Únor 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 3 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Kotovice, okres Plzeň-Jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Kotovice, okres Plzeň-Jih
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.02.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 220.000 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 20 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nová, č.p. 20, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 20), objektu bez čp/če - zem. stav na pozemku p.č. St. 61 (LV 10002), vše v k.ú. Záluží, obec Kotovice, okres Plzeň-jih.

Jedná se o zděný, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou). Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Kotovice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Nový č.p. 20, 333 01 Kotovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 102/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Kotovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, vlastní studnu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 61 (Pozemek pod stavbami p.č. St. 61 - zastavěná plocha a nádvoří je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění.) se nachází celkem pět objektů bez čp/če:

Zem.stav I. - zděný objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

Zem.stav II. - zděný objekt s valbovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

Zem.stav III. - zděný objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

Zem.stav IV. - zděná vedl. stavba se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou).

Zem.stav V. - zděný objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovka).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Spytihněv, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Spytihněv, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.02.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1518/432 - orná půda o výměře 2402 m2, pozemku p.č. 2062/11 - ostatní plocha o výměře 55 m2 a pozemku p.č. 2242 - orná půda o výměře 2339 m2, vše v k.ú. Spytihněv, obec Spytihněv, okres Zlín.

Pozemky jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 2242 je přístupný po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS