Prosinec 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 13 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA!  Rodinný dům, podíl 1/4, obec Liberec, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Liberec, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.12.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 814.000 Kč
Jistota: 122.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Star%C3%A9%20Pavlovice%20455&source=addr&id=9101866&ds=2&x=15.0510256&y=50.7870306&z=20&base=ophoto

Jiráskova 455/78, 460 01 Liberec XII-Staré Pavlovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 903/61 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, jehož součástí je stavba: Liberec XII-Staré Pavlovice, č.p. 455, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 903/61), pozemku p.č. 903/33 - ostatní plocha a pozemku o výměře 33 m2 p.č. 903/64 – zahrada o výměře 99 m2, vše na listu vlastnictví 445 v k.ú. Staré Pavlovice, obec Liberec, okres Liberec.

Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Liberec, místní části Staré Pavlovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jiráskova 455/78, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 903/4 - ostatní plocha, p.č. 210/1 – ostatní plocha a p.č. 903/32 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1979. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2017 byly provedeny nové rozvody ústředního topení v I. nadzemním podlaží, v části byly položeny nové podlahové krytiny. Bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně ve II. nadzemním podlaží. V roce 2021 byl instalován nový el. bojler a v roce 2022 byla osazena nová dveřní křídla (3x). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, venkovní schody, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Objekt obč. vyb., podíl 1/2, obec Havířov, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Objekt obč. vyb., podíl 1/2, obec Havířov, okres Karviná
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.12.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 37.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovité věci - objektu č.p. 522, obč.vyb., příslušející k části obce Šumbark, na pozemku p.č. 692/8 (LV č. 324 - Pozemek pod stavbou p.č. 692/8 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění.), vše v k.ú. Šumbark, obec Havířov, okres Karviná.

Jedná se o přízemní objekt bez využitého podkroví pod střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné okrajové části obce Havířov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Lidická 522/41a, 736 01 Havířov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek pod stavbou p.č. 692/8 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 692/104 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (právně není zajištěn přístup). Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření přes 25 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Slavonice, okres Slavonice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Slavonice, okres Slavonice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.12.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 280.000 Kč
Jistota: 42.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=slavonice%20159&source=addr&id=10449169&ds=1&x=15.3487710&y=48.9972698&z=20&base=ophoto

Na Potoku 159, 378 81 Slavonice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 206 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je stavba: Slavonice, č.p. 159, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 206), pozemku p.č. St. 998 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 998) a pozemku p.č. 128/3 – zahrada o výměře 281 m2, na listu vlastnictví 439 vše v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec. II) pozemku p.č. 10549 - orná půda o výměře 4788 m2, na listu vlastnictví 439 v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec.

I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 206, p.č. St. 998, p.č. 128/3, k.ú. Slavonice

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Slavonice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na potoku 159, 378 81 Slavonice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 9353/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB a na vlastní žumpu. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se městě Slavonice nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupní chodby. V roce 2009 byly provedeny nové rozvody elektra. V roce 2012 bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně (nové rozvody vody a kanalizace, nové keramické dlažby a obklady, nový el. bojler). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná vedlejší stavba bez čp./če. se sedlovou střechou krytou eternitovými Šablonami, voliéra z dřevěné konstrukce s drátěnou výplní a pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, voliéra dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým polykarbonátem, voliéra ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní vedlejší stavba dřevěné konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Dřevěný holubník se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, venkovní schody, skleník, žumpa, přípojky IS

II) Pozemek p.č. 10549, k.ú. Slavonice

pozemek p.č. 10549 je situován v okrajové části zastavěného území města Slavonice v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemcích p.č. 9349/1 - ostatní plocha a p.č. 10548 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.12.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=J%C3%A1chymov%20360&source=addr&id=10214083&ds=1&x=12.9266643&y=50.3633882&z=19&base=ophoto

Palackého 360, 362 51 Jáchymov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideálního spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 537 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2, jehož součástí je stavba: Jáchymov, č.p. 360, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 537), a dále pozemku p.č. 610 – zahrada o výměře 210 m2, vše v k.ú. Jáchymov, obec Jáchymov, okres Karlovy Vary.

Předmětná nemovitost se nachází v Jáchymově v ulici Palackého č.p. 360 v zástavbě rodinných domů. Jedná se o řadový, vnitřní dům se dvěma nadzemními podlažími a volným půdním prostorem. konstrukce budovy je převážně kamenná a zděná, její stavebně – technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Budova je v havarijním stavu vhodná ke kompletní modernizaci. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon v havarijním stavu. Střecha domu je opatřená komínem. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou dřevěná zdvojená, část zasklení chybí. dveře domu jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. Na zastavěnou plochu č.p. St. 537 navazuje pozemek p.č. 610 – zahrada o výměře 210 m2 a tvoří spolu jeden funkční celek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci přes pozemek parc. č. 4976 ve vlastnictví města Jáchymov. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Nebylo zjištěno připojení na inženýrské sítě. V dosahu se nachází elektřina, vodovod, kanalizace a plynovod. Přípojky nebylo možné ověřit.

Znalecký posudek neobsahuje informaci o zastavěné ploše, užitné ploše, podlahové ploše. S ohledem na to, že uvedené položky jsou pro uveřejnění elektronické dražby povinné, byla do příslušných polí zadána hodnota "1". Pro bližší podrobnosti soudní exekutor odkazuje k prostudování znaleckého posudku a dražební vyhlášky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Studeněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Studeněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.12.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 6.367.000 Kč
Jistota: 95.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Studen%C4%9Bves%20100&source=addr&id=11356769&ds=1&x=14.0517275&y=50.2262381&z=19&base=ophoto

Studeněves 100, 273 79 Studeněves, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 219 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, jehož součástí je stavba: Studeněves, č.p. 100, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 219) a pozemku p.č. 105/121 – zahrada o výměře 812 m2, vše v k.ú. Studeněves, obec Studeněves, okres Kladno.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Studeněves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Studeněves č.p. 100, 273 79 Studeněves. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 151/1 - ostatní plocha a p.č. 105/140 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Studeněves, č.p. 39, 273 79 Studeněves. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ v obci Studeněves je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 2005. V roce 2012 byla provedena přístavba zimní zahrady. V průběhu své celkové životnosti dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrá.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou šindelem; b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pole a betonových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata kovaná, vrátka kovaná, elektrický pohon vrat, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Lysovice, okres: Lysovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 3/8, obec Lysovice, okres: Lysovice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.12.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 153.350 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 94 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav bez LV a pozemku p.č. 37/8 - ostatní plocha o výměře 181 m2, vše na listu vlastnictví 276 v k.ú. Lysovice, obec Lysovice, okres Vyškov.

Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt na pozemku p.č. St. 94 již neexistuje. Z původní stavby je patrná pouze část obvodového zdiva. Předmětem vyhodnocení obvyklé ceny jsou tedy pozemky p.č. St. 94 a p.č. 37/8.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Lysovice, v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1081 - ostatní plocha, a dále přes po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 37/10 - trvalý travní porost a p.č. 2767 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Lysovice, č.p. 68, 682 01 Lysovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Lysovice nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Lysovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Vyškov) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. St. 94 - plochy stabilizované: „BH - plochy bydlení - hospodářského“, p.č. 37/8 - plochy stabilizované: „PZt - plochy zemědělské - trvalé travní porosty.“ Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+kk), obec Praha, okres Hlavní město Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (3+kk), obec Praha, okres Hlavní město Praha
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.12.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 19.770.000 Kč
Jistota: 2.965.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Lannova%202113&source=addr&id=12741790&ds=1&x=14.4295110&y=50.0925202&z=18&base=ophoto

Lannova 2113/2a, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – jednotka č. 2113/24 v budově č.p. 2113, příslušející k části obce Nové Město, na pozemku p.č. 311/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 15382/275024, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6153 a listu vlastnictví č. 3588, vše na listu vlastnictví 6153 v k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 2113/24 v budově č.p. 2113, příslušející k  části obce Nové Město, na pozemku p.č. 311/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 15382/275024, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6153 a listu vlastnictví č. 3588, vše v k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného vyzdívaného, podsklepeného bytového domu celkem s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem a výtahem pro automobily. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Lannova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2362/1 a p.č. 2364/1, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na vlastním vyhrazeném garážovém stání v I. podzemním podlaží objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 2010. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk (předsíň 19,34 m2, pokoj 57,90 m2, pokoj 15,77 m2, pokoj 28,40 m2, šatna 6,53 m2, koupelna 7,07 m2, koupelna č.2 11,08 m2, WC 3,67 m2, prádelna 4,06 m2 + balkón o výměře 8,97 m2 + vyhrazené garážové stání č. 11 pro 2 osobní auta) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je z převažující části elektrické podlahové a částečně ústřední se společným plynovým kotlem pro BD. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění výborná. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.12.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 2.540.000 Kč
Jistota: 381.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek p.č. 344/7 - orná půda o výměře 1842 m2, na listu vlastnictví 580 v k.ú. Najdek na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou.

Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 411 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Dle informací ČSÚ v obci Hamry nad Sázavou se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Hamry nad Sázavou je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy bydlení venkovského typu“. Informace získány z WWW stránek obce Hamry nad Sázavou. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že u uliční části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), podíl 1/2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), podíl 1/2, obec Ivančice, okres Brno-venkov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.12.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.130.000 Kč
Jistota: 169.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Ivan%C4%8Dice%20%C4%8D.p.%20821&source=addr&id=11089150&ds=1&x=16.3681067&y=49.1024379&z=19&base=ophoto

Za ústavem 821/4, 664 91 Ivančice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci – jednotky č. 821/3 v budově č.p. 821, příslušející k části obce Ivančice, na pozemku p.č. St. 908, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5892/54270, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4804 a listu vlastnictví č. 2858, vše v k.ú. Ivančice, obec Ivančice, okres Brno-venkov.

Bytová jednotka č. 821/3 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Za ústavem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Ivančice se nachází kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 3108/1 a dále přes pozemek p.č. 570/3, které jsou ve vlastnictví Města Ivančice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 50-ti lety. V roce 2017 byly osazeny nové vchodové dveře do objektu. Ke dni ocenění na objektu probíhá rekonstrukce přívodní elektroinstalace a výměna pojistkové skříně. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Kunějovice, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Kunějovice, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.12.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 143.400 Kč
Jistota: 21.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, jehož součástí je stavba: Kunějovice, č.p. 6, rod. dům (stavba již neexistuje) a pozemku p.č. 15 – zahrada o výměře 212 m2, vše na listu vlastnictví 51 v k.ú. Kunějovice, obec Kunějovice, okres Plzeň-sever.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že stavba č.p. 6, rod. dům již neexistuje a evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Předmětem dražby je tedy pouze podíl na pozemcích p.č. St. 3 a p.č. 15.

Pozemky jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části obce Kunějovice, v mírně sklonitém až sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 16/5 - ostatní plocha a p.č. 822/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kunějovice, č.p. 28, 330 35 Kunějovice. Dle informací ČSÚ v obci Kunějovice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, plynové vedení a jednotná kanalizace napojená na obecní jímku. Dle platného územního plánu obce Kunějovice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BV-S - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské“. Informace získány z WWW stránek obce Kunějovice.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt (3+1) + podíl na pozemku, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! byt (3+1) + podíl na pozemku, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.12.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.677.000 Kč
Jistota: 252.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci v SJM povinného a manželky povinného - jednotka č. 302/1 v budově č.p. 302, příslušející k části obce Desná I, na pozemku p.č. 349/10, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 724/1512; a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 349/41 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 1416, č. 1415 a č. 1279, vše v k.ú. Desná I, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou.

Bytová jednotka č. 302/1 se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného dřevěného, oboustranně obíjeného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Finská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Desná se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 122/1, který je ve vlastnictví Města Desná. Parkování je možné na vlastním pozemku u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1959. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 se sociálním zázemím tvořeným pouze vanou a splachovacím WC. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v dřevotřískovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je lokální akumulačními kamny. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce rozvodů elektro a vody. V roce 2021 byla provedena nová přístavba verandy, byly osazeny nové bezpečnostní vstupní dveře a byla provedena výměna jednoho původního okna za nové plastové. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění mírně zhoršená.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Březová nad Svitavou , okres Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Březová nad Svitavou , okres Svitavy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.12.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 186.700 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=10551984&ds=1&x=16.5170674&y=49.6421824&z=19&base=ophoto

Zářečí 383, 569 02 Březová nad Svitavou, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 234 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Březová nad Svitavou, č.p. 383, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 234) a pozemku p.č. 2156/3 - zahrada, vše v k.ú. Zářečí nad Svitavou, obec Březová nad Svitavou, okres Svitavy.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou břidlicemi. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Březová nad Svitavou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zářečí 383, 569 02 Březová nad Svitavou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2337/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou, po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2226/3 - ostatní plocha a přes p.č. 2226/4 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví Česká republiky, a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2198/2 - ostatní plocha, p.č. 2352 - ostatní plocha a p.č. 2223 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví různých subjektů - přístup není právně zajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenost cca 5m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ se ve městě Březová nad Svitavou nachází tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 85 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, vrátka dřevěná 2x, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, venkovní schody, zídka, fóliovník 2x, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS