Registrujte se

pro zasílání informaci

Registrujte se

Únor 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 12 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka, podíl 2/9, obec Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka, podíl 2/9, obec Karlovy Vary
Stav: ODROČENO
Kdy: 04.02.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 250.000 Kč
Jistota: 38.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=12.87284089094215&y=50.23370155372154&z=15&source=addr&id=8935003

Vítězná 1083/13, Karlovy Vary
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 2/9 k nemovitým věcem - jednotky č. 1083/5 v budově č.p. 1083, příslušející k části obce Karlovy Vary, na pozemku p.č. 2521/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 7136/62480, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 126/30000 pozemku p.č. 2516/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listech vlastnictví č. 4967, č. 3030 a č. 3031, vše v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

Bytová jednotka se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Vítězná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na vlastním pozemku ve vnitrobloku bytového domu a na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 100 lety. Přibližně v roce 2004 byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna střešní krytiny, oprava fasádních omítek a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední se společným kotlem pro bytový dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění je na průměrné úrovni. Pozemek p.č. 2516/2 tvoří s bytovým domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány vedlejší stavby (2x jednoduchý přístřešek na popelnice smíšené konstrukce s plochou střechou krytou plechovou krytinou, 2x přízemní, zděná vedlejší stavba sloužící k větrání podzemních prostor pod mírnou stanovou střechou betonové konstrukce) a venkovní úpravy (zpevněné plochy, zděná zídka, betonová opěrná zídka).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 3+1, obec Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 3+1, obec Chomutov
Stav: ODROČENO
Kdy: 04.02.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 406.240 Kč
Jistota: 61.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.424421243241277&y=50.480173212990465&z=15&source=addr&id=9279456

Kamenná 5093, Chomutov
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 5093/2 v budově č.p. 5092, 5093, příslušející k části obce Chomutov, na pozemcích p.č. 5885/13 a p.č. 5885/14, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 794/24900, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 794/24900 pozemku p.č. 5885/326 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 7016, č. 5189 a č. 10128, vše v k.ú. Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov.

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Kamenná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 5885/266 a p.č. 5885/269 a přes pozemek p.č. 5885/67, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Chomutov a navíc přes pozemek p.č. 5885/326, který je předmětem ocenění. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1979. V roce 2006 byla provedena výměna původních oken za nová. V roce 2007 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce stoupaček. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (o výměře 80,40 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Pozemek p.č. 5885/326 tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemku jsou situovány venkovní úpravy (zpevněné plochy, opěrná zídka betonová).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 1+1, obec Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 1+1, obec Chomutov
Stav: ODROČENO
Kdy: 04.02.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 489.700 Kč
Jistota: 74.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.398910772426202&y=50.46761654123663&z=15&source=addr&id=11066064

Hornická 4101, Chomutov
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 4101/10 v budově č.p. 4101, 4102, příslušející k části obce Chomutov, na pozemcích p.č. 1234 a p.č. 1235, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 352/27926, a dále ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 352/27926 pozemku p.č. 1228/10 - ostatní plocha, vše zapsané na listech vlastnictví č. 5234, č. 3433 a č. 5292, vše v k.ú. Chomutov II, obec Chomutov, okres Chomutov.

Bytová jednotka se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Hornická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 114, který je ve vlastnictví Statutárního města Chomutov a dále přes pozemek p.č. 1228/9, který je ve vlastnictví jiných subjektů (soukromých osob). Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 1980. V roce 2003 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová. V roce 2014 byl pořízen nový výtah. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v sádrokartonovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce bytového jádra, byly položeny nové podlahové krytiny a obklady a byla provedena modernizace sociálního zázemí a kuchyně. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Nový Bor, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/8, obec Nový Bor, okres Česká Lípa
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 10.02.2021 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 90.000 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.554263470547943&y=50.75247400544454&z=15&source=addr&id=10299190

Palackého 453, Nový Bor
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1796 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nový Bor, č.p. 453, bydlení, (stavba stojí na pozemku p.č. 1796) a pozemku p.č. 1797 - zahrada, vše v k.ú. Nový Bor, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

Jedná se o částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Nový Bor, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Palackého 453, 473 01 Nový Bor. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka, účastníka místního šetření, odborného odhadu zpracovatele z roku 1914. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

!!! Dražba dalšího podílu 1/8 proběhne u EÚ JUDr. Mika 10.2.2021 v 11:00 hod.!!!

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Jesenice, okres Rakovník
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Jesenice, okres Rakovník
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 11.02.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 335.000 Kč
Jistota: 67.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1039 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 188 m2, jehož součástí je stavba: Jesenice, č.p. 81, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 1039), a dále pozemku p.č. 1040 – zahrada o výměře 325 m2 , vše v k.ú. Jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Jesenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: V Jamce 81, 270 33 Jesenice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1042/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Jesenice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vpravo od rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) je situována dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou krytinou Onduline. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, zeď z cihel pálených, kovová vrata, dřevěná vrátka, přístupový chodník – betonový, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Třemešná, okres Bruntál
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Třemešná, okres Bruntál
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 11.02.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.400 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.570154448428788&y=50.20968445348601&z=15&source=addr&id=10384949

Třemešná 145
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St.144/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Třemešná, č.p. 145, rod. dům a pozemek p.č. 225- zahrada, vše v k.ú. Třemešná, obec Třemešná, okres Bruntál.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého – stavebně neupraveného podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Technický stav stavby je velmi špatný, předpokládá se kompletní rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti, nebo demolice.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 2+1, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytová jednotka 2+1, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 11.02.2021 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 172.500 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 250/2 v budově č.p. 250, příslušející k části obce Benešov nad Ploučnicí, na pozemku p.č. St. 382, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 499/3302, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1797 a listu vlastnictví č. 1514, vše v k.ú. Benešov nad Ploučnicí, obec Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín.

Bytová jednotka se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím. Objekt není vybaven výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Českolipská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako lokální. V průběhu své životnosti byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 let včetně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada o výměře 271 m2, obec Prasklice, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada o výměře 271 m2, obec Prasklice, okres Kroměříž
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.02.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 48.700 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. 1845 - zahrada, vše v k.ú. Prasklice, obec Prasklice, okres Kroměříž.

Pozemek je situován v zastavěné části obce, v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 1792/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, přes pozemek p.č. St. 150 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiného vlastníka (přístup není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ v obci Prasklice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Prasklice je pozemek vedený jako: „SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické“. Informace získány z internetových stránek obce Prasklice.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž bez pozemku, podíl 1/2, obec Bílina, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž bez pozemku, podíl 1/2, obec Bílina, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.02.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

!!! Pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby !!!

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci – objektu č.e. 452, 453, garáž, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 927/38 (LV č. 7752), v k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice.

Jedná se o přízemní, zděnou, podsklepenou dvojgaráž (horní a spodní) pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Bílina, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Objekt je situován ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1651/1- orná půda, p.č. 936 - orná půda a p.č. 927/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Města Bílina. Pozemek pod objektem p.č. 927/38 (LV č. 7752) je v podílovém vlastnictví Města Bílina. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o dvojgaráž určenou pro dvě osobní vozidla (parkování „nad sebou“). Zpracovatelem nebylo zjištěno, kterou z garáží užívá povinná. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Chrtníč, okres Havlíčkův Brod
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Chrtníč, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.02.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 230.000 Kč
Jistota: 46.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.4429553&y=49.7634571&z=17&source=addr&id=9979194

Chrtníč 58
Popis:

Předmětem dražby je nemovitost – rodinný dům č.p. 58, příslušející k části obce Chrtníč, na pozemku p.č. St. 74/1, včetně pozemku p.č. 74/1 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 74/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Chrtníč, obec Chrtníč, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o zděný, přízemní zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Chrtníč, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Jedná se o zděný, přízemní zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Chrtníč, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt může být dále napojen na plyn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení souseda přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu přes 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako mírně zhoršený. Údržbu uvažujeme jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na rodinný dům, při pravé hranici pozemku, navazuje zděná přízemní kůlna se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje zděná přízemní dílna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Na zahradě u rodinného domu je situován zděný objekt s plochou střechou krytou zeminou.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.02.2021 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.670014706892982&y=49.72274489984997&z=15&source=addr&id=9998699

Soukenická 112
Popis:

Předmětem dražby nemovitost - rodinný dům č.p. 112, příslušející k části obce Chotěboř, na pozemku p.č. 153, včetně pozemku p.č. 153 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Chotěboř, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod.

Jedná se o zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou a taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města, na ulici Soukenická, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci. V místě je možnost napojení na kompletní inženýrské sítě. Dispozice objektu je 2+1. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt zřejmě neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu znalce je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od přes 80 roků Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažujeme jako zanedbanou. Vpravo na rodinný dům navazují objekty vedlejších staveb, které jsou situovány na pozemku p.č. 152, které jsou ve vlastnictví Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, Chotěboř, 583 01 a proto nejsou předmětem ocenění. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS