Únor 2019

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Spytihněv, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Spytihněv, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.02.2019 10:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 80.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc sestávající z pozemku p.č. 1518/432 - orná půda o výměře 2402 m2, pozemku p.č. 2062/11 - ostatní plocha o výměře 55 m2 a pozemku p.č. 2242 - orná půda o výměře 2339 m2, vše v k.ú. Spytihněv, obec Spytihněv, okres Zlín.

Pozemky jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 2242 je přístupný po zpevněné komunikaci. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tanvald, okres  Jablonec nad Nisou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
Stav: VYDRAŽENO
Za: 240.000 Kč
Kdy: 21.02.2019 09:30
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 186.700 Kč
Jistota: 28.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 565 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je stavba: Tanvald, č.p. 395, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 565), a dále pozemku p.č. 1142/10 – zahrada o výměře 383 m2, vše v k.ú. Tanvald, obec Tanvald, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími (v části přízemní s využitým podkrovím) pod sedlovou střechou s polovalbami krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, odlehlé části obce Tanvald, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Valašská č.p. 395, Tanvald, 468 41 Tanvald. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1880 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Libereckého kraje, a přes pozemky p.č. 1143/2 - ostatní plocha a p.č. 1882/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Tanvald. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Dle informací ČSÚ v obci Tanvald je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: U vstupu do rodinného domu (pohled ulice Valašská) navazuje dřevěný jednoduchý přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: venkovní schody kamenné, opěrná zídka z betonových tvarovek, betonová zpevněná plocha, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/3, obec Milíkov, okres Frýdek-Místek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům + pozemky, podíl 1/3, obec Milíkov, okres Frýdek-Místek
Stav: VYDRAŽENO
Za: 155.000 Kč
Kdy: 27.02.2019 11:00
Kde: www.exdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 135.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávajících z rodinného domu č.p. 206, příslušející k části obce Milíkov, na pozemku p.č. St. 422 a zemědělského stavení bez čp/če, na pozemku p.č. St. 566, včetně pozemků p.č. St. 422 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. St. 566 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků p.č. 107/12 - zahrada, p.č. 107/14 – ostatní plocha a pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 107/9, vše v k.ú. Milíkov u Jablunkova, obec Milíkov, okres Frýdek-Místek.

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími bez podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Dům je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Milíkov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupná po nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 107/13 – zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dům sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 4+1 pravděpodobně s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří domu je cca 70let. V průběhu životnosti dům procházel postupnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají výrazný vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Před deseti lety byla opravena střešní krytina na rodinném domě.

Za rodinným domem, je situováno přízemní, převážně zděné zemědělské stavení se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na zemědělské stavení navazuje přízemní dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vpravo od zemědělského stavení, při pravé hranici pozemku, uprostřed je situována přízemní, z části dřevěná rozbořená šopa s plochou střechou krytou dřevěnými prkny.

Předmětem dražby je dále pozemek, který je zemědělsky obděláván.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS