Únor 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 2 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽAB! Pozemky, podíl 1/12, obec Markvartice, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽAB! Pozemky, podíl 1/12, obec Markvartice, okres Děčín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 145.700 Kč
Kdy: 23.02.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 82.700 Kč
Jistota: 13.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2875/6 – zahrada o výměře 133 m2, pozemku p.č. 3086 - trvalý travní porost o výměře 18 586 m2, pozemku p.č. 3093 - ostatní plocha o výměře 4 269 m2, pozemku p.č. 3097 - ovocný sad o výměře 3665 m2 a pozemku p.č. 3245 - ovocný sad o výměře 34 781 m2, vše v k.ú. Markvartice u Děčína, obec Markvartice, okres Děčín.

Pozemek p.č. 2875/6 je situován ve vnitřní, zastavěné části obce Markvartice, v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2875/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Markvartice, č.p. 280, 407 42 Markvartice a dále přes pozemek v jednotném funkčním celku p.č. 1927/6 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup po pozemku ve funkčním celku po právní stránce nezajištěn). Druhou teoretickou možností přístupu jsou nezpevněné pozemky p.č. 1927/9 - zahrada, p.č. St. 443 – zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 2875/5 - zahrada, které jsou ve vlastnictví: Obec Markvartice, č.p. 280, 407 42 Markvartice. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky, oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky, oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky), které jsou dle sdělení účastníků místního šetření ve výlučném vlastnictví vlastnice sousedních pozemků v jednotném funkčním celku p.č. 1927/6 a p.č. 446, paní Petry Říhové, a proto nejsou předmětem ocenění.

Pozemek p.č. 3086 je situován v severozápadní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3002 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví České republiky. Pozemek je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází venkovní úprava (oplocení - drátěné pletivo s dřevěnými sloupky), která je dle sdělení podílového spoluvlastníka předmětu ocenění, pana Ing. Jiřího Kalivody, v jeho výlučném vlastnictví, a proto není předmětem ocenění.

Pozemky p.č. 3093, p.č. 3097 a p.č. 3245 jsou situovány v centrální až severozápadní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné a následně částečně zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3246 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu případně přes okolní nezpevněné pozemky ve vlastnictví různých subjektů (přístup po právní stránce nezajištěn). Pozemky jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny smíšeného charakteru. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku p.č. 3245 se nachází vedlejší stavby (menší, přízemní, dřevěná vedlejší stavba pro chov zvířectva s pultovou střechou krytou plechovou krytinou a přízemní, dřevěná vedlejší stavba - bývalé úly pod sedlovou a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem) a venkovní úprava (oplocení – kovové kari sítě s dřevěnými sloupky), které jsou dle sdělení podílového spoluvlastníka předmětu ocenění, pana Ing. Jiřího Kalivody, v jeho výlučném vlastnictví, a proto nejsou předmětem ocenění.

Dle informací ČSÚ v obci Markvartice se nacházejí tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Markvartice jsou pozemky zahrnuty: pozemek p.č. 2875/6 v plochách jako: „Plochy bydlení venkovského charakteru“; pozemek p.č. 3086 v plochách jako: „Orná půda“; pozemek p.č. 3093 v plochách jako: „Zahrady, sady“; pozemek p.č. 3097 v plochách jako: „Zahrady, sady“; pozemek p.č. 3245 z části o výměře cca 1.970 m2 v plochách jako: „Plochy zemědělských staveb“ a z části o výměře cca 32.811 m2 v plochách jako „Zahrady, sady“. Informace získány z WWW stránek města Děčín.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS