Listopad 2020

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 11 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 2 860 m2, podíl 1/2, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 2 860 m2, podíl 1/2, obec Ostrava, okres Ostrava-město
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 05.11.2020 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.700 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2005/45 - orná půda a pozemku p.č. 2005/46 - orná půda, vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

Podrobný popis pozemků viz. znalecký posudek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Volduchy, okres Rokycany
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Volduchy, okres Rokycany
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.11.2020 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 506.700 Kč
Jistota: 76.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6297971&y=49.7707438&z=17&source=addr&id=11253644

Volduchy 174, Volduchy

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1182 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Volduchy, č.p. 174, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1182), a dále pozemku p.č. 253 - zahrada, vše v k.ú. Volduchy, obec Volduchy, okres Rokycany.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům typu OKÁL se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Volduchy, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Volduchy č.p. 174, 338 22 Volduchy. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca z roku 1983. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Hradištko, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Hradištko, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.11.2020 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 390.000 Kč
Jistota: 59.000 Kč
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 270 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hradištko, č.p. 40, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 270), pozemku p.č. 271 - zahrada a pozemku p.č. 272 - zahrada, vše v k.ú. Hradištko u Sadské, obec Hradištko, okres Nymburk.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hradištko, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studna, vlastní rozvod PB. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1920. V 80. letech 20 století byla provedena přístavba vstupní verandy, opraveny rozvody vody, výměna oken za nová, položeny nové podlahové krytiny a částečně bylo modernizováno vnitřní vybavení. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.11.2020 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 433.400 Kč
Jistota: 65.000 Kč
Poznámky:

Pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby !!!

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem - objektu č.p. 660, rod. dům, příslušející k části obce Velká nad Veličkou, na pozemku p.č. 1661 (LV č. 393), v k.ú. Velká nad Veličkou, obec Velká nad Veličkou, okres Hodonín.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Velká nad Veličkou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Velká nad Veličkou č.p. 660, 696 74 Velká nad Veličkou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek pod objektem, p.č. 1661 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemek společně užívaný p.č. 1662 - ovocný sad, jsou ve vlastnictví jiného subjektu (podílového vlastníka nemovitých věcí), a proto nejsou předmětem dražby. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření z roku 1975. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2010 byly vyměněny nové dveře. V roce 2014 byla vyměněna okna za nová dřevěná Euro okna a byla provedena modernizace sociálního zázemí. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou + pole, podíl 2/5, obec Křenovice, okres Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou + pole, podíl 2/5, obec Křenovice, okres Vyškov
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.11.2020 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 353.400 Kč
Jistota: 53.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/5 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. 1129 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Křenovice, č.p. 372, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 1129), a pozemku p.č. 1130 - zahrada, v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okres Vyškov. II) pozemku p.č. 1305/15 - orná půda, v k.ú. Křenovice u Slavkova, obec Křenovice, okres Vyškov.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křenovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Václavská 372, 683 52 Křenovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca z roku 1930. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2000 byly provedeny nové rozvody elektra, vody a kanalizace. Byla provedena rekonstrukce kuchyně a sociálního zázemí. V roce 2018 byl instalován nový el. bojler. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Pozemek p.č. 1305/15 - orná půda, je situován v severovýchodní, odlehlé části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1307 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 12.11.2020 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 526.700 Kč
Jistota: 79.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitost sestávající z pozemku p.č. St. 320 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Slavonice, č.p. 76, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 320) , vše v k.ú.n Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Slavonice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Dačická 76, 378 81 Slavonice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1950. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 1 000 m2, podíl 1/2, obec Hrádek, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 1 000 m2, podíl 1/2, obec Hrádek, okres Frýdek-Místek
Stav: ODROČENO
Kdy: 19.11.2020 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 918 - trvalý travní porost, v k.ú. Hrádek, obec Hrádek, okres Frýdek-Místek.

Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky. Dle platného územního plánu obce Hrádek je pozemek vedený jako: „plochy neurbanizované zemědělské“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 563 m2, podíl 1/2, obec Nehvizdy, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 563 m2, podíl 1/2, obec Nehvizdy, okres Praha-východ
Stav: ODROČENO
Kdy: 19.11.2020 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 19.400 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 326/301 – orná půda, v k.ú. Nehvizdy, obec Nehvizdy, okres Praha-východ.

Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle platného územního plánu městyse Nehvizdy je pozemek zahrnut v zastavitelných plochách jako: „DS - dopravní infrastruktura - silniční“.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada o výměře 1058m2, podíl  1/2, obec Dolní Podluží, okres Děčín
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada o výměře 1058m2, podíl 1/2, obec Dolní Podluží, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.11.2020 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.000 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. 211/1 - zahrada, v k.ú. Dolní Podluží, obec Dolní Podluží, okres Děčín, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Dolní Podluží. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2167/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Dolní Podluží. Dále je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plyn.

Dle platného územního plánu obce Dolní Podluží je pozemek veden jako “Plochy bydlení“. Na pozemku je situována dřevěná, přízemní garáž s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a venkovní úpravy (oplocení - ocelová konstrukce s výplní na ocelových sloupcích).

ELEKTRONICKÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 3+1, obec Plzeň, okres Plzeň-město
Název: ELEKTRONICKÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 3+1, obec Plzeň, okres Plzeň-město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.11.2020 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.000.000 Kč
Jistota: 300.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se koná dne 5.11.2020 v 18:00 hod. a dne 19.11.2020 v 18:00 hod. na adrese Barákova 558/73, 326 00 Plzeň 2 - Slovany - Božkov.

Popis:

Jedná se o dobrovolnou elektronickou dražbu, kterou provádí soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal, Exekutorský úřad Praha-východ prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz. Zahájení elektronické dražby dne: 26.11.2020 v 10:00 hod.

Předmětem dražby je nemovitá věc - bytová jednotka č. 558/8 zapsaná v kat. území 721981 Plzeň, obec 554791 Plzeň na listu vlastnictví 38005, kdy dle výpisu z katastru nemovitostí je zřejmé, že bytová jednotka 558/8 byt s podílem na společných částech domu a pozemku ve výši 451/10000 je vymezena v budově čp. 558,559, byt. dům LV 9828, na parcele 3637/30 o výměře 351 m2 a 3637/31 o výměře 349 m2, obojí LV 3828.

Shora uvedená bytová jednotka č. 558/8, charakterizovaná jako byt o velikosti 3+1,o ploše 78.88 m2, sestává z těchto místností a příslušenství o následující ploše:

- kuchyně ……...10.20 m2

- pokoj 1 ……… 24.75 m2

- pokoj 2 ……… 16.23 m2

- pokoj 3 ……... 13.88 m2

- pokoj 4 ……….. 0.00 m2

- předsíň ………. 9.82 m2

- koupelna …….. 2.88 m2

- WC komplet …. 1.12 m2

- sklep …………. 1.87 m2

- balkon …….. ....2.30 m2

- lodžie ……….... 3.45 m2

Nejnižší podání je stanoveno částkou 3.000.000,-Kč, výše jistoty se určuje částkou 300.000,-Kč, kterou jsou zájemci povinni zaplatit nejpozději den před dražbou v hotovosti do pokladny Exekutorského úřadu Praha-východ v sídle soudního exekutora nebo na účet vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 51-1014430217/0100, pod variabilním symbolem platby 110000120, jako specifický symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO. Minimální příhoz v předmětné dražbě činí 10.000,-Kč.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS