Prosinec 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 11 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Horní Počaply, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Horní Počaply, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 05.12.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem - objektu č.p. 40, bydlení, příslušející k části obce Křivenice, na pozemku p.č. St. 2 v k.ú. Křivenice, obec Horní Počaply, okres Mělník.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálené tašky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Na rodinný dům navazuje stodola se sedlovou střechou. K domu patří oplocený dvorek. Oplocení je zděné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. V rodinném domě se nachází byt o dispozici 3+1 s koupelnou a WC. Příslušenstvím nemovité věci je stodola a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou a garáží, podíl 1/4, obec Žandov, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou a garáží, podíl 1/4, obec Žandov, okres Česká Lípa
Stav: NEVYDRAŽENO
Kdy: 05.12.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 268.700 Kč
Jistota: 41.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem - I) pozemku p.č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Valteřice, č.p. 81, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 218), pozemku p.č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. 216/2), pozemku p.č. 216/1 - zahrada a pozemku p.č. 388/3 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa. II) pozemku p.č. 211 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 211), a pozemku p.č. 208 - zahrada, vše v k.ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa. III) pozemku p.č. 438/2 - ostatní plocha, v k.ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa.

I) Rodinný dům č.p. 81 s příslušenstvím a pozemky p.č. 218, p.č. 216/1, p.č. 216/2 a p.č. 388/3. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Žandov, v místní části Valteřice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Valteřice č.p. 81, 471 05 Žandov. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 215 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Libereckého kraje. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. Na pozemku p.č. 216/2 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází garáž.Jedná se o přízemní, dřevěnou garáž s mírnou pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na obytnou část rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

II) Pozemky p.č. 208 a p.č. 211 s příslušenstvím: pozemek p.č. 211 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. typ roubenka (stavba stojí na pozemku p.č. 211), a dále pozemku p.č. 208 - zahrada, vše v k.ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Žandov, v místní části Valteřice. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek.

III) Pozemek p.č. 438/2 ostatní plocha, v k.ú. Valteřice u Žandova, obec Žandov, okres Česká Lípa, který je situován v okrajové části zastavěného území města Žandov, v místní části Valteřice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu, na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Stav: NEVYDRAŽENO
Kdy: 05.12.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 116.700 Kč
Jistota: 18.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Kly, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 516/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obce Kly. Dle informací ČSÚ v obci Kly je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Kly je pozemek zahrnut ve stabilizovaných plochách: - část pozemku (cca 485 m2) „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích“ - část pozemku (cca 1.320 m2) „BH - bydlení v bytových domech“ - část pozemku (cca 179 m2) „PV - veřejná prostranství.“ Pozemek je užíván vlastníky bytových jednotek v bytových domech č.p. 265 a p.č. 264.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Stavební pozemek o výměře 909 m2 s torzem objektu bydlení, obec Nový Bor, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Stavební pozemek o výměře 909 m2 s torzem objektu bydlení, obec Nový Bor, okres Česká Lípa
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 05.12.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 266.700 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitost - sestávající z pozemku p.č. 1071 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nový Bor, č.p. 279, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 1071), v k.ú. Nový Bor, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná pouze o torzo původního objektu, kdy ke dni ocenění byla zachována část obvodového zdiva I. nadzemního podlaží. Objekt je havarijním stavu, narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3  uvažujeme cenu stavby jako nulovou. Předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) je tedy pozemek p.č. 1071 (na stavební objekt je nahlíženo jak na příslušenství k pozemku p.č. 1071). Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1798 - ostatní plocha a p.č. 579 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je ve městě Nový Bor možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/8, obec Černuc, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/8, obec Černuc, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.12.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 7.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem - pozemku parc. č.st. 112, jehož součástí je stavba č.e. 10 s příslušenstvím a pozemku parc. č. 1148.

Jedná se o rozvaliny původního objektu pro rodinnou rekreaci, kde jsou nyní patrné pouze části původního obvodového zdiva. Střecha a stropy jsou propadlé dovnitř objektu. Objekt je odpojen od veškerých IS. Pozemek parc.č.st. 112 o výměře 194 m2 a pozemek parc.č. 1148 o výměře 245 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Torzo objektu+pozemek, podíl 1/2, obec Malá Morava, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Torzo objektu+pozemek, podíl 1/2, obec Malá Morava, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.12.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 13.400 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.8773491&y=50.0760142&z=17&source=addr&id=11562739

Křivá Voda 18, Malá Morava
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - sestávající z pozemku p.č. St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Křivá Voda, č.p. 18, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 4), v k.ú. Křivá Voda, obec Malá Morava, okres Šumperk.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří, se nachází pouze torzo původního objektu č.p. 18. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou. Předmětem vyhodnocení (v obvyklé hodnotě) je tedy pozemek p.č. St. 4 (na stavební objekt je nahlíženo jak na příslušenství k pozemku p.č. St. 4). Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Křivá Voda, obec Malá Morava, okres Šumperk, který je situován v odlehlé části Malá Morava, v místní části Křivá Voda. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 357 - ostatní plocha a p.č. 361/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Malá Morava.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.12.2019 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 133.400 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.0731865&y=50.0361023&z=17&source=addr&id=9855852

Maršíkov 60, Velké Losiny
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem - sestávající z pozemku p.č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Maršíkov, č.p. 60, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 155).

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s  polovalbami krytou eternitovými šablonami a z části šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Velké Losiny, v místní části Maršíkov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Maršíkov 60, 788 15 Velké Losiny. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v  mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 853/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj přes pozemek p.č. 150/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn) a p.č. 148/3 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Velké Losiny. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 200 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v obci Velké Losiny je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Janov, okres Rakovník
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Janov, okres Rakovník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.12.2019 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 242.500 Kč
Jistota: 49.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno chůze ve prospěch nemovitosti.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6392236&y=50.2104943&z=17&source=addr&id=9903612

Janov 61, 270 06 Janov, okres Rakovník
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - sestávající z pozemku p.č. St. 107/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Janov, č.p. 61, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 107/2), a pozemku p.č. St. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 587/2 - zahrada, vše v k.ú. Janov, obec Janov, okres Rakovník.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Janov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Janov 61, 270 06 Janov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1767 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Janov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V roce 1995 byla provedena přístavba vstupní části objektu. Dále byla provedena oprava vytápění. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle oceňovaného rodinného domu, při levé hranici pozemku, je situována přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, tato navazuje na objekt č.p. 20 (tento není předmětem ocenění). Na stodolu dále navazuje přízemní stodola ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou betonovou, na tuto vzadu navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích - vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - zpevněné plochy (dlážděné) - žumpa - studna - udírna - skleník.

!!! Stavba – bydlení č.p. 20 stojící na pozemku parcela parc. č. St. 107 bude dražena Exekutorským úřadem Sokolov, soudní exekutor Mgr. Miloš Dvořák, č.j. 041 EX 645/05 v termínu 18.12.2019 v 11:00 hod.!!!
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Rotava, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Rotava, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.12.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.5689335&y=50.2938738&z=17&source=addr&id=11121208

Kraslická 531, 358 01 Rotava
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 358/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rotava, č.p. 531, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 358/1), a dále pozemku p.č. 2076 - ostatní plocha, vše v k.ú. Rotava, obec Rotava, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Rotava, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Kraslická č.p. 531, 358 01 Rotava. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1647/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Karlovarský kraj. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a  plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem, vpravo, je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou provizorní krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích - vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - zpevněné plochy (betonové) - přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 1 755m2, podíl 1/2, obec Polepy, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o výměře 1 755m2, podíl 1/2, obec Polepy, okres Litoměřice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.12.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 183.400 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 599/1 - zahrada a pozemku p.č. 600/3 - zahrada, vše v k.ú. Okna u Polep, obec Polepy, okres Litoměřice.

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 599/1 - zahrada a pozemku p.č. 600/3 - zahrada, vše v k.ú. Okna u  Polep, obec Polepy, okres Litoměřice, který tvoří funkční celek a jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Polepy, v místní části Okna u Polep. Pozemky jsou přístupné po nezpevněných pozemcích p.č. St. 82/3 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. St. 82/1 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 622/1 - zahrada, p.č. 513 - zahrada a p.č. 509/1 - zahrada, které jsou ve vlastnictví různých subjektů (přístup právně nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS