Březen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 1/5 obec Kvasice, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům,podíl 1/5 obec Kvasice, okres Kroměříž
Stav: VYDRAŽENO
Za: 65.000 Kč
Kdy: 01.03.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 65.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na nemovité věci -  rodinném domě č.p. 262, příslušející k části obce Kvasice, na pozemku p.č. St. 71/2, včetně pozemku p.č. St. 71/2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Kvasice, obec Kvasice, okres Kroměříž.

Dům je půdorysně postaven zhruba ve tvaru obdélníka, je řadový vnitřní, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří komerční objekty a rodinné domy. Dům stojí v centru obce Kvasice, do Kroměříže je vzdálenost 10 km. Přístup ke stavbě je možný z veřejné komunikace. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobě zanedbané údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy. Stavba je bez viditelných statických poruch a její stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým stavebním materiálům a zanedbané údržbě. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Dle odborného odhadu je doba výstavby před cca 60-70 lety. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, koupelna s WC, kuchyň, pokoj, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, 3 pokoje.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, obec Děčín, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, obec Děčín, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 615.000 Kč
Kdy: 07.03.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 460.000 Kč
Jistota: 69.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 459/8 v budově č.p. 459, příslušející k části obce Děčín VI-Letná, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu, vše v k.ú. Podmokly, obec Děčín, okres Děčín. Bytová jednotka se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem, je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Krásnostudenecká. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2007 byla provedena výměna stoupacího vedení a střešní krytiny. V roce 2010 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena původních oken za nová okna plastová zdvojená.

Bytová jednotka o celkové ploše 54,50 m2 je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako lokální plynovými topidly.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/36, obec Polom, okres Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/36, obec Polom, okres Přerov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 23.000 Kč
Kdy: 07.03.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 23.500 Kč
Jistota: 3.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/36 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 267/1 - trvalý travní porost o výměře 1155 m2 , pozemku p.č. 268/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, na pozemku stojí stavba: Polom, č.p. 73, rod. dům (LV č. 360), pozemku p.č. 274 - ostatní plocha o výměře 1982 m2, pozemku p.č.698/2 - ostatní plocha o výměře 188 m2 , pozemku p.č. 1045 - ostatní plocha o výměře 152 m2 , pozemku p.č. 1046 - orná půda o výměře 24 827 m2, pozemku p.č. 1048 - trvalý travní porost o výměře 84 m2, pozemku p.č. 1050 - trvalý travní porost o výměře 846 m2, pozemku p.č. 1058 - orná půda o výměře 19 548 m2 , pozemku p.č. 1077 - ostatní plocha o výměře 2491 m2, pozemku p.č. 1101 - trvalý travní porost o výměře 10901 m2, pozemku p.č. 1104 - ostatní plocha o výměře 1790 m2, pozemku p.č. 1107 - ostatní plocha o výměře 1635 m2, pozemku p.č. 1111 - trvalý travní porost o výměře 7050 m2 a pozemku p.č. 1367 - orná půda o výměře 14 933 m2 , vše v k.ú. Polom u Hranic, obec Polom, okres Přerov.

Dle místního šetření a dle dostupných informací ČSÚ je v obci Polom možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení.

Pozemky p.č. 267/1, p.č. 268/2, p.č. 1045, p.č. 1048 a p.č. 698/2 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v okrajové části zastavěné území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 272/5 - ostatní plocha a p.č. 271 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Polom. Na pozemku p.č. 268/2 je situován objekt č.p. 73 - rod. dům, který je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem ocenění.

Pozemek p.č. 274 je situován v okrajové části zastavěné území a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 272/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Polom.

Pozemky p.č. 1050, 1046, p.č. 1101, p.č. 1104, p.č. 1058, p.č. 1111, p.č. 1107 a p.č. 1077 se nachází v okrajové části zastavěné území, netvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 272/5 - ostatní plocha a po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1618 - ostatní plocha a p.č. 1623 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Polom. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemek p.č. 1367 je situován v odlehlé, jižní části katastrálního území s přístupem poveřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1620 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obec Polom. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dle informací pracovnice odboru rozvoje města Hranice, oddělení územního plánování jsou pozemky vedeny v plochách: - p.č. 267/1 - „plochy občanské vybavenosti“ - p.č. 268/2 - „plochy občanské vybavenosti“ - p.č. 274 - „plochy bydlení v rodinných domech“ - p.č. 1045 - „plochy zeleně krajinné a ochranné“ - p.č. 1048 - „plochy zeleně krajinné a ochranné“ - p.č. 698/2 - část „plochy zeleně krajinné a ochranné“ - p.č. 698/2 - část „plochy občanské vybavenosti“ - p.č. 1050 - „plochy zemědělské půdy - trvalé travní porost“ - p.č. 1046 - „plochy zemědělské půdy - orná půda“ - p.č. 1101 - „plochy zemědělské půdy - orná půda“ - p.č. 1104 - „plochy zemědělské půdy - orná půda“ - p.č. 1058 - „plochy zemědělské půdy - orná půda“ - p.č. 1111 - „plochy zemědělské půdy - trvalé travní porost“ - p.č. 1107 - „plochy zeleně krajinné a ochranné“ - p.č. 1077 - část „plochy zeleně krajinné a ochranné“ - p.č. 1077 - část „plochy zemědělské půdy - trvalé travní porost“ - p.č. 1367 - „plochy zemědělské půdy - orná půda.“

Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec  Sázava, okr. Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec Sázava, okr. Benešov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 718.000 Kč
Kdy: 13.03.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 231.500 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 55 - ovocný sad o výměře 2592 m2, pozemku p.č. 56 - orná půda o výměře 8304 m2, pozemku p.č. St. 57 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, jehož součástí je stavba: objekt bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 57), pozemku p.č. 683/3 - ostatní plocha pozemku o výměře 1844 m2, p.č. 683/6 – ostatní plocha a pozemku o výměře 800 m2, p.č. 689/9 - ostatní plocha o výměře 99 m2, vše v k.ú. Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov.

Pozemek p.č. 55, p.č. 56 a p.č. 57 jsou situovány ve východní části katastrálního území v okrajové, zastavěné části města Sázava. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 838/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a přes pozemek p.č. 44/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Sázava.

Pozemek p.č. 683/3, p.č. 683/6 a p.č. 689/9 jsou situovány ve východní části katastrálního území v zastavěné, okrajové části města Sázava. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 838/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Dle informací ČSÚ ve městě Sázava je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Sázava jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 55 - „NZ - plochy zemědělské“ - p.č. 56 - část (cca 750 m2) - „VV - plochy vodní a vodohospodářské“ - p.č. 56 - část (cca 7.554 m2) - „NZ - plochy zemědělské“ - p.č. 57 - „NZ - plochy zemědělské“ - p.č. 683/3 - část (cca 195 m2) - „SM - plochy smíšené obytné - městské“ - p.č. 683/3 - část (cca 1.649 m2) - plochy změn - „ZV - veřejná zeleň“ - p.č. 683/6 - plochy změn - „ZV - veřejná zeleň“ - p.č. 683/9 - „SM - plochy smíšené obytné - městské“ Informace získány z územního plánu města Sázava, který je dostupný na aktuálních webových stránkách města. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 57 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - jiná st. Jedná se o přízemní zřejmě zděnou vedlejší stavbu pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Při levé spodní hranici pozemku p.č. 56 (pohled z přístupové komunikace na pozemku p.č. 44/3) je situována ocelová kůlna pod pultovou střechou krytou plechem. Vpravo od této je situována přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechem a dále vpravo od této je situována vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou krytinou Onduline a přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Při horní hranici pozemku p.č. 683/3 (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou krytinou Onduline. Před touto je situována přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou.b) venkovní úpravy: I) p.č. 55, p.č. 56 a p.č. 57: oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, dřevěné latě na betonových sloupcích, drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kamenná opěrná zeď, 2x kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, kovová vrátka, skleník. II) p.č. 683/3, p.č. 683/6 a p.č. 689/9: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrátka s drátěným pletivem

OPAKOVANÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vlčí, okres Plzeň-jih
Název: OPAKOVANÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Vlčí, okres Plzeň-jih
Stav: VYDRAŽENO
Za: 753.000 Kč
Kdy: 15.03.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 448.000 Kč
Jistota: 90.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je rodinný dům č.p. 22, příslušející k části obce Vlčí, na pozemku p.č. St. 47, včetně pozemku p.č. St. 47 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 413 m2 , pozemků p.č. 392/6 - zahrada o výměře 1415 m2 a p.č. 531 – zahrada o výměře 448 m2 , vše v k.ú. Vlčí, obec Vlčí, okres Plzeň-jih.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Vlčí, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 498 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví plzeňského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1950. V průběhu životnosti objekt procházel pouze běžnou údržbou, v posledních letech tuto hodnotíme jako zanedbanou. V roce 2010 proběhlo částečné zateplení rodinného domu č.p. 22. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Na obytnou část rodinného domu, při její levé hranici navazuje přízemní, zděná „stodola I“ se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na „stodolu I“, při její horní hranici navazuje přízemní, zděná „stodola II“ se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Na „stodolu II“, při její horní hranici navazuje přízemní, dřevěná „kůlna I“ se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a betonovou. Na „kůlnu I“, při její horní, pravé hranici navazuje přízemní, dřevěná „kůlna II“ s pultovou střechou krytou taškou betonovou. Při levé hranici pozemku, uprostřed je situována přízemní, dřevěná voliéra s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a vlnitým plechem. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Ledčice, okr. Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Ledčice, okr. Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 61.200 Kč
Kdy: 21.03.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 61.200 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 834, sestávající z pozemku p.č. 3620 – orná půda o výměře 5331 m2 a k nemovitým věcem zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 234, sestávající z pozemku p.č. 3741 – trvalý travní porost o výměře 4087 m2 , vše v k.ú. Ledčice, obec Ledčice, okres Mělník.

Pozemky se nachází mimo intravilán obce Ledčice. Pozemky jsou od sebe vzdáleny cca 700 m (vzdušnou čarou) a jsou rovinatého a místy mírně svažitého terénu. Dle územního plánu obce se nachází v plochách nezastavitelného území (louky a pastviny, orná půda). Oba pozemky parc.č. 3620 (LV 834) a 3741 (LV č. 234) jsou součástí většího zemědělského celku, část pozemek parc.č. 3741 sousedí s plochou, jejíž součástí je lesní porost. Centrum obce Ledčice je ve vzdálenosti cca 1,8 km a 2,5 km, do Mělníku je vzdálenost cca 12 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Slaný, okr. Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Slaný, okr. Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 113.000 Kč
Kdy: 21.03.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 658 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, garáž (stavba stojí na pozemku p.č. 658), pozemku p.č. St. 687 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2, jehož součástí je stavba: Slaný, č.p. 559, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 687), a dále pozemku p.č. St. 1540 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1540), pozemku p.č. 1747/4 – ostatní plocha o výměře 1889 m2 a pozemku p.č. 1747/15 – zahrada o výměře 305 m2, vše v k.ú. Slaný, obec Kladno, okres Kladno.

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene "T", je řadově stojící, koncový, situovaný na svažitém terénu. U oplocení směrem do ulice, na pozemku parc.č. St. 658, je garáž s navazujícími přístavbami. Dále u oplocení směrem k železniční trati, na pozemku parc.č. St. 1540, je hospodářská (zem.) stavba s navazujícími dalšími přístavbami. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné a bytové domy, za zděnou částí oplocené zahrady (ve vzdálenosti cca 70 m od domu) je železniční trať. Centrum obce Slaný je ve vzdálenosti 400 m, do hlavního města Prahy je vzdálenost cca 28 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku z ulice Třebízského, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) i prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zčásti zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách. Fasáda je z části opadaná vč. římsy pod okapovým žlabem. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Oplocení, je v některých místech již na hranici životnosti. Vzhledem uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Pravděpodobná dispozice: 1.PP: chodba, schodišťový prostor, skladové místnosti, 1.NP: vstup, chodba, schodišťový prostor, 4x místnost, kuchyně, spíž, koupelna a WC, 2.NP: chodba, schodišťový prostor, 3x místnost, kuchyně, komora, koupelna, WC, terasa.

Konstrukční řešení a technické vybavení garáže: Garáž je postavena u oplocení, směrem k ulici. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu s využitou půdou pro skladování. Na stavbu navazuje přístřešek a z obou stran zděná přístavby. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel, vnitřní a vnější omítky vápenocementové, místy opadané. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří pálené tašky. Dveře a vrata pravděpodobně dřevěné, okno dřevěné s jednoduchým zasklením. Na přístavbě a přístřešku je tvar střechy pultový, krytina vlnitý osinkocement. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, některé části chybí.

Konstrukční řešení a technické vybavení hospodářské stavby (zemědělské stavby): Hospodářská stavba je postavena u hranice zahrady, směrem k železniční trati. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu, dohromady s přístavbami půdorysně členitého tvaru. Nosné konstrukce jsou kombinací zděných částí z cihel, doplněny o dřevěné konstrukce s jednostranným opláštěním. Střechy jsou různých výškových úrovní, převážně s pultovým sklonem, krytinu tvoří vlnitý osinkocement. Dveře a okna dřevěné s jednoduchým zasklením, některé chybí. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, s korozí, některé části chybí. Na stavbu navazují další přístřešky z dřevěné konstrukce s pultovou střechou. Jinak je stavba bez jakéhokoliv technického vybavení a přístavby z dřevěné konstrukce jsou spíše za hranicí své životnosti.

Konstrukční řešení a technické vybavení skladu: Na rodinný dům navazuje plechový sklad s pultovou střechou, krytina z vlnitého osinkocementu. Nosná konstrukce je pravděpodobně na bázi dřevěné nebo kovové konstrukce.

Příslušenství: oplocení vč. podezdívky, zděné oplocení z kamene, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, zahradní altán, jednoduchý plechový sklad navazující na rodinný dům. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu. Součástí pozemků parc.č. 1747/4 a 1747/15 je rostlinstvo: ovocné stromy (cca 5 kusů), okrasné keře a stromy (solitérní a v zápoji). Na pozemku zahrady je umístěn betonový sloup a na domě je ukotvena kovová konzole s drátovým vedením, vedeno vzduchem (pravděpodobně se jedná o pozůstatek rozvodu, který již není využíván).Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS