Září 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky včetně stavby bez čp/če, podíl 1/3, obec Bohumín, okres  Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky včetně stavby bez čp/če, podíl 1/3, obec Bohumín, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 153.600 Kč
Kdy: 13.09.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 95.600 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je: I. ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1454/27 – lesní pozemek o výměře 40 m2, pozemku p.č. 1455/25 – orná půda o výměře 13048 m2 II. ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 250 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 475 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 250), pozemku p.č. 251 – zahrada o výměře 773 m2, pozemku p.č. 252 – ostatní plocha o výměře 80 m2, vše v k.ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, okres Karviná.

I. ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 1454/27, č. 1455/25

Pozemky jsou v jednom celku, rovinaté, situované na okraji obce. Lesní pozemek je velmi malý, okrajový, zahrnujeme jej pod cenu přilehlého zemědělského pozemku. Centrum obce Bohumín je ve vzdálenosti 5,2 km, do Ostravy je vzdálenost 13 km. Přístup k pozemkům je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Celková výměra pozemků činí 13088 m2.

II. ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemcích parc. č. 250 ( včetně stavby bez čp/če.), č. 251, č. 252

V katastru nemovitostí je na pozemku parc.č. 250 veden rodinný dům bez čp/če, při místním šetření jsme ovšem zjistili, že se jedná spíše jen o sklad. Provedeme proto ocenění jako stavební pozemky s příslušenstvím (týká se i pozemku parc.č. 252, což je část příjezdové cesty). Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité, oplocené. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Bohumín je ve vzdálenosti 3,3 km, do Ostravy je vzdálenost 13 km. Přístup k pozemkům je možný přes vjezdovou bránu a branku. Konstrukční řešení a technické vybavení skladu na pozemku parc.č. 250: Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s využitelným podkrovím. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky chybí. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří živičné pásy. Klempířské konstrukce nejsou provedeny. Dveře kovové, okna dřevěná s jednoduchým zasklením. Stavba je napojena na elektřinu. Celková výměra potenciálně stavebních pozemků činí 1328 m2.

Příslušenství: oplocení vč. podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, venkovní posezení s krbem. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, studna na pozemku parc.č. 251.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/96, obec  Loděnice, okres Beroun
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 11/96, obec Loděnice, okres Beroun
Stav: VYDRAŽENO
Za: 236.000 Kč
Kdy: 13.09.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 173.400 Kč
Jistota: 26.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno (podle listiny) trpění a udržování vzdušného elektrovodu dle smlouvy ze dne 26.3. a 14.4.1930. Věcné břemeno bylo zřízeno Listinou: Jiná listina ze dne 26.3.1930. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Pražská železářská společnost, 267 01 Králův Dvůr a vázne na parcela: 69/2 Výsledná cena zohledňuje váznoucí práva a závady.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/96 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 362 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2, jehož součástí je stavba: Loděnice, č.p. 148, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 362), a dále pozemku p.č. 361 – zahrada o výměře 131 m2, LV č. 47, vše v k.ú. Loděnice u Berouna, obec Loděnice, okres Beroun a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 11/96 k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 69/2 – zahrada o výměře 440 m2, LV č. 22, v k.ú. Chrustenice, obec Chrustenice, okres Beroun.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že předmět ocenění je užíván jako jeden funkční celek. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obcí, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese Žižkova 148, 267 12 Loděnice. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 542/1 - ostatní plocha, p.č. 380/1 - ostatní plocha a p.č. 382/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví středočeského kraje.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření v místě je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou standardní krytinou, přízemní, zděná garáž s pultovou střechou krytou krytinou Onduline, Přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích, oplocení - kari síť v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy (betonové), studna, přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tišice, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tišice, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 424.888 Kč
Kdy: 13.09.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 50 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba: Kozly, č.p. 39, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. 50), a dále pozemku p.č. 677/10 – zahrada o výměře 1282 m2, vše v k.ú. Kozly u Tišic, obec Tišice, okres Mělník.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tišice, místní části Kozly, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Doubí 39, 277 15 Tišice - Kozly. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 787/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Tišice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu navazuje zděná garáž pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vpravo od této je situována zřejmě zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou navazuje přízemní zřejmě zděná vedlejší stavba pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na zděných sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, přístupový chodník – betonový, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Velké Karloice, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Velké Karloice, okres Vsetín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 425.700 Kč
Kdy: 13.09.2018 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 347.700 Kč
Jistota: 53.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 5938/1 – trvalý travní porost o výměře 7935 m2, pozemku p.č. 5938/2 – lesní pozemek o výměře 17210 m2, vše v k.ú. Velké Karlovice, okres Vsetín.

Oceňované pozemky se nacházejí zcela mimo zastavěnou část obce. Pozemky na sebe navazují a tvoří spolu půdorysně celek ve tvaru písmene „U“. Přístup k pozemkům je možný po zpevněné lesní cestě. Upozorňujeme, že pozemky, zejména pak větší část lesního pozemku parc.č. 5938/2 je umístěna ve velmi příkrém a velice obtížně přístupném terénu. Lesní pozemek je porostlý smíšenými dřevinami různého stáří. Rostlinstvo je pro účely ocenění součástí pozemku. Pozemek parc.č. 5938/1 je velmi svažitý, porostlý trvalým travním porostem a náletovými dřevinami. Pozemky jsou součástí většího lesního celku. Centrum obce Velké Karlovice je ve vzdálenosti 8 km, do Vsetína je vzdálenost 35 km.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Lukavec, okres Pelhřimov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Lukavec, okres Pelhřimov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 185.500 Kč
Kdy: 20.09.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 63.500 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 263/7 o výměře 4832 m2, p.č. 2605 o výměře 2964 m2, p.č. 2606 o výměře 1093 m2 a p.č. 2607 o výměře 342 m2, LV č. 178, vše v k.ú. Lukavec u Pacova, obec Lukavec, okres Pelhřimov.

Předmětem dražby jsou pouze pozemky specifikované v dražební vyhlášce, tj. pouze pozemky uvedené v bodu I) znaleckého posudku č. 11394-864/2015, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 178 pro katastrální území Lukavec u Pacova. Pozemky jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS