Leden 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 5 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Majetín, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Majetín, okres Olomouc
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 360.000 Kč
Jistota: 72.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=staromajet%C3%ADnsk%C3%A1%20232&source=addr&id=10581101&ds=1&x=17.3298155&y=49.5021008&z=18&base=ophoto

Staromajetínská 232, 751 03 Majetín, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 83 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Majetín, č.p. 232, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 83), na listu vlastnictví 170 v k.ú. Majetín, obec Majetín, okres Olomouc.

Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Majetín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Staromajetínská 232, 751 03 Majetín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 252/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Majetín. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Majetín nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Případná příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Sádek, okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Sádek, okres Příbram
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 298/16 - orná půda o výměře 191 m2, pozemku p.č. 301 - orná půda o výměře 126 m2 a pozemku p.č. 311/22 - orná půda o výměře 612 m2, vše v k.ú. Sádek, obec Sádek, okres Příbram, které jsou situovány přibližně v centrální části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
 • jpg Foto 2 , Velikost: 143.28 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 135.76 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 734.24 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 236.38 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl id. 1/28, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl id. 1/28, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o zděný, přízemní, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s částečně využitým podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou etemitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Velké Losiny, v katastrálně nesrostlé místní části Žárová jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví jiného subjektu, což má výrazný vliv na výslednou obvyklou hodnotu. Dům je napojen zřejmě jen na elektro. V obci Velké Losiny je možnost napojení na kompletní IS. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu znalce je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu přes 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako zhoršený. Údržbu uvažujeme jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
 • png Foto 2 , Velikost: 2.2 MB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • jpg Foto 1 , Velikost: 147.85 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 963.81 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 229.6 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Chotýšany, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Chotýšany, okres Benešov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 11:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 260.670 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 536 - orná půda o výměře 2.924 m2, pozemku p.č. 636 - orná půda o výměře 4.138 m2 a pozemku p.č. 646 - orná půda o výměře 3.477 m2, vše v k.ú. Chotýšany, obec Chotýšany, okres Benešov. Pozemek p.č. 536 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází stromoví. Pozemky p.č. 636 a p.č. 646 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1434/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Chotýšany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 646 se nachází stromoví. Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: pozemky p.č. 636 a p.č. 646 přístupné po zpevněné, veřejné komunikaci Záporné stránky oceňovaných nemovitostí: pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely
 • JPG Foto 3 , Velikost: 107.28 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 139.96 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 159.35 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.09 MB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 236.12 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS