Srpen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres  Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Kraslice, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.5172445&y=50.3205129&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10458581&q=Kraslice%201547

Komenského 1547/23, 358 01 Kraslice
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1783 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2, jehož součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1547, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1783), a dále pozemku p.č. 5522/34 - ostatní plocha o výměře 125 m2, vše na listu vlastnictví 576 v k.ú. Kraslice, obec Kraslice, okres Sokolov.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kraslice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Komenského 1547/23, 358 01 Kraslice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6681/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Kraslice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2012 byly vyměněny nové klempířské konstrukce (žlaby, svody). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lesná, okres Lesná u Tachova
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Lesná, okres Lesná u Tachova
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.334 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci – pozemku p.č. 614 – orná půda o výměře 3690 m2, na listu vlastnictví č. 30 v k.ú. Lesná u Tachova, obec Lesná, okres Tachov.

Pozemku p.č. 614 je situován v okrajové části obce Lesná s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1506/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 350.000 Kč
Jistota: 52.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=18.1256165&y=49.4659151&z=17&base=ophoto&q=Ro%C5%BEnov%20pod%20Radho%C5%A1t%C4%9Bm%201572&source=addr&id=10674813&ds=1

Oděská 1572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci - jednotce č. 1572/19 v budově č.p. 1572, příslušející k části obce Rožnov pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 2171, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 562/24407, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6282 a listu vlastnictví č. 4576 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.

Bytová jednotka č. 1572/19 se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Oděská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3603/14 a p.č. 3603/11, které jsou ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2003 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stoupaček a lodžií. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (sklepní kóje patří ke společným částem budovy a jsou užívány na základě dohody) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Vyklantice, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Vyklantice, okres Pelhřimov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 527.000 Kč
Jistota: 79.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek p.č. 313/2 – zahrada o výměře 1048 m2, na listu vlastnictví č. 442 v k.ú. Vyklantice, obec Vyklantice, okres Pelhřimov.

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 313/2 - zahrada, v k.ú. Vyklantice, obec Vyklantice, okres Pelhřimov, který je situován v odlehlé, zastavěné části obce Vyklantice, v místní části Kateřinky. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1876/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vyklantice, Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklatnice, a dále po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1876/13 - ostatní plocha a p.č. 1876/12 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu. Dle dostupných podkladových materiálů (mapa silniční sítě okres Pelhřimov) se jedná o silnici III. třídy č. 1282a. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Vyklantice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Vyklantice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské.“

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.08.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 573.333 Kč
Jistota: 86.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu dle geom. plánu č.: 354-78/2021, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 20.8.2021. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.8.2021. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Parcela: PK 271/2, Parcela: PK 271/3, Parcela: PK 274/1, Parcela: 273/9 a vázne na: Parcela: 273/1. Věcné břemeno je již ve výsledných hodnotách zohledněno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 273/9 - ostatní plocha o výměře 9791 m2, a pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 271/2 o výměře 906 m2, (PK) p.č. 271/3 o výměře 327 m2 a (PK) p.č. 274/1 o výměře 889 m2, vše na listu vlastnictví č. 251 v k.ú. Dolní Rokytá, obec Rokytá, okres Mladá Boleslav.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Rokytá a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Rokytá jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích.“ Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 18/100, obec Hanušovice, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 107.500 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=16.92578270292802&y=50.08031397739877&z=15&source=addr&id=9666598

Za Moravou 204, 788 33 Hanušovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 18/100 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 283/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hanušovice, č.p. 204, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 283/1), pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 564), a dále pozemku p.č. 1680 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Hanušovice, obec Hanušovice, okres Šumperk..

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 204, který je situován jako samostatně stojící. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Za Moravou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a septik. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1683 a dále přes pozemek p.č. 1681, které jsou ve vlastnictví Města Hanušovice. Parkování je možné na vlastním pozemku u domu. V bytovém domě se nachází 2 bytové jednotky 3+1 a 2 bytové jednotky 1+1, každá pravděpodobně s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 100 lety. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako velmi špatnou. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 18/100 přísluší užívání jednoho bytu 1+1 bez sociálního zázemí. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění. Předmětem ocenění jsou dále pozemky p.č. St. 564 a p.č. 1680, které tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku p.č. St. 564 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - jiná st.. Jedná se o přízemní, zděnou vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. N pozemku p.č. 1680 se nachází venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s drátěným pletivem a kovová vrátka s drátěným pletivem).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Županovice, okres Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Županovice, okres Jindřichův Hradec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.08.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 245.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 21 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1270 m2, jehož součástí je stavba: Županovice, č.p. 11, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 21), pozemku p.č. 3 - zahrada o výměře 493 m2, pozemku p.č. 6 - zahrada o výměře 112 m2 a pozemku p.č. 2080 - zahrada o výměře 1035 m2, vše na listu vlastnictví 30 v k.ú. Županovice u Dešné, obec Županovice, okres Jindřichův Hradec.

Jedná se o zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Županovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, z části nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1812/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Županovice, Županovice, 378 81. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní studnu, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze dvou bytových o velikosti 2x 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2007 byla provedena modernizace sociálního zázemí a v roce 2008 byla vyměněna část střešní krytiny. V roce 2011 byly z části položeny nové keramické obklady v kuchyní. V roce 2015 byly provedeny nové rozvody elektro v části objektu. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako průměrné. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pravou část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na levou obytnou část rodinného domu navazuje zděný, přízemní objekt s pultovou střechou krytou taškou pálenou, určený pro chov domácího zvířectva. Za rodinným domem jsou situovány dvě stodoly se sedlovou střechou krytou taškou betonovou, před kterými je přístupná dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na zděných sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na kamenných sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, vrátka ocelová, zpevněné plochy (kamenné), žumpa, udírna, studna, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS