Leden 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 10 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Majetín, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Majetín, okres Olomouc
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 360.000 Kč
Jistota: 72.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=staromajet%C3%ADnsk%C3%A1%20232&source=addr&id=10581101&ds=1&x=17.3298155&y=49.5021008&z=18&base=ophoto

Staromajetínská 232, 751 03 Majetín, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 83 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Majetín, č.p. 232, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 83), na listu vlastnictví 170 v k.ú. Majetín, obec Majetín, okres Olomouc.

Jedná se o zděný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Majetín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Staromajetínská 232, 751 03 Majetín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 252/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Majetín. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Majetín nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Případná příslušenství nebyla z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného zjištěna.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Sádek, okres Příbram
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Sádek, okres Příbram
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 24.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 298/16 - orná půda o výměře 191 m2, pozemku p.č. 301 - orná půda o výměře 126 m2 a pozemku p.č. 311/22 - orná půda o výměře 612 m2, vše v k.ú. Sádek, obec Sádek, okres Příbram, které jsou situovány přibližně v centrální části katastrálního území a tvoří funkční celek s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.
 • jpg Foto 2 , Velikost: 143.28 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 135.76 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 734.24 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 236.38 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl id. 1/28, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl id. 1/28, obec Velké Losiny, okres Šumperk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 10.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o zděný, přízemní, zřejmě podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s částečně využitým podkroví pod sedlovou střechou s polovalbami krytou etemitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce Velké Losiny, v katastrálně nesrostlé místní části Žárová jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci, která je ve vlastnictví jiného subjektu, což má výrazný vliv na výslednou obvyklou hodnotu. Dům je napojen zřejmě jen na elektro. V obci Velké Losiny je možnost napojení na kompletní IS. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyla povinným nemovitost zpřístupněna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt neprošel žádnými rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které by měli vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. Dle místního šetření a odborného odhadu znalce je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu přes 80 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění uvažován jako zhoršený. Údržbu uvažujeme jako zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
 • png Foto 2 , Velikost: 2.2 MB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • jpg Foto 1 , Velikost: 147.85 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 963.81 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 229.6 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Chotýšany, okres Benešov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, obec Chotýšany, okres Benešov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 04.01.2024 11:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 260.670 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 536 - orná půda o výměře 2.924 m2, pozemku p.č. 636 - orná půda o výměře 4.138 m2 a pozemku p.č. 646 - orná půda o výměře 3.477 m2, vše v k.ú. Chotýšany, obec Chotýšany, okres Benešov. Pozemek p.č. 536 je situován v severní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází stromoví. Pozemky p.č. 636 a p.č. 646 jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1434/5 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Chotýšany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 646 se nachází stromoví. Kladné stránky oceňovaných nemovitostí: pozemky p.č. 636 a p.č. 646 přístupné po zpevněné, veřejné komunikaci Záporné stránky oceňovaných nemovitostí: pozemky v současné době využitelné pouze pro zemědělské účely
 • JPG Foto 3 , Velikost: 107.28 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 139.96 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 159.35 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.09 MB, Datum poslední změny: 04.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 236.12 kB, Datum poslední změny: 04.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD se zahradou, podíl id.1/60, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD se zahradou, podíl id.1/60, obec Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 38.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou a standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: V zahradách 347/11, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu s terénním zlomem, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1074 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Dle místního šetření a informací ČSÚ ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 1+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření z roku 1910. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1968 byla provedena částečná rekonstrukce objektu a přístavba garáže a vstupu do domu. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu. Příslušenství: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce, přípojky IS
 • JPG Foto 3 , Velikost: 134.16 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 161.86 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 193.06 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 239.34 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.71 MB, Datum poslední změny: 11.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek - trvalý travní porost, obec Česká Ves, okres Jeseník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek - trvalý travní porost, obec Česká Ves, okres Jeseník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 6.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o pozemek p.č. 2426/10 - trvalý travní porost, v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. který je situován v okrajové části zastavěného území obce Česká Ves, v oblasti “Nad spínačkou“. Na pozemku jsou situovány náletové dřeviny a venkovní úpravy (oplocení, ocelová branka). Pozemek je dle platného územního plánu obce z roku 2005 zahrnut jako plocha SZU-2 (plocha území sídelní zeleň urbanizovaná), zástavba je nepřístupná. Přístup k pozemku je zajištěn po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2426/1. V obci Česká Ves je možnost napojení na kompletní IS.
 • jpg Foto 3 , Velikost: 90.77 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • jpg Foto 2 , Velikost: 364.12 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 82.53 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 5.63 MB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 244.08 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id.1/2, obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id.1/2, obec Nedachlebice, okres Uherské Hradiště
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 406.670 Kč
Jistota: 70.000 Kč
Obhlídka: obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s valbou a polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nedachlebice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nedachlebice 223, 687 12 Nedachlebice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2607/3 - ostatní plocha, p.č. 3326 - ostatní plocha a p.č. 159/40 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Nedachlebice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu. Příslušenství: vrata ocelová, vrátka ocelová, zpevněné plochy, přípojky IS
 • JPG Foto 3 , Velikost: 127.93 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 125.02 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 126.24 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.01 MB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 239.2 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek-ostatní plocha, včetně objektu neevidovaného v KN, obec Rumburk, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek-ostatní plocha, včetně objektu neevidovaného v KN, obec Rumburk, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 11.01.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 240.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o nemovité věci - pozemek p.č. 1355/33 - ostatní plocha o výměře 40 m2, v k.ú. Rumburk, obec Rumburk, okres Děčín. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. 1355/33 je situován objekt, který není předmětem evidence katastru nemovitostí, z pohledu ocenění tento splňuje charakter garáže. Dle sdělení pracovnice městského úřadu Rumburk, odbor stavební úřad, ze dne 4.10.2023, nebyla dohledána žádná ověřená projektová dokumentace, stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí či jiná listina, týkající se stavby situované na pozemku p.č. 1355/33 (ostatní plocha) v katastrálním území Rumburk. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, pravděpodobně zděnou, nepodsklepenou garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný v zastavěné, vnitřní části města Rumburk, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné a následně nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 389/1 - ostatní plocha a p.č. 1355/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Rumburk. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 7 m od předmětu ocenění. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo a jedno dvoustopé vozidlo.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 115.63 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 130.32 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 91.86 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.05 MB, Datum poslední změny: 11.12.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 233.25 kB, Datum poslední změny: 11.12.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace s pozemky, podíl id.1/4, obec Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinná rekreace s pozemky, podíl id.1/4, obec Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.01.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 183.200 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný objekt rodinné rekreace pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Kostomlaty pod Milešovkou, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 2335/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje, na pozemku p.č. 2271/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Kostomlaty pod Milešovkou, a přes nezpevněné pozemky p.č. 1447/31 - trvalý travní porost a p.č. 1447/3 - ostatní plocha, které jsou v podílovém vlastnictví povinného a jsou také předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 80 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Kostomlaty pod Milešovkou nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část objektu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 1447/3), navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích - vrata z ocelové konstrukce s výplní z kari sítě - vrátka dřevěná - venkovní schody - přípojky IS
 • JPG Foto 3 , Velikost: 107.82 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 72.7 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 67.54 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 885 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 283.1 kB, Datum poslední změny: 05.01.2024


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS