Červen 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Hranice, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/12, obec Hranice, okres Cheb
Stav: VYDRAŽENO
Za: 45.000 Kč
Kdy: 02.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 45.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitosti - rodinného domu č.p. 574, příslušející k části obce Hranice, na pozemku p.č. St. 634, včetně pozemku p.č. St. 634 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 3070/4 - zahrada, vše v k.ú. Hranice u Aše, obec Hranice, okres Cheb.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům v části se dvěma nadzemními podlažími s využitým podkrovím pod sedlovou a valbovou střechou krytou šindelem a eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Hranice, na ulici Janáčkova, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3077/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Hranice, U pošty 182, Hranice, 351 24. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt může být dále napojen hloubkovou kanalizaci a plyn. Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 4+2 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření z roku 1940. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění hodnocen jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na levou část rodinného domu, pohled z přístupové komunikace, navazuje dřevěný přístřešek s plastovým opláštěním a pultovou střechou krytou šindelem, který slouží pro garážování osobního automobilu. Za rodinným domem je přístupná plechová kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/28, obec Líšťany, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/28, obec Líšťany, okres Plzeň-sever
Stav: VYDRAŽENO
Za: 172.000 Kč
Kdy: 02.06.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.700 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/28 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 307/1 - orná půda, pozemku p.č. 307/14 - orná půda, pozemku p.č. 307/16 - orná půda, pozemku p.č. 307/17 - orná půda, pozemku p.č. 307/18 - orná půda, pozemku p.č. 307/19 - orná půda, pozemku p.č. 307/20 - orná půda, pozemku p.č. 307/21 - orná půda, pozemku p.č. 307/23 - orná půda, pozemku p.č. 307/24 - orná půda, pozemku p.č. 307/25 - orná půda, pozemku p.č. 307/27 - orná půda, pozemku p.č. 307/29 - orná půda, pozemku p.č. 307/33 - orná půda, pozemku p.č. 307/34 - orná půda, pozemku p.č. 307/35 - orná půda, pozemku p.č. 307/36 - orná půda, pozemku p.č. 307/37 - orná půda, pozemku p.č. 692/6 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/7 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/8 - ostatní plocha, pozemku p.č. 692/9 – ostatní plocha, vše v k.ú. Lipno u Hunčic, obec Líšťany, okres Plzeň-sever.

Pozemky jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po částečně zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 689/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Líšťany, č. p. 77, 33035 Líšťany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 102.000 Kč
Kdy: 16.06.2022 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 193/7 - zahrada, LV 557, v k.ú. Pučery, obec Kořenice, okres Kolín.

Pozemek p.č. 193/7 – zahrada o výměře 327 m2 se nachází v zastavěné, okrajové části obce Kořenice. Pozemek leží v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/64, obec Lhotsko, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/64, obec Lhotsko, okres Zlín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 69.000 Kč
Kdy: 23.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 35.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 7/64 k nemovitým věcem, sestávající z pozemku p.č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lhotsko, č.p. 33, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. 297), a dále pozemku p.č. 298 ostatní plocha, vše v k.ú. Lhotsko, obec Lhotsko, okres Zlín.

Jedná se o zděný, přízemní, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Lhotsko jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 299/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 299/7 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, septik. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2007 byla provedena výměna části oken za plastové. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Svárov, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Svárov, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 1.570.000 Kč
Kdy: 23.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 535.000 Kč
Jistota: 107.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.1492459&y=50.0617622&z=19&base=ophoto&q=Sv%C3%A1rov%2028&source=addr&id=9278002

Za Kostelem 28, 273 51 Svárov, Středočeský kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z rodinného domu č.p. 28, příslušející k části obce Svárov, na pozemku p.č. St. 6, včetně pozemku p.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m2, pozemku p.č. 17 – zahrada o výměře 144 m2, vše na listu vlastnictví 152 v k.ú. Svárov u Unhoště, obec Svárov, okres Kladno.

Jedná se o zděný, přízemní, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, centrální části obce Svárov, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 336/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Svárov, 1, Svárov, 273 51. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca přes 50 roků. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají vliv na celkovou životnost objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na zahradě rodinného domu je situován venkovní bazén.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, podíl 1/3, obec Dušejov, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace, podíl 1/3, obec Dušejov, okres Jihlava
Stav: VYDRAŽENO
Za: 53.335 Kč
Kdy: 30.06.2022 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 53.335 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.4037275&y=49.4154659&z=17&source=addr&id=9655901&ds=1

Dušejov ev. č. 9, 588 05 Dušejov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci -  objektu č.e. 9 - rod. rekr, příslušející k části obce Dušejov, na pozemku p.č. St. 525 (LV č. 10001 - Pozemek pod stavbou, p.č. St. 525 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby), v k.ú. Dušejov, obec Dušejov, okres Jihlava.

Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace s mírnou pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v odlehlé části obce Dušejov, jako samostatně stojící na adrese: Dušejov č.e. 9, 588 05 Dušejov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek pod stavbou, p.č. St. 525 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu (jako vlastník evidována obec Dušejov), a není předmětem dražby. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1282 - ostatní plocha, a dále po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1280 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Dušejov, č.p. 109, 588 05 Dušejov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 280 m od předmětu ocenění. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Lesní pozemek, podíl 1/2, obec Tučapy, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 100.000 Kč
Kdy: 30.06.2022 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.125 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 134 – lesní pozemek o výměře 12 225 m2 na listu vlastnictví č. 57 v k.ú. Brandlín u Tučap, obec Tučapy, okres Tábor.

Lesní pozemek o výměře 12 225 m2 je součástí vzrostlého jehličnatého lesa (převážně borovicový porost), je rovinatého terénu zcela mimo zastavěnou část obce. Centrum obce Tučapy je ve vzdálenosti 4 km, do Tábora je vzdálenost 20 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněných polních a lesních cestách.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS