Březen 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id. 1/8, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! RD + zahrada, podíl id. 1/8, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.03.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 252.000 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: I) Rodinný dům č.p. 335 s příslušenstvím a pozemkem p.č. 358, k.ú. Chabařovice Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 358 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba: Chabařovice, č.p. 335, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 358), v k.ú. Chabařovice,obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, okrajové části města Chabařovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: V Aleji 335, 403 17 Chabařovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 403/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Chabařovice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s podstandardním sociálním zařízením (situované v kuchyni).Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V 70. letech minulého století byla položena nová střešní krytina, byly provedeny nové vnitřní a vnější omítky, položeny nové podlahové krytiny, byla instalována nová topná tělesa WAF. Dále byly provedeny nové rozvody elektra a vody. V roce 2013 byl instalován nový el. bojler. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled ze dvora), navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA, na kterou dále navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou gumovými pásy. Na tuto dále navazuje přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou gumovými pásy, na který dále navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na tuto dále navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva a s pultovou střechou krytou gumovými pásy. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, zpevněné plochy, -přípojky IS II) Pozemek p.č. 436, k.ú. Chabařovice Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovité věci - sestávající z pozemku p.č. 436 - zahrada o výměře 740 m2, v k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem, který je situován v okrajové, zastavěné části města Chabařovice. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 403/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Chabařovice. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Chabařovice nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Chabařovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města je pozemek zahrnut v plochách stávajících „čistě obytné území“. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou gumovými pásy a za ní dále přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou z části vlnitým eternitem a z části gumovými pásy. Dále bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že na pozemku se nachází přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, vedle které dále vlevo je situován přístřešek z dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou eternitovými šablonami. Za těmito dále se nachází přízemní, zděná garáž s pultovou střechou krytou plechovou krytinou a provizorní krytinou, na kterou navazuje přízemní, dřevěná garáž s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Za těmito se nachází přístřešek ocelové konstrukce a s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Dle sdělení účastníků místního šetření, povinný ke dni ocenění tyto nevlastní a nikterak neužívá. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích (dle sdělení je toto ve vlastnictví Miroslava Pokorného, spolumajitele předmětu ocenění), vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, skleník
 • JPG Foto 6 , Velikost: 76.68 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 5 , Velikost: 79.42 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 4 , Velikost: 78.36 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 3 , Velikost: 73.74 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 83.91 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 94.55 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 2.61 MB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 255.63 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, podíl id.1/2, obec Kadaň, okres Chomutov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 2+1, podíl id.1/2, obec Kadaň, okres Chomutov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.03.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 396.700 Kč
Jistota: 60.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 1197/6 v budově č.p. 1194, 1195, 1196, 1197, příslušející k části obce Kadaň, na pozemcích p.č. 1901, p.č. 1902, p.č. 1903 a p.č. 1904, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům v rozsahu 545/27458, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6017 a listu vlastnictví č. 5140, vše v k.ú. Kadaň, obec Kadaň, okres Chomutov, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Chomutovská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 1848/2, p.č. 1940 a p.č. 1905, které jsou ve vlastnictví města Kadaň. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2009 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce stoupacího vedení. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V průběhu životnosti byla provedena výměna původních oken za nová plastová. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
 • JPG Foto 2 , Velikost: 77.22 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 104.89 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 989.54 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 261.47 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek - orná půda, podíl id.1/4, obec Dřísy, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek - orná půda, podíl id.1/4, obec Dřísy, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.03.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 42.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 nemovité věci - pozemku p.č. 2059 - orná půda o výměře 4.811 m2, v k.ú. Dřísy, obec Dřísy, okres Praha-východ, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2060 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Dřísy. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 84.17 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 84.81 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 88.34 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 895.51 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 248.87 kB, Datum poslední změny: 01.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 6149m2, okres Praha-východ, obec Doubek
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 6149m2, okres Praha-východ, obec Doubek
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.03.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 922.500 Kč
Jistota: 400.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 189/6 - vodní plocha, pozemku p.č. 190/6 - orná půda, pozemku p.č. 190/32 - ostatní plocha a pozemku p.č. 190/33 - ostatní plocha, vše v k.ú. Doubek, obec Doubek, okres Praha-východ, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Doubek. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 288/1 - ostatní plocha a p.č. 288/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a dále přes pozemky p.č. 158/3 - ostatní plocha a p.č. 189/7 - vodní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Doubek. V obci Doubek je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada + zastavěná plocha (zbořeniště) , obec Krásná Lípa, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Zahrada + zastavěná plocha (zbořeniště) , obec Krásná Lípa, okres Děčín
Kdy: 21.03.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 232.500 Kč
Jistota: 50.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Na pozemku p.č. St.801 jsou situovány pouze rozvaliny původního rodinného domu (část obvodových konstrukcí). Tento objekt je v rozbořeném, nevyužitelném stavu. Dle místního šetření a dle oceňovacích standardů uvažujeme, že nemovitost již zanikla, neboť není patrné její prostorové uspořádání. Cena stavby je tedy nulová. Předmětem ocenění jsou tak pozemky p.č. St. 801 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 441/5 - zahrada. Pozemky jsou situovány v centrální zastavěné části města Krásná Lípa, na ulici Pletařská v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2773 - ostatní plocha a p.č. 22824/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Krásná Lípa, Masarykova 246/6, Krásná Lípa, 407 46. Ve městě Krásná Lípa je možné napojení na kompletní IS.
 • jpg Foto 2 , Velikost: 304.31 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 46.35 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.73 MB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 249.99 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 2+1, podíl id.1/2, obec Teplá, okres Cheb
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 2+1, podíl id.1/2, obec Teplá, okres Cheb
Kdy: 21.03.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k bytové jednotce č. 73/4 v budově č.p. 72 a č.p. 73, příslušející k části obce Poutnov, na pozemcích p.č. St. 40 (k.ú.Popovice u Poutnova), p.č. St. 83 a p.č. St. 84, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 5151/72123, vše zapsané na listech vlastnictví č. 139, č. 134 a č. 160, vše v k.ú. Poutnov, obec Teplá, okres Cheb. Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, nepodsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v odlehlé části obce, která není s centrem obce stavebně srostlá (cca 5 km). Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 385, který je ve vlastnictví Města Teplá. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako lokální. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako podprůměrnou.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 68.11 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 104.15 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 102.44 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.04 MB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 253.93 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky (orná půda), podíl id.4/72, obec Dolany, okres Plzeň-sever
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky (orná půda), podíl id.4/72, obec Dolany, okres Plzeň-sever
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.03.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 90.000 Kč
Jistota: 15.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/72 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 452/2 - orná půda, pozemku p.č. 452/14 - orná půda, pozemku p.č. 452/15 - orná půda, pozemku p.č. 452/16 - orná půda, pozemku p.č. 452/17 - orná půda, pozemku p.č. 452/18 - orná půda, pozemku p.č. 465/12 - orná půda, pozemku p.č. 479/10 - orná půda, pozemku p.č. 479/11 - orná půda, pozemku p.č. 525/72 - orná půda, pozemku p.č. 525/73 - orná půda, pozemku p.č. 525/91 - orná půda, pozemku p.č. 525/92 - orná půda, pozemku p.č. 532/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 532/4 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 535/1 - orná půda, pozemku p.č. 535/2 - orná půda, pozemku p.č. 535/3 - orná půda, pozemku p.č. 536/3 - orná půda a pozemku p.č. 645/7 - orná půda, vše v k.ú. Dolany u Plzně, obec Dolany, okres Plzeň-sever. Pozemky p.č. 452/2, p.č. 452/14, p.č. 452/15, p.č. 452/16, p.č. 452/17 a p.č. 452/18 jsou situovány v okrajové části obce Dolany, v mírně sklonitém terénu a tvoří funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 459 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dolany, č.p. 66, 330 11 Dolany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 465/12 se nachází v jihozápadní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 459 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dolany, č.p. 66, 330 11 Dolany. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 479/10 a p.č. 479/11 jsou situovány v odlehlé, západní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 525/72 a p.č. 525/73 se nachází v severní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemky p.č. 525/91, p.č. 525/92, p.č. 532/3, p.č. 532/4, p.č. 535/1, p.č. 535/2, p.č. 535/3 a p.č. 536/3 jsou situovány v severní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 538 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dolany, č.p. 66, 330 11 Dolany. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 645/7 se nachází v severní části katastrálního území, v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 489 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dolany, č.p. 66, 330 11 Dolany. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.
 • JPG Foto 4 , Velikost: 107.64 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • JPG Foto 3 , Velikost: 90.38 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 104.46 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • JPG Foto 1 , Velikost: 150.67 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.98 MB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 291.82 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/6, obec Rožďalovice, okres Nymburk
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/6, obec Rožďalovice, okres Nymburk
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.03.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 21.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 nemovité věci - pozemku p.č. 274/1 - orná půda, v k.ú. Rožďalovice, obec Rožďalovice, okres Nymburk, který je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné zemědělské pozemky ve vlastnictví různých subjektů. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 244.88 kB, Datum poslední změny: 21.02.2024
 • jpg Foto 3 , Velikost: 316.53 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • jpg Foto 2 , Velikost: 128.42 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 136.06 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 790.08 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS