Říjen 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
Stav: VYDRAŽENO
Za: 105.000 Kč
Kdy: 19.10.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 105.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, zřejmě částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou. Předmět je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v mimo zastavěnou část města Jaroměřice nad Rokytnou, v místní části Příložany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 735/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Ve městě Jaroměřice nad Rokytnou je možnost napojení kompletní inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zázemím (suché WC mimo stavbu). Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt zřejmě procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění hodnotit jako stavba ve špatném stavu - předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Na obytnou část rodinného domu vlevo (pohled z příjezdové komunikace) navazuje přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Věžnička, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Věžnička, okres Jihlava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 19.10.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Věžnička, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 653/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Věžnička.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plyn. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť i přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří je cca 90 roků. V průběhu životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu – předpoklad proveden rozsáhlejších stavebních úprav.

Na obytnou část rodinného domu vlevo (pohled z ulice) navazuje zděná, přízemní stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje dřevěná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vedle rodinného domu vpravo (pohled z ulice) je situován zděný, přízemní objekt bývalých chlévů s pultovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 14541m2, podíl 1/4, obec Radenín, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 14541m2, podíl 1/4, obec Radenín, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 44.700 Kč
Kdy: 19.10.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 44.700 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 323/1 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 323/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 324 - ostatní plocha a pozemku p.č. 456/3 - orná půda, vše v k.ú. Radenín, obec Radenín, okres Tábor. Pozemky p.č. 323/1, p.č. 323/2 a p.č. 324 tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Pozemek p.č. 456/3 se nachází v jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kounov, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.600 Kč
Kdy: 26.10.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.600 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu, u okraje koryta vodního toku Dědina (Zlatý potok) a křižovatky. Jednalo se o původní rodinný dům, který později sloužil jako rekreační zařízení. Dle zjištění bylo započato s jeho rekonstrukcí. V rozestavěném stavu byl objekt prodán, v roce 1993 bylo vydané dodatečné stavební povolení na rekonstrukci č.p. 42 (mělo dojít ke změně účelu užívání na rekreační objekt), k plánované rekonstrukci nedošlo. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, naproti je restaurace. Stavba se nachází v širším centru obce Kounov, do Dobrušky je vzdálenost 8 km, do Hradce Králové je vzdálenost 34 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z komunikace, oplocení pozemku není provedeno. Nezastavěná část pozemku je podlouhlého tvaru, v podélném směru vede přes pozemek podzemní vodní náhon s revizními odkrytými šachtami. Dále přes pozemek vede vzduchem kabelové vedení veřejného osvětlení vč. betonových sloupů. Upozorňujeme, že stavba se nachází v plochách záplavového území 100-leté vody - viz příloha posudku.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 12 293m2, podíl 1/6, obec Velenice, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 12 293m2, podíl 1/6, obec Velenice, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.400 Kč
Kdy: 26.10.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.400 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávají z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 118/1, a p.č. 118/2, vše v k.ú. Velenice, obec Velenice, okres Nymburk, které jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dašice, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Dašice, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 103.500 Kč
Kdy: 26.10.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 73.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. V zadním rohu pozemku stojí kůlna. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy, centrum obce Dašice je ve vzdálenosti 500 m, do Pardubic je vzdálenost 9 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/5, obec Archlebov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/5, obec Archlebov, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 58.000 Kč
Kdy: 26.10.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je dům č.p. 324 na parc.č. st. 320. Dům je situován do běžné uliční zástavby v postranní ulici, v okrajové části obce Archlebov, jako řadový, vnitřní. Je napojen na veřejné inženýrské sítě - vodovodní řad a elektro, kanalizace je napojena na domovní žumpu a plynovodní přípojka není provedena. Dům je obdélníkového půdorysu a je rozšířen směrem do dvora o hospodářskou část. Je přízemní, nepodsklepený a má sedlovou střechu s taškovou, pálenou krytinou. Přízemí je využíváno jako obytné. V uličním průčelí domu je hlavní vjezd do nemovitosti. Z průjezdu je vstup do obytné části domu, do chodby a odtud je vstup do obytných místností a příslušenství. Všechny prostory v domě jsou využívány k bytovým účelům. Obytná část obsahuje ve využívané části domu dva pokoje, průjezd, chodbu, kuchyni a komoru. V obytné části domu nejsou prostory, které by mohly sloužit ke komerčním účelům ani jiné provozní místnosti. Z toho důvodu je dům charakterizován jako rodinný.

Stáří objektu je cca 80 let. Dům je pravděpodobně v původním stavu, není známo, že by zde proběhla rekonstrukce většího rozsahu nebo opravy. V současné době však nese znaky zanedbané údržby. Technický stav domu je podprůměrný, vybavení je pod úrovní obvyklého standardu bydlení v dané lokalitě. Na domě nejsou patrny ani změny vybavení. V domě chybí koupelna, záchod je suchý, vestavěný do hospodářské části. V kuchyni je uhelný sporák a umývadlo se studenou vodou. Vytápění domu je lokální, na tuhá paliva. Dům z uliční strany vymezuje dvůr, který je ze zadní strany ohraničen plotem. Ze dvora je rovněž vstup do domu zadním vstupem. Pozemek je tvořen jednou parcelou, ohraničenou zástavbou a ploty. Vjezd na dvůr je možný průjezdem z uliční strany.

Příslušenstvím k domu a k zastavěnému pozemku je zděný objekt, hospodářská část, nyní využívána jako sklad, zpevněná plocha dvora a přípojky IS. Pozemek a dům je přístupný z veřejného prostranství, kde probíhá zpevněná komunikace, navazující na průjezdní silnici v obci asi po 300m.

Základy domu jsou cihelné nebo kamenné, bez vodorovné hydroizolace, stěny jsou vesměs z cihelného zdivá s nedostatečnými tepelně technickými vlastnostmi, stropy jsou dřevěné, trámové, vesměs s viditelnými trámy. Střecha je sedlová, s klasickým, dřevěným jednoduchým krovem a krytinou z pálených tašek. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu, žlaby a svody jsou z uliční strany v dobrém stavu. Okna jsou vesměs dřevěná dvojitá (kastlová), zasklená, dveře jsou do dřevěných zárubní. Vrata vjezdu jsou z ulice dřevěná, svlaková, ze dvora chybí. Vchod do domu je z ulice dveřmi do domovní chodby a odtud do pokojů, kuchyně a komory. Chodba je průchozí do dvora. Obytné pokoje mají podlahu z dřevěné dlážky nebo betonu. Na chodbě je dlažba, v průjezdu hliněná podlaha. Venkovní fasáda uličního i dvorního průčelí je vápenná.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS