. Na pozemku se dále nachází venkovní úpravy - kamenné schody do domu, dále dlážděné betonové chodníky, oplocení - dřevěné latě v ocelových sloupcích.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 3/4, obec Mělník, okr. Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 3/4, obec Mělník, okr. Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.11.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 660.000 Kč
Jistota: 99.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 k nemovitým sestávající z pozemku p.č. 3817 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320 m2, jehož součástí je stavba: Mělník, č.p. 893, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 3817), a dále pozemku p.č. 3816/6 – zahrada o výměře 46 m2, vše v k.ú. Mělník, obec Mělník, okres Mělník.

Jedná se o zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Mělník, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Na Průhoně 893/20, 276 01 Mělník. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 7911/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Mělník. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná garáž s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem b) venkovní úpravy: vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy (betonové), přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Těšovice, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Těšovice, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.400 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 4002/16 - trvalý travní porost o výměře 547 m2, v k.ú. Těšovice, obec Těšovice, okres Sokolov.

Pozemek je situován v okrajové části obce Těšovice v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Těšovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Těšovice je pozemek zahrnut v plochách: „RZ - rekreace - zahrádkové osady“.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech, přípojka elektřiny.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Morávka, okr. Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Morávka, okr. Frýdek-Místek
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 29.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 410.000 Kč
Jistota: 62.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno (podle listiny) - služebnost cesty a stezky v rozsahu dle geometrického plánu č. 4156-31/2015, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.6.2018 s právními účinky zápisu ke dni 20.6.2018. Zápis proveden dne 18.7.2018. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch parcel č. St. 702 a č. 3042 a vázne na parcelách č. 3046, č. 3053/1 a č. 3053/2. Protože nelze stanovit roční užitek z věcného břemene, bylo věcné břemeno oceněno paušálně dle odstavce 5, §16b, zákona 151/1997Sb. částkou 10 000,- Kč. Hodnota věcného břemene je již ve výsledných hodnotách zohledněna.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 702 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, pozemku o výměře p.č. 3041/2 - ostatní plocha a pozemku o výměře 275 m2, p.č. 3042 - ostatní plocha o výměře 8429 m2, vše v k.ú. Morávka, obec Morávka, okres Frýdek-Místek.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Morávka. Pozemky tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví různých subjektů (přístup po právní stránce nezajištěn). Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle informací ČSÚ v obci Morávka je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Morávka jsou pozemky zahrnuty: pozemek p.č. St. 702 v plochách jako: „SV - smíšené obytné - vesnické“, pozemek p.č. 3041/2 v plochách jako: „ZP - zeleň - přírodního charakteru“, pozemek p.č. 3042 - část (cca 2.645 m2) v plochách jako: „SV - smíšené obytné - vesnické“, pozemek p.č. 3042- část (5.784 m2) v plochách jako: „ZP - zeleň - přírodního charakteru“ Informace získány z WWW stránek obce Morávka.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se na části pozemku p.č. 3042 nachází nezpevněná komunikace. Dále bylo zjištěno, že na pozemku p.č. St. 702 se nachází zbytky kamenných základových pasů původního objektu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchcov, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchcov, okres Teplice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 205.400 Kč
Jistota: 31.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z bytové jednotky č. 11 v č.p. 1222 umístěné v budově: Duchcov, č.p. 1221, 1222, 1223, 1224, byt.dům, LV 3856, na parcele 2314/1, LV 3856 a podíl na společných částech domu ( Duchcov, č.p. 1221, 1222, 1223, 1224, byt. dům, LV 3856) a pozemku ( parcela č. 2314/1, č. 2314/2, č. 2315/2, č. 2316/2, č. 2317/3 ) ve výši 517/27185, vše zapsané na LV č. 3896 pro katastrální území Duchcov, obec Duchcov, okres Teplice.

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 2+1+L se nachází ve 4.NP budovy bytového domu (panelový dům). Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka s vystupující přístavbou vstupu, je řadový, situovaný na rovinatém terénu. Příjezd k bytovému domu je z ulice Horská cesta, parkování je možné v ulici před domem nebo na veřejném parkovišti vedle domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Duchcov je ve vzdálenosti 1,4 km, do Teplic je vzdálenost 9 km. Přístup k objektu je možný z ulice Horská cesta. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod a teplovod.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Dispozice bytové jednotky ve 4.NP (dle Prohlášení vlastníka): kuchyň, pokoj 1, pokoj 2, předsíň, koupelna, WC, lodžie, sklepní kóje (mimo byt, v 1.NP) – pouze právo užívat. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. U bytové jednotky předpokládáme původní stav s umakartovým jádrem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/2, obec Zlín, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/2, obec Zlín, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 9.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajících z pozemku p.č. 918/17 – trvalý travní porost o výměře 2423 m2, pozemku p.č. 918/30 - trvalý travní porost o výměře 1272 m2, v k.ú. Kudlov, obec Zlín, okres Zlín.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Poděbrady, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Poděbrady, okres Nymburk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 328.300 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 250/61- orná půda, pozemku p.č. 270/11- lesní pozemek, pozemku p.č. 270/12- lesní pozemek, pozemku p.č. 272/1- orná půda, pozemku p.č. 279- orná půda, pozemku p.č. 281/2- orná půda, pozemku p.č. 282- orná půda, pozemku p.č. 314/2- lesní pozemek, pozemku p.č. 316/22- orná půda, pozemku p.č. 350/2- lesní pozemek, pozemku p.č. 350/3- lesní pozemek, pozemku p.č. 351- orná půda, pozemku p.č. 352/4- lesní pozemek, pozemku p.č. 355/1- orná půda, pozemku p.č. 374/69- orná půda, pozemku p.č. 374/70- orná půda, pozemku p.č. 374/73- orná půda, pozemku p.č. 374/74- orná půda, pozemku p.č. 448/16- ostatní plocha, vše zapsáno na LV 295 pro k.ú. Přední Lhota u Poděbrad.

Pozemky se nachází ve třech oddělených celcích, a to: první celek u silnice v blízkosti autobusové zastávky "Poděbrady, Přední Lhota, u Kopečků"; druhý celek zhruba uprostřed větších zemědělských ploch, v lokalitě mezi silnicí "ozn. 611" a dálnicí D11, u části obce Přední Lhota u Poděbrad; třetí celek u dálnice D11 a v okolí jednokolejné železniční tratě.

Pozemky jsou rovinatého terénu. Převážně se jedná o zemědělské pozemky, lesní pozemky určené k funkci lesa a pozemek parc.č. 448/16 druhu ostatní plocha (ostatní komunikace) - nezpevněná polní cesta. Dle územního plánu obce Poděbrady se pozemky nachází v plochách "NZ – plochy zemědělské, NS - plochy smíšené nezastavěného území a NL - plochy lesní". Plochy NS (smíšené nezastavěné území) se nachází v okolí lesa u dálnice D11, dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako orná půda. Zbývající pozemky odpovídají, dle druhu, stavu zapsanému na LV. Centrum obce Poděbrady je ve vzdálenosti 2,7, 3,9 a 4,7 km, do Prahy je vzdálenost 37 km. Přístup k prvnímu celku je ze silnice ozn. 611, přístup k druhému celku z nezpevněné cesty u lesa, přístup k třetímu celku po nezpevněné cestě z odpočívadla u dálnice D11 (ve směru z Prahy do Hradce Králové). Celková výměra pozemků je 42593 m2. Zemědělské pozemky včetně ostatní plochy mají výměru 35298 m2 ( z toho ostatní plocha 213 m2). Lesní pozemky mají výměru 7295 m2. Součástí pozemků je rostlinstvo: na pozemcích parc.č. 270/11, 270/12, 314/2, 350/2, 350/3 a 352/4 lesní porost, na pozemcích parc.č. 351, 355/1, 374/69, 374/70, 374/73 a 374/74 náletové lesní rostlinstvo.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Horažďovice, okres Klatovy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Horažďovice, okres Klatovy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 283.500 Kč
Jistota: 43.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horažďovická Lhota, č.p. 22, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 3), a dále pozemku p.č. St. 38 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 38) vše v k.ú. Horažďovická Lhota, obec Horažďovice, okres Klatovy.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že objekt č.p. 22 - rod. dům je užíván jako „dílna“ a objekt bez čp/če - jiná st. je užíván k bydlení jako „rodinný dům.“ Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je tedy provedeno dle zjištěného stavu.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části městě Horažďovice, v místní části Horažďovická Lhota, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Horažďovická Lhota 22, 341 01 Horažďovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 521/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví plzeňského kraje a přes pozemek p.č. 509/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Horažďovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a vlastní rozvod PB. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Horažďovice je dále možné napojení na obecní vodovod, plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zařízením (pouze suché WC mimo objekt). Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca z roku 1937. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Objekt bez č.p. na pozemku p.č. St. 38 má zastavěnou plochu 48,77 m2 a objekt č.p. 22 na pozemku p.č. St. 3 má zastavěnou plochu 121,87 m2.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 3 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt č.p. 22 - rod. dům. Jedná se o přízemní objekt „dílny“ ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou), na kterou vzadu vpravo navazuje přízemní vedlejší stavba „holubník“ ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Na tuto dále vpravo navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (žulové kostky), studna, suché WC, udírna, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, obec Mysletín, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rekreační chata, obec Mysletín, okres Pelhřimov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 65 - zastavěna plocha a nádvoří o výměře 53 m2, jehož součástí je stavba rekreační chaty bez evidenčního čísla (jiná st. bez čp/če, stavba stojí na pozemku p.č. St 65), pozemku p.č. 568/5 – lesní plocha o výměře 470 m2 a parcely číslo 570/4 – ostatní plocha o výměře 617 m2, vše v katastrálním území Mysletín, obec Mysletín, okres Pelhřimov.

Rekreační chata se nachází 2.000 m na severovýchodě od obce Mysletín. Je postavena mezi dalšími rekreačními chatami v rekreační oblasti u Hejnického rybníka. V okolí jsou další rybníky a velké množství lesů. Chata má základy kamenné a betonové. Konstrukce chaty je zděná na podezdívce o výšce 60 cm, obložené kabřincem. Chata je postavená v roce 1965.Chata má využité podkroví, má stanovou střechu zakrytou pozinkovaným plechem. Má el. proud. Nemá vodovod, kanalizaci ani není přiveden plyn. Zastavěná plocha chaty činí 42,65 m2. Ze všech stran je chráněna vysokými jehličnany. V okolí jsou udržované dva pozemky. Chata je udržována a je v dobrem stavu. Za chatou je přistavena kolna, dřevěné konstrukce, s pultovou střechou a se živičnou krytinou. Zastavěná plocha kolny činí 17,77m2. Přestože kolna má osazena garážová vrata, nelze ji označit za garáž. Nemá garážové bezpečnostní prvky a ani vjezdové parametry nejsou vhodné pro vjezd osobního auta. V kolně lze umístit zahradní techniku a odložené věci. Vzadu v rohu pozemku je dřevěný přístřešek položeny volně na zemi, není spojený se zemí základem a nejedna se tedy o nemovitou stavbu. Vpředu před chatou je užíván pozemek pro potřeby rodiny – ostatní plocha o výměře 617 m2. Vzadu za chatou je lesní pozemek, kde jsou převážně smrky, borovice a náletové křoviny. Jedná se o rekreační les, svah je k severu. Zastoupeni je 80 % smrk a 20% borovice. Věk porostů je 63 let a zakmenění 7.

Obec Mysletín se nachází v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina. Ke dni 1. 2. 2017 zde žilo 101 obyvatel. Západně od osady protéká Jankovský potok, který bývá označován jako jeden z pramenů řeky Želivky Obec Mysletín se nachází na samém okraji mikroregionu Zálesí asi 10 km jihovýchodně od města Humpolce. Patři mezi nejmenší obce tohoto kraje. Obec má el. energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Nadmořská výška je 557 m. n. m. Balt po vyrovnáni. Obec má autobusovou zastávku linky místního významu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/6, obec Jenčice, okres Litoměřice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.11.2018 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 4.700 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 255/6 - orná půda o výměře 3492 m2, LV č. 143, v k.ú. Jenčice, obec Jenčice, okres Litoměřice.

Předmětem dražby je pouze výše uvedený ideální spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 255/6 – orná půda o výměře 3492 m2 ( bod II znaleckého posudku). Pozemek je situován v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 875 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Jenčice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS