Červen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 11 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Hranice, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Hranice, okres Cheb
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 45.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitosti - rodinného domu č.p. 574, příslušející k části obce Hranice, na pozemku p.č. St. 634, včetně pozemku p.č. St. 634 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3070/4 - zahrada, vše v k.ú. Hranice u Aše, obec Hranice, okres Cheb.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům v části se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou a valbovou střechou krytou šindelem a eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Hranice, na ulici Janáčkova, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3077/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Hranice, U pošty 182, Hranice, 351 24. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt může být dále napojen hloubkovou kanalizaci a plyn. Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 4+2 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1940. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění hodnocen jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na levou část rodinného domu, pohled z přístupové komunikace, navazuje dřevěný přístřešek s plastovým opláštěním a pultovou střechou krytou šindelem, který slouží pro garážování osobního automobilu. Za rodinným domem je přístupná plechová kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!  Rodinný dům , podíl 1/4, obec Liberec, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům , podíl 1/4, obec Liberec, okres Liberec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 250.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k  nemovitosti - rodinného domu č.p. 455, příslušející k části obce Liberec XII-Staré Pavlovice, na pozemku p.č. 903/61, včetně pozemku p.č. 903/61 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků p.č. 903/33 - ostatní plocha a p.č. 903/64 - zahrada, vše v k.ú. Staré Pavlovice, obec Staré Pavlovice, okres Liberec.

Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími pod mírnou sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Liberec, v místní části Staré Pavlovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 903/32 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec, Liberec I-Staré Město, 460 59. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení souseda z roku 1979. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako dobrý. Údržbu lze uvažovat jako dobrou. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/28, obec Líšťany, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/28, obec Líšťany, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 02.06.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.700 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 307/1 - orná půda, pozemku p.č. 307/14 - orná půda, pozemku p.č. 307/16 - orná půda, pozemku p.č. 307/17 - orná půda, pozemku p.č. 307/18 - orná půda, pozemku p.č. 307/19 - orná půda, pozemku p.č. 307/20 - orná půda, pozemku p.č. 307/21 - orná půda, pozemku p.č. 307/23 - orná půda, pozemku p.č. 307/24 - orná půda, pozemku p.č. 307/25 - orná půda, pozemku p.č. 307/27 - orná půda, pozemku p.č. 307/29 - orná půda, pozemku p.č. 307/33 - orná půda, pozemku p.č. 307/34 - orná půda, pozemku p.č. 307/35 - orná půda, pozemku p.č. 307/36 - orná půda, pozemku p.č. 307/37 - orná půda, pozemku p.č. 692/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/8 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/9 – ostatní plocha, vše v k.ú. Lipno u Hunčic, obec Líšťany, okres Plzeň-sever.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 689/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Líšťany, č. p. 77, 33035 Líšťany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Mikulášovice, okres Děčín
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Mikulášovice, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 355.000 Kč
Jistota: 71.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3795999&y=50.9631811&z=17&base=ophoto&source=addr&id=9159353&ds=1

Mikulášovice 96, 407 79 Mikulášovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - rodinný dům č.p. 96, příslušející k části obce Mikulášovice, na pozemku p.č. St. 181, včetně pozemku p.č. St. 181 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 423 - zahrada, vše v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín.

Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do epravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové, centrální části města Mikulášovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící, Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po zpevněné komunikaci. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Ve městě Mikulášovice je možnost napojení na kompletní IS. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 7+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka cca přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav je ke dni ocenění mírně zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako mírně zanedbanou. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Za rodinným domem, při pravé hranici pozemku, je situována zděná přízemní kůlna s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Bžany, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Bžany, okres Teplice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.06.2022 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.350 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.8627692&y=50.6029690&z=19&base=ophoto&q=Lysec%2019&source=addr&id=11279152&ds=1

Lysec 19, 415 01 Bžany - Lysec, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 25 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lysec, č.p. 19, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 25), a dále pozemku p.č. 40/3 - zahrada, vše v k.ú. Lysec, obec Bžany, okres Teplice.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bžany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lysec 19, 415 01 Bžany. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 732 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Bžany, č.p. 50, 415 01 Bžany. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní kanalizaci (žumpa, septik). Dle sdělení účastníka místního šetření je v obci Bžany dále možnost napojení na plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pravděpodobně běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, vrátka dřevěná, zpevnění plochy (betonové), přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.06.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 193/7 - zahrada, LV 557, v k.ú. Pučery, obec Kořenice, okres Kolín.

Pozemek p.č. 193/7 – zahrada o výměře 327 m2 se nachází v zastavěné, okrajové části obce Kořenice. Pozemek leží v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/64, obec Lhotsko, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/64, obec Lhotsko, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 35.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/64 k nemovitým věcem, sestávající z pozemku p.č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lhotsko, č.p. 33, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 297), a dále pozemku p.č. 298 ostatní plocha, vše v k.ú. Lhotsko, obec Lhotsko, okres Zlín.

Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Lhotsko jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 299/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 299/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2007 byla provedena výměna části oken za plastové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Svárov, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Svárov, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 23.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 535.000 Kč
Jistota: 107.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1492459&y=50.0617622&z=19&base=ophoto&q=Sv%C3%A1rov%2028&source=addr&id=9278002

Za Kostelem 28, 273 51 Svárov, Středočeský kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z rodinného domu č.p. 28, příslušející k části obce Svárov, na pozemku p.č. St. 6, včetně pozemku p.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m2, pozemku p.č. 17 – zahrada o výměře 144 m2, vše na listu vlastnictví 152 v k.ú. Svárov u Unhoště, obec Svárov, okres Kladno.

Jedná se o zděný, přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Svárov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 336/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Svárov, 1, Svárov, 273 51. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca přes 50 roků. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají vliv na celkovou životnost objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na zahradě rodinného domu je situován venkovní bazén.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, podíl 1/3, obec Dušejov, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, podíl 1/3, obec Dušejov, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 30.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.335 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.4037275&y=49.4154659&z=17&source=addr&id=9655901&ds=1

Dušejov ev. č. 9, 588 05 Dušejov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci -  objektu č.e. 9 - rod. rekr, příslušející k části obce Dušejov, na pozemku p.č. St. 525 (LV č. 10001 - Pozemek pod stavbou, p.č. St. 525 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby), v k.ú. Dušejov, obec Dušejov, okres Jihlava.

Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s mírnou pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Dušejov, jako samostatně stojící na adrese: Dušejov č.e. 9, 588 05 Dušejov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek pod stavbou, p.č. St. 525 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu (jako vlastník evidována obec Dušejov), a není předmětem dražby. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1282 - ostatní plocha, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1280 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Dušejov, č.p. 109, 588 05 Dušejov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 280 m od předmětu ocenění. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 30.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.125 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 134 – lesní pozemek o výměře 12 225 m2 na listu vlastnictví č. 57 v k.ú. Brandlín u Tučap, obec Tučapy, okres Tábor.

Lesní pozemek o výměře 12 225 m2 je součástí vzrostlého jehličnatého lesa (převážně borovicový porost), je rovinatého terénu zcela mimo zastavěnou část obce. Centrum obce Tučapy je ve vzdálenosti 4 km, do Tábora je vzdálenost 20 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněných polních a lesních cestách.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS