Exekutorský úřad Praha východ, JUDr. Marcel Smékal

Upozornění:
Od 23.3.2020 je provozní doba callcentra od 8:00 do 16:00. V případě, že nebudete během jedné minuty přepojeni na operátora - opakujte prosím volání později.

Upozornění:
V souvislosti s aktuální situací šíření koronaviru prosím zvažte, zda je nutná vaše osobní návštěva na exekutorském úřadě. Prosím berte na vědomí, že v případě, že účastník bude jevit známky akutního respiračního onemocnění, může s ním být odmítnut osobní kontakt a to z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a prevence šíření tohoto viru. Děkujeme za pochopení.

Počínaje dnem 16. 3. 2020 se upravují úřední hodiny exekutorského úřadu a to takto: Pondělí od 9.00 – 14.00 hod. a středa od 9.00 – 14.00 hod. Dále si dovolujeme požádat povinné či třetí osoby, aby zvážili hotovostní úhradu vymáhané pohledávky na pokladně exekutorského úřadu s ohledem na epidemiologickou situaci v České republice (je možno uhradit danou povinnost vkladem na účet soudního exekutora, jež je uveden na příslušných listinách či bude na požádání sdělen zaměstnanci soudního exekutora telefonicky). Za případné problémy se omlouváme.


Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor zahájil svou činnost v roce 2002. Původním sídlem úřadu byly kanceláře v Praze 1, Praze 8 a následně na ulici Krakovské č. p. 24, v Praze 1, v sousedství Václavského náměstí.

» více informací o úřadu

Jak se vyhnout exekuci ?

Nejčastější dotazy o exekučním řízení, exekutorech a exekucích, popř. bližší informace o  dražebním řádu pro dražbu movitých věcí.  

» více informací o exekucích

Aktuality

13/ 7 2017

NOVINKY

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Možnost sepisu návrhu soudním exekutorem.

Archiv aktualit

Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS