Exekutorský úřad Praha východ, JUDr. Marcel SmékalUpozornění: Upozorňujeme na podvodné aktivity související s rozesílkou SMS, ve kterém neznámí pachatelé „upozorňují na neuhrazený dluh ve výši 7.300 Kč (nebo v jiné částce)“. SMS nabádá k návštěvě stránky https://exekuceinfocz.pro/. Žádáme všechny, aby tyto webové stránky nenavštěvovali a zejména, aby nestahovali z tohoto webu žádné soubory a nesdělovali žádné osobní údaje.Informace pro účastníky exekučních řízení a třetí osoby.

Soudní exekutor obdržel informaci, že neznámá osoba jedná jménem soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala a není jeho zaměstnancem (přiložený dokument je vzorem, jež je osobám zasílán). Oslovuje osoby z telefonního čísla 607 235 508 a požaduje uhrazení fiktivní pohledávky údajně vymáhané v exekučním řízení. Dále z tohoto čísla zasílá textovou zprávu ve formě SMS znění, cituji: „ Dobrý den, doposud nebyla částka připsána na náš účet, tudíž očekávejte naše pověřené exekutory na adrese Vašeho bydliště.“ Ke shora uvedenému soudní exekutor uvádí, že se nejedná o jednání jeho zaměstnanců ba ani o jím používaná telefonní čísla či bankovní účet určený k přijetí vymoženého plnění. V případě úhrady doporučuje účastníkům a třetím osobám vycházet z informací uvedených na těchto webových stránkách (či doručených rozhodnutích či jiných písemností soudním exekutorem vydaných), a to jak co do čísla účtu určeného pro úhradu vymáhané povinnosti, tak co do kontaktů zaměstnanců soudního exekutora pracujících na call centru exekutorského úřadu (uvedené telefonní číslo), jež jsou pověření soudním exekutorem v dané věci jednat s účastníky či třetími osobami bez dalšího.

Vzor ve formátu PDF zobrazíte zde: Dokument

Upozornění:

Úřední hodiny: Pondělí až čtvrtek 9:00-15:00 z důvodu zlepšující se epidemiologické situace v ČR. Pro hotovostní úhrady volejte předem tel. 236034034 , nebo ideálně využijte platbu převodem, složenkou apod. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 51-1014430217/0100 Variabilní symbol uvádějte číslo exekuce bez EX a lomítka.Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor zahájil svou činnost v roce 2002. Původním sídlem úřadu byly kanceláře v Praze 1, Praze 8 a následně na ulici Krakovské č. p. 24, v Praze 1, v sousedství Václavského náměstí.

» více informací o úřadu

Jak se vyhnout exekuci ?

Nejčastější dotazy o exekučním řízení, exekutorech a exekucích, popř. bližší informace o  dražebním řádu pro dražbu movitých věcí.  

» více informací o exekucích

Aktuality

13/ 7 2017

NOVINKY

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Možnost sepisu návrhu soudním exekutorem.

Archiv aktualit

Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

tn_obrazek_858.pngTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS