Dražba movitých věcí

Dne 7.6.2022 v 10:00 hodin proběhne na stránkách www.exdrazby.cz dražba pohledávky, kterou má povinný: Tomáš Zach, bytem Suchdol čp. 273, Suchdol - Suchdol 285 02 vůči OSINEK, a.s., IČO: 24121274 – jednající Prof. Ing. Luboš Smrčka CSc. se sídlem Opatovická 17, 110 00 Praha 1 insolvenční správce úpadce OSINEK, a.s., IČO: 24121274, se sídlem Zdibská 229/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8. Kdy pohledávka byla v incidenčním řízení pod č.j. 192 ICm 2234/2018-128 vedeného u Městského soudu v Praze (sp. zn. MSPH 92 INS 2879/2017) uznána jako po právu (přihláška pohledávky P22, kdy pohledávka dle podané přihlášky vznikla neuhrazením půjčky povinného společnosti Osinek a.s. od 25. 5. 2011 do 30.11.2014 vše splatné ke dni 31. 12. 2014 a dále určenou dohodou o narovnání ze dne 31. 7. 2015 splatné 1. 1. 2016) co do výše 5.788.789,70 Kč. Nejnižší podání se stanoví na částku 5.788.790,- Kč. Výše jistoty se stanovuje na částku 100.000,- Kč. Minimální příhoz se stanovuje na částku 10.000,- Kč.


Dne 3.6.2022 v 10:00 hodin se na adrese Sofijské náměstí 3400/6, Praha 12 uskuteční velká dražba movitých věcí. Zápis do seznamu dražitelů a přidělení dražebního čísla bude probíhat v den konání dražby v místě dražby v době od 9:30 hodin do zahájení dražby. K zápisu do seznamu dražitelů musí být předložen občanský průkaz či jiný doklad osvědčující totožnost osoby a vyžaduje se složení vratné kauce na dražební číslo ve výši 100 Kč. Po zahájení dražebního jednání již není možné se zapsat do seznamu dražitelů a tedy činit podání v dražbě. Bez zápisu do seznamu dražitelů a dražebního čísla není možné účastnit se dražby jako dražitel. Movité věci určené k dražbě je možno si prohlédnout v den konání dražby v místě dražby v době od 9:30 hodin do zahájení dražby. Soudní exekutor si vyhrazuje právo učinit změny a opravy v seznamu dražených věcí. O změnách účastníky dražby soudní exekutor před dražbou vhodným způsobem vyrozumí. V časové tísni však mohou být tyto změny oznámeny i ústní formou v průběhu dražby. Soudní exekutor nenese odpovědnost za stav, funkčnost a kompletnost dražených věcí. Tyto se prodávají ve stavu, jak stojí a leží. Dražební jistota se před dražbou neskládá.
TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS