Listopad 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 13 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Olešnice, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Olešnice, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 1.395.000 Kč
Kdy: 04.11.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 380.000 Kč
Jistota: 57.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.4306745&y=50.1330693&z=18&base=ophoto&source=addr&id=10899554

Levín 28, 503 51 Olešnice - Levín, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1/4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Levín, č.p 28, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1/4), a dále pozemku p.č. 105/34 - zahrada, vše v k.ú. Levín nad Cidlinou, obec Olešnice, okres Hradec Králové.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Olešnice, v místní části Levín, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 129 - ostatní plocha, který je v podílovém vlastnictví: obec Olešnice, č.p. 44, 503 51 Olešnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ se v obci Olešnice nachází inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pravou obytnou část rodinného domu, navazuje hospodářský objekt ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na tento dále navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na sloupcích z betonových tvarovek, oplocení - dřevěné latě, kovová vrata s dřevěnými latěmi, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Kladno, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Kladno, okres Kladno
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 04.11.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.570.467 Kč
Jistota: 235.570 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno bytu v rozsahu článku V. smlouvy, které bylo zřízeno listinou: Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 09.02.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 10.02.2021 09:31:53. Zápis proveden dne 03.03.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Hájková Marie, Maďarská 2145, Kročehlavy, 272 01 Kladno a vázne na: Jednotka: 2145/46

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1286466&y=50.1354095&z=18&base=ophoto&source=addr&id=8830069

Maďarská 2145, 272 01 Kladno - Kročehlavy, Středočeský kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 2145/46 v budově č.p. 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, příslušející k části obce Kročehlavy, na pozemku p.č. 2690, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 54/5882, vše zapsané na listu vlastnictví č. 26252 a listu vlastnictví č. 5882, vše v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno.

Jednotka č. 2145/46 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Maďarská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2681 a dále přes pozemek p.č. 2687/1, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Kladno. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35-ti lety. V roce 2014 byla provedena výměna výtahu. V průběhu životnosti bylo dále provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (o výměře 54 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 302.700 Kč
Kdy: 04.11.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 116.700 Kč
Jistota: 18.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3108760&y=50.7387795&z=19&base=ophoto&source=addr&id=9154226

Českolipská 250, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – bytová jednotka č. 250/6 v budově č.p. 250, příslušející k části obce Benešov nad Ploučnicí, na pozemku p.č. St. 382, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 411/3302, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1797 a listu vlastnictví č. 1514, vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín.

Bytová jednotka č. 250/6 se nachází v podkroví výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Českolipská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1262/4, který je ve vlastnictví Města Benešov nad Ploučnicí. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 bez vlastního sociálního zázemí. WC je přístupné ze společných prostor bytového domu (ze společné chodby) a je současně užíváno s bytovou jednotkou č. 250/7. Vytápění bytové jednotky je lokální s kamny na TP. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako podprůměrnou. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 let včetně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt, obec Bílina, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt, obec Bílina, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 1.017.500 Kč
Kdy: 11.11.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 352.500 Kč
Jistota: 71.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.7863569&y=50.5545853&z=18&base=ophoto&source=addr&id=11076893

Sídliště Za Chlumem 733, 418 01 Bílina - Teplické Předměstí, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - bytová jednotky č. 733/15 v budově č.p. 733, 734, 735, 736, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 1636/53, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 632/55960, vše zapsané na listu vlastnictví č. 7176 a listu vlastnictví č. 3428, vše v k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice.

Bytová jednotka č. 733/15 se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Sídliště Za Chlumem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1636/312 a dále přes pozemek p.č. 1636/95, které jsou ve vlastnictví Města Bílina. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1980. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna střešní krytiny a původních oken za nová. V roce 2019 byl pořízen nový výtah. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Lovosice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Lovosice, okres Litoměřice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 202.000 Kč
Kdy: 11.11.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 23.400 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1196/1 - orná půda, LV č. 519, v k.ú. Lovosice, obec Lovosice, okres Litoměřice.

Pozemek je situován v západní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Nezpevněná komunikace se nachází cca 30 m od předmětu ocenění. Pozemek je v těsné blízkosti železničních tratí. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce Lovosice je pozemek veden takto: - p.č. 1196/1 - „plocha rekreace - individuální rekreace - zahrádkářské osady“ Informace byly získány z územního plánu obce Lovosice, který je dohledatelný na www stránkách města Lovosice.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Děčín, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Děčín, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 69.000 Kč
Kdy: 11.11.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 34.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci – pozemku p.č. 1055/21 - trvalý travní porost, v k.ú. Prostřední Žleb, obec Děčín, okres Děčín.

Pozemek je situován v okrajové, zastavěné části města Děčín, v místní části s názvem Jalůvčí. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1055/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 1055/38 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ ve městě Děčín se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Děčín je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy RD“. Informace získány z WWW stránek města Děčín. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že pozemek je ke dni ocenění využíván jako zahrada sousedního rodinného domu č.p. 146.

Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné poplastované pletivo s kovovými sloupky, oplocení - drátěné poplastované pletivo s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou s kamenným obkladem, oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky a kamennou podezdívkou, kamenné opěrné zídky, zpevněná plocha dlážděná, zemní bazén kovové konstrukce, rozestavěné zahradní jezírko, skleník.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/4, obec  Želízy, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/4, obec Želízy, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 223.997 Kč
Kdy: 11.11.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 134 - zahrada, pozemku p.č. 135/3 - zahrada a pozemku p.č. 141/1 - ovocný sad, vše v k.ú. Želízy, obec Želízy, okres Mělník

Pozemky jsou situovány ve vnitřní části obce Želízy, ve sklonitém terénu, tvoří funční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1072 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Želízy, č. p. 46, 277 21 Želízy. Na částech pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 134 se nachází dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou pravděpodobně vlnitým eternitem. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrátka, dřevěná vrátka.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Trmice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Trmice, okres Ústí nad Labem
Stav: VYDRAŽENO
Za: 124.700 Kč
Kdy: 25.11.2021 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 124.700 Kč
Jistota: 187.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.9888019&y=50.6320734&z=20&base=ophoto&q=Ko%C5%A1tov%2028

Koštov 28, 400 02 Trmice - Koštov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 220 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Koštov, č.p. 28, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 220) a pozemku p.č. 221 – zahrada, vše v k.ú. Koštov, obec Trmice, okres Ústí nad Labem.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že výše uvedený objekt je ke dni ocenění v havarijním stavu, narušená nosná část vodorovných konstrukcí a z části svislých konstrukcí, poškozená střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. Předmětem vyhodnocení obvyklé ceny jsou tedy pozemky p.č. 220 a p.č. 221. Výše uvedené pozemky jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Trmice, v místní části s názvem Koštov. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 175/1 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 219 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Město Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice. Dle informací ČSÚ ve městě Trmice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Na pozemku p.č. 220 se nachází stavby - přízemní, dřevěná kůlna se zničenou střechou, která je ve špatném stavebně technickém stavu a přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou PVC a z části standardní povlakovou krytinou IPA, které jsou součástí pozemku. Dle platného územního plánu obce Trmice jsou pozemky zahrnuty: - pozemek p.č. 220 v plochách jako: „SV - plochy smíšené obytné venkovského charakteru“; - pozemek p.č. 221 v plochách jako: „RI individuální rekreace - zahrady a zahrádkářské kolonie“. Informace získány z WWW stránek města Trmice.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky, oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 170.200 Kč
Kdy: 25.11.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 44.200 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 134 – lesní pozemek v k.ú. Brandlín u Tučap, obec Tučapy, okres Tábor.

Lesní pozemek o výměře 12 225 m2 je součástí vzrostlého jehličnatého lesa (převážně borovicový porost), je rovinatého terénu zcela mimo zastavěnou část obce. Centrum obce Tučapy je ve vzdálenosti 4 km, do Tábora je vzdálenost 20 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněných polních a lesních cestách.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/12 na RD se zahradou + podíl 7/42 na pozemcích, obec Vítkov, okres Opava + podíl 7/12 na pozemcích, obec Stará Ves, okres Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/12 na RD se zahradou + podíl 7/42 na pozemcích, obec Vítkov, okres Opava + podíl 7/12 na pozemcích, obec Stará Ves, okres Přerov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 314.500 Kč
Kdy: 25.11.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 167.500 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je:

I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 100 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nové Těchanovice, č.p. 5, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 100), a dále pozemku p.č. 56/2 - zahrada, LV č. 196, vše v k.ú. Nové Těchanovice, obec Vítkov, okres Opava.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7/42 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 6 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 50 - zahrada, pozemku p.č. 51/1 - zahrada a pozemku p.č. 51/2 - zahrada, LV č. 36, vše v k.ú. Nové Těchanovice, obec Vítkov, okres Opava.

III) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7/42 k nemovitým věcem sestávající z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 365/1 díl 2, LV č. 449, v k.ú. Nové Těchanovice, obec Vítkov, okres Opava.

IV) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 7/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1383 - orná půda,LV č. 343, v k.ú. Stará Ves u Přerov, obec Stará Ves, okres Přerov.

I) ideální spoluvlastnický podíl 1/12 na nemovité věci evidované na LV č. 196, k.ú. Nové Těchanovice Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vítkov, v místní části Nové Těchanovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Nové Těchanovice č.p. 5, 749 01 Vítkov. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 965/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studna a vlastní žumpa. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ v obci Vítkov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením (pouze suché WC). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření z roku 1938. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, na kterou dále vlevo navazuje přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Před rodinným domem je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, zpevněné plochy (kamenné), studna, žumpa, přípojky IS

II) ideální spoluvlastnický podíl 7/42 na nemovité věci evidované na LV č. 36, k.ú. Nové Těchanovice Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Vítkov, v místní části Nové Těchanovice a tvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1017 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Dle sdělení účastníků místního a informací ČSÚ v obci Vítkov je možné napojení na tyto inženýrské sítě elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Vítkov je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SV - smíšené obytné - vesnické.“ Na pozemku se nachází sutiny a náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na betonových sloupcích, vrata z dřevěné konstrukce s výplní z drátěného pletiva

III) ideální spoluvlastnický podíl na nemovité věci evidované na LV č. 449, k.ú. Nové Těchanovice Pozemek je situován v jižní části katastrálního území, v okrajové části zastavěného území obce Vítkov, v místní části Nové Těchanovice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

IV) ideální spoluvlastnický podíl na nemovité věci evidované na LV č. 343, k.ú. Stará Ves u Přerova Pozemek je situován v jižní části katastrálního území, v okrajové části zastavěného území obce Stará Ves. Přístup je po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1379/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek, obec Dolní Branná, okres Trutnov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek, obec Dolní Branná, okres Trutnov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 2.334.000 Kč
Kdy: 25.11.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 515.000 Kč
Jistota: 103.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1166 - trvalý travní porost, v k.ú. Dolní Branná, obec Dolní Branná, okres Trutnov.

Pozemek je situován v okrajové části obce Dolní Branná v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2712 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dolní Branná, č.p. 256, 543 62 Dolní Branná. Dle informací ČSÚ v obci Dolní Branná je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Dolní Branná je pozemek zahrnut v plochách zastavitelného území - „B bydlení“. Informace získány na aktuálních www stránkách Královéhradeckého kraje. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/4, obec Kuřim, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/4, obec Kuřim, okres Brno-venkov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 74.500 Kč
Kdy: 25.11.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 72.500 Kč
Jistota: 14.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 113/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 217/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3707/60 – orná půda a pozemku p.č. 3707/61 - orná půda, vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov.

Pozemek p.č. 113/3 je situován v okrajové, zastavěné části města Kuřim. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 113/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.

Pozemek p.č. 217/3 je situován v okrajové, zastavěné části města Kuřim.Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 123 - ostatní plocha a p.č. 217/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim. Na pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (dlesdělení paní, Mgr. Dagmar Montagové, referentky odboru investičního, je pozemek evidovaný dle platného „Pasportu místních komunikací, chodníků a parkovacích stání ve městě Kuřim“ jako místní komunikace III.třídy).

Pozemky p.č. 3707/60 a p.č. 3707/61 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle informací ČSÚ ve městě Kuřim je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kuřim jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: pozemek p.č. 113/3 - „plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 217/3 - „plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 3707/60 - „plochy smíšené nezastavěného území“, pozemek p.č. 3707/61 - „plochy smíšené nezastavěného území“, Informace získány z www stránek města Kuřim.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS