Srpen 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2365/50704, obec Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 2365/50704, obec Havlíčkův Brod
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.08.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 93.340 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2365/50704 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 116, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 618), pozemku p.č. St. 4235/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, pozemku p.č. St. 4236/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, pozemku p.č. 2027/1 - zahrada, pozemku p.č. 2027/2 - zahrada, pozemku p.č. 2027/3 - zahrada, pozemku p.č. 2027/13 - zahrada, pozemku p.č. 2038/29 - ostatní plocha a pozemku p.č. 3740 - ostatní plocha, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že objekt bez čp/če, garáž, bez LV na pozemku p.č. St. 4236/2 již neexistuje. Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havlíčkův Brod, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mírová 116, 580 01 Havlíčkův Brod. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2387/2 - ostatní plocha a p.č. 2038/143 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, kdy pozemky p.č. St. 4236/2, p.č. 2027/13 a p.č. 3740 jsou navíc přístupné po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2027/12 - zahrada, p.č. 3741/1 - ostatní plocha a p.č. 2027/14 - zahrada (přístup k pozemkům p.č. St. 4236/2, p.č. 2027/13 a p.č. 3740 není po právní stránce zajištěn). Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle informací ČSÚ ve městě Havlíčkův Brod se dále nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle dostupných podkladových materiálů objekt sestává ze čtyř bytů (I. nadzemní podlaží 2 byty - 1+1 a 1+kk, II. nadzemní podlaží 2 byty neznámé dispozice), kdy každý byt má vlastní elektroměr a vodoměr je společný (odběr vody se rozpočítává). S ohledem na neumožněnou prohlídku předmětu ocenění nebylo možné určit jaký byt, část bytu, či případně jiná část objektu přísluší užívání oceňovanému ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 2365/50704. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbána. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 2027/13 je situován jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Na pozemku p.č. 2027/1 je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z části plechovou krytinou. Na pozemku p.č. St. 4235/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če -garáž, bez LV. Jedná se o přízemní, dřevěnou garáž pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky - zpevněná plocha dlážděná - venkovní schody kamenné - žumpa - přípojky IS
 • JPG Foto 4 , Velikost: 87.58 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 105.96 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 126.03 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 135 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.24 MB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 263.09 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/5, obec Jihlava, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/5, obec Jihlava, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 17.08.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 176.700 Kč
Jistota: 26.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 591/53 - orná půda, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava, který je situován v okrajové, zastavěné části města Jihlava, v místní části s názvem Bedřichov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 591/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Dle informací ČSÚ ve městě Jihlava se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jihlava je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „VD - plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby“. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.
 • JPG Foto 2 , Velikost: 92.09 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 134.17 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 781.68 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 236.34 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Zlín, okres Zlín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, obec Zlín, okres Zlín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 31.08.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.090.000 Kč
Jistota: 163.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se nekoná.
Popis: Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva a využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Zlín, v místní části Malenovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Šrámkova 430, Malenovice, 763 02 Zlín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou, p.č. St. 539 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiných subjektů a není předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1973/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Statutárního města Zlína přes pozemek p.č. 245/9 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Dle místního šetření a infomací ČSÚ se v místě nachází tyto IS: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
 • JPG Foto 4 , Velikost: 160.17 kB, Datum poslední změny: 04.08.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 110.14 kB, Datum poslední změny: 04.08.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 112.13 kB, Datum poslední změny: 04.08.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 149.63 kB, Datum poslední změny: 04.08.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 364.43 kB, Datum poslední změny: 04.08.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.15 MB, Datum poslední změny: 04.08.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS