Září 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/8, obec Údrnice, okres Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.09.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 180.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.2653847&y=50.3599637&z=19&q=%C3%9An%C4%9Btice%2020%20%C3%9Adrnice&source=addr&id=9314632&ds=1&base=ophoto

Únětice 20, 507 23 Údrnice - Únětice, Česko 50.359819368, 15.265239271
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 727 m2, jehož součástí je stavba: Únětice, č.p. 20, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 13) a pozemku p.č. 14/1 – zahrada o výměře 866 m2, vše na listu vlastnictví 226 v k.ú. Únětice, obec Údrnice, okres Jičín.

Jedná se o rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Údrnice, v místní části Únětice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Únětice č.p. 20, 507 23 Údrnice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 265/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové a přes pozemek p.č. 258/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Údrnice, č.p. 79, 507 23 Údrnice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a žumpu. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Údrnice nachází hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 265/1), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou krytinou z PVC. b) venkovní úpravy: žumpa, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Liberec, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Liberec, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.09.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 700.000 Kč
Jistota: 105.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0873521&y=50.7270611&z=19&q=Vratislavice%20nad%20Nisou%20820&source=addr&id=11075840&ds=1&base=ophoto

Sedmidomky 820, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 3071 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m2, jehož součástí je stavba: Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, č.p. 820, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 3071), pozemku p.č. 3062/5 – ostatní plocha o výměře 58 m2 a pozemku p.č. 3072 – zahrada o výměře 471 m2, vše na listu vlastnictví 592 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec, okres Liberec.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Liberec, v místní části Vratislavice nad Nisou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sedmidomky 820, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 3060/1 - ostatní plocha a p.č. 3062/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ se ve městě Liberec nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna střešní krytina za novou, včetně části klempířských konstrukcí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, garáž ocelové konstrukce se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z „kari“ sítě, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z „kari“ sítě, zpevněné plochy, venkovní schody, studna, udírna, fóliovník, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.09.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5223/14 - trvalý travní porost o výměře 5272 m2, na listu vlastnictví 885 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín. II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/12 - ostatní plocha o výměře 1081 m2, na listu vlastnictví 865 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín, III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/10 - ostatní plocha o výměře 1891 m2, na listu vlastnictví 2144 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín.

Pozemek p.č. 5223/14 - trvalý travní porost je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nacházejí náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/12 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/10 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/21, obec Klínec, okres Praha-západ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/21, obec Klínec, okres Praha-západ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.09.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 64.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3382647&y=49.9007562&z=19&source=addr&id=9716561&ds=1&base=ophoto

Klínec 10, 252 10 Klínec, Česko
Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/21 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 55/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2, jehož součástí je stavba: Klínec, č.p. 10, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 55/4) a pozemku p.č. 41/3 – zahrada o výměře 162 m2, II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/21 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 986 - ostatní plocha o výměře 162 m2 a pozemku p.č. 29 – zahrada o výměře 385 m2, vše na listech vlastnictví 111 a 925 v k.ú. Klínec, obec Klínec, okres Praha-západ.

I) Rodinný dům č.p. 10 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 55/4 (LV č. 925) a p.č. 41/3 (LV č. 111)

Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že tyto jsou užívány jako jeden celek. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Klínec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Klínec č.p. 10, 252 10 Klínec. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 856/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Klínec, č.p. 138, 252 10 Klínec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, opěrná zídka (betonová), vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (betonové), zemní sklep, přípojky IS

II) Pozemky p.č. 986 (LV č. 925) a p.č. 29 (LV č. 111)

Pracovníkem znaleckého ústavu bylo při místním šetření zjištěno, že tyto jsou užívány jako jeden funkční celek. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 856/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Klínec, č.p. 138, 252 10 Klínec. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ v obci Klínec je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Klínec (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky zahrnuty v plochách zastavitelného území: „SV - plochy smíšené obytné - venkovské.“ Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, studna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.09.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.0877726&y=49.7165119&z=19&q=Vlk%C3%BD%C5%A1%2085&source=addr&id=9947538&ds=1&base=ophoto

Lesní 85, 330 24 Heřmanova Huť - Vlkýš I, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/6 k nemovitostem - rodinného domu č.p. 85, příslušející k části obce Vlkýš, na pozemku p.č. 364, včetně pozemku p.č. 364 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, na listu vlastnictví 112 v k.ú. Vlkýš, obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever.

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod mansardovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Heřmanova Huť, v místní části Vlkýš, na ulici Lesní, v řadové zástavbě, jako řadový dům krajní. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 368/1 - ostatní plocha, přes pozemky p.č. 366- zahrada a p.č. 365/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Heřmanova Huť.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plyn. V obci Heřmanova Huť je dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť i přes písemnou výzvu nebyla oceňovaná nemovitost povinnou zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele více než 80 roků. V průběhu životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Vedlejší stavby, které se nachází v blízkosti oceňovaného objektu se nachází na pozemku p.č. 365/1, který je ve vlastnictví jiného subjektu, proto nejsou předmětem dražby.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS