Srpen 2017

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 29 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Byt 3+1, obec Bílina, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Byt 3+1, obec Bílina, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 172.810 Kč
Kdy: 03.08.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 144.810 Kč
Jistota: 29.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne věcné břemeno umístění, provozování a údržby teplárenského zařízení a dále příchodu a odchodu do uvedených prostor.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 640/2 v budově č.p. 640, č.p. 641, č.p. 642, příslušející k části obce Teplické Předměstí, na pozemku p.č. 1683/32, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 728/19211, vše zapsané na listu vlastnictví č. 5977 a listu vlastnictví č. 3585, vše v k.ú. Bílina, obec Bílina, okres Teplice, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Dům není vybaven žádným výtahem. Dům je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Antonína Sovy.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Dům je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1683/1, který je ve vlastnictví Města Bílina. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení a výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1233m2, podíl 1/5, obec Šanov, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Orná půda 1233m2, podíl 1/5, obec Šanov, okres Znojmo
Stav: VYDRAŽENO
Za: 13.500 Kč
Kdy: 03.08.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 13.500 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 326 - orná půda, vše v k.ú. Šanov nad Jevišovkou, obec Šanov, okres Znojmo, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Šanov. Pozemek je situovaný v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3325/1 - ostatní plocha a přes veřejnou nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 6354 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obce Šanov. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 60 m od pozemku.

V obci Šanov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Šanov je pozemek veden takto:

- p.č. 326 - „orná půda“

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům (podíl 3/16) s pozemky (podíl 9/48), obec Vinařice, okres Beroun
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům (podíl 3/16) s pozemky (podíl 9/48), obec Vinařice, okres Beroun
Stav: VYDRAŽENO
Za: 40.000 Kč
Kdy: 03.08.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

I) Rodinný dům č.p. 14 s příslušenstvím a pozemkem p.č. St. 23

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 3/16 na přízemním, nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, centrální části obce Vinařice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Dům se nachází na adrese Vinařice 14, 267 01 Vinařice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, částečně zpevněné komunikace na pozemku p.č. 853/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vinařice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 7 m od domu.

Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 bez sociálního zařízení. Původní stáří domu je cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti dům procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Na pravou obytnou část rodinného domu navazuje přízemní hospodářský objekt ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Před rodinným domem, vlevo, je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou betonovou.

II) Pozemky p.č. 304/11, p.č. 305/14, p.č. 306/9 a p.č. 307/14

Dalším předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 9/48 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 304/11 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 3015/14 – ostatní plocha, pozemku p.č. 306/9 - orná půda a pozemku p.č. 307/14 - orná půda, vše v k.ú. Vinařice u Suchomast, obec Vinařice, okres Beroun, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území, tvoří funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích.

Na části pozemku p.č. 305/14 a p.č. 304/11 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata s pozemkem, podíl 1/6, obec Svojšín, okres Tachov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata s pozemkem, podíl 1/6, obec Svojšín, okres Tachov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 32.500 Kč
Kdy: 03.08.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.500 Kč
Jistota: 6.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, dřevěná, zřejmě nepodsklepená rekreační chata bez využitého podkroví pod mírnou sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Chata je situovaná do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Svojšín, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Chata se nachází na adrese Svojšín č.e. 132, 349 01 Svojšín. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 105/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Svojšín, č.p. 135, 349 01 Svojšín. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od předmětu ocenění.

Chata je napojena na inženýrské sítě: elektro. V obci Svojšín dále možnost napojení na IS: obecní vodovod a hloubkovou kanalizaci. Původní stáří chaty je přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti chata procházela pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na obytnou část chaty, vlevo, navazuje přístřešek ocelové konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na zadní obytnou část chaty navazuje přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt + podíl na společných částech domu, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt + podíl na společných částech domu, obec Praha, okres Hlavní město Praha
Stav: VYDRAŽENO
Za: 3.463.500 Kč
Kdy: 03.08.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 2.283.500 Kč
Jistota: 343.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 2146/6 v budově č.p. 2146, příslušející k části obce Komořany, na pozemku p.č. 248/6 (LV č. 389), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 73/3725, vše zapsané na listu vlastnictví č. 460 a listu vlastnictví č. 377, vše v k.ú. Komořany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s jedenácti nadzemními podlažími. Dům je vybaven osobním a nákladním výtahem. Dům je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Za Sídlištěm, je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 248/1, který je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Pozemek pod domem p.č. 248/6 (LV č. 389) je ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před domem a na veřejném parkovišti u objektu.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. V roce 2004 byla provedena výměna stoupacího vedení. V roce 2007 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2013 byla provedena výměna výtahů. V roce 2015 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Drnholec, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Drnholec, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 406.000 Kč
Kdy: 10.08.2017 10:30
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 280.000 Kč
Jistota: 56.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“ a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Drnholec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 892/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Městyse Drnholec.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt dále může být napojen na plyn. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu životnosti objekt procházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Na rodinném domu byla vyměněna plastová zdvojená okna. Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na rodinný dům navazuje přízemní, zděná hospodářská část domu se sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem je situována přízemní, zděná stodola s pultovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Zlonice, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Zlonice, okres Kladno
Stav: VYDRAŽENO
Za: 150.000 Kč
Kdy: 10.08.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 150.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je zděný, nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním podlažím bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části Břešťany, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní, samostatně stojící. Parkování je možné ve vlastní garáži, na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 306/1 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Středočeského kraje a p.č. 422 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, plyn, vlastní studnu, žumpu na vyvážení. Objekt může být dále napojen na inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je cca 80 let. V průběhu životnosti objekt zřejmě neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měly výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Celkový stavebně-technický stav je ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Za obytnou částí rodinného domu se nachází přízemní, zděná kůlna I s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za rodinným domem je situována přízemní, zděná kůlna II s mírnou pultovou střechou krytou z části standardní povlakovou krytinou IPA a vlnitým eternitem. Vlevo od rodinného domu je situována přízemní, zděná kůlna III s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Vlevo od rodinného domu je situována přízemní, zděná garáž s mírnou pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na garáž navazují dva přízemní, ocelové kotce pro psy. Za rodinným domem je situována další přízemní, zděná kůlna IV s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 755m2, obec Měrunice, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 755m2, obec Měrunice, okres Teplice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 178.000 Kč
Kdy: 10.08.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 130.000 Kč
Jistota: 26.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. St. 234 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: č.p. 124 Měrunice(LV10001), pozemku p.č. St. 235 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: objekt bez čp/če, jistá st. (LV10001) a pozemku p.č. 1219/3 – zahrada, LV 167, vše kú Měrunice, obec Měrunice, okres Teplice, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Měrunice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1219/34 – ostatní plocha a na pozemku p.č. 1219/7 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obce Měrunice.

V obci Měrunice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle platného územního plátny obce Měrunice jsou pozemky vedeny takto:

- p.č. St. 234 – „Bl – plochy individuálního bydlení“

- p.č. St. 234 – „Bl – plochy individuálního bydlení“

- p.č. St. 234 – „Bl – plochy individuálního bydlení“

Na pozemku p.č. St. 234 – zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt č.p. 124, rodinný dům (LV10001) a na pozemku p.č. St. 235 – zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt bez čp/če, jiná st. (LV10001), které jsou ve vlastnictví jiného subjektu, proto nejsou předmětem ocenění.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 19 558m2, obec Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 19 558m2, obec Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí
Stav: VYDRAŽENO
Za: 335.000 Kč
Kdy: 10.08.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemky jsou roztroušeny v extravilánu obce, jsou mírně svažité. přístupné po polních komunikacích. Nejedná se o pozemky potenciálně stavební. Centrum obce Hnátnice je zhruba ve vzdálenosti 1,8-2,2 km, do Ústí nad Orlicí je vzdálenost 10 km.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Borotice, okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Borotice, okres Příbram
Stav: VYDRAŽENO
Za: 233.400 Kč
Kdy: 10.08.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 233.400 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Borotice, místní části Dražetice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese: Dražetice 3, 262 03 Borotice - Dražetice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 874 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 1043/21 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1043/20 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obce Borotice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Původní stáří objektu je přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Před rodinným domem, vpravo, je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou (podíl 17/96) + pozemky (podíl 1/6), obec Hejnice, okres Liberec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou (podíl 17/96) + pozemky (podíl 1/6), obec Hejnice, okres Liberec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 106.700 Kč
Kdy: 10.08.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 106.700 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 1248, k.ú. Hejnice

Předmětem dražby spoluvlastnický podíl o velikosti 17/96 na přízemním, zřejmě nepodsklepeném rodinném domě ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Hejnice, v místní části Ferdinandov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Ferdinandov 238, 463 62 Hejnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1326 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Hejnice.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Ve městě Hejnice je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Původní stáří objektu je cca 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na obytnou část rodinného domu vpravo navazuje přízemní, zděná kůlna se sedlovou střechou krytou standardní krytinou, na kterou vzadu navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1322, k.ú. Hejnice

Déle je předmětem dražby spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 948/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 948/5 - ostatní plocha, vše v k.ú. Hejnice, obec Hejnice, okres Liberec, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části města Hejnice, v místní části Ferdinandov. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1326 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Hejnice.

Ve městě Hejnice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Hejnice jsou pozemky zahrnuty v plochách: „zahrady.“ Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Rodinný dům, Praha 4 - Hodkovičky
Název: Rodinný dům, Praha 4 - Hodkovičky
Stav: VYDRAŽENO
Za: 12.500.000 Kč
Kdy: 15.08.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.666.700 Kč
Jistota: 3.000.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka dražených nemovitých věcí se uskuteční na vyžádání po předchozí dohodě s pověřeným zaměstnancem exekutorského úřadu.
Popis: Nemovitost sestávající se z rodinného domu č.p.113, dvougaráže, venkovních úprav a souvisejících pozemků parc.č.273- zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.274 -  zahrada. Nemovitost je situovaná v klidné lokalitě v ulici Nad Údolím, s původní výstavbou rodinných domů pouze po jedné straně komunikace, s přístupem po zpevněné asfaltové komunikaci ( ulice Nad Údolím). V ulici jsou provedeny veškeré přípojky inženýrských sítí. Rodinný dům č.p.113 byl postaven přibližně v roce 1931, přestavba objektu byla provedena v letech 1995-1996. Rodinný dům je pravidelně obývaný, není však dlouhodobě prováděna dostatečná údržba objektu, což se projevuje ve zvýšeném opotřebení veškerých stavebních konstrukcí. Na stavebně-technický stav objektu má dále přímý vliv nekvalitně provedená rekonstrukce budovy v letech 1995-1966, která nebyla provedena s dostatečnou odbornou péčí a za použití nekvalitních stavebních materiálů Součástí ocenění nemovitosti je i ocenění následujícího příslušenství :  - oplocení s podezdívkou ( uliční plot )  - oplocen í drátěným pletivem - vjezdová vrata, vrátka - zpevněné plochy - přípojky inženýrských sítí - venkovní schody schody do RD, venkovní schody na zahradě, terasa - opěrné zdi Jedná se o samostatně stojící objekt, původně postavený v roce 1931 cca 5 m od uliční čáry. Původní RD byl celkově podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a byl osazen plochou střechou. V letech 1995-1996 byl rodinný dům celkově rekonstruován, byla provedena přístavba v přední a zadní části RD, byla provedena nástavba podkroví a dům byl osazen novou sedlovou střechou, v kombinaci s polovalbovou střechou. Součástí střešního prostoru je dřevěná prosklená věž, přístupná dřevěným schodištěm. Střešní krytina je tašková, instalován bleskosvod a klempířské konstrukce jsou provedeny z měděného plechu. Rodinný dům je řešen jako dvougenerační, obsahuje tedy částečné podsklepení ( nad 2/3 zastavěné plochy), dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví v celé zastavěné ploše. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy v části dřevěné v části keramické nebo z betonových překladů do I nosníků. Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné, vnější plášť budovy není zateplen termoizolačbní fasádou. Rodinný dům je napojen na veškeré inženýrské sítě z ulice Nad Údolím. Vytápění je provedeno ústřední radiátorové ( deskové radiátory) s ohřevem kotlem na zemní plyn ( Veilant ). Ohřev vody je zabezpečován samostatným plynovým ohřívákem vody Veilant. Rozvody teplé a studené jsou provedeny do koupelen a ke kuchyňské lince. Okna v celém objektu jsou osazena s plastovými rámy a izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné nebo náplňové do obložkových nebo ocelových zárubní. Podlahy betonové nebo dřevěné, položeny plovoucí podlahy, parkety, dlažby a textilní koberce. Vstupní schodiště je kamenné, povrchově upravené. Vnitřní spojovací schody mezi jednotlivými podlažími jsou původní, nově byly provedeny dřevěné schody do podkroví a věže. V kuchyni je osazena běžná kuchyňská linka, sporá, odsavač par a další spotřebiče. V koupelnách jsou osazeny sprchové kouty, nebo vana, provedeny obklady stěn keramickým obkladem převážně do výše 2,0m, na podlaze je položena keramická dlažba. V koupelnách jsou osazena keramická umývadla. Na WC keramické WC mísy. Stavebně-technický stav :  Rodinný dům č.p.113 byl postaven přibližně v roce 1931, přestavba objektu byla provedena v letech 1995-1996. Rodinný dům je pravidelně obývaný, není však dlouhodobě prováděna dostatečná údržba objektu, což se projevuje ve zvýšeném opotřebení veškerých stavebních konstrukcí. Na stavebně-technický stav objektu má dále přímý vliv nekvalitně provedená rekonstrukce budovy v letech 1995-1966, která nebyla provedena s dostatečnou odbornou péčí a za použití nekvalitních stavebních materiálů. Opotřebení :  Pro výpočet opotřebení je použita analytická metoda opotřebení pomocí objemových podílů, protože na RD byla opravena nebo vyměněna podstatná část konstrukčních prvků. Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení upravených objemových podílů konstrukcí a a vybavení uvedených v tabulkách. Dispoziční řešení :  1.PP - technické zázemí, posilovna, bytová jednotka 1.NP - obytná denní část včetně kuchyně s příslušenstvím ( koupelna, WC, předsíň) 2.NP - klidová zona ( ložnice )  3.NP - atelier s příslušenstvím, věž, sklad
 • pdf Usnesení o příklepu , Velikost: 326.14 kB, Datum poslední změny: 16.08.2017
 • pdf Protokol o dražbě , Velikost: 458.04 kB, Datum poslední změny: 16.08.2017
 • jpg Foto 11 , Velikost: 81.44 kB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 10 , Velikost: 6.33 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 9 , Velikost: 6.35 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 8 , Velikost: 6.15 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 7 , Velikost: 6.36 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 6 , Velikost: 6.42 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 5 , Velikost: 6.44 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 4 , Velikost: 6.46 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 3 , Velikost: 6.42 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 1 , Velikost: 6.48 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • JPG Foto 2 , Velikost: 6.36 MB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 291.92 kB, Datum poslední změny: 29.06.2017
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 522.5 kB, Datum poslední změny: 29.06.2017
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná stavba, podíl 1/3, obec Březí, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Jiná stavba, podíl 1/3, obec Březí, okres Břeclav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 33.500 Kč
Kdy: 17.08.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 21.500 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Březí, jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek leží v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 659/164 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Březí a přes pozemek p.č. 659/95 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně nezajištěn).

V obci Březí je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Dukovany, okres Třebíč
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Dukovany, okres Třebíč
Stav: VYDRAŽENO
Za: 136.000 Kč
Kdy: 17.08.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 100.000 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dukovany, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese: Dukovany 37, 675 56 Dukovany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 723/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Dukovany.

V obci Dukovany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Na obytnou část rodinného domu navazuje vedlejší stavba s pultovou střechou a dále za rodinným domem je situována přízemní, zděná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 1502m2, obec Volary, okres Prachatice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 1502m2, obec Volary, okres Prachatice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 300.000 Kč
Kdy: 17.08.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 300.000 Kč
Jistota: 45.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 3297/16 - ostatní plocha, pozemku p.č. 5458 - ostatní plocha a pozemku p.č. 5478 - ostatní plocha, vše v k.ú. Volary, obec Volary, okres Prachatice, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Volary. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4845 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 3297/2 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu.

Ve městě Volary je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Volary jsou pozemky vedeny v plochách: „S - plochy smíšené obytné.“ Při levé hranici pozemku je situována přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Za touto se nachází přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem, na kterou vpravo navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou z části vlnitým eternitem a z části plechovou krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 36758m2, podíl 1/6, obec Horní Těšice, okres Přerov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 36758m2, podíl 1/6, obec Horní Těšice, okres Přerov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 98.000 Kč
Kdy: 24.08.2017 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 27 - zahrada, pozemku p.č. 30/13 - orná půda, pozemku p.č. 34 - orná půda, pozemku p.č. 41 - orná půda, pozemku p.č. 45 - orná půda, pozemku p.č. 239 - zahrada, pozemku p.č. 241 - ovocný sad, pozemku p.č. 242 - zahrada, pozemku p.č. 251 – orná půda, pozemku p.č. 252 - orná půda, pozemku p.č. 254 - orná půda, pozemku p.č. 368 - ovocný sad, pozemku p.č. 369 - zahrada, pozemku p.č. 372 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 486 - orná půda, pozemku p.č. 487 - orná půda, pozemku p.č. 520/1 - orná půda a pozemku p.č. 523/1 - ostatní plocha, vše v k.ú. Horní Těšice, obec Horní Těšice, okres Přerov.

V obci Horní Těšice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Pozemek p.č. 27 je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Horní Těšice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po veřejné částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 694/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Horní Těšice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 17 m od předmětu ocenění.

Pozemek p.č. 30/13 je situovaný v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 675/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Horní Těšice.

Pozemek p.č. 34 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 45 a p.č. 41 jsou situovány v západní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 675/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Horní Těšice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 239 a p.č. 372 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na pozemcích se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 241, p.č. 242, p.č. 368 a p.č. 369 jsou situovány v jižní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 251,p.č. 252 a p.č. 254 jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemku p.č. 251 a p.č. 254 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Pozemky p.č. 486 a p.č. 487 jsou situovány v jižní až jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 676 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 520/1 a p.č. 523/1 jsou situovány v jižní až jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 676 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Bukovany, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Bukovany, okres Hodonín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 258.700 Kč
Kdy: 24.08.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 166.700 Kč
Jistota: 25.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti vázne následující věcné břemeno:

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení - zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění venkovního vedení NN ukončeného v pojistkové skříni NN dle GP č. 285-290-3/2009

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Bukovany, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Bukovany č.p. 108, 696 31 Bukovany. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1722 - ostatní plocha a p.č. 1730/40 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obce Bukovany.

V obci Bukovany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Původní stáří je cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Na přední obytnou část rodinného domu, vpravo, navazuje přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Vedle rodinného domu, vlevo, je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Bydlení + zahrada, podíl 1/3 + 1/18, obec Vysoká, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Bydlení + zahrada, podíl 1/3 + 1/18, obec Vysoká, okres Mělník
Stav: VYDRAŽENO
Za: 152.500 Kč
Kdy: 24.08.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 152.500 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 714, k.ú. Střednice

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k nemovitosti sestávájící se z přízemního, zděného, podsklepeného rodinného domu s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Vysoká, místní části Střednice, v řadové zástavbě jako pravá část dvojdomku. Dům se nachází na adrese: Střednice 54, 277 24 Vysoká - Střednice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 280/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Vysoká. Zpevněná komunikace se nachází cca 6m od domu.

V obci Vysoká je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Původní stáří domu je z roku 1956. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2005 byla okna vyměněna za nová a v roce 2007 byly opraveny fasádní omítky. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na zadní část rodinného domu navazuje jednoduchý přístřešek.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 769, k.ú. Střednice

Dále je předmětem dražby podíl o velikosti 1/18 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 201/25 - ostatní plocha, v k.ú. Střednice, obec Vysoká, okres Mělník, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Vysoká, místní části Střednice. Pozemek je situovaný v rovinném terénu a je přístupný přes nezpevněné pozemky, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 5195m2, podíl 1/12, obec Havířov, okres Karviná
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Pozemky 5195m2, podíl 1/12, obec Havířov, okres Karviná
Stav: VYDRAŽENO
Za: 95.000 Kč
Kdy: 24.08.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 95.000 Kč
Jistota: 19.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1437 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1438/1 - zahrada, pozemku p.č. 1438/4 - orná půda a pozemku p.č. 1439 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Dolní Suchá, obec Havířov, okres Karviná, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Havířov, v místní části Dolní Suchá. Pozemky jsou situovány v rovinném až mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2735 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Havířov.

Ve městě Havířov je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Na pozemku p.č. 1438/4 - orná půda, je situováno torzo vedlejší stavby pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Boseň, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/3, obec Boseň, okres Mladá Boleslav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 442.500 Kč
Kdy: 24.08.2017 14:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 202.500 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

I) Rodinný dům s příslušenstvím, dle LV č. 84

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na přízemním, zděném, zřejmě nepodsklepeném rodinném domě s jedním nadzemním podlažím patrně bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové obce Boseň, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 744 - ostatní plocha a přes p.č. 300/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Obce Boseň.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, vlastní studnu. Původní stáří je z roku 1907. V průběhu své celkové životnosti objekt dále zřejmě neprocházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako - stavba se zanedbanou údržbou – (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Na obytnou část rodinného domu, při její horní hranici navazuje přízemní, zděná „kůlna I“ s pultovou střechou krytou vlnitým plechem. Za rodinným domem, při horní hranici pozemku, uprostřed je situována přízemní, zděná „kůlna II“ s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Za rodinným domem, při horní, levé hranici je situována přízemní, zděná „kůlna III“ s pultovou střechou krytou taškou betonovou.

II) Pozemek p.č. 341/6 - zahrada, dle LV č. 84

Dále je předmětem ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k pozemku p.č. 341/6 - zahrada, v k.ú. Boseň, obec Boseň, okres Mladá Boleslav, který je situován v jižní, okrajové, zastavěné části obce Boseň. Pozemek je situovaný v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 744 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Obce Boseň.

V obci Boseň napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Na pozemku je situována venkovní úprava (ocelová vrata s ocelovým pletivem, oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/2, obec Jirkov, okres Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/2, obec Jirkov, okres Chomutov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 131.000 Kč
Kdy: 31.08.2017 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 107.000 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k bytové jednotce č. 1668/6 v budově č.p. 1668, č.p. 1669, příslušející k části obce Jirkov, na pozemcích p.č. 4940 a p.č. 4941, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 7819/281192, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6306 a listu vlastnictví č. 2526, vše v k.ú. Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Bytový dům je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Krušnohorská.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4989, který je ve vlastnictví Města Jirkov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2011 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení a výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 36 989m2, obec Lipová, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 36 989m2, obec Lipová, okres Cheb
Stav: VYDRAŽENO
Za: 713.500 Kč
Kdy: 31.08.2017 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 713.500 Kč
Jistota: 110.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 284/8 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 284/13 - ostatní plocha, pozemku p.č. 284/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 284/16 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 284/18 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 302/2 - vodní plocha, pozemku p.č. 530 - vodní plocha a pozemku p.č. 533 - vodní plocha, vše v k.ú. Dolní Lipina, obec Lipová, okres Cheb, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 485 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Karlovarského kraje. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 10 721m2, podíl 1/2, obec Předklášteří, okres Brno-venkov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 10 721m2, podíl 1/2, obec Předklášteří, okres Brno-venkov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 810.000 Kč
Kdy: 31.08.2017 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 257.000 Kč
Jistota: 39.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Pozemky parc.č. St. 74/1, 94/2 a 807 jsou umístěny v zastavěném uzemí obce Předklášteří. Jsou rovinaté a vzájemně na sebe navazují. Dle platného územního plánu obce se jedná o pozemky stavební. Z uliční části jsou oploceny kovovými plotovými rámy na kamenné podezdívce, vjezdová brána je kovová, dvoukřídlá. Na pozemku parc.č. St. 74/1 je umístěna stavba bývalého skladu s přístavbou. Přístavba je v polorozbořeném stavu. Nosné konstrukce skladu jsou zděné z cihel, vnější omítky vápenocementové. Střecha je sedlová s dřevěným krovem, krytinu tvoří vlnitý osinkocement. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu, částečně zkorodované. Vrata dřevěná. Ostatní technické zařízení nemohlo být zjištěno. Objekt skladu i pozemky jsou dlouhodobě neudržované. IS jsou pravděpodobně na hranici pozemku. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy. Centrum obce Předklášteří je ve vzdálenosti 700 m, do krajského města Brna je vzdálenost 24 km. Přístup k pozemkům je z místní zpevněné komunikace.

Pozemky parc.č. 95/1 a 138/1 navazují na výše uvedené parcely. Jsou rovinaté, volně přístupné přes pozemky jiných vlastníků po nezpevněné polní cestě nebo přes pozemky uvedené výše. Pozemky jsou porostlé trvalým travním porostem a je na nich vysázeno několik ovocných stromů.

Pozemky parc.č. 689/1, 689/2, 689/4, 701/11 (část pozemku o velikosti cca 1 237 m2), 730/3, 734/3, 735/4 a 741/15 jsou pozemky lesní, tvořící jeden celek a jsou porostlé smíšený lesním porostem různého stáří. Pozemky jsou svažité, nacházejí se zcela mimo zastavěnou část obce a jsou součástí většího lesního celku. Přístup k pozemkům je po nezpevněné polní cestě. Centrum obce Předklášteří je ve vzdálenosti 4 km, do krajského města Brna je vzdálenost 28 km.

Část pozemku parc.č. 701/11 (o zbývající velikosti cca 1 312 m2) navazuje na výše uvedené lesní pozemky. Tento pozemek je porostlý trvalým travním porostem, je mírně svažitý.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jaroměř, okres Náchod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Jaroměř, okres Náchod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 14.700 Kč
Kdy: 31.08.2017 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Oceňované pozemky č. parc. 2372/3 - ost. plocha a 2667/10 - zahrada, se nacházejí, při západním okraji zastavěné části města Jaroměře, v rovinném terénu v rozptýlené smíšené zástavbě se zemědělskými, provozními a obytnými objekty, ve vzd. cca 2,1 km JZ směrem od obchodního centra. V místě je možnost napojení na veřejné řady vody a elektro a není možnost napojení na veřejné řady kanalizace a plynu. Přístup na pozemky vlastníka je z místní zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4232/4 - ost.pl., ost. kom. ve vlastnictví města a 2370/12 - ost. pl., ost. komunikace, ve vlastnictví ČR.

Dle platného územního plánu města je daná lokalita vedena jako území smíšené neobytné - universální území pro obchod, služby, administrativu, výrobu a sklady, přičemž v území není vyloučeno bydlení, ale bydlení se tato funkční plocha nepodřizuje. Město Jaroměř je správním centrem s dobrou občanskou vybaveností. Na pozemku č. parc. 2372/3 je umístěny žumpy, která je příslušenstvím bytového domu čp. 227, který se nachází na protější straně přístupové komunikace.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt a podíl na spol. prostorech, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt a podíl na spol. prostorech, obec Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 308.000 Kč
Kdy: 31.08.2017 12:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 180.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka dispozičně řešená jako 2+1, nacházející se ve 2.nadzemním podlaží bytového domu s devíti nadzemními podlažími (přízemí je technické). Bytový dům má plochou střechu, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je zateplená s obkladem z plastových lamel, okna jsou dřevěná zdvojená. Vnitřní dveře jsou náplňové, podlahy tvoří koberce, PVC a parkety. WC je splachovací, koupelna s vanou, umakartové jádro. V kuchyni je linka, plynový sporák. Vytápění jednotky je ústřední dálkové, rovněž je proveden dálkový rozvod teplé vody. Výtah v domě je původní, schody jsou s terasovým povrchem. Dům je starý přes 40 roků. Stav bytu ke dni ocenění je zvažován jako zhoršený, údržba je nedostatečná. Dům je napojen na kompletní infrastrukturu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 16 019m2, podíl 1/8, obec Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky 16 019m2, podíl 1/8, obec Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
Stav: VYDRAŽENO
Za: 31.500 Kč
Kdy: 31.08.2017 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Pozemky parc.č. 2396, 2397 a 2431 se nacházejí mimo intravilán obce Horní Pěna, v k.ú. Malíkov nad Nežárkou. Jsou mírně svažitého terénu, dle územního plánu se nacházejí v plochách zemědělských a lesních. Zemědělský pozemek parc.č. 2397 se nachází u okraje lesa (pozemek parc.č. 2396) a tvoří s okolními zemědělskými pozemky větší hospodářský celek. Pozemky parc.č. 2396 a 2431 plní funkci lesa s lesním porostem. Centrum obce Horní Pěna je ve vzdálenosti 3,8 km, k místní části obce Malíkov nad Nežárkou je vzdálenost cca 500 m, do Jindřichova Hradce je vzdálenost cca 5,4 km. Přístup k pozemkům je po polních cestách, nebo přes ohraničené pastviny, pouze zemědělskými stroji.

Pozemek parc.č. 2461 se nachází v okrajové místní části obce Horní Pěna - Malíkov nad Nežárkou. Je mírně svažitého terénu, dle územního plánu se nachází v plochách systému zeleně "ZO zeleň - ochranná". Pozemek je oplocen v rámci většího celku využívaného pro pastviny. Centrum obce Horní Pěna je ve vzdálenosti 3,6 km, do Jindřichova Hradce je vzdálenost cca 4,7 km. Přístup k pozemku je z cesty, která vede okolo ohrazených pastvin k zemědělské hale.

Pozemek parc.č. 2524 se nachází mimo intravilán místní části obce Horní Pěna - Malíkov nad Nežárkou. Jedná je o zemědělský pozemek, který je rovinatého terénu. Dle územního plánu se nachází v plochách zemědělských. Pozemek tvoří s okolními zemědělskými pozemky větší hospodářský celek. Centrum obce Horní Pěna je ve vzdálenosti 4,2 km, k místní části obce Malíkov nad Nežárkou je vzdálenost cca 820 m, do Jindřichova Hradce je vzdálenost cca 3,7 km. Přístup k pozemku je možný pouze zemědělskými stroji.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada 403m2, obec Borovany, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada 403m2, obec Borovany, okres České Budějovice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 48.700 Kč
Kdy: 31.08.2017 13:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 48.700 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající se z pozemku p.č. 1012/6 - zahrada a pozemku p.č. 1012/16 - zahrada, vše v k.ú. Borovany, obec Borovany, okres České Budějovice, které jsou situovány v zastavěné, okrajové části obce Borovany. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4114 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Borovany.

V obci Borovany je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/2, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Garáž, podíl 1/2, obec Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
Stav: VYDRAŽENO
Za: 41.200 Kč
Kdy: 31.08.2017 14:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 18.700 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Garáž je půdorysně postavena ve tvaru obdélníka, je řadově stojící vnitřní, situována na rovinatém terénu. Inženýrské sítě: přípojka el. energie. Okolní zástavbu tvoří garáže, průmyslový areál a hřbitov. Centrum obce Chotěboř je ve vzdálenosti 1,3 km, do Havlíčkova Brodu je vzdálenost 16 km. Přístup ke stavbě je z pozemku ve vlastnictví obce. Cesta mezi garážemi je zpevněna, u vjezdu do garáže je nezpevněný zatravněný pruh.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS