Srpen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Slepotice a obec Býšť, okres Pardubice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Slepotice a obec Býšť, okres Pardubice
Stav: VYDRAŽENO
Za: 58.700 Kč
Kdy: 09.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 38.700 Kč
Jistota: 6.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. 161/5 - orná půda o výměře 7553 m2, LV č. 103, v k.ú. Slepotice, obec Slepotice, okres Pardubice. II) pozemku p.č. 207/1 - trvalý travní porost o výměře 1496 m2 a pozemku p.č. 207/2 - trvalý travní porost o výměře 1302 m2, LV č. 48, v k.ú. Hoděšovice, obec Býšť, okres Pardubice.

I) Nemovité věci evidované na LV č. 103, k.ú. Slepotice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 161/5 - orná půda o výměře 7553 m2, v k.ú. Slepotice, obec Slepotice, okres Pardubice, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 48, k.ú. Hoděšovice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 207/1 - trvalý travní porost o výměře 1496 m2 a pozemku p.č. 207/2 - trvalý travní porost o výměře 1302 m2, v k.ú. Hoděšovice, obec Býšť, okres Pardubice, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněný pozemek. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec Budislav, okres Tábor
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/10, obec Budislav, okres Tábor
Stav: VYDRAŽENO
Za: 52.200 Kč
Kdy: 23.08.2018 10:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 26.700 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 60/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 623 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. sta zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. St. 61/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2 (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. St. 70/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m2 (na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav zapsaná na LV č. 236 – stavba není předmětem dražby), pozemku p.č. 38/3 - ostatní plocha o výměře 250 m2, pozemku p.č. 38/6 - ostatní plocha o výměře 209 m2, pozemku p.č. 38/11 - ostatní plocha o výměře 1417 m2, pozemku p.č. 38/12 - ostatní plocha o výměře 716 m2, pozemku p.č. 39/14 - orná půda o výměře 930 m2, pozemku p.č. 39/15 - orná půda o výměře 1022 m2 a pozemku p.č. 257/3 - ostatní plocha o výměře 3526 m2, vše v k.ú. Hlavňov u Budislavi, obec Budislav, okres Tábor.

Objekty na pozemcích jsou ve vlastnictví jiných subjektů a nejsou předmětem dražby.

Pozemky p.č. St. 60/1, p.č. St. 61/1, p.č. St. 70/1, p.č. 38/3, p.č. 38/6, p.č. 38/11, p.č. 38/12, p.č. 39/14 a p.č. 39/15 jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce Budislav, v místní části Hlavňov, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 222/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihočeského kraje a dále po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 38/10 - ostatní plocha a p.č. 38/9 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup právně nezajištěn). Pozemek p.č. 257/3 je situován v odlehlé, severovýchodní části katastrálního území a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 996/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle sdělení účastníka místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Budislav možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Budislav (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách:
- pozemek p.č. St. 60/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. St. 61/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru.“
- pozemek p.č. St. 70/1 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/3 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/6 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/11 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 38/12 - „VSZ. - plochy pro výrobu a skladování zemědělského charakteru“
- pozemek p.č. 39/14 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“
- pozemek p.č. 39/15 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“
- pozemek p.č. 257/3 - „ZPF - plochy zemědělské - orná půda, TTP, zahrada“

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
Stav: VYDRAŽENO
Za: 73.700 Kč
Kdy: 23.08.2018 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 58.700 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 7647 - orná půda o výměře 2831 m2, v k.ú. Ostrožské Předměstí, obec Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště.

Pozemek p.č. 7647 je situován ve východní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nové Sedlo, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Nové Sedlo, okres Sokolov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 653.400 Kč
Kdy: 23.08.2018 11:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 653.400 Kč
Jistota: 98.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 808 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2, jehož součástí je stavba: Nové Sedlo, č.p. 338, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 808), a pozemku p.č. 809 – zahrada o výměře 199 m2, vše v k.ú. Nové Sedlo u Lokte, obec Nové Sedlo, okres Sokolov.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nové Sedlo, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hornická kolonie 338, 357 34 Nové Sedlo. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1312 – ostatní plocha a přes pozemek p.č. 811/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: města Nové Sedlo. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Nové Sedlo je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt pravděpodobně sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1924. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech značně zanedbaná. V roce 2012 byla provedena výměna 2 původních oken za nová plastová a byla zřízena přípojka hloubkové kanalizace. V roce 2016 bylo pořízeno nové splachovací WC. Celkový technický stav a popis vnitřního vybavení objektů jsou patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za rodinným domem, vlevo (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrata s drátěným pletivem v kovových rámech, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Nová Ves I, okres Kolín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Nová Ves I, okres Kolín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 394.000 Kč
Kdy: 23.08.2018 12:30
Kde: www.exsmekal.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy a umístění inženýrských sítí s oprávněním pro parcelu St. 116 a povinností pro parcelu St. 63/3 na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene bezúplatné ze dne 03.03.2011 s právními účinky vkladu práva ke dni 09.03.2011 evidované katastrem nemovitostí pod č.j. V-1375/2011-204. Tímto věcným břemenem je zřízena možnost bezproblémového přístupu a vedení sítí k předmětu ocenění, nebyla proto zohledněna žádná ztráta plynoucí z nemožnosti přístupu k objektům po vlastních pozemcích. Hodnota výše specifikovaného věcného břemene je promítnuta do výsledné obvyklé ceny předmětu ocenění.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 116 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2, součástí je stavba Nová Ves I, č.p. 77, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 116, pozemku p.č. 74 – zahrada o výměře 144 m2, vše k.ú. Nová Ves I, obec Nová Ves I, okres Kolín.

Rodinný dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadově stojící (koncový), situovaný na mírně svažitém terénu. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Nová Ves I je ve vzdálenosti 150 m, do Kolína je vzdálenost 4,3 km. Přístup ke stavbě je možný ze dvou stran přes vjezdovou bránu a branku, oplocení je provedeno včetně zahrady. Z ulice Maternův dvůr, je hlavní přístup přes pozemek parc.č. St. 63/3, ke kterému je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy a umístění inženýrských sítí. Přístupová plocha k vjezdové bráně a brance je nezpevněná. Ze zadní strany je přístup z polní cesty zpevněné kamenivem, vstup přes branku do zahrady. Pravděpodobná dispozice: 1.NP: vstup, chodba, ložnice, kuchyň, místnost (vstup z kuchyně - neumožněn vstup); místnost bez výplně stavebního otvoru (vstup pouze z exteriéru). Zastavěná plocha rodinného domu č.p. 77 je 93,51 m2 a užitná plocha 65,10 m2.

Prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ) jsou zatím v zachovalém technickém stavu, ovšem prvky krátkodobé životnosti (PKŽ) již vykazují známky zvýšeného opotřebení, způsobeného zejména vlivem dlouhodobé absence alespoň základní údržby. To se projevuje na většině kovových konstrukcích, které jsou zkorodovány (dešťové žlaby a svody, oplechování), okna a vstupní dveře jsou již také dosti nefunkční, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti, což je patrné na venkovních omítkách a vnitřních omítkách v ložnici pod oknem. Krytina je již z jedné strany na hranici životnosti, tašky jsou místy odlámané. Pokud nedojde k opravě uvedených závad, bude zkrácena celková životnost stavby. Vzhledem k výše uvedenému bude třeba vynaložit finanční prostředky na rekonstrukci a opravy.

Součástí pozemku parc.č. 74 je kůlna postavená vedle rodinného domu, která odděluje dvůr od zahrady. Jedná se o nepodsklepenou, jednopodlažní stavbu. Nosnou konstrukci tvoří zděné pilířky s vyzdívkami z cihel. Střecha je pultová s krytinou z vlnitého plechu. Omítky jsou opadané. Dveře dřevěné do dřevěné zárubně, ostatní stavební otvory jsou bez výplně. Zastavěná plocha kůlny na pozemku parc. č. 74 je 11,40 m2 a užitná plocha 8,93 m2. Příslušenství tvoří: oplocení, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy, nefunkční suché WC. Inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka vodovodu ze studny, odtokový žlab do kanalizace, studna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Rtyně v Podkrkonoší, okres Trutnov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 24.200 Kč
Kdy: 23.08.2018 13:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.200 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávajícím z pozemku p.č. 224/3 – zahrada o výměře 290 m2 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, obec Rtyně v Podkrkonoší , okres Trutnov.

Pozemek je půdorysně ve tvaru obdélníka. Ze třech stran je obklopen obdobnými pozemky. Severovýchodním směrem navazuje na přístupovou silnici. Situovaný je na rovinatém terénu. Přístup k pozemku je ze silnice I. třídy I/14 spojující města Trutnov a Náchod. Přímo na pozemek vstup možný je, ovšem přes posuvnou bránu a zpevněnou plochu, které jsou sice situovány na námi oceňovaném pozemku parc.č. 224/3, ovšem pravděpodobně jsou ve vlastnictví jiného subjektu (jsou užívány spolu se sousedním domem. Okolní zástavbu tvoří hlavně rodinné domy. Centrum obce Rtyně v Podkrkonoší je ve vzdálenosti 570 m, do Trutnova je vzdálenost 20 km. Součástí pozemku parc.č. 224/3 je rostlinstvo: ovocné stromy (3 kusy).

Příslušenství: pouze oplocení. (Na pozemku se nachází vjezdová brána a zpevněná plocha vedoucí ke garáži umístěné na sousedním pozemku, které nebyly v rámci znaleckého posudku zahrnuty do ocenění a nejsou tedy předmětem dražby, neboť zřejmě tvoří příslušenství rodinného domu na sousedním pozemku. Stejně tak nebyl předmětem ocenění a není tedy ani předmětem dražby sloup el. vedení, který stojí při čelním okraji pozemku.)

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Hořepník, okr. Pelhřimov.
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/4, obec Hořepník, okr. Pelhřimov.
Stav: VYDRAŽENO
Za: 72.200 Kč
Kdy: 30.08.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 44.200 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem – pozemku p.č. 287/3 – lesní pozemek o výměře 645 m2, pozemku p.č. 640 – orná půda o výměře 14 089 m2, pozemku p.č. 641 – trvalý travní porost o výměře 579 m2 vše na listu vlastnictví č 495 v k.ú. Březina u Hořepníku, obec Hořepník, okres Pelhřimov.

Předmětem dražby je podíl povinného pouze na nemovitostech specifikovaných v dražební vyhlášce zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 495 pro katastrální území Březina u Hořepníku. Znaleckým posudkem byla určena výsledná cena podílů na dalších nemovitostech, které nejsou předmětem této dražby.

Pozemky parc.č. 287/3, 640 a 641 tvoří jeden ucelený soubor, mimo intravilán obce Hořepník. Pozemky jsou převážně mírně svažitého terénu. Dle územního plánu se pozemky nacházejí v plochách zemědělských a lesních, katastrem nemovitostí jsou pozemky vedeny dle druhu jako lesní pozemek, orná půda a trvalý travní porost. Centrum obce Hořepník je ve vzdálenosti 3,1 km, do Pelhřimova je vzdálenost cca 16 km. Přístup k pozemkům je přímo z komunikace mezi obcemi Hořepník a Pacov. Příslušenství nemovitých věcí nebylo zjištěno.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/33, obec Jihlava, okres Hosov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/33, obec Jihlava, okres Hosov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 7.110 Kč
Kdy: 30.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 5.110 Kč
Jistota: 1.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis: p Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/33 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 189/8 – zahrada o výměře 327 m2, pozemku p.č. 189/19 – zahrada o výměře 434 m2, pozemku p.č. 189/30 – zahrada o výměře 559 m2, pozemku p.č. 189/30 – zahrada o výměře 223 m2, p.č. 196/1 – ostatní plocha o výměře 143 m2 vše v k.ú. Hosov, obec Jihlava, okres Jihlava.

Oceňované nemovitosti se nachází v rekreační lokalitě, která leží na jihozápadně od centra města Jihlavy, u polní cesty mezi místními částmi Hosov a Vysoká ve vzdálenosti 6 km od krajského města Jihlavy. Městská část Hosov je částí statutárního města Jihlava, která je situována na silnici II/602 z Jihlavy do Pelhřimova. Stejně jako městská část Vysoká leží jihozápadně od Jihlavy v blízkosti vodárenských rybníků v klidné lesnaté oblasti. Oceňované pozemky se nachází v zahrádkářské osadě nedaleko městské části Vysoká, v katastrálním území Hosov. Zahrádkářská osada s příjezdem po nezpevněné komunikaci je napojena pouze na veřejné rozvody elektřiny. Oceňované pozemky jsou nezpevněnými komunikacemi v osadě, propojující jednotlivé zastavěné pozemky nebo pozemky se zahradou v osadě s příjezdnou částečně zpevněnou komunikací na pozemku p. č. 709 ve vlastnictví Statutárního města Jihlava.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS