Duben 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 14 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.04.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 21.650 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu ocenění vázne věcné břemeno (podle listiny) služebnost trpění kanálu, volného přístupu k němu pro MěNV Nový Bydžov čd. 1305/1922, které bylo zřízeno listinou: Pozemková kniha vložka 194 k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: MěNV NOVÝ BYDŽOV IČO 269247, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov a vázne na: parcela: St. 82

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Marka%20Byd%C5%BEovsk%C3%A9ho%201161&source=addr&id=10901553&ds=1&x=15.4939419&y=50.2413667&z=19&base=ophoto

Marka Bydžovského 1161, 504 01 Nový Bydžov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1161, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 82) a objektu bez čp/če, zem.stav, na pozemku p.č. St. 1601 (LV 1832), vše v k.ú. Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou a z části vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Nový Bydžov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Marka Bydžovského 1161 504 01 Nový Bydžov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Zděný objekt bez čp./če. pod pultovou střechou s atikou, přístřešek pro auto z ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou – bobrovkou, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou s atikou, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým pozinkovaným plechem, dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou a z části vlnitým eternitem; b) venkovní úpravy: kovová vrata, kovová vrátka, betonová podezdívka, zeď z cihly pálené, chodník betonový, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Sudoměřice, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Sudoměřice, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.04.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Sudom%C4%9B%C5%99ice%20144&source=addr&id=11225895&ds=2&x=17.2553527&y=48.8654024&z=19&base=ophoto

Sudoměřice 144, 696 66 Sudoměřice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 343 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba: Sudoměřice, č.p. 144, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 343), pozemku p.č. 347 – zahrada o výměře 38 m2, pozemku p.č. 348 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 348), pozemku p.č. 349 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. 349), pozemku p.č. 350 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. 350), pozemku p.č. 351 – zahrada o výměře 123 m2, pozemku p.č. 352 - trvalý travní porost o výměře 232m2, pozemku p.č. 353 - trvalý travní porost o výměře 60 m2, pozemku p.č. 354 - zahrada o výměře 178m2 a pozemku p.č. 355 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. 355), vše na listu vlastnictví 1672 v k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že rodinný dům č.p. 144 je stavebně a technicky propojen s objektem bez čp/če - objekt k bydlení, na pozemku p.č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří. Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného toto nebylo možné fyzicky oveřit. Dle sdělení Městského úřadu Strážnice, Stavebního úřadu ze dne 23.11.2022, se v archivu stavebního úřadu ve Strážnici nevyskytují žádné dokumenty (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, projektové dokumentace), k výše uvedeným objektům. Znalecké kanceláři bylo Městským úřadem Strážnice předloženo Stavební povolení ze dne 10.8.1995 k provedení plynofikace rodinného domu č.p. 144 a Stavební povolení ze dne 10.6.1996 k provedení přípojky vodovodu a kanalizace k rodinnému domu č.p. 144. Ocenění je provedeno dle stavu evidovaného v katastru nemovitostí.

Jedná se o přízemní rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sudoměřice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sudoměřice 144, 696 66 Sudoměřice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 151 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a na pozemku p.č. 303 - ostatní plocha, a dále přes pozemek p.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. Vstup do oceňovaného rodinného domu je přes objekt bez čp/če - objekt k bydlení, na pozemku p.č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiných subjektů - tento není právně zajištěn. Přístup je dále možný z veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1598 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného nebylo možně tento přesně ověřit. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+1), podíl 1/2, obec Obrnice, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+1), podíl 1/2, obec Obrnice, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.04.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - jednotce č. 215/3 v budově č.p. 215, č.p. 216, č.p. 217 a č.p. 218, příslušející k části obce Obrnice, na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 676/26832, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1043 a listu vlastnictví č. 861, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most.

Bytová jednotka č. 215/3 se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 115/63, který je ve vlastnictví Obce Obrnice. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2004 byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená, dále v roce 2008 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na jedné štítové stěně objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286 jsou dále situovány venkovní úpravy - přístupové chodníky z betonové dlažby. Dále se na pozemcích nacházejí porosty plevelného a náletového charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Zvoleněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Zvoleněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.04.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Zvolen%C4%9Bves%2091&source=addr&id=9273124&ds=1&x=14.1786004&y=50.2304679&z=19&base=ophoto

Zvoleněves 91, 273 25 Zvoleněves, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 108/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba: Zvoleněves, č.p. 91, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 108/1), na listu vlastnictví 127 v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Zvoleněves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zvoleněves 91, 273 25 Zvoleněves. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 359/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná vedlejší stavba s plochou „pochozí“ střechou; b) venkovní úpravy: přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.04.2023 11:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 350.000 Kč
Jistota: 52.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=18.1256165&y=49.4659151&z=17&base=ophoto&q=Ro%C5%BEnov%20pod%20Radho%C5%A1t%C4%9Bm%201572&source=addr&id=10674813&ds=1

Oděská 1572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci - jednotce č. 1572/19 v budově č.p. 1572, příslušející k části obce Rožnov pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 2171, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 562/24407, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6282 a listu vlastnictví č. 4576 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.

Bytová jednotka č. 1572/19 se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Oděská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3603/14 a p.č. 3603/11, které jsou ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2003 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stoupaček a lodžií. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (sklepní kóje patří ke společným částem budovy a jsou užívány na základě dohody) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.04.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 25.400 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 835/57 - orná půda o výměře 1263 m2 a pozemku p.č. 835/58 - orná půda o výměře 3110 m2, vše na listu vlastnictví 206 v k.ú. Vlčovice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín. Pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci a následně přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Povinným byla doručena kopie Smlouvy o pachtu č. 6002062154 ze dne 22.11.2015, na základě které byly propachtovány zemědělské pozemky, a to na dobu určitou do 30.9.2020 (5 let). S ohledem na již ukončenou dobu pachtu nemá uvedená smlouva vliv na závěry tohoto znaleckého posudku, a proto tato smlouva nebyla vyhodnocena.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tuchořice, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tuchořice, okres Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.04.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 62.500 Kč
Jistota: 13.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Tucho%C5%99ice%20143&source=addr&id=10868565&ds=1&x=13.6646918&y=50.2857636&z=19&base=ophoto

Tuchořice 143, 439 69 Tuchořice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 164 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2, jehož součástí je stavba: Tuchořice, č.p. 143, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 164), na listu vlastnictví 149 v k.ú. Tuchořice, obec Tuchořice, okres Louny.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tuchořice, v řadové zástavbě, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Tuchořice č.p. 143, 439 69 Tuchořice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1150/1 - ostatní plocha a p.č. 1149/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Tuchořice, č.p. 123, 439 69 Tuchořice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: torzo bývalé vedlejší stavby; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (kamenné), přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec: Nové Město pod Smrkem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec: Nové Město pod Smrkem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.04.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 81.334 Kč
Jistota: 12.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Nov%C3%A9%20M%C4%9Bsto%20pod%20Smrkem%2011&source=addr&id=10461581&ds=2&x=15.2322416&y=50.9263560&z=18&base=ophoto

Komenského 11, 463 65 Nové Město pod Smrkem, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 275 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, jehož součástí je stavba: Nové Město pod Smrkem, č.p. 11, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 275) a pozemku p.č. 276 – zahrada o výměře 288 m2, vše na listu vlastnictví 120 v k.ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, okres Liberec.

Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Nové Město pod Smrkem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Komenského 11, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 334/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec a na pozemku p.č. 370 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Nové Město pod Smrkem dále nachází plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová a objekt byl z části zateplen. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou, přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní vedlejší stavba s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 4+1, obec Obrnice, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 4+1, obec Obrnice, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.04.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 135.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6989495&y=50.5018573&z=18&base=ophoto&q=Nov%C3%A1%20v%C3%BDstavba%20205&source=addr&id=9152472

Nová výstavba 205, 435 21 Obrnice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 205/6 v budově č.p. 205, příslušející k části obce Obrnice, na pozemku p.č. St. 258, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 797/16363, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1148 a listu vlastnictví č. 762, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most.p

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2009 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky o celkové výměře 23 210 m2, podíl 1/6, obec Kněžice, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky o celkové výměře 23 210 m2, podíl 1/6, obec Kněžice, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.04.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 41.500 Kč
Jistota: 8.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. 271/39 - trvalý travní porost o výměře 818 m2, pozemku p.č. 271/45 - trvalý travní porost o výměře 344 m2, pozemku p.č. 271/50 - trvalý travní porost o výměře 256 m2 a pozemku p.č. 271/56 - trvalý travní porost o výměře 728 m2, LV č. 876, vše v k.ú. Kněžice u Třebíče, obec Kněžice, okres Jihlava. II) pozemku p.č. 175/4 - trvalý travní porost o výměře 21064 m2, LV č. 352, v k.ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice, okres Jihlava.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 876, k.ú. Kněžice u Třebíče

Pozemky jsou situovány v okrajové části zastavěného území, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Kněžice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách stabilizovaných: „NS - plochy smíšené nezastavěného území.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 352, k.ú. Víska u Kněžic

Pozemek je situován v odlehlé části obce Kněžice, ve sklonitém terénu s přístupem po nezpevněných pozemcích. Dle platného územního plánu obce Kněžice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce je pozemek zahrnut v plochách: Část pozemku cca 11.500 m2 - plochy stabilizované „RX - rekreace - se specifickým využitím“ - hlavní využití pouze pro účely sjezdového lyžování. Část pozemku cca 9.564 m2 - plochy stabilizované „NS - plochy smíšené nezastavěného území.“ Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na výše uvedeném se nachází část konstrukce lyžařského vleku. Dle sdělení objednavatele znaleckého posudku nebyla v archivech a písemnostech města Brtnice dochována žádná listina o výstavbě a užívání lyžařského vleku. Na toto je nahlíženo jako na příslušenství pozemku. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.04.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5223/14 - trvalý travní porost o výměře 5272 m2, na listu vlastnictví 885 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín. II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/12 - ostatní plocha o výměře 1081 m2, na listu vlastnictví 865 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín, III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/10 - ostatní plocha o výměře 1891 m2, na listu vlastnictví 2144 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín.

Pozemek p.č. 5223/14 - trvalý travní porost je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nacházejí náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/12 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/10 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.04.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 5126 - orná půda o výměře 6964 m2 a pozemku p.č. 5461 - orná půda o výměře 5564 m2, vše v k.ú. Letonice, obec Letonice, okres Vyškov.

Pozemek p.č. 5126 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 5461 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6620 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Letonice, Osvobození 112, 68335 Letonice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Studeněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Studeněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.04.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 4.775.000 Kč
Jistota: 955.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Studen%C4%9Bves%20100&source=addr&id=11356769&ds=1&x=14.0517275&y=50.2262381&z=19&base=ophoto

Studeněves 100, 273 79 Studeněves, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 219 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 75 m2, jehož součástí je stavba: Studeněves, č.p. 100, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 219) a pozemku p.č. 105/121 – zahrada o výměře 812 m2, vše v k.ú. Studeněves, obec Studeněves, okres Kladno.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Studeněves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Studeněves č.p. 100, 273 79 Studeněves. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 151/1 - ostatní plocha a p.č. 105/140 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Studeněves, č.p. 39, 273 79 Studeněves. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ v obci Studeněves je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 2005. V roce 2012 byla provedena přístavba zimní zahrady. V průběhu své celkové životnosti dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako velmi dobrá.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou šindelem; b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pole a betonových sloupcích a betonové podezdívce, oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata kovaná, vrátka kovaná, elektrický pohon vrat, zpevněné plochy, přípojky ISTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS