25.05.2018 01:00

Informace o ochraně osobních údajů

Správce: JUDr. Smékal Marcel, soudní exekutor, Michelská 1326/62,140 00 Praha, IČ 60351268, IDDS: v76g8z7

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected], tel. 236234048

Soudní exekutor zpracovává, jako správce, osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a to zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dále na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů, dále zákonem č. 133/2000 Sb. zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 330/2001 Sb. o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, dále vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 331/2001 Sb. o centrální evidenci exekucí ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.418/2001 Ministerstva spravedlnosti České republiky č.418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. Soudní exekutor a jeho zaměstnanci jsou ze zákona povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při provádění exekuční a další činnosti.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS