Červen 2020

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 7 dražeb. Zrušit filtr

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Páleč, okres Kladno
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Páleč, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.06.2020 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 330.000 Kč
Jistota: 66.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem - rodinného domu č.p. 82, příslušející k části obce Páleč, na pozemku p.č. St. 105, včetně pozemku p.č. St. 105 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Páleč u Zlonic, obec Páleč, okres Kladno.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Páleč, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Páleč 82, 273 71 Páleč. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu a septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2005 byla provedena modernizace vnitřního vybavení.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná st. bez čp/če, obec  Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná st. bez čp/če, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec
Stav: ODROČENO
Kdy: 18.06.2020 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 749.600 Kč
Jistota: 150.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věce zapsaná na listu vlastnictví č. 1064 pro katastrální území Jablonné v Podještědí – objekt bez čp/če, jiná stavba, na pozemku p.č. St. 785, pozemek p.č. St 785 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 598 m2, pozemek p.č. 216/1 – ostatní plocha o výměře 657 m2 a pozemek p.č. 216/10 – ostatní plocha o výměře 439 m2 , vše v k.ú. Jablonné v Podještědí , obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec.

Hala je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Je jednopodlažní, s konstrukčním systémem z ocelových nosníků, s výplní pórobetonovými panely. Střecha má tvar sedlový s kovovými vazníky, krytinu tvoří trapézové plechy. Okna jsou dřevěná s dvojitým zasklením, vrata jsou ocelová dvoukřídlá. Je provedeno napojení na elektrický proud. V hale se provozuje autoservis a pneuservis. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Jablonné v Podještědí je ve vzdálenosti 300 m, do Liberce je vzdálenost 27 km. Přístup ke stavbě je možný buď přímo z místní zpevněné cesty nebo přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno včetně zahrady. Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství. Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 125 593 m2, podíl 1/6, obec Šluknov, okres Děčín
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky o celkové výměře 125 593 m2, podíl 1/6, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.06.2020 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 326.670 Kč
Jistota: 66.000 Kč
Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2024/6 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2030/2 - zahrada, pozemku p.č. 2061/2 – trvalý travní porost, pozemku p.č. 2142/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2210/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2234/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 2234/4 - ostatní plocha, pozemku p.č. 2234/6 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 2234/7 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Císařský, obec Šluknov, okres Děčín.

Dle platného územního plánu města Šluknov jsou pozemky zahrnuty v plochách stabilizovaných: „Plochy zemědělské - trvalé travní porosty.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Objekt rodinné rekreace, podíl 1/3, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Objekt rodinné rekreace, podíl 1/3, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 18.06.2020 12:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 66.700 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

!!! Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění !!!

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem - objektu bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. St. 122 (LV 10001), vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník.

Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se mimo zastavěnou část obce Kralupy nad Vltavou, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě u objektu. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1975. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 107 m2, obec Rynoltice, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek o výměře 107 m2, obec Rynoltice, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 25.06.2020 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 16.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitost sestávající z pozemku p.č. 99 - ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice, obec Rynoltice, okres Liberec.

Jedná se pozemek p.č. 99 - ostatní plocha, v k.ú. Rynoltice, obec Rynoltice, okres Liberec, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Rynoltice. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci. Dle platného územního plánu obce Rynoltice je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „rodinné a rekreační domy.“.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/16, obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/16, obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 25.06.2020 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 16.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Havlíčkova 301, Budišov nad Budišovkou
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 350 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Budišov nad Budišovkou, č.p. 301, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 350), a dále pozemku p.č. 51 - zahrada, vše v k.ú. Budišov nad Budišovkou, obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Budišov nad Budišovkou, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS