Září 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 21 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytový dům, podíl 1/50, obec Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bytový dům, podíl 1/50, obec Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 85.800 Kč
Kdy: 07.09.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 17.300 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/50 na pozemku parc.č. St. 80, jehož součástí je stavba bydlení č.p. 4. Stavba bydlení č.p. 4 je užívána více spoluvlastníky a je rozdělena na byty, společné prostory a příslušenství k bytům mimo byt (celkem se jedná o 5 bytů v domě). Povinná užívá byt situovaný ve 2.NP vpravo. Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na svažitém terénu. Z tohoto důvodu má 1.PP z části charakter nadzemního podlaží. Dům má společný hlavní vstup a hlavní schodišťový prostor, ze kterého jsou pak vstupy do jednotlivých bytů. Oceňovaný spoluvlastnický podíl v podstatě vyjadřuje byt, který se nachází ve 2.NP vpravo a má dispozici 3+kk. Okolní zástavbu tvoří podobný bytový dům a dále rodinné domy. Dům se nachází v širším centru části obce Prorubky, centrum obce Liberk je ve vzdálenosti 2,1 km, do Rychnova nad Kněžnou je vzdálenost 5,5 km. Přístup ke stavbě je možný přímo z místní zpevněné plochy, která je zároveň užívána i jako parkoviště.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Hluk, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, obec Hluk, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 974.000 Kč
Kdy: 07.09.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 633.500 Kč
Jistota: 95.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je jednotka č. 1147/14 v budově č.p. 1147, příslušející k části obce Hluk, na pozemku p.č. 1600, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 496/12185, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4309 a listu vlastnictví č. 4296, vše v k.ú. Hluk, obec Hluk, okres Uherské Hradiště, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytový dům není vybaven žádným výtahem. Dům je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Závodní.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1602/5, který je ve vlastnictví České republiky. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dům byl původně postaven v roce 1972. V roce 2006 byla provedena výměna stoupacího vedení a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2007 byla provedena výměna střešní krytiny včetně nového krovu, žlabů a svodů. V roce 2008 byla proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastní plynovou kotelnou společnou pro celý dům. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 135 887m2, podíl 2/24, obec Velký Týnec, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 135 887m2, podíl 2/24, obec Velký Týnec, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 292.500 Kč
Kdy: 07.09.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 151.500 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/24 k nemovitým věcem - pozemkům p.č. 1408/4 - orná půda, p.č. 1412/6 - orná půda, p.č. 1457/6 - orná půda, p.č. 1782/15 a p.č. 1847/1 - orná půda, vše v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, okres Olomouc, které jsou situovány v různých částech katastrálního území (S, Z, JZ, JV) a netvoří funkční celek. Pozemky jsou přístupné po veřejných, nezpevněných a zpevněných komunikacích a pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Rotava, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Rotava, okres Sokolov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 152.500 Kč
Kdy: 07.09.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 152.500 Kč
Jistota: 31.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Rotava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Žižkova 416, 357 01 Rotava. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1611/345 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Rotava.

Ve městě Rotava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Původní stáří domu je cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti dům pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Za rodinným domem, při levé horní hranici pozemku, je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Za oceňovaným objektem, při pravé horní hranici pozemku, se nachází dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou provizorní krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 28 816m2, podíl 1/13, obec Olšany u Prostějova, okres Prostějov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 28 816m2, podíl 1/13, obec Olšany u Prostějova, okres Prostějov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 93.500 Kč
Kdy: 07.09.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 41.500 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/13 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 154/1 - orná půda, v k.ú. Hablov, obec Olšany u Prostějova, okres Prostějov, který je situován v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 176 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Olšany u Prostějova. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Vitín, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Vitín, okres České Budějovice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 125.500 Kč
Kdy: 07.09.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.500 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

a) Věcné břemeno bytu ve prospěch paní Marie Štorkánové, nar. 2.12.1944.

b) Věcné břemeno braní vody ve prospěch předmětu dražby.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. Dům je situovaný do nepravidelného půdorysného tvaru a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Vitín, v řadové zástavbě jako levá část dvojdomu. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1729/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje, přes pozemek p.č. 67/2 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu - přístup právně nezajištěn.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plyn. Původní stáří domu je cca 60 roků. V průběhu životnosti objekt zřejmě procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav.

Za rodinným domem je situována zděná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, obec Staňkov, okres Domažlice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, obec Staňkov, okres Domažlice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 43.500 Kč
Kdy: 14.09.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 43.500 Kč
Jistota: 6.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. St. 458 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: objekt bez čp/če, garáž, bez LV, vše v k.ú. Staňkov-město, obec Staňkov, okres Domažlice.

Stavba dosud není zkolaudována.

Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Staňkov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2067 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje a přes pozemek p.č. 1433/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Staňkov.

Ve městě Staňkov je možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Objektu byl postaven v roce 1982. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Zlaté Hory, okres Jeseník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! 2x rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Zlaté Hory, okres Jeseník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 60.500 Kč
Kdy: 14.09.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 46.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Rodinný dům č.p. 452 je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Zlaté Hory je ve vzdálenosti 1 km, do Jeseníku je vzdálenost 23 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a brankou, oplocení je provedeno včetně zahrady.

Při místním šetření bylo zjištěno, že stavba č.p. 460 na pozemku parc.č. 1218, vedená na LV č. 97 jako rodinný dům, byla zbourána a na původním půdorysu byla postavena budova, která slouží jako garáž, dílna a skladovací prostory. Nejedná se tedy o rodinný dům, budova pouze doplňuje užívání rodinného domu č. 460 a okolních pozemků, kdy vše dohromady tvoří jednotný funkční celek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 647m2 podíl 1/13, pozemek 196m2, obec Hřebeč, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek 647m2 podíl 1/13, pozemek 196m2, obec Hřebeč, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 70.000 Kč
Kdy: 14.09.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 70.000 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovitosti sestávající se z:

I) pozemku p.č. 63/15 - ostatní plocha, LV č. 1073, v k.ú. Hřebeč, obec Hřebeč, okres Kladno.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/13 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 63/1 - ostatní plocha, LV č. 1067, v k.ú. Hřebeč, obec Hřebeč, okres Kladno.

Pozemky jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Hřebeč, v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 66/4 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, přes pozemek p.č. 63/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Hřebeč, a dále přes pozemek p.č. 60 - ostatní plocha a pozemek p.č. 63/6 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů, přístup právně nezajištěn.

V obci Hřebeč je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou (celé) + pozemky (podíl 1/3), obci Lesná, okres Třebíč
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou (celé) + pozemky (podíl 1/3), obci Lesná, okres Třebíč
Stav: VYDRAŽENO
Za: 800.000 Kč
Kdy: 14.09.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 800.000 Kč
Jistota: 160.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou a valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Lesná, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastním objektu (parkovací stání se nachází ve stodole I) a na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 618 – ostatní plocha, který je spoluvlastnickém podílu ve výši 1/3 povinné paní Evy Fischerové.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plyn, vlastní studnu, septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří domu není známo. V průběhu životnosti dům procházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2007 byla na rodinném domu vyměněna střešní krytina, plastová zdvojená okna a klempířské konstrukce. Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Vpravo od rodinného domu, při pravé horní hranici pozemku je situován přízemní skleník ocelové konstrukce. Na rodinný dům, při jeho spodní hranici, uprostřed navazuje přízemní, přístřešek s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na dům, při jeho levé, horní hranici navazuje přístřešek s mírnou pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za domem, při jeho horní, levé hranici navazuje přízemní, zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na stodolu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděná stodola (bývalý kravín) se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Na stodolu, při její horní hranici, uprostřed navazuje přízemní zděná kůlna se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2011/10000, obec Norberčany, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 2011/10000, obec Norberčany, okres Olomouc
Stav: VYDRAŽENO
Za: 126.700 Kč
Kdy: 14.09.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 126.700 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2011/10000 na nemovité věci - pozemku p.č. St. 49 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Stará Libavá, č.p. 23, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 49), vše zapsané na listu vlastnictví č. 113, vše v k.ú. Stará Libavá, obec Norberčany, okres Olomouc.

Rodinný dům č.p. 23 je situován jako samostatně stojící. Dům je zděné konstrukce zastřešený valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Dům je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Objekt je situován v odlehlé části obce Stará Libavá, která není s centrem obce stavebně srostlá (cca 1,5 km).

Dům je napojen na elektro, obecní studnu a žumpu na vyvážení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1112/11, který je ve vlastnictví Obce Norberčany. Parkování je možné na vlastním pozemku u objektu. V objektu se nachází 5 bytových jednotek dispozičně řešené jako 2+1 (2+kk) s kompletním sociálním zázemím. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. V roce 2007 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako podprůměrnou. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu o velikosti 2011/10000 přísluší užívání jedné bytové jednotky 2+kk, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění. Na pozemku se dále nachází venkovní úpravy – zpevněné plochy a přístupové chodníky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, obec Koryčany, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, obec Koryčany, okres Kroměříž
Stav: VYDRAŽENO
Za: 194.000 Kč
Kdy: 14.09.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 170.000 Kč
Jistota: 34.000 Kč
Poznámky:

movitosti vázne věcné břemeno ve prospěch neevidované nemovitosti v katastru CD. 2702/29 - VĚCNÉ BŘEMENO TRPĚNÍ ODTÉKÁNÍ VODY ZE SUCHÉHO ŘÁDKU STÁVAJÍCÍM ŽLABEM PŘES P.C. 113/3 /NYNÍ P.C. 528/ VE PROSPĚCH OBCE KORYČANY, DLE PROHLÁŠENÍ O SLUŽEBNOSTI ZE DNE 6.10.1928.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“ a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Koryčany, na ulici Suchý řádek, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 524/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Koryčany.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpu na vyvážení. V místě je možnost napojení na kompletní IS. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 bez sociálního zázemí, pouze se suchým WC. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt procházel jen běžnou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Za rodinným domem, v zadní části zahrady, je situována zděná přízemní garáž s pultovou střechou krytou vlnitým plechem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 16 280m2, obec Jiříkov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 16 280m2, obec Jiříkov, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 205.900 Kč
Kdy: 21.09.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 205.900 Kč
Jistota: 31.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemek je půdorysně ve tvaru přibližně lichoběžníka, je v souboru obdobných pozemků a situovaný je na mírně svažitém terénu. Sousedí se železniční tratí. Centrum obce Jiříkov je ve vzdálenosti 1,9 km, do Děčína je vzdálenost 43 km. Přístup k pozemku je z nezpevněné cesty.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Jemnice, okres Třebíč
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Jemnice, okres Třebíč
Stav: VYDRAŽENO
Za: 146.700 Kč
Kdy: 21.09.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 146.700 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Objekt je samostatně stojící, situovaný při místní komunikaci v okrajové části obce. Jedná se o původní stavbu se sedlovou střechou, s částečně provedenou rekonstrukcí. Na obytnou část stavebně navazuje stodola, která je předmětem samostatného ocenění - ze stodoly je do obytné části započítán ještě prostor kotelny provozně propojený s obytnou částí.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1 304m2, podíl 1/2, obec Rumburk, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1 304m2, podíl 1/2, obec Rumburk, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 125.700 Kč
Kdy: 21.09.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 56.700 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemek se nachází v intravilánu obce Rumburk, situován je v rovinatém terénu. Dle územního plánu se nachází v plochách navrhovaných pro nízkopodlažní bydlení (dle územně-analytických podkladů v zastavěném území). Katastrem nemovitostí je pozemek veden v druhu "orná půda". Okolní zástavbu okrajové části obce tvoří stávající a nová zástavba rodinných domů. Souběžně s komunikací, podél pozemku, vede vzdušné vedení el energie. Možnost napojení na stávající inženýrské sítě je pravděpodobná. Centrum obce Rumburk je ve vzdálenosti cca 1,8 km, do Děčína je vzdálenost 42km. Přístup k pozemku je přímo ze zpevněné místní komunikace.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 200.000 Kč
Kdy: 21.09.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

a) Věcné břemeno užívání ze dne 16.4.1999. Právní účinky vkladu ke dni 19.4.1999, ve prospěch Švarc Josef Kněžice 81, 47125 Jablonné v Podještědí

b) Věcné břemeno užívání ze dne 16.4.1999. Právní účinky vkladu ke dni 19.4.1999, ve prospěch Švarcová Věra, Kněžice 81, 47125 Jablonné v Podještědí

Oprávnění z uvedených věcných břemen již nežijí.

Popis:

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří pouze areál "Severočeská dřevařská společnost, a.s." (dle sdělení povinného byl její provoz ukončen) a dále dům správce areálu. Centrum obce Jablonné v Podještědí je ve vzdálenosti 4 km, do Liberce je vzdálenost 24 km. Přístup ke stavbě je možný po kamenivem zpevněné cestě podél areálu, ve vzdálenosti cca 80 m.

Dům s pozemkem v obci Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
Název: Dům s pozemkem v obci Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
Stav: VYDRAŽENO
Za: 755.000 Kč
Kdy: 25.09.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 645.000 Kč
Jistota: 64.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka dražených nemovitých věcí (dále jen „nemovitosti“) se uskuteční na včasné vyžádání. Žádost o obhlídku nemovitosti je třeba podat nejpozději 14-dní přede dnem konání dražby.
Popis: Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Svatý Mikuláš, místní části Svatá Kateřina, v řadové zástavbě jak samostatně stojící. Předmět dražby se nachází na adrese Svatá Kateřina 50, 284 01 Svatý Mikuláš. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 167/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11 Smíchov, 150 00 Praha 5 a p.č. 1401/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Svatý Mikuláš, č.p. 23, 284 01 Svatý Mikuláš. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako značně zhoršenou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
  • JPG Foto 3 , Velikost: 111.6 kB, Datum poslední změny: 23.08.2017
  • JPG Foto 2 , Velikost: 119.55 kB, Datum poslední změny: 23.08.2017
  • JPG Foto 1 , Velikost: 111.6 kB, Datum poslední změny: 23.08.2017
  • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 354.88 kB, Datum poslední změny: 23.08.2017
  • pdf Znalecký posudek , Velikost: 976.8 kB, Datum poslední změny: 23.08.2017
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek 581m2, obec Březůvky, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek 581m2, obec Březůvky, okres Zlín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 99.009 Kč
Kdy: 26.09.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci - objekt č.e. 6 - rod. rekr, příslušející k části obce Březůvky, na pozemku p.č. St. 420 (LV č. 334), a dále pozemku p.č. 340/17 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Březůvky, obec Březůvky, okres Zlín. Při místním šetření bylo zjištěno, že výše uvedený objekt již neexistuje, zanikl. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Předmětem dražby tedy jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 340/17 - trvalý travní porost, v k.ú. Březůvky, obec Březůvky, okres Zlín, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Březůvky, v uzavřené zahrádkářské kolonii. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1765/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a dále po nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 664/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Březůvky, přes pozemek p.č. 340/55 - ostatní plocha a p.č. 340/21 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn).

Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od pozemku. Dle informací ČSÚ v obci Březůvky je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Březůvky je pozemek veden takto: - pozemek p.č. 340/17 - „RI - plochy rekreace - plochy rodinné rekreace“. Informace získány z územního plánu obce Březůvky, který je dostupný na aktuálních webových stránkách Zlínského kraje. Ocenění je provedeno dle zjištěného, skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2/3, obec Plzeň, okres Plzeň-město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2/3, obec Plzeň, okres Plzeň-město
Stav: VYDRAŽENO
Za: 3.820.000 Kč
Kdy: 26.09.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.260.000 Kč
Jistota: 189.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou (bobrovkou). Dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Plzeň, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Olšová 1116/19, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5561 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Plzeň.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Původní stáří objektu je cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/10, obec Loučeň, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/10, obec Loučeň, okres Nymburk
Stav: VYDRAŽENO
Za: 200.000 Kč
Kdy: 26.09.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 115.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, částečně podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Loučeň, v řadové zástavbě jako řadový samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci (zpevněná v dosahu cca 100m), na pozemku p.č. 244/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví městyse Loučeň.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studnu, septik. Dům může být dále napojen na obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení spoluvlastníka z roku 1980. V průběhu životnosti objekt procházel jen částečnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které však nemají výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2004 byla provedena oprava střešní krytiny. Celkový technický stav je ke dni ocenění dobrý. Údržbu lze hodnotit jako dobrou.

Při pravé hranici pozemku je situována dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plastovou krytinou, dále pak dřevěná dílna se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem a zděný přízemní objekt s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem určený pro chov domácího zvířectva. Na zahradě u rodinného domu je pak situován dřevěný přístřešek.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS