Únor 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 5 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace+pozemek, podíl id. 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace+pozemek, podíl id. 1/4, obec Úštěk, okres Litoměřice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.02.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Úštěk, v místní části s názvem Habřina, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Habřina č. ev. 73, 411 45 Úštěk - Habřina. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1418/4 - ostatní plocha a dále přes nezpevněný pozemek p.č. 1418/6 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Úštěk. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 135 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Úštěk dále nachází hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle oceňovaného objektu, vlevo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1418/6), je situován přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou polykarbonátem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, opěrná zídka, venkovní schody, přípojky IS
 • JPG Foto 3 , Velikost: 98.22 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 146.22 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 78.1 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.32 MB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 247.91 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Chata, podíl id.1/2, obec Rančířov, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Chata, podíl id.1/2, obec Rančířov, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.02.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.500 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce a nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Rančířov, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Rančířov ev.č. 45, 586 01 Rančířov. Parkování je možné na pozemku před objektem. Pozemek pod stavbou p.č. St. 164 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Tato skutečnost ovlivňuje výslednou obvyklou hodnotu. V obci Rančířov je možné napojení na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažován jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno, že vedlejší stavby (dřevěná kůlna) a venkovní úpravy (oplocení, vrátka, suché WC, udírna), které jsou zřejmě užívány společně s předmětem ocenění. Ovšem jsou situovány na pozemku jiného vlastníka, proto nejsou předmětem ocenění.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 158.32 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 124.11 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 129.16 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.11 MB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 230.66 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
ELEKTONICKÁ DRAŽBA! Garáž, obec Dašice, okres Pardubice
Název: ELEKTONICKÁ DRAŽBA! Garáž, obec Dašice, okres Pardubice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.02.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 63.175 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Dašice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Objekt je situován v rovinném terénu a je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2352 - ostatní plocha a dále po štěrkové komunikaci na pozemku p.č. 2420 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů - soukromých osob (přístup není po právní stránce zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 25 m od předmětu ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření z roku 1985. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. V roce 2021 byla provedena výměna střešní krytiny. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.
 • jpg Foto 3 , Velikost: 120.24 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 103.87 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 95.27 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.16 MB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 302.15 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id.1/5, obec Oslnovice, okres Znojmo
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id.1/5, obec Oslnovice, okres Znojmo
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 29.02.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 293.400 Kč
Jistota: 45.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou z části taškou pálenou (bobrovkou) a z části taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Oslnovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Oslnovice 30, 671 07 Oslnovice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1452/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinnou předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1914. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Vedle rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace), je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva se sedlovou střechou krytou taškou pálenou (bobrovkou), na kterou dále vpravo navazuje přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou taškou pálenou a taškou betonovou. Za těmito se nachází přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva a se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, opěrná zídka, venkovní schody, suché WC, přípojky IS
 • JPG Foto 5 , Velikost: 233.92 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 4 , Velikost: 154.93 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 3 , Velikost: 91.55 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 112.01 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 127.84 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.51 MB, Datum poslední změny: 31.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 256.48 kB, Datum poslední změny: 31.01.2024


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS