Listopad 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 26 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/8, obec Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 7/8, obec Kamenický Šenov, okres Česká Lípa
Stav: VYDRAŽENO
Za: 328.700 Kč
Kdy: 02.11.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 328.700 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

-Věcné břemeno uložení plynového potrubí ze dne 10.7.1998. Zřízené ve prospěch GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, zřízené Smlouvou o věcném břemeni V3 2325/1998.

Popis:

Předmětem dražby je rodinný dům, je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, s vystupující přístavbou vstupu. Je samostatně stojící, situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné a bytové domy. Centrum obce Kamenický Šenov je ve vzdálenosti 1,8 km, do České Lípy je vzdálenost 19 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Pozemek parc.č. 2138/3 se nachází naproti domu přes cestu, pozemek není oplocen. Zahrnujeme jej do ocenění spolu s ostatními oceňovanými nemovitostmi.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek 995m2 TTP, obec Nová Paka, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek 995m2 TTP, obec Nová Paka, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 298.000 Kč
Kdy: 02.11.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 99.500 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. 62/9 - trvalý travní porost v k.ú. Štikov, obec Nová Paka, okres Jičín, který je situován v okrajové, části katastrálního území. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 593, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

Dle platného územního plánu města Nová Paka je pozemek je veden jako „plochy zemědělské (NZ)“. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: Na pozemku p.č. 62/9 - trvalý travní porost je situována přízemní, dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Žižice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Žižice, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 115.000 Kč
Kdy: 02.11.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 115.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná práva ani břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Žižice, v místní části Luníkov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Luníkov 15, 273 21 Žižice - Luníkov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 266/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a přes pozemek p.č. 242/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Žižice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní žumpu na vyvážení. V obci Žižice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, plynové vedení.

Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+kk s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2002 byly opraveny fasádní omítky. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Na levou část objektu (pohled z přístupové komunikace) navazuje vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek, 10476m2 orná půda, obec Doubrava, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek, 10476m2 orná půda, obec Doubrava, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 420.000 Kč
Kdy: 02.11.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 420.000 Kč
Jistota: 84.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je pozemek p.č. 3774/1 - orná půda, v k.ú. Doubrava u Orlové, obec Doubrava, okres Karviná, který je situován v severní, okrajové, částečně zastavěné části katastrálního území Doubrava u Orlové. Pozemek je situovaný v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 3787 - ostatní plocha a p.č. 3774/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Doubrava. Na pozemku se nacházejí porosty plevelného a náletového charakteru.

V obci je možnost napojení na kompletní IS. Dle platného územního plánu obce Doubrava je odhadnutá část pozemku o výměře 3800 m2 zahrnuta v plochách - „NS - plocha smíšená nezastavěného území“ (horní část pozemku) a druhá odhadnutá část pozemku o výměře 6676 m2 zahrnuta v plochách „RZ - plocha rekreace - zahrady, zahrádkářské osady“ (spodní část pozemku).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž + pozemek, podíl 1/2, obec Liberec, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž + pozemek, podíl 1/2, obec Liberec, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 185.000 Kč
Kdy: 09.11.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 70.500 Kč
Jistota: 11.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Garáž je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je řadová patrová, situovaná na svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně bytové domy. Centrum obce Liberec je ve vzdálenosti 2,3 km. Přístup ke stavbě je možný z ulice Libušina.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 45 521m2, podíl 1/20, obec Brod nad Tichou, okres Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 45 521m2, podíl 1/20, obec Brod nad Tichou, okres Tachov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 41.500 Kč
Kdy: 09.11.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 23.500 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1342/1 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1351/1 - orná půda, pozemku p.č. 1907 - orná půda, pozemku p.č. 1973 - orná půda a pozemku p.č. 1979 - orná půda, vše v k.ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, okres Tachov. Pozemky p.č. 1342/1 a p.č. 1351/1 tvoří jednotný funkční celek a jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 3418/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a p.č. 1384/3 - trvalý travní porost, p.č. 1404/2 - ostatní plocha, a dále p.č. 1300/9 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví obce Brod nad Tichou. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1907, p.č. 1973 a p.č. 1979 jsou situovány v centrální části nezastavěného katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3370/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1953/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví státu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Vémyslice, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Vémyslice, okres Znojmo
Stav: VYDRAŽENO
Za: 168.000 Kč
Kdy: 09.11.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 120.000 Kč
Jistota: 24.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

- Věcné břemeno užívání zřízené Smlouvou o zřízení věcného břemene – úplatná č. 1230 ze dne 26.7.2007. Zřízené ve prospěch ACEMA Credit Czech a.s., se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno-město, IČ: 26158761

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Důmt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Vémyslice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese Vémyslice 167, 67142 Vémyslice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví městyse Vémyslice.

V obci Vémyslice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1. Původní stáří je z roku 1920. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2007 byla provedena modernizace sociálního zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na zadní obytnou část, vpravo (pohled od vstupu do objektu), navazuje zděná, přízemní stavba pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Trvalý travní porost 8 986m2 + orná půda 8 098m2, podíl 3/8, obec Pačejov, okres Klatovy
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Trvalý travní porost 8 986m2 + orná půda 8 098m2, podíl 3/8, obec Pačejov, okres Klatovy
Stav: VYDRAŽENO
Za: 50.000 Kč
Kdy: 09.11.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 789 - orná půda, pozemku p.č. 1176 - orná půda, pozemku p.č. 1177 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1222 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Velešice u Pačejova, obec Pačejov, okres Klatovy. Pozemek p.č. 789 - orná půda je situován v severní části katastrálního území s přístupem po veřejné komunikaci na pozemku p.č. 795 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Pačejov, Pačejov-nádraží 199, 34101 Pačejov. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1176 - orná půda a pozemek p.č. 1177 - trvalý travní porost jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 1222 - trvalý travní porost je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Ovocný sad 4 528 m2, obec Vysoké Veselí, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Ovocný sad 4 528 m2, obec Vysoké Veselí, okres Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 244.500 Kč
Kdy: 09.11.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 226.500 Kč
Jistota: 46.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou pozemky p.č. 199 - trvalý travní porost a p.č. 276/1 - ovocný sad, vše v k.ú. Vysoké Veselí, obec Vysoké Veselí, okres Jičín, které jsou situovány v zastavěné, okrajové, západní části města Vysoké Veselí a netvoří jednotný funkční celek. Pozemky jsou situovány v rovinném a mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejných, zpevněných komunikacích na pozemku p.č. 624 - ostatní plocha a p.č. 634/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.

Ve městě Vysoké Veselí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Dle platného územního plánu města Vysoké Veselí jsou pozemky zahrnuty v plochách: - p.č. 199 - trvalý travní porost - „louky“, - p.č. 276/1 - ovocný sad - „zahrady a sady“.

Na pozemku p.č. 276/1 je situována dřevěná oboustranně obíjená, přízemní, zřejmě nepodsklepená kůlna s mírnou sedlovou střechou, krytou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům s pozemky, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům s pozemky, obec Desná, okres Jablonec nad Nisou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 862.000 Kč
Kdy: 16.11.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 730.000 Kč
Jistota: 146.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, zřejmě podsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Desná II, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 409/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, žumpa na vyvážení. Ve městě je dále možnost napojení na hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt se sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu životnosti objekt zřejmě neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/2, obec Domoušice, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/2, obec Domoušice, okres Louny
Stav: VYDRAŽENO
Za: 260.000 Kč
Kdy: 16.11.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníku a nachází se v zastavěné, okrajové části obce Domoušice jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Domoušice 65, 439 68 Domoušice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1830/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Domoušice a přes pozemek p.č. 125/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Domoušice.

V obci Domoušice je možné napojení na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na levou stranu rodinného domu (pohled z příjezdové komunikace) navazuje hospodářská část pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále stranu navazuje stodola ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, podíl 1/2, obec Pohleď, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, podíl 1/2, obec Pohleď, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 82.500 Kč
Kdy: 16.11.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 82.500 Kč
Jistota: 16.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

- Věcné břemeno (podle listiny) ve prospěch vlastníků st. 10/1 užívat sklep pod kolnou na st.10/2 (LV192) a provést st. Úpravy dle odst. IV smlouvy. Věcné břemeno bylo zřízeno Smlouvou o věcném břemeni V3 1792/1993.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zřejmě nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Pohleď, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Pohleď č.e. 18, 582 91 Pohleď. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 579 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, p.č. 559/4 - ostatní plocha a p.č. 603 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Pohleď.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. V obci Pohleď je dále možnost napojení na obecní vodovod a plynové vedení. Původní stáří objektu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Na zadní obytnou část oceňovaného objektu navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na pozemku p.č. St. 10/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - zem. stav. Jedná se o vedlejší stavbu ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 3/18, obec Cheb, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, podíl 3/18, obec Cheb, okres Cheb
Stav: VYDRAŽENO
Za: 100.000 Kč
Kdy: 16.11.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům se nachází na adrese Zemědělská 140/15, Háje, 350 02 Cheb 2. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části města Cheb, v místní části Háje, v řadové zástavbě jako levá část dvojdomku. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku nebo na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 958 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plyn a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří je z roku 1967. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2006 bylo provedení zateplení větší části objektu. Dále objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

Za rodinným domem, při levé hranici pozemku (pohled ze zahrady), je situována zděná, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, na kterou vlevo navazuje dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Na tyto navazuje panelová, přízemní kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek - trvalý travní porost 396m2, Příbor, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemek - trvalý travní porost 396m2, Příbor, okres Nový Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 154.111 Kč
Kdy: 16.11.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku p.č. 2317/22 - trvalý travní porost, je situován objekt rodinné rekreace - zahrádkářské chaty, který není předmětem evidence v KN. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnosti. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

Jedná se o dřevěný, přízemní, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce a je situovaný mimo zastavěnou část města Příbor, v zahrádkářské kolonii Hájovka jako samostatně stojící. Parkování je možné na pozemku před objektem. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2317/32 - trvalý travní porost a p.č. 2317/33 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: ZO ČZS OSADA HÁJOVKA Choráze 1491, Příbor, 742 58. Na tyto pozemky vázne věcné břemeno chůze a jízdy. (Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 3761/2000). Přístup k oceňované nemovitosti je tedy právně zajištěn.

Objekt není napojen na žádné IS. Ve městě Příbor je možnost napojení na kompletní IS. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je cca 20 roků. Dle sdělení souseda byla v roce 2008 provedena výměna střešní krytiny. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako dobrý. Údržbu uvažujeme jako dobrou.

Od výše uvedeného objektu vpravo, je situována dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům + zahrada, podíl 1/4, obec Lovčice, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům + zahrada, podíl 1/4, obec Lovčice, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 154.000 Kč
Kdy: 23.11.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 115.900 Kč
Jistota: 18.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Rodinný dům s navazující stodolou tvoří dohromady půdorysně tvar písmene "L", je samostatně stojící, situován na rovinatém terénu. Naproti domu je kůlna a zemní sklep. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Lovčice je ve vzdálenosti 300 m, do Hradce Králové je vzdálenost 31 km. Přístup ke stavbě je možný přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Prachovice, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Prachovice, okres Chrudim
Stav: VYDRAŽENO
Za: 78.000 Kč
Kdy: 23.11.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 54.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Jedná se o samostatně stojící bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 2 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově jsou celkem 4 jednotky. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je bleskosvod a komín. Okna budovy jsou z části plastová a z části dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Budova je v původním stavu. Stáří budovy je cca 61 let. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č.172/3 se nachází v budově č.p.172 ve 2.NP a její dispozice je 2+1. Plocha jednotky je 61,62m2 a sestává se z kuchyně (10,16m2), pokoje (14,52m2), pokoje (17,22m2), předsíně (6,63m2), koupelny (3,65m2), WC (1,44m2) a sklepa (8m2). Okna bytu jsou dřevěná v horším stavu. Orientace bytu je na severozápad. Dle sdělení sousedů je byt neobývaný a proběhly v něm dispoziční změny. Plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední plynové s vlastním kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc.č. St.188 stojí bytový dům s č.p. 172. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 162m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemek je přes pozemek parc.č. 484/2, který je ve vlastnictví České republiky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1782m2, obec Nivnice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1782m2, obec Nivnice, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 73.000 Kč
Kdy: 23.11.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 3438/16 - orná půda, v k.ú. Nivnice, obec Nivnice, okres Uherské Hradiště, který je situován v okrajové části zastavěného území obce s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3026/19 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Zlínského kraje a po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3438/24 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Nivnice. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Bydlení bez čp + zahrada, obec Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov n.Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Bydlení bez čp + zahrada, obec Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov n.Kněžnou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 133.000 Kč
Kdy: 23.11.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 98.000 Kč
Jistota: 24.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci - objekt bez čp/če - bydlení (bez LV), na pozemku p.č. St. 244/2, včetně pozemku p.č. St. 244/2 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 849/2 - zahrada, vše v k.ú. Rybná nad Zdobnicí, obec Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt bez čp/če - bydlení je v havarijním, stavebně technickém stavu (narušené svislé, vodorovné i střešní konstrukce). Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Pozemky jsou situovány mimo zastavěnou část obce Rybná nad Zdobnicí. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci.

Dle informací ČSÚ v obci Rybná nad Zdobnicí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Rybná nad Zdobnicí jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „bydlení - v rodinných domech - venkovské“.

Na pozemku p.č. St. 244/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če - bydlení. Jedná se o přízemní, dřevěný objekt pod sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na levou část tohoto navazuje dřevěná garáž pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou, na kterou dále vlevo navazuje dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou laminátovou krytinou. Na dřevěný přístřešek vlevo navazuje torzo vedlejší stavby pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Most, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/4, obec Most, okres Most
Stav: VYDRAŽENO
Za: 48.000 Kč
Kdy: 23.11.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 48.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti nevázne žádné věcné břemeno.

Popis:

Jedná se řadový, krajní bytový dům panelové konstrukce č.p. 3080, 3081, 3082 Most. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 9 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a společné prostory. V budově je osobní výtah v původním stavu. Jednotlivé jednotky jsou také přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je po rekonstrukci. Vchodové dveře do budovy jsou hliníkové prosklené. Okna domu jsou plastová. Část podlah ve společných částech je krytá dražbou nebo PVC. Fasáda budovy je zateplená pokrytá barevným nátěrem.

Oceňovaná jednotka č. 3082/335 se nachází v budově č.p. 3082 ve 4.NP, její dispozice je 4+1. Jednotka se sestává z kuchyně, 3 pokojů a sociálního zařízení. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné osazené v ocelové zárubni. Před dveřmi se nachází kovová mříž. Užitná plocha jednotky je 64,14m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 15236m2, podíl 1/2, obec Dobelice, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 15236m2, podíl 1/2, obec Dobelice, okres Znojmo
Stav: VYDRAŽENO
Za: 113.300 Kč
Kdy: 23.11.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 77.300 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemky jsou roztroušeny v extravilánech obcí Dobelice a Vémyslice, jedná se většinou o ornou půdu vyjma pozemku parc.č. 5723, k.ú. Vémyslice, který je součástí remízku s listnatým porostem. Přístup k pozemkům je možný převážně po nezpevněných komunikacích a přes pozemky jiných vlastníků.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 30.11.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, montovaný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Praha, místní části Lipence, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Přístup k nemovitosti je po nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1350/3 - trvalý travní porost a přes pozemek p.č. 1353/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 330 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byl částečně instalován kontaktní zateplovací systém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Venkovní úpravy, jsou situovány na pozemku jiného vlastníka, ale tvoří příslušenství stavby hlavní a jsou užívány jako jeden funkční celek.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace + 362m2 poz, podíl 1/2, obec Oselce, okres Plzeň-jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinná rekreace + 362m2 poz, podíl 1/2, obec Oselce, okres Plzeň-jih
Stav: VYDRAŽENO
Za: 100.000 Kč
Kdy: 30.11.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Oselce, v místní části Koutouň, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Kotouň ev. č. 15, 335 01 Oselce - Kotouň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 585/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Oselce. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti 700m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. V obci Oselce je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! 1/5 pozemku v obci Holice, okres Pardubice
Název: ELKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! 1/5 pozemku v obci Holice, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 60.000 Kč
Kdy: 30.11.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 nemovitosti – pozemku p.č. 3270/2 - zahrada, vše v k.ú. Holice v Čechách, obec Holice, okres Pardubice, který je situován v okrajové zastavěné části města Holice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné veřejné komunikaci, na pozemku p.č. 3272/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice, Pardubice-Staré Město, 530 02.

V místě je možnost napojení na kompletní IS. Dle platného územního plánu města Holice je pozemek zahrnut v plochách zastavěného území.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! podíl 1/3 na pozemcích 35173m2, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! podíl 1/3 na pozemcích 35173m2, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 252.000 Kč
Kdy: 30.11.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 252.000 Kč
Jistota: 63.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 93/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 316/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 320/2 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 421/2 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Nové Hraběcí, obec Šluknov, okres Děčín.

Ve městě Šluknov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Pozemek p.č. 93/3 - trvalý travní porost je situován jižní části katastrálního území s přístupem přes veřejnou, nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 684 - ostatní plocha, a přes pozemek p.č. 667 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Šluknov. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 316/3 - ostatní plocha a pozemek p.č. 320/2 - trvalý travní porost, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Šluknov, v západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 690/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 421/2 - trvalý travní porost ej situován v zastavěné, okrajové části města Šluknov s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 694/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dle platného územního plánu města Šluknov jsou pozemky vedeny takto: - p.č. 93/3 - „plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - p.č. 316/3 - „plochy výroby a skladování - zemědělské areály“; - p.č. 320/2 - „plochy zemědělské - trvalé travní porosty“; - p.č. 421/2 - (část cca 7.020 m2) - návrhové plochy „ plochy smíšené obytné“; - část 421/2 - (část cca 6.267 m2) - „plochy zemědělské - trvalé travní porosty“

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Kroměříž, okres Kroměříž
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, obec Kroměříž, okres Kroměříž
Stav: NEDRAŽILO SE
Kdy: 30.11.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 110.000 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, pravděpodobně nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Dům je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Hradisko, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Dům se nachází na adrese Hradisko 11, Kroměříž 767 01. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 195 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 173 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Kroměříž.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. V obci Hradisko je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavbu ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Před rodinným domem, při pravé hranici pozemku (pohled z přístupové komunikace), je situována kůlna ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Tato je v havarijním stavebně technickém stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS