Exekutorský úřad Praha východ, JUDr. Marcel Smékal

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor zahájil svou činnost v roce 2002. Původním sídlem úřadu byly kanceláře v Praze 1, Praze 8 a následně na ulici Krakovské č. p. 24, v Praze 1, v sousedství Václavského náměstí.

» více informací o úřadu

Jak se vyhnout exekuci ?

Nejčastější dotazy o exekučním řízení, exekutorech a exekucích, popř. bližší informace o  dražebním řádu pro dražbu movitých věcí.  

» více informací o exekucích

Aktuality

5/ 4 2016

Upozornění na podvodnou zprávu

Ve dnech 29.3 – 2.4. mohly přijít prádzné zprávy z adresy našeho úřadu ze schránky , tyto zprávy byly podvodné a nebyly rozeslány člověkem. K odebrání závadného obsahu došlo ještě před doručením proto zpráva přišla prázdná. Prosíme aby jste na tyto zprávy dále nereagovali. Za nepříjemnosti se omlouváme.

Archiv aktualit

Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS