Duben 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/14, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové
Stav: VYDRAŽENO
Za: 67.650 Kč
Kdy: 13.04.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 21.650 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu ocenění vázne věcné břemeno (podle listiny) služebnost trpění kanálu, volného přístupu k němu pro MěNV Nový Bydžov čd. 1305/1922, které bylo zřízeno listinou: Pozemková kniha vložka 194 k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: MěNV NOVÝ BYDŽOV IČO 269247, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov a vázne na: parcela: St. 82

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Marka%20Byd%C5%BEovsk%C3%A9ho%201161&source=addr&id=10901553&ds=1&x=15.4939419&y=50.2413667&z=19&base=ophoto

Marka Bydžovského 1161, 504 01 Nový Bydžov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Nový Bydžov, č.p. 1161, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 82) a objektu bez čp/če, zem.stav, na pozemku p.č. St. 1601 (LV 1832), vše v k.ú. Nový Bydžov, obec Nový Bydžov, okres Hradec Králové.

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou a z části vlnitým eternitem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Nový Bydžov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Marka Bydžovského 1161 504 01 Nový Bydžov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele z roku 1960. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Zděný objekt bez čp./če. pod pultovou střechou s atikou, přístřešek pro auto z ocelové konstrukce pod pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, dřevěná kůlna pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou – bobrovkou, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou s atikou, zděná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým pozinkovaným plechem, dřevěná vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou a z části vlnitým eternitem; b) venkovní úpravy: kovová vrata, kovová vrátka, betonová podezdívka, zeď z cihly pálené, chodník betonový, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA ! Byt 2+1, podíl 1/4, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 435.000 Kč
Kdy: 13.04.2023 11:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 350.000 Kč
Jistota: 52.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?x=18.1256165&y=49.4659151&z=17&base=ophoto&q=Ro%C5%BEnov%20pod%20Radho%C5%A1t%C4%9Bm%201572&source=addr&id=10674813&ds=1

Oděská 1572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci - jednotce č. 1572/19 v budově č.p. 1572, příslušející k části obce Rožnov pod Radhoštěm, na pozemku p.č. St. 2171, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 562/24407, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6282 a listu vlastnictví č. 4576 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín.

Bytová jednotka č. 1572/19 se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Oděská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 3603/14 a p.č. 3603/11, které jsou ve vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40-ti lety. V roce 2003 byla provedena výměna střešní krytiny. V roce 2008 byla provedena rekonstrukce stoupaček a lodžií. V roce 2013 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 (sklepní kóje patří ke společným částem budovy a jsou užívány na základě dohody) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemky, podíl 1/3, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 148.400 Kč
Kdy: 20.04.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 25.400 Kč
Jistota: 4.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 835/57 - orná půda o výměře 1263 m2 a pozemku p.č. 835/58 - orná půda o výměře 3110 m2, vše na listu vlastnictví 206 v k.ú. Vlčovice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín. Pozemky jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci a následně přes nezpevněné zemědělské pozemky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Povinným byla doručena kopie Smlouvy o pachtu č. 6002062154 ze dne 22.11.2015, na základě které byly propachtovány zemědělské pozemky, a to na dobu určitou do 30.9.2020 (5 let). S ohledem na již ukončenou dobu pachtu nemá uvedená smlouva vliv na závěry tohoto znaleckého posudku, a proto tato smlouva nebyla vyhodnocena.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tuchořice, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Tuchořice, okres Louny
Stav: VYDRAŽENO
Za: 62.500 Kč
Kdy: 20.04.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 62.500 Kč
Jistota: 13.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Tucho%C5%99ice%20143&source=addr&id=10868565&ds=1&x=13.6646918&y=50.2857636&z=19&base=ophoto

Tuchořice 143, 439 69 Tuchořice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 164 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2, jehož součástí je stavba: Tuchořice, č.p. 143, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 164), na listu vlastnictví 149 v k.ú. Tuchořice, obec Tuchořice, okres Louny.

Jedná se o nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Tuchořice, v řadové zástavbě, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Tuchořice č.p. 143, 439 69 Tuchořice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1150/1 - ostatní plocha a p.č. 1149/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Tuchořice, č.p. 123, 439 69 Tuchořice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 50m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: torzo bývalé vedlejší stavby; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce, zpevněné plochy (kamenné), přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec: Nové Město pod Smrkem
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec: Nové Město pod Smrkem
Stav: VYDRAŽENO
Za: 81.334 Kč
Kdy: 20.04.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 81.334 Kč
Jistota: 12.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Nov%C3%A9%20M%C4%9Bsto%20pod%20Smrkem%2011&source=addr&id=10461581&ds=2&x=15.2322416&y=50.9263560&z=18&base=ophoto

Komenského 11, 463 65 Nové Město pod Smrkem, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 275 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 123 m2, jehož součástí je stavba: Nové Město pod Smrkem, č.p. 11, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 275) a pozemku p.č. 276 – zahrada o výměře 288 m2, vše na listu vlastnictví 120 v k.ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, okres Liberec.

Jedná se o přízemní, podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Nové Město pod Smrkem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Komenského 11, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 334/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec a na pozemku p.č. 370 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Nové Město pod Smrkem dále nachází plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová a objekt byl z části zateplen. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou provizorní krytinou, přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní vedlejší stavba s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky 8244m2 , podíly 1/4 a 6/24, obec Halenkov, okres Vsetín
Stav: VYDRAŽENO
Za: 46.500 Kč
Kdy: 27.04.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 40.000 Kč
Jistota: 8.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je: I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5223/14 - trvalý travní porost o výměře 5272 m2, na listu vlastnictví 885 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín. II) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/12 - ostatní plocha o výměře 1081 m2, na listu vlastnictví 865 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín, III) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/24 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 5060/10 - ostatní plocha o výměře 1891 m2, na listu vlastnictví 2144 v k.ú. Halenkov, obec Halenkov, okres Vsetín.

Pozemek p.č. 5223/14 - trvalý travní porost je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nacházejí náletové dřeviny neudržovaného charakteru. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/12 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu. Pozemek p.č. 5060/10 - ostatní plocha je situován v severní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 3/24, obec Letonice, okr. Vyškov
Stav: VYDRAŽENO
Za: 47.000 Kč
Kdy: 27.04.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 22.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 5126 - orná půda o výměře 6964 m2 a pozemku p.č. 5461 - orná půda o výměře 5564 m2, vše v k.ú. Letonice, obec Letonice, okres Vyškov.

Pozemek p.č. 5126 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 5461 je situovaný v západní části katastrálního území s přístupem po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 6620 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Letonice, Osvobození 112, 68335 Letonice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od předmětu ocenění. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Ocenění je provedeno dle skutečného stavu.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS