Leden 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 15 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Plánice, okres Klatovy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Plánice, okres Klatovy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.01.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 266.700 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.4272530&y=49.4056510&z=19&base=ophoto&source=addr&id=9767200

Zbyslav 47, 339 01 Plánice - Zbyslav, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem - objektu č.p. 47, příslušející k části obce Zbyslav, na pozemku p.č. St. 43 (LV 965 - pozemek je vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby) a pozemku p.č. 583/4 - ostatní plocha; vše v k.ú. Zbyslav u Klatov, obec Plánice, okres Klatovy.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Plánice, v místní části Zbyslav, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 916 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká Republika. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Před objektem, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je umístěna vedlejší stavba z OSB desek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterou se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na pravou část objektu navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Za objektem je situovaný dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, kovová vrata s dřevěnými latěmi, venkovní schody betonové, venkovní schody s teraco, studna, bazén, fóliovník, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Trmice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Trmice, okres Ústí nad Labem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.01.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 42.000 Kč
Jistota: 6.300 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.9975446&y=50.6439087&z=19&base=ophoto&source=addr&id=9971694

Tylova 35/13, 400 04 Trmice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 642 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Trmice, č.p. 35, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 642), vše v k.ú. Trmice, obec Trmice, okres Ústí nad Labem.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena bleskosvodem. Okna domu jsou plastová a jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové, částečně prosklené. K domu patří oplocený pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. V 1. nadzemním podlaží domu jsou dva byty s dispozicemi 1+1. Ve 2. nadzemním podlaží domu je dispozice 4+0. v přízemí je koupelna s vanou a WC. V patře je koupelna se sprchovým koutem a WC. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou nebo plovoucí podlahovou krytinou. Obklady jsou keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo částečně prosklené. Z inženýrských sítí je nemovitost napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu zajišťuje parovod. Ohřev teplé vody je bojlerem nebo parovodem.

Na pozemku par. č. 642 stojí stavba rodinného domu č.p. 35. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 257 m2. Pozemek je rovinatý, nepravidelného tvaru, travnatý, udržovaný a je oplocen ocelovým nebo zděným plotem. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty a zděná garáž. Garáž ze severní strany navazuje na rodinný dům. Střecha garáže je tvořena pochozí terasou, která je přístupná ze 2. NP domu. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 825, který je ve vlastnictví města Trmice a přes pozemek parc. č. 600/2, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a garáž. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Plaňany, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Plaňany, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.01.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 333.340 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=15.0581462&y=50.0395134&z=18&base=ophoto&source=addr&id=9119460

Blinka 47, 280 02 Plaňany - Blinka, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 46 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Blinka, č.p. 47, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 46) a pozemku p.č. 2/6 - zahrada, vše v k.ú. Blinka, obec Plaňany, okres Kolín.p

Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům s pravděpodobně využitým podkrovím a částečným druhým nadzemním podlažím, pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Plaňany, v místní části Blinka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Blinka 47, 280 02 Plaňany - Blinka. Parkování je možné na vlastním pozemku. Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a vlastní studnu (vzhledem k neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné ověřit). Dle informací ČSÚ v městyse Plaňany je dále možné napojení na obecní vodovod. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Bílina, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Bílina, okres Teplice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 06.01.2022 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 270.000 Kč
Jistota: 40.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.7781245&y=50.5591814&z=17&base=ophoto&source=addr&id=11076776

M. Švabinského 613, 418 01 Bílina - Teplické Předměstí, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - jednotka č. 613/8 v budově č.p. 610, 611, 612, 613, 614, 615, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 1683/83, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 542/38315, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6712 a listu vlastnictví č. 6262, vše v k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice.

Bytová jednotka č. 613/8, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici M. Švabinského. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1683/91 a dále přes pozemek p.č. 1683/82, které jsou ve vlastnictví Města Bílina. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. Přibližně v roce 2010 byla provedena výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (4+1), obec Obrnice, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (4+1), obec Obrnice, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.01.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 135.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6989495&y=50.5018573&z=18&base=ophoto&q=Nov%C3%A1%20v%C3%BDstavba%20205&source=addr&id=9152472

Nová výstavba 205, 435 21 Obrnice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 205/6 v budově č.p. 205, příslušející k části obce Obrnice, na pozemku p.č. St. 258, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 797/16363, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1148 a listu vlastnictví č. 762, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most.

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2009 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Občanská vybavenost, obec Bítovany, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Občanská vybavenost, obec Bítovany, okres Chrudim
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.01.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.110 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je stavba občanské vybavenosti bez čp/če na parcele St. 173 (LV 84 – pozemek je jiného vlastníka a není předmětem dražby), vše v k.ú. Bítovany, obec Bítovany, okres Chrudim.

Stavba, zapsaná na LV č. 448 jako stavba občanské vybavenosti, je objekt bývalé váhy, která sloužila pro vážení zemědělských produktů přepravovaných zemědělskou technikou (nákladní automobily, traktory s vlečkou atd.) do areálu bývalého zemědělského družstva. Jedná se o zděnou stavbu, kde bylo umístěno technické zázemí k váze a vážící prostor před touto stavbou. To vše je umístěno na pozemku parc.č. St. 173 (LV č. 84, jiného vlastníka). V současné době je tento objekt dlouhodobě nevyužívaný, bez jakéhokoliv technického vybavení a vážící prostor před stavbou je v nefunkčním, polorozpadlém stavu. Přístup ke stavbě je možný jen přes pozemky jiných vlastníků. Stavba je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je samostatně stojící, situovaná na rovinatém terénu. Centrum obce Bítovany je ve vzdálenosti 650 m, do Chrudimi je vzdálenost 9 km.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!  Zemědělské stavení , obec  Plánice, okres Klatovy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zemědělské stavení , obec Plánice, okres Klatovy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.01.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 175.000 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - stavba bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 71 (LV č. 10002 – pozemek je jiného vlastníka a není předmětem dražby), v k.ú. Plánice, obec Plánice, okres Klatovy.

Jedná se o kamenný, podsklepený objekt bez čp/če. - zem. stav pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Plánice jako řadový koncový. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Ve městě Plánice je možnost napojení na kompletní IS. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o objekt bývalé sýpky. Ke dni ocenění je však prázdný a nevyužíván. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 90 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav je ke dni ocenění zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a  výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na objekt dále navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Kojetín, okres Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Kojetín, okres Přerov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.01.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 225.000 Kč
Jistota: 45.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2972572&y=49.3617946&z=20&base=ophoto&source=addr&id=10157114

Stružní 787, 752 01 Kojetín I-Město, Olomoucký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1476 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kojetín I-Město, č.p. 787, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1476), pozemku p.č. 4412/36 – zahrada, p.č. 4412/61 - zahrada, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov.

Jedná se o zděný nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s nevyužitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný v zastavěné okrajové části města Kojetín, na ulici Stružní, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejné zpevněné komunikaci před objektem. V městě je možnost napojení na kompletní IS (elektro, plyn, hloubková kanalizace, obecní vodovod).

Objekt sestává ze dvou bytových jednotek 3+1. Původní stáří je okolo 50 let. Na obytnou část rodinného domu navazuje dřevěná dílna a dřevěný přístřešek. Užitná plocha: 314,34 m2, plocha pozemků: 860 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 557 m2 (ovocný sad), obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 557 m2 (ovocný sad), obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.01.2022 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 305.000 Kč
Jistota: 61.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 620/30 – ovocný sad, v k.ú. Vlkýš, obec Heřmanova Huť, okres Plzeň-sever.

Pozemek je situován ve vnitřní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 692/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň, přes pozemek p.č. 368/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, Horní Sekyřany, 330 24 Heřmanova Huť a přes pozemek p.č. 620/1 - ovocný sad. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle informací ČSÚ v obci Heřmanova Huť je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Heřmanova Huť je pozemek vedený v plochách změn jako: „ BV - plochy bydlení vesnického“. Informace získány z internetových stránek obce Heřmanova Huť. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekreace, podíl 1/3, obec Černčice, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekreace, podíl 1/3, obec Černčice, okres Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.01.2022 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 137.000 Kč
Jistota: 205.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.8294238&y=50.3628202&z=19&base=ophoto&q=%C4%8Cern%C4%8Dice%20101&source=addr&id=11455918

Černčice ev. č. 101, 439 01 Černčice, Ústecký kraj, Česko
Popis:

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 697 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Černčice, č.e. 101, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 697), pozemku p.č. 136/15 - vodní plocha a pozemku p.č. 188/49 - zahrada, LV 991, vše v k.ú. Černčice u Loun, obec Černčice, okres Louny. II) ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 188/57 - orná půda, LV 940, v k.ú. Černčice u Loun, obec Černčice, okres Louny.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černčice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Černčice ev.č. 101, 439 01 Černčice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 398/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Černčice, Jiráskova 223, 439 01 Černčice, přes pozemek p.č. 188/2 - orná půda, který je ve vlastnictví České republiky, a dále přes pozemek p.č. 188/57 - orná půda, který je v podílovém vlastnictví povinné a je také předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ se v obci Černčice nachází na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část oceňovaného objektu, vpravo, navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Za oceňovaným objektem je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, vedle které se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (betonové), zpevněné plochy (keramická dlažba), zpevněné plochy (kamenné), opěrná zídka (betonová), venkovní schody (betonové), udírna (zděná), studna, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/2, obec Kamýk nad Vltavou , okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., podíl 1/2, obec Kamýk nad Vltavou , okres Příbram
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.01.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 493.000 Kč
Jistota: 740.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.2470161&y=49.6439958&z=19&base=ophoto&q=Kam%C3%BDk%20nad%20Vltavou%20105&source=addr&id=10601315

Kamýk nad Vltavou ev. č. 105, 262 63 Kamýk nad Vltavou, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 270 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kamýk nad Vltavou, č.e. 105, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 270), pozemku p.č. 582/12 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 582/15 - zahrada, vše v k.ú. Kamýk nad Vltavou, obec Kamýk nad Vltavou, okres Příbram.

Jedná se o zděný, pravděpodobně nepodsklepený objekt rodinné rekreace se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v okrajové, zastavěné části obce Kamýk nad Vltavou, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 582/23 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kamýk nad Vltavou, č. p. 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou. Dle informací ČSÚ se v obci Kamýk nad Vltavou nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za objektem je situována vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, kovová vrata, 2x kovová vrátka, zeď opěrná kamenná, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Blovice, okr. Plzeň - jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Blovice, okr. Plzeň - jih
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.01.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky: Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.5361735&y=49.6006101&z=19&base=ophoto&source=addr&id=10934953

Blovice ev. č. 24, 336 01 Blovice, Česko
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc – objekt č.e. 24, rod. rekr, příslušející k části obce Blovice, na pozemku p.č. St. 714 (LV 97 – pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem dražby), v k.ú. Blovice, obec Blovice, okres Plzeň-jih. Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, rekreační části obce Blovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Blovice ev. č. 24, 336 01 Blovice. Parkování je možné na negarantovaném místě. Pozemek pod objektem, p.č. St. 714 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu a proto není předmětem dražby. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 859/12 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice a přes pozemek p.č. 859/11 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ v obci Blovice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada 626m2, obec Radiměř, okres Svitavy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada 626m2, obec Radiměř, okres Svitavy
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.01.2022 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 31.000 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. St. 1439 - zastavěná plocha a nádvoří (Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav, LV 10001 – která je jiného vlastníka a není předmětem dražby), pozemku p.č. St. 1438 – zahrada, vše v k.ú. Radiměř, obec Radiměř, okres Svitavy.

Zahrada je z větší části rovinatá, pouze na východní hranici se svažuje k potoku. Na pozemku parc.č. St. 1439 stojí vedlejší stavba garáže se skladem, která je ovšem jiného vlastníka, v tomto případě obce Radiměř. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Radiměř je ve vzdálenosti 2100 m, do Svitav je vzdálenost 10 km. Přístup k zahradě je možný přes vjezdovou bránu, oplocení je provedeno pouze částečně.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Praha, okr. Hl. m. Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekr., obec Praha, okr. Hl. m. Praha
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 27.01.2022 09:45
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 161.000 Kč
Jistota: 230.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z objektu bez čp/če, jiná st., na pozemku p.č. 2665/254 (LV 1613 – pozemek pod objektem je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby ), v k.ú. Kyje, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o přízemní, převážně dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Praha, v místní části s názvem Kyje, v rámci zahrádkářské osady jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace) ve vzdálenosti cca 150 m od předmětu ocenění. Objekt je situován v rovinném terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci pouze pro pěší, na pozemku p.č. 2665/3 - zahrada, který je ve vlastnictví: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 100 m od předmětu ocenění. Pozemek pod objektem p.č. 2665/254 je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění. Objekt je dle sdělení účastníka místního šetření napojen na elektro. Ve vzdálenosti cca 3 m od předmětu ocenění se nachází sezónní zahrádkářský vodovod. Objekt sestává z pokoje s kuchyňským koutem a prostoru pro spaní v podkroví bez sociálního zařízení (k dispozici je pouze suché WC ve vedlejší stavbě, která je situována na pozemku jiného vlastníka a není předmětem ocenění). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS