Srpen 2018

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 3 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Novosedly, okres Břeclav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Novosedly, okres Břeclav
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.08.2018 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 213.500 Kč
Jistota: 32.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 168 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Novosedly, č.p. 231, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 168), v k.ú. Novosedly na Moravě, obec Novosedly, okres Břeclav.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Novosedly, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Novosedly č.p. 231, 691 82 Novosedly. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a jsou přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 6311/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jihomoravského kraje a p.č. 4683/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Novosedly. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a vlastní rozvod PB. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ v obci Novosedly je dále možné napojení na plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2016 byla z části vyměněna okna za nová plastová. V roce 2017 byla provedena modernizace sociálního zázemí objektu a byly provedeny nové rozvody elektra. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní kůlna ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, přízemní zděná stodola se sedlovou střechou krytou taškou pálenou, b) venkovní úpravy: oplocení - ocelové pole v ocelových rámech na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (betonové), přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Louny, okr. Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt, podíl 1/3, obec Louny, okr. Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.08.2018 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 77.500 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou věcná břemena.

Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovité věci sestávající z jednotky č. 2254/14 v budově č.p. 2254, č.p. 2255, č.p. 237, příslušející k části obce Louny, na pozemcích p.č. 3024/12, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného bytového domu a k pozemkům v rozsahu 357/24880, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1386 a listu vlastnictví č. 6281, v k.ú. Louny, obec Louny, okres Louny.

Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 1+1 se nachází v 5.NP budovy bytového domu (panelový dům). Dům je půdorysně postaven ve tvaru obdélníka, je řadový (dva vstupy), situovaný na mírně svažitém terénu. Příjezd k bytovému domu je z ulice Petra Obrovce, parkování je možné v ulici před domem nebo za domem. Okolní zástavbu tvoří bytové a rodinné domy. Centrum obce Louny je ve vzdálenosti 560 m. Přístup k objektu je možný z ulice Petra Obrovce. Inženýrské sítě: je provedeno napojení na el.energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod a teplovod.

Detailní prohlídka nemohla být provedena. Konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě je popsáno jako standardní (typické) pro daný typ stavby; jejich skutečné provedení tedy může být odlišné. Příslušenství: sklepní kóje (příslušenství bytu mimo byt v 1.PP). detailní prohlídky příslušenství nemohla být provedena.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS