Říjen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Radnice, okres Rokycany
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Radnice, okres Rokycany
Stav: VYDRAŽENO
Za: 250.000 Kč
Kdy: 04.10.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 173.000 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - rodinného domu č.p. 271, příslušející k části obce Radnice, na pozemku p.č. St. 138/1, včetně pozemku p.č. St. 138/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2 , pozemku p.č. 60/1 – zahrada o výměře 267 m2, vše v k.ú. Radnice u Rokycan, obec Radnice, okres Rokycany.

Jedná se o zděný, přízemní, v části dvoupodlažní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou a pultovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Radnice, na ulici Zámostí, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, n a pozemku p.č. 2220/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Radnice, náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice, 338 28. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt může být dále napojen na plyn.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Vstup do domu je z uliční části do chodby v I. nadzemním podlaží. Odtud jsou přístupné ostatní bytové prostory rodinného domu. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka cca přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými výraznými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový technický stav je ke dni ocenění mírně zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění.

Na levou část rodinného domu navazuje zděná přízemní kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na pozemku p.č. 60/1 je situována dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Ostřetín, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Ostřetín, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 15.500 Kč
Kdy: 11.10.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 12.500 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k nemovitým věcem - objektu č.p. 2, bydlení, příslušející k části obce Vysoká u Holic, na pozemku p.č. St. 34, pozemku p.č. St. 34 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1038 m2, pozemku p.č. 106/1 – zahrada o výměře 134 m2, pozemku p.č. 146/9 – zahrada o výměře 123 m2 vše v k.ú. Vysoká u Holic, obec Ostřetín, okres Pardubice.

Oceňovaným objektem je částečně podsklepený, jednopodlažní, zděný, samostatně stojící rodinný dům č. p. 2 v k. ú. Vysoká u Holic. Prohlídka byla provedena pouze zvenčí za účasti otce povinné, který podal veškeré informace o nemovitosti, jejím vnitřním vybavení a mírách, viz. Posudek. Dle znalce je dům ve špatném technickém stavu. Stáří domu je 100 let. Dům má základy kamenné, svislé konstrukce jsou ze smíšeného zdiva, stropy jsou trámové, krov je dřevěný vázaný, krytina je z pálené tašky, klempířské konstrukce chybí, dům má bleskosvod, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, vnější omítky jsou vápenocementové - oprýskané, dveře jsou dřevěné, okna jsou kastlová, povrchy podlah jsou dřevěné, vytápění je lokální na TP, elektroinstalace je světelná i motorová, dům není připojen na plynovou přípojku – ta je před domem, zdroj teplé vody chybí, rozvody vody jsou v kovu, vnitřní hygienické zařízení tvoří vana s lázeňskými kamny, WC je suché, vybavení kuchyně tvoří sporák na PB. Dle znaleckého posudku má rodinný dům č.p. 2 zastavěnou plochu I.PP 6 m2 a I.NP 108 m2, hospodářská budova zastavěnou plochu 72 m2, chlév má zastavěnou plochu 9 m2.

Příslušenství domu tvoří dvě zděné hospodářské budovy, které jsou dle znalce také ve špatném technickém stavu. Stáří příslušenství je 100 let.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/8, obec Kamenice, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/8, obec Kamenice, okres Praha-východ
Stav: VYDRAŽENO
Za: 250.000 Kč
Kdy: 11.10.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 481/1 – zahrada o výměře 1987 m2, pozemku p.č. 481/2 – zahrada o výměře 1381 m2, pozemku p.č. 481/3 – zahrada o výměře 550 m2 a pozemku p.č. 493/2 - trvalý travní porost o výměře 1497 m2, vše v k.ú. Těptín, obec Kamenice, okres Praha-východ.

Předmětem dražby je pouze uvedený podíl na pozemcích specifikovaných dražební vyhláškou

Pozemky jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 471/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obec Kamenice. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Osek, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Osek, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 284.000 Kč
Kdy: 18.10.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 160.000 Kč
Jistota: 32.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Dům je situován do půdorysného tvaru obdélníka se vstupní verandou, nachází se v odlehlé části města Osek, místní části Dlouhá Louka, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Dlouhá Louka 43, 417 05 Osek. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 568/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje a přes pozemek p.č. 600 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění.

Ve městě Osek je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří domů je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti dům pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako podprůměrnou.

Na vstupní verandu navazuje přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na rodinný dům vlevo navazuje přízemní zděný objekt pod pultovou střechou krytou standardní plechovou krytinou. Na tento navazuje torzo bývalé vedlejší stavby. Vlevo od rodinného domu je situována zděná přízemní vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Tato je situována na pozemku p.č. 506/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto tento pozemek i stavba nejsou předmětem ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, obec Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, obec Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora
Stav: VYDRAŽENO
Za: 605.000 Kč
Kdy: 18.10.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 420.000 Kč
Jistota: 63.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 424/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, jehož součástí je stavba: Rataje nad Sázavou, č.e. 119, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 424/1), pozemku p.č. 795 - trvalý travní porost o výměře 392 m2 a pozemku p.č. 796/2 - trvalý travní porost o výměře 415 m2, vše v k.ú. Rataje nad Sázavou, obec Rataje nad Sázavou, okres Kutná Hora.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděný a podsklepený objekt rodinné rekreace bez využitelného podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Rataje nad Sázavou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Rataje nad Sázavou ev. č. 119, 285 07 Rataje nad Sázavou. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 889/3 – ostatní plocha a p.č. 889/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů a na pozemcích p.č. 802/12 - zahrada, p.č. 800/11 - ostatní plocha, p.č. 800/35 - ostatní plocha a p.č. 800/36 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví městysu Rataje nad Sázavou. (přístup po právní stránce nezajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 250 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ v městyse Rataje nad Sázavou je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Na objektu byla pravděpodobně provedena částečná výměna původních oken za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle objektu rodinné rekreace, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situován jednoduchý dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou polykarbonátem, za kterým je dále situována přízemní kůlna s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem. b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky, kovová vrátka, zpevněná plocha z betonové dlažby, studna, přípojky IS.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS