Exekutorský úřad Praha východ, JUDr. Marcel Smékal

Upozornění:
Počínaje dnem 18.5. 2020 se upravují úřední hodiny exekutorského úřadu a to takto: Pondělí od 8.00 – 15.00 hod. a středa od 8.00 – 15.00 hod.


Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor zahájil svou činnost v roce 2002. Původním sídlem úřadu byly kanceláře v Praze 1, Praze 8 a následně na ulici Krakovské č. p. 24, v Praze 1, v sousedství Václavského náměstí.

» více informací o úřadu

Jak se vyhnout exekuci ?

Nejčastější dotazy o exekučním řízení, exekutorech a exekucích, popř. bližší informace o  dražebním řádu pro dražbu movitých věcí.  

» více informací o exekucích

Aktuality

13/ 7 2017

NOVINKY

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Možnost sepisu návrhu soudním exekutorem.

Archiv aktualit

Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS