Říjen 2021

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Mikulášovice, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Mikulášovice, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.10.2021 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.3410603&y=50.9819336&z=18&base=ophoto&q=Mikul%C3%A1%C5%A1ovice%20436&source=addr&id=9159492

Mikulášovice 436, 407 79 Mikulášovice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 706 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mikulášovice, č.p. 436, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 706), pozemku p.č. 1408 - zahrada a pozemku p.č. 1410 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín.

Jedná se o přízemní, pravděpodobně částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mikulášovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mikulášovice 436, 407 79 Mikulášovice. Parkování je možné ve vlastní garáži a na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 5796/6 - ostatní plocha a dále přes pozemek p.č. 1409/1 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Mikulášovice, č.p. 1007, 407 79 Mikulášovice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 15 m od předmětu ocenění. Dům je dle sdělení povinného napojen na inženýrské sítě: elektro, žumpu a studnu, která se nachází na sousedním pozemku ve vlastnictví jiného subjektu. Dle informací ČSÚ ve městě Mikulášovice se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 1978 byla provedena výměna původní střešní krytiny za novou, byly osazeny nové interiérové dveře a byla provedena rekonstrukce vytápění a elektroinstalace. V roce 2009 byla provedena oprava rozvodů elektro. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: částečné oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Hlinka, okres Bruntál
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/8, obec Hlinka, okres Bruntál
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.10.2021 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.6719693&y=50.2813763&z=18&base=ophoto&q=Hlinka%2074&source=addr&id=11005591

Hlinka 74, 793 99 Hlinka, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající ze stavby: Hlinka, č.p. 74, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 131 zapsaném na LV č. 10002 pro k.ú. Hlinka – pozemek není předmětem dražby), vše v k.ú. Hlinka, obec Hlinka, okres Bruntál.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako koncový řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975. Základy má betonové izolované, objekt je montovaný na bázi dřevní hmoty, tloušťka stěn je 15 cm a stropy jsou dřevěné. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úpravu pláště objektu tvoří nátěr a zateplení pláště není provedeno. Podlahová plocha činí odhadem 125 m2. Vnitřní úpravu stěn tvoří malba. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na severozápad a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V. Zdrojem vody je pravděpodobně vodovod a odpadní vody jsou pravděpodobně svedeny do septiku. V místě není dostupný zemní plyn. V objektu se předpokládá lokální elektrické vytápění a ohřev vody bojlerem. Stěny objektu jsou poškozené, střecha nevykazuje známky poškození, okna jsou poškozena, podlahy jsou zastaralé, objekt je bez vybavení a rozvody vykazují známky poškození. Stav rodinného domu je špatný. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Objekt je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná – nutnost dojezdu. Není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Objekt je dlouhodobě nevyužívaný. Pozemek parc. č. st. 131, na němž oceňovaný rodinný dům stojí, je ve vlastnictví ČR (Statní pozemkový ústav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Kořenice, okres Kolín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.10.2021 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 66.700 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 193/7 - zahrada, LV 557, v k.ú. Pučery, obec Kořenice, okres Kolín.

Pozemek p.č. 193/7 – zahrada o výměře 327 m2 se nachází v zastavěné, okrajové části obce Kořenice. Pozemek leží v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS