Prosinec 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 19 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Bytový dům, podíl147/1846, obec Vidice, okres Domažlice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Bytový dům, podíl147/1846, obec Vidice, okres Domažlice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 114.000 Kč
Kdy: 07.12.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 70.000 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 147/1846 nemovitostí - objektu bydlení č.p. 33, příslušející k části obce Vidice, na pozemku p.č. St. 74, včetně pozemku p.č. St. 74 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví č. 158, vše v katastrálním území Vidice, obec Vidice, okres Domažlice.

Objekt je situován jako samostatně stojící v zastavěné části obce. Objekt zděné konstrukce je nepodsklepený se třemi nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a septik. Objekt je přístupný z pozemku p.č. 653, který je ve vlastnictví Obce Vidice. Parkování je možné na veřejné komunikaci u objektu. V bytovém domě se nachází celkem 7 bytových jednotek (o dispozici 5x 3+1 a 2x 1+1), každá s kompletním sociálním zázemím. V průběhu své životnosti byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů u části objektu. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrné. S ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou životností 100 roků.

Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 147/1846 přísluší užívání 1/2 bytové jednotky 3+1 (o podlahové ploše 72,94m2 + sklepy 7,27m2) s kompletním sociálním zázemím, jež je situována ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno v původním umakartovém prefabrikovaném bytovém jádru. Vytápění je ústřední s vlastním kotlem na tuhá paliva a lokální kamny na tuhá paliva. Stavebnětechnický stav a údržba užívané bytové jednotky jsou podprůměrné.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Podíl na RD s pozemky v obci Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Podíl na RD s pozemky v obci Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 85.000 Kč
Kdy: 07.12.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 85.000 Kč
Jistota: 17.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/24 k nemovitosti - rodinnému domu č.p. 1549, příslušejícímu k části obce Nový Bydžov, na pozemku p.č. St. 305, včetně pozemku p.č. St. 305 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.č. 224 - zahrada, vše v k.ú. Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové. Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, centrální části obce Nový Bydžov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 873/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov, 504 01.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plyn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 100 let. V průběhu životnosti objekt neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový technický stav je ke dni ocenění zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako zanedbanou.

Za rodinným domem, při levé hranici pozemku navazuje zděná hospodářská část domu. Za rodinným domem, při pravé hranici pozemku se nachází další vedlejší stavba.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Břeclav, podíl 7/20
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Břeclav, podíl 7/20
Stav: VYDRAŽENO
Za: 87.000 Kč
Kdy: 07.12.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 75.000 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu ve výši 7/20 na nemovitosti - rodinném domě č.p. 162, příslušející k části obce Poštorná, na pozemku p.č. 969, včetně pozemku p.č. 969 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav. Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou, který se se nachází na adrese J. Skácela 162/14, Poštorná, 691 41 Břeclav 4. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Břeclav, místní části Poštorná v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 956 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 958/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studna. Dle sdělení povinného a informací ČSÚ v obci Břeclav je dále možné napojení na obecní vodovod a plynovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+kk s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle místního šetření a sdělení účastníka místního šetření cca 75 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: U rodinného domu, při levé hranici pozemku (pohled z ulice), je situována zděná přízemní kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterou je přístupná dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým plechem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení – zídka, kovová vrata, kovová vrátka, zpevněné plochy, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/2 na pozemku, obec Plzeň, okr. Plzeň - město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/2 na pozemku, obec Plzeň, okr. Plzeň - město
Stav: NEDRAŽILO SE
Kdy: 07.12.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 96.700 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 714/8 - zahrada, v k.ú. Lhota u Dobřan, obec Plzeň, okres Plzeň-město, který je situován v zastavěné, okrajové části města Plzeň, k.ú. Lhota u Dobřan. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 714/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň.

Dle informací ČSÚ ve městě Plzeň je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Plzeň je pozemek veden takto: - p.č. 714/8 - „plochy smíšené obytné“.

Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Při pravé hranici pozemku (pohled na vstup na pozemek) je situována přízemní dřevěná kůlna. Při levé hranici pozemku (pohled na vstup na pozemek) je situována přízemní dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení (dřevěné latě na ocelových sloupcích, dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, drátěné pletivo na ocelových sloupcích, drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích), kamenná opěrná zídka.

ELEKTRONICKÁ DŘAŽBA! Podíl 1/3 na rod. domě, obec Hodonín, okr. Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DŘAŽBA! Podíl 1/3 na rod. domě, obec Hodonín, okr. Hodonín
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 07.12.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 600.000 Kč
Jistota: 90.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku pozemku p.č. 431/2 - zahrada, p.č. St. 2444 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Hodonín, č.p. 2547, rod. Dům, vše v k.ú. Hodonín, obec Hodonín, okres Hodonín. Dům je zděný, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hodonín, v řadové zástavbě jako řadový koncový. Předmět ocenění se nachází na adrese Legionářů 2547/8, 695 01 Hodonín. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2879/22 - ostatní plocha a p.č. 427/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Hodonín je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává ze dvou bytových jednotek. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Byla vyměněna nová střešní krytina, včetně klempířských konstrukcí a část oken za nová plastová. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako průměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství hlavní stavby, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení (drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a zděné podezdívce), přípojky IS. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/2 na rod. domě, obec Nová Bystřice, okr. Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/2 na rod. domě, obec Nová Bystřice, okr. Jindřichův Hradec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 206.000 Kč
Kdy: 07.12.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 190.000 Kč
Jistota: 29.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

Věcné břemeno užívání za účelem zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a kabelové skříně dle geometrického plánu č.zak.185-481/2008 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001, České Budějovice, RČ/IČO: 28085400 s povinností k parcela: St. 3 zřízené na základě listiny: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 03.06.2009, s právní účinky vkladu práva ke dni 17.06.2009, evidované katastrem nemovitostí pod č. V-1706/2009-303

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Artolec, č.p. 27, rod. dům, a dále pozemku p.č. 3013 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Artolec, obec Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec. Rodinný dům č.p. 27 je přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné fyzicky zaměřit) ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé, zastavěné části města Nová Bystřice, v místní části Artolec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Artolec 27, 378 33 Nová Bystřice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 795/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice) a po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 823/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Nový Bystřice (Mírové nám. 58, 378 33 Nová Bystřice) a p.č. 3232 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 3233 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ ve městě Nová Bystřice je dále možné napojení na obecní vodovod, plynové vedení a hloubkovou kanalizaci. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako zhoršenou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: U rodinného domu je situována stodola ze smíšeného zdiva a se sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. b) venkovní úpravy: vrátka dřevěná, zpevněné plochy (betonová dlažba), kamenná zídka, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Mistřice, okr. Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Mistřice, okr. Uherské Hradiště
Stav: NEVYDRAŽENO
Kdy: 07.12.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 28.800 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou pozemky nacházející se roztroušeně mimo zastavěnou část obce Mistřice. Zemědělské pozemky jsou obdělávané a jsou součástí větších celků. Lesní pozemky jsou porostlé vzrostlým listnatými dřevinami. Do Uherského Hradiště je vzdálenost 10 km. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněných polních cestách.

Předmětem dražby jsou pouze pozemky specifikované dražební vyhláškou č.j. 081 EX 34310/12-217. Jedná se pouze o část pozemků zapsaných na listu vlastnictví 52 pro katastrální území Mistřice I a to o: Pět parcel orné půdy uvedených čísel a výměr: č.382 (2219 m2), č.1297 (1385m2), č.2627/143 (3412 m2), č.2730/22 (1455 m2), č.2840/10 (1289 m2). Čtyři parcely trvalého travního porostu uvedených čísel a výměr: č.2081 (2165 m2), č.2083/2 (124 m2), č.2730/9 (782 m2), č.2730/12 (226 m2). Tři parcely lesních pozemků uvedených čísel a výměr: č.2083/1 (359 m2), č.2085 (885 m2), č.2822 (147 m2). Jednu parcelu ostatní plochy č.2819/2 o výměře 147 m2.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 18 336m2, podíl 1/6 + 1/6 + 1/96, obec Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 18 336m2, podíl 1/6 + 1/6 + 1/96, obec Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 52.000 Kč
Kdy: 14.12.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 49.200 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

LV2202

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 pozemku p.č.1621 – orná půda výměře 4922 m2 v k.ú. a obci Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, který je umístěn přibližně jihovýchodně mimo zastavěnou část obce Chlumec nad Cidlinou přibližně v místě zvaném Kladruby. Jedná se o zemědělský pozemek.

LV28 a 583

Předmětem dražby dále je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/96 pozemku p.č.394/60 – orná půda výměře 1398 m2 (LV č.28); a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 pozemku p.č.394/46 – orná půda výměře 4992 m2, pozemku p.č.571/1 – orná půda výměře 3791 m2 a pozemku p.č.571/54 – orná půda výměře 3233 m2 (LV č.583) v k.ú. Nové Město nad Cidlinou a obci Nové Město, okres Hradec Králové, které jsou umístěny mimo zastavěnou část obce Nové Město. Jedná se o zemědělské pozemky.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Mezná, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Mezná, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 70.500 Kč
Kdy: 14.12.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ¼ na nemovitých věcech evidovaných na LV č. 92, k.ú. Mezná u Soběslavi, sestávající z pozemku p.č. 174/33 - orná půda, pozemku p.č. 322/1 - orná půda a pozemku p.č. 380/21 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Mezná u Soběslavi, obec Mezná, okres Tábor. Pozemek p.č. 174/33 je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 380/21 je situován v jihozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 322/1 je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 670/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a p.č. 343/1 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví: Obec Mezná, č. p. 43, 39201 Mezná. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Bydlení, obec Kyjov, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Bydlení, obec Kyjov, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 410.000 Kč
Kdy: 14.12.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 410.000 Kč
Jistota: 82.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kyjov, v místní části Bohuslavice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Bohuslavice 4216, 696 55 Kyjov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace).

Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Kyjov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Kyjov je dále možnost napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část rodinného domu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami (oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka dřevěná, zpevněné plochy (betonové), přípojky IS)

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zahradní domek, podíl 1/2, obec Litvínov, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Zahradní domek, podíl 1/2, obec Litvínov, okres Most
Stav: VYDRAŽENO
Za: 20.000 Kč
Kdy: 14.12.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.000 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je objektu bez čp/če - jiná st, na pozemku p.č. 2257/3 (LV č. 10002), v k.ú. Horní Litvínov, obec Litvínov, okres Most. Jedná se o přízemní nepodsklepený dřevěný objekt pod mírnou sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a nachází se v okrajové zastavěné části města Litvínov, v místní části Horní Litvínov, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci. Pozemek p.č. 2257/3 - zastavěná plocha a nádvoří je ve vlastnictví jiného subjektu, a proto není předmětem dražby. Objekt je napojen na inženýrské sítě: zahrádkářský vodovod (v zimním období odpojen). V místě je dle sdělení dále možnost napojení na obecní vodovod, elektro, plyn a hloubkovou kanalizaci. Objekt sestává pouze z jedné obytné místnosti bez sociálního zařízení (suché WC mimo stavbu). Původní stáří objektu je okolo 50 let. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou - předpoklad provedení menších stavebních úprav. Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství hlavní stavby tvořené venkovními úpravami: přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Lipová, okr. Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Lipová, okr. Přerov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 76.700 Kč
Kdy: 14.12.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 36.700 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 39 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lipová, č.p. 97, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 39), a dále pozemku p.č. 40 - zahrada, vše v k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, okres Přerov.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Lipová, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Lipová 97, 751 14 Lipová. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 38/6 - ostatní plocha a p.č. 38/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obec Lipová. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Lipová je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství hlavní stavby: a) vedlejší stavby: Na zadní, pravou část objektu (pohled z přístupové komunikace) navazuje vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou cementovou taškou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: Oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, septik, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/10, obec Dobřeň, okr. Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Bydlení, podíl 1/10, obec Dobřeň, okr. Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 39.600 Kč
Kdy: 14.12.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 26.100 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 na nemovitých věcech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 107 pro katastrální území Střezivojice, obec Dobřeň, okres Mělník. Předmětem dražby je podíl na domě č.p. 34. stojícím na pozemku parcelní č. 22 o výměře 229 m2, parcele č. 82 o výměře 79 m2, č. 83/1 o výměře 1130 m2, č. 84/1 o výměře 536 m2, č. 86/3 o výměře 417 m2, č. 86/4 o výměře 552 m2, 86/6 o výměře 75 m2, 86/7 o výměře 813 m2. Samostatně stojící rodinný dům č.p. 34, půdorysně postavený ve tvaru obdélníka na parcele St. 22, situovaný na svažitém terénu, je nyní využíván spíše k rekreačním účelům. Pro podrobnější popis konstrukčního řešení a technického vybavení stavby je uveden ve znaleckém posudku č. 4674 – 391/2017. Vedle domu je zemní sklep ve skalním masivu, dále stodola a navazující malý zděný dřevník. Okolní pozemky jsou svažitého terénu, s lesním porostem a skalními výstupky. Okolní okrajovou zástavbu části obce Dobřeň - Střezivojice tvoří rodinné domy. Centrum obce Dobřeň je ve vzdálenosti 1,7 km, do Mělníku je vzdálenost 19 km. Přístup ke stavbě je možný přes z části rozpadlé oplocení nebo bránu, oplocení je provedeno pouze u cesty v místě staveb, ostatní části pozemků jsou bez oplocení, volně přístupné.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nabočany, okr. Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nabočany, okr. Chrudim
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 14.12.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 144.500 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 224 pro katastrální území Nabočany, obec Nabočany, okr. Chrudim. Jedná se o rodinný dům č.p. 23 stojící na parcele St. č. 20 a zahradu na parcele č. 13 o výměře 141 m2. Dům je půdorysně postaven ve tvaru písmene „L“, je samostatně stojící, situovaný na rovinatém terénu v centru obce Nabočany. Bližší podrobnosti o konstrukčním řešení a technickém vybavení stavby jsou uvedeny ve znaleckém posudku č. 4223 – 462 / 2016. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Do Chrudimi je vzdálenost 7 km. Přístup ke stavbě je možný brankou, oplocení je provedeno včetně zahrady. Při místním šetření bylo zjištěno, že na domě byla zahájena rekonstrukce. Dle získaných informací je rodinný dům bez napojení na inženýrské sítě (kromě el. energie) a bez sociálního zařízení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Chata, podíl 1/2, obec Kyselka, okres Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Chata, podíl 1/2, obec Kyselka, okres Karlovy Vary
Stav: VYDRAŽENO
Za: 95.000 Kč
Kdy: 21.12.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 95.000 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitým věcem - objektu č.e. 166 - rod. rekr, příslušející k části obce Radošov, na pozemku p.č. St. 259, včetně pozemku p.č. St. 259 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 381/8 - ostatní plocha, vše v k.ú. Radošov u Kyselky, obec Kyselka, okres Karlovy Vary. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se zastavěné, okrajové části obce Kyselka, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Radošov ev.č. 166, 36272 Kyselka. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 381/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kyselka, Radošov 118, 36272 Kyselka. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 30 m od předmětu ocenění.

Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Dle aktuálních WWW stránek obce Kyselka je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rekreační chaty vpravo (pohled od vstupu na pozemek) navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech, oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, dřevěná vrátka, venkovní schody Teraco, udírna, studna, přístupový chodník betonový, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 3+1, obec Čichalov, okres Karlovy Vary
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 3+1, obec Čichalov, okres Karlovy Vary
Stav: VYDRAŽENO
Za: 247.500 Kč
Kdy: 21.12.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 247.500 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotky č. 51/2, v budově č.p. 51, č.p. 52, příslušející k části obce Čichalov, na pozemcích p.č. St. 64 a p.č. St. 68/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 762/9294, vše zapsané na listu vlastnictví č. 135 a listu vlastnictví č. 105, vše v k.ú. Čichalov, obec Čichalov, okres Karlovy Vary, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce Čichalov. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a žumpu na vyvážení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1085/10, který je ve vlastnictví Obce Čichalov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2008 byl z části proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále v roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená včetně žlabů, svodů a parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Na pozemcích p.č. St. 64 a p.č. St. 68/1 se dále nachází venkovní úpravy – betonové přístupové chodníky, přístřešek na nádoby na komunální odpad ocelové konstrukce. Na pozemcích se dále nachází porosty plevelného a náletového charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada 282m2, podíl 1/3, obec Studánka, okres Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada 282m2, podíl 1/3, obec Studánka, okres Tachov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 21.500 Kč
Kdy: 21.12.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 1470/4 (zahrada) o výměře 282 m2 v katastrálním území Studánka u Tachova, obec Studánka, okres Tachov, zapsáno na listu vlastnictví 213. Jedná se o travnatý rovinný pozemek pravidelného tvaru, který se nachází na jižním okraji zastavěné části obce Studánka. Na severní, východní a jižní straně je ohraničený dřevěným oplocením. Na okrajích pozemku se nacházejí porosty. V době ocenění byl pozemek neudržovaný využívaný jako zahrada. K pozemku vede zpevněná komunikace.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Slaný, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Slaný, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 233.500 Kč
Kdy: 21.12.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 233.500 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/3 nemovité věci – jednotky č. 1571/1 v budově č.p. 1571, příslušející k části obce Slaný, na pozemku p.č. St. 2158, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 535/14860, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6891 a listu vlastnictví č. 6773, vše v k.ú. Slaný, obec Slaný, okres Kladno, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se šesti nadzemními podlažími.

Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Vítězná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 47/3, který je ve vlastnictví Města Slaný. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. V roce 2006 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla proveden výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS