Říjen 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek se stavbou, podíl id.4/72, obec Liběchov, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek se stavbou, podíl id.4/72, obec Liběchov, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 05.10.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.335 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Předmětem ocenění je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/72 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 161 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Liběchov, č.p. 213, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 161), v k.ú. Liběchov, obec Liběchov, okres Mělník. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č. St. 161 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází přízemní, nepodsklepený objekt ze smíšeného zdiva, s propadlou střechou. Objekt je v havarijním neobyvatelném stavu. Je narušená nosná část svislých i vodorovných konstrukcí, v části s chybějící střešní konstrukcí a bez střešní krytiny, oken, dveří a vnitřního vybavení. Na rodinný dům vlevo navazuje hospodářský objekt bez střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou. Vyhodnocení v obvyklé ceně je tedy na pozemek p.č. St. 161. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 4/72 k nemovité věci - pozemku p.č. St. 161 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Liběchov, obec Liběchov, okres Mělník, který je situován v okrajové, zastavěné části města Liběchov v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1300 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov. Dle informací ČSÚ se ve městě Liběchov nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu města Liběchov (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „BI - bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské.“ Při místním šetření bylo zjištěno příslušenství pozemku, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva - zpevněné plochy - přípojky IS
 • JPG Foto 4 , Velikost: 82.58 kB, Datum poslední změny: 29.08.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 194.51 kB, Datum poslední změny: 29.08.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 162.49 kB, Datum poslední změny: 29.08.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 109.47 kB, Datum poslední změny: 29.08.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.49 MB, Datum poslední změny: 29.08.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 277.25 kB, Datum poslední změny: 29.08.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Kly, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/16, obec Kly, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 05.10.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 62.500 Kč
Jistota: 13.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 204 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kly, č.p. 178, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 204), v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník.

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové, odlehlé části obce Kly, jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Krauzovna č.p. 178, 277 41 Kly. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena výměna střešní krytiny, včetně klempířských konstrukcí a byl instalován kontaktní zateplovací sytém. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek o výměře 1984 m2, podíl 1/7, obec Kly, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 05.10.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 87.500 Kč
Jistota: 20.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem – pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník.

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 516/27 - orná půda, v k.ú. Kly, obec Kly, okres Mělník, který je situován v zastavěné, okrajové části obce Kly, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 516/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Kly. Dle informací ČSÚ v obci Kly je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Kly je pozemek zahrnut ve stabilizovaných plochách: - část pozemku (cca 485 m2) „ZV - zeleň na veřejných prostranstvích“ - část pozemku (cca 1.320 m2) „BH - bydlení v bytových domech“ - část pozemku (cca 179 m2) „PV - veřejná prostranství.“ Pozemek je užíván vlastníky bytových jednotek v bytových domech č.p. 265 a p.č. 264.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/32, obec Klenovice na Hané, okres Prostějov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/32, obec Klenovice na Hané, okres Prostějov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.10.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 20.000 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Jedná se o převážně přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva (v části se dvěma nadzemními podlažími a v části přízemní s využitým podkrovím) pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou a pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Klenovice na Hané, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 875/28 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a dále přes pozemky p.č. 875/24 - ostatní plocha, p.č. 943/1 - ostatní plocha a p.č. 220/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví obce Klenovice na Hané. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení, studnu a septik. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2006 byla provedena přístavba k původnímu objektu, a dále byla provedena modernizace sociálního zázemí jedné bytové jednotky. V roce 2014 proběhla částečná výměna oken a renovace sociálního zázemí ve druhé bytové jednotce. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako špatnou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Za oceňovaným objektem (pohled z přístupové komunikace p.č. 943/1), se nachází přízemní, zděná garáž pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - vrátka z ocelové konstrukce 2x, zpevněné plochy, zídka, septik, studna, suché WC 2x, přípojky IS
 • JPG Foto 3 , Velikost: 48.99 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 68.27 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 68.93 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.9 MB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 239.87 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+1), podíl 1/2, obec Obrnice, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+1), podíl 1/2, obec Obrnice, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.10.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 32.500 Kč
Jistota: 7.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - jednotce č. 215/3 v budově č.p. 215, č.p. 216, č.p. 217 a č.p. 218, příslušející k části obce Obrnice, na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemků v rozsahu 676/26832, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1043 a listu vlastnictví č. 861, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most.

Bytová jednotka č. 215/3 se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 115/63, který je ve vlastnictví Obce Obrnice. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2004 byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená, dále v roce 2008 byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém na jedné štítové stěně objektu. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. Na pozemcích p.č. St. 283, p.č. St. 284, p.č. St. 285 a p.č. St. 286 jsou dále situovány venkovní úpravy - přístupové chodníky z betonové dlažby. Dále se na pozemcích nacházejí porosty plevelného a náletového charakteru.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Stavba bez čp/če, obec Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Stavba bez čp/če, obec Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 19.10.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 50.000 Kč
Jistota: 10.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Jedná se o převážně zděnou, nepodsklepenou jinou stavbu bez čp/če s jedním nadzemním podlažím bez podkroví pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka a je situovaný v zastavěné, okrajové části obce, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Oceňovaná nemovitost se nachází v severozápadní straně obce Rozchody. Jedná se o stavbu na cizím pozemku p.č. St. 219/2, rovněž přístup je po pozemcích jiných vlastníků. Zpracovateli nebyly k dispozici žádné listiny upravující přístup k objektu. Stavba je napojena na elektroinstalaci. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření cca 60 let. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový technický stav je ke dni ocenění havarijní mírně zhoršený. Údržbu lze hodnotit jako mírně zanedbanou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitostech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.61 MB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 228.41 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • jpg Foto 3 , Velikost: 279.29 kB, Datum poslední změny: 21.09.2023
 • jpg Foto 2 , Velikost: 63.75 kB, Datum poslední změny: 15.07.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 64.25 kB, Datum poslední změny: 15.07.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 4+1, obec Obrnice, okres Most
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt 4+1, obec Obrnice, okres Most
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.10.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 135.000 Kč
Jistota: 27.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=13.6989495&y=50.5018573&z=18&base=ophoto&q=Nov%C3%A1%20v%C3%BDstavba%20205&source=addr&id=9152472

Nová výstavba 205, 435 21 Obrnice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 205/6 v budově č.p. 205, příslušející k části obce Obrnice, na pozemku p.č. St. 258, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 797/16363, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1148 a listu vlastnictví č. 762, vše v k.ú. Obrnice, obec Obrnice, okres Most.p

Bytová jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem se sedmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Nová výstavba. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2009 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu a dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 4+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, 1/4, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Garáž, 1/4, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 26.10.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 6.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky:

Žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, zděná, nepodsklepená garáž pod mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Šluknov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci ve vlastnictví: kraje, a přes pozemek a nezpevněnou komunikaci ve vlastnictví: město Šluknov. Dle informací ČSÚ je ve městě Šluknov možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo. Původní stáří objektu je 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS