Leden 2022

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 3 dražeb. Zrušit filtr

OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice
Název: OPAKOVANÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice
Stav: VYDRAŽENO
Kdy: 27.01.2022 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 935.000 Kč
Jistota: 187.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitost sestávající z pozemku p.č. St. 617 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Trhové Sviny, č.p. 579, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 617), vše v k.ú. Trhové Sviny, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné okrajové části obce Trhové Sviny, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Sadová 573, 374 01, Trhové Sviny. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3867/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, 37401 Trhové Sviny. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada 450m2, obec Neuměřice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada 450m2, obec Neuměřice, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 1.031.000 Kč
Kdy: 27.01.2022 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 158.000 Kč
Jistota: 32.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 133/20 - zahrada, v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice, okres Kladno.

Pozemek je situovaný ve sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 722/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov, 150 00. Dle sdělení starosty je v obci Neuměřice možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu obce Neuměřice je pozemek veden jako: „plochy bydlení venkovského charakteru.“ Informace získány na www stránkách obce. Na pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS