Listopad 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 10 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/60, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/60, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 166.700 Kč
Kdy: 15.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 166.700 Kč
Jistota: 25.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/60 k nemovitým věcem - I) pozemku p.č. 2215 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 585 m2 , na pozemku stojí stavba: Želechovice nad Dřevnicí, č.p. 418, rod. dům (LV č. 558) a pozemku p.č. 2216 – zahrada o výměře 487 m2, vše LV č. 2248 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín. II) objektu č.p. 418 - rod. dům, příslušející k části obce Želechovice nad Dřevnicí, na pozemku p.č. 2215 (LV č. 2248), LV č. 558 v k.ú. Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín.:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům pravděpodobně bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Želechovice nad Dřevnicí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: ulice Paseky 418, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2031/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje. Dle informací ČSÚ v obci Želechovice nad Dřevnicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata, kovová vrátka, zpevněná plocha dlážděná, betonová opěrná zídka, dřevěný altán, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemkem (podíl 1/8) a pozemek (podíl 1/4), obec Velký Šenov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům s pozemkem (podíl 1/8) a pozemek (podíl 1/4), obec Velký Šenov, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 90.000 Kč
Kdy: 22.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 90.000 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 360 m2, jehož součástí je stavba: Janovka, č.p. 21, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 49), pozemku p.č. St. 182 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, pozemku p.č. 237 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 238 – zahrada o výměře 1150 m2, LV č. 482, II) ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 328/10 - trvalý travní porost o výměře 4611 m2, LV č. 659, vše v k.ú. Staré Hraběcí, obec Velký Šenov, okres Děčín.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 482, k.ú. Staré Hraběcí

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva zřejmě s částečně využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod mírnou sedlovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části města Velký Šenov, v místní části Janovka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Janovka 21, 407 47 Velký Šenov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1070 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemek p.č. St. 182 - zastavěná plocha a nádvoří je dále přístupný přes pozemek p.č. 219/2 - zahrada, který je ve vlastnictví spolumajitelky předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studna, vlastní rozvod PB, vlastní septik a vlastní trativod. Dle sdělení povinné a dle informací ČSÚ ve městě Velký Šenov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a 3+1 se samostatnými vstupy. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 65 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1975 byla provedena nová střešní konstrukce, včetně nové střešní krytiny. V roce 1985 byly provedeny nové prkenné podlahy. V roce 1988 byla provedena rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí bytové jednotky o velikosti 2+1, byl vyměněn nový kombinovaný sporák. V roce 2000 byly provedeny nové rozvody elektra a vody v bytové jednotce o velikosti 3+1. V roce 2006 byla provedena přístavba vstupní verandy. Objekt byl zateplen a z části byla vyměněna okna za nová Euro okna a to včetně klempířských konstrukcí. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Dvorní trakt oceňovaného rodinného domu sestává z obytné a z přízemní hospodářské části ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Na tuto navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou. Na obytnou část rodinného domu navazuje přístřešek z dřevěné (z části betonové) konstrukce s pultovou střechou krytou polykarbonátem. Za rodinným domem dále se nachází přízemní kůlna ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, za kterou je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na části pozemku p.č. St. 182 se nachází přízemní, dřevěná garáž se sedlovou střechou krytou šindelem (dle sdělení povinné tuto vlastní a užívá výhradně pan Petr Dudáček). b) venkovní úpravy: Oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, betonová zídka, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, venkovní schody (betonové), zpevněné plochy (betonová dlažba), septik, trativod, studna.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 659, k.ú. Staré Hraběcí

pozemek je situován v zastavěné, odlehlé části města Velký Šenov, v místní části Janovka s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1070 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále přes pozemek p.č. 237 - trvalý travní porost, který je ve spoluvlastnickém podílu povinné a je také předmětem ocenění. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Na pozemku se nachází skleník a vedlejší stavba, které jsou dle sdělení účastníka místního šetření ve vlastnictví podílových vlastníků předmětu ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Moravská Třebová, okres Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Moravská Třebová, okres Svitavy
Stav: VYDRAŽENO
Za: 250.000 Kč
Kdy: 22.11.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem - objektu č.p. 675, rod. dům, příslušející k části obce Předměstí, na pozemku p.č. 1516 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, pozemku p.č. 1516 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, pozemku p.č. 1517 – zahrada o výměře 531 m2 v k.ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová, okres Svitavy.

Dům je půdorysně postaven ve tvaru čtverce, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Moravská Třebová je ve vzdálenosti 1 100 m, do Svitav je vzdálenost 17 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. Pravděpodobná dispozice: 1.PP: chodba, schodišťový prostor, technické a skladové místnosti, 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, kuchyň, koupelna s WC, dva pokoje, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, kuchyň, koupelna s WC, dva pokoje. Zastavěná plocha rodinného domu č.p. 675 je 119,90 m2 a užitná plocha činí 251,80 m2

Konstrukční řešení a technické vybavení garáže na pozemku parc.č. 1516: Objekt je postaven vedle rodinného domu. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s nevyužitým podkrovím. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové. střecha je pultová s dřevěným krovem. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Zastavěná plocha garáže na pozemku parc.č. 1516 je 58,20 m2 a užitná plocha činí 40,70 m2.

Příslušenství hlavní stavby tvoří: vedlejší stavba - garáž pro osobní vozidlo (součástí pozemku parc.č. 1516), oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy vč. obrubníků. přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lipno, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lipno, okres Louny
Stav: VYDRAŽENO
Za: 71.400 Kč
Kdy: 22.11.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 35.400 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 750/31 - orná půda o výměře 8273 m2, v k.ú. Lipenec, obec Lipno, okres Louny.

Pozemek je situován ve východní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/5 ( se kterým se pojí užívání byt. jednotky 2+1 ), obec Povrly, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/5 ( se kterým se pojí užívání byt. jednotky 2+1 ), obec Povrly, okres Ústí nad Labem
Stav: VYDRAŽENO
Za: 270.400 Kč
Kdy: 22.11.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.400 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 314 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2 , jehož součástí je stavba: Neštědice, č.p. 39, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 314), vše zapsané na listu vlastnictví č. 524, vše v k.ú. Neštědice, obec Povrly, okres Ústí nad Labem.

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 39, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Ústecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 252/4, který je ve vlastnictví Obec Povrly. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci u objektu.

V bytovém domě se nachází tři bytové jednotky dispozičně řešené jako 1+1, jedna bytová jednotka dispozičně řešená jako 2+1 a jedna bytová jednotka dispozičně řešená jako 3+1, vždy s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byla provedena částečná výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená a dále byla provedena izolace proti zemní vlhkosti. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 1/5 přísluší užívání jedné bytové jednotky 2+1 o výměře 45,35 m2, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je lokální plynovými topidly. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění.

Na pozemku se dále nachází přízemní zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Vedlejší stavba je užívána jako skladovací kóje k výše uvedenému bytovému domu. Na pozemku se dále nachází venkovní úpravy - kamenné schody do domu, dále dlážděné betonové chodníky, oplocení - dřevěné latě v ocelových sloupcích.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Těšovice, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Těšovice, okres Sokolov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 202.400 Kč
Kdy: 29.11.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.400 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 4002/16 - trvalý travní porost o výměře 547 m2, v k.ú. Těšovice, obec Těšovice, okres Sokolov.

Pozemek je situován v okrajové části obce Těšovice v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné komunikaci, na pozemcích, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Těšovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Těšovice je pozemek zahrnut v plochách: „RZ - rekreace - zahrádkové osady“.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech, přípojka elektřiny.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchcov, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Duchcov, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 495.000 Kč
Kdy: 29.11.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 205.400 Kč
Jistota: 31.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z bytové jednotky č. 11 v č.p. 1222 umístěné v budově: Duchcov, č.p. 1221, 1222, 1223, 1224, byt.dům, LV 3856, na parcele 2314/1, LV 3856 a podíl na společných částech domu ( Duchcov, č.p. 1221, 1222, 1223, 1224, byt. dům, LV 3856) a pozemku ( parcela č. 2314/1, č. 2314/2, č. 2315/2, č. 2316/2, č. 2317/3 ) ve výši 517/27185, vše zapsané na LV č. 3896 pro katastrální území Duchcov, obec Duchcov, okres Teplice.

Oceňovaná bytová jednotka o velikosti 2+1+L se nachází ve 4.NP budovy bytového domu (panelový dům). Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka s vystupující přístavbou vstupu, je řadový, situovaný na rovinatém terénu. Příjezd k bytovému domu je z ulice Horská cesta, parkování je možné v ulici před domem nebo na veřejném parkovišti vedle domu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Duchcov je ve vzdálenosti 1,4 km, do Teplic je vzdálenost 9 km. Přístup k objektu je možný z ulice Horská cesta. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod a teplovod.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Dispozice bytové jednotky ve 4.NP (dle Prohlášení vlastníka): kuchyň, pokoj 1, pokoj 2, předsíň, koupelna, WC, lodžie, sklepní kóje (mimo byt, v 1.NP) – pouze právo užívat. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou v zachovalém technickém stavu. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a spíše průměrné údržbě. U bytové jednotky předpokládáme původní stav s umakartovým jádrem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/2, obec Zlín, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/2, obec Zlín, okres Zlín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 56.000 Kč
Kdy: 29.11.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 9.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajících z pozemku p.č. 918/17 – trvalý travní porost o výměře 2423 m2, pozemku p.č. 918/30 - trvalý travní porost o výměře 1272 m2, v k.ú. Kudlov, obec Zlín, okres Zlín.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Poděbrady, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/2, obec Poděbrady, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 2.113.000 Kč
Kdy: 29.11.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 328.300 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 250/61- orná půda, pozemku p.č. 270/11- lesní pozemek, pozemku p.č. 270/12- lesní pozemek, pozemku p.č. 272/1- orná půda, pozemku p.č. 279- orná půda, pozemku p.č. 281/2- orná půda, pozemku p.č. 282- orná půda, pozemku p.č. 314/2- lesní pozemek, pozemku p.č. 316/22- orná půda, pozemku p.č. 350/2- lesní pozemek, pozemku p.č. 350/3- lesní pozemek, pozemku p.č. 351- orná půda, pozemku p.č. 352/4- lesní pozemek, pozemku p.č. 355/1- orná půda, pozemku p.č. 374/69- orná půda, pozemku p.č. 374/70- orná půda, pozemku p.č. 374/73- orná půda, pozemku p.č. 374/74- orná půda, pozemku p.č. 448/16- ostatní plocha, vše zapsáno na LV 295 pro k.ú. Přední Lhota u Poděbrad.

Pozemky se nachází ve třech oddělených celcích, a to: první celek u silnice v blízkosti autobusové zastávky "Poděbrady, Přední Lhota, u Kopečků"; druhý celek zhruba uprostřed větších zemědělských ploch, v lokalitě mezi silnicí "ozn. 611" a dálnicí D11, u části obce Přední Lhota u Poděbrad; třetí celek u dálnice D11 a v okolí jednokolejné železniční tratě.

Pozemky jsou rovinatého terénu. Převážně se jedná o zemědělské pozemky, lesní pozemky určené k funkci lesa a pozemek parc.č. 448/16 druhu ostatní plocha (ostatní komunikace) - nezpevněná polní cesta. Dle územního plánu obce Poděbrady se pozemky nachází v plochách "NZ – plochy zemědělské, NS - plochy smíšené nezastavěného území a NL - plochy lesní". Plochy NS (smíšené nezastavěné území) se nachází v okolí lesa u dálnice D11, dle katastru nemovitostí jsou vedeny jako orná půda. Zbývající pozemky odpovídají, dle druhu, stavu zapsanému na LV. Centrum obce Poděbrady je ve vzdálenosti 2,7, 3,9 a 4,7 km, do Prahy je vzdálenost 37 km. Přístup k prvnímu celku je ze silnice ozn. 611, přístup k druhému celku z nezpevněné cesty u lesa, přístup k třetímu celku po nezpevněné cestě z odpočívadla u dálnice D11 (ve směru z Prahy do Hradce Králové). Celková výměra pozemků je 42593 m2. Zemědělské pozemky včetně ostatní plochy mají výměru 35298 m2 ( z toho ostatní plocha 213 m2). Lesní pozemky mají výměru 7295 m2. Součástí pozemků je rostlinstvo: na pozemcích parc.č. 270/11, 270/12, 314/2, 350/2, 350/3 a 352/4 lesní porost, na pozemcích parc.č. 351, 355/1, 374/69, 374/70, 374/73 a 374/74 náletové lesní rostlinstvo.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS