Listopad 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 03.11.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5223/14 - trvalý travní porost o výměře 5272 m2, na listu vlastnictví 885 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín. II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/12 - ostatní plocha o výměře 1081 m2, na listu vlastnictví 865 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín, III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/10 - ostatní plocha o výměře 1891 m2, na listu vlastnictví 2144 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín.

Pozemek p.č. 5223/14 - trvalý travní porost je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nacházejí náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/12 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/10 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/6, obec Moravany, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/6, obec Moravany, okres Pardubice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 03.11.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 23.333 Kč
Jistota: 3.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 307 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. St. 307), vše v k.ú. Moravany nad Loučnou, obec Moravany, okres Pardubice.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Moravany, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 110/98 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Moravany, nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany. Dle informací ČSÚ se v obci Moravany nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA!  Rodinný dům, podíl 1/20, obec Varnsdorf, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/20, obec Varnsdorf, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 03.11.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 34.000 Kč
Jistota: 5.100 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Varnsdorf%201764&source=addr&id=9157380&ds=1&x=14.6197010&y=50.8936248&z=19&base=ophoto

Podzimní 1764, 407 47 Varnsdorf, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 4283 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, jehož součástí je stavba: Varnsdorf, č.p. 1764, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 4283), pozemku p.č. 4282/2 - zahrada o výměře 432 m2 a pozemku p.č. 4284 – zahrada o výměře 343 m2, vše v k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, okres Děčín.

Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pravděpodobně s využitým podkrovím (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Varnsdorf, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Podzimní 1764, 407 47 Varnsdorf. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 8223/3 - ostatní plocha a také po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4293 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle informací ČSÚ ve městě Varnsdorf se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, provizorní přístřešek z lešenářských trubek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, který je v havarijním stavebně technickém stavu; b) venkovní úpravy: zpevněná plocha dlážděná, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS