Září 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 5 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rekreační objekt, obec Koštice, okres Louny
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rekreační objekt, obec Koštice, okres Louny
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.09.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 260.000 Kč
Jistota: 52.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9954078&ds=1&x=13.9507321&y=50.3917914&z=18&base=ophoto

Želevice ev. č. 8, 440 01 Koštice - Želevice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc - objekt č.e. 8, jiná st., příslušející k části obce Želevice, na pozemku p.č. St. 66 (LV 652 – pozemek není vlastnictvím povinného a není součástí dražby ), v k.ú. Želevice, obec Koštice, okres Louny.

Jedná se o přízemní, dřevěný, podsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové, rekreační části obce Koštice, v místní části s názvem Želevice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Želevice č.e. 8, 440 01 Košice - Želevice. Parkování je možné na negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod stavbou, p.č. St. 66 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiných subjektů, a proto není předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Předmět ocenění leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1541 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Městys Peruc, Oldřichova 49, 439 07 Peruc, dále přes nezpevněné pozemky p.č. 49/9 - trvalý travní porost a p.č. 71/1 - lesní pozemek, které jsou ve vlastnictví: Obec Koštice, č.p. 26, 439 21 Koštice, a dále přes pozemek p.č. 71/20 – lesní pozemek, který je ve vlastnictví jiných subjektů - přístup právně nezajištěn. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 1.200 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Koštice dále nachází tyto IS: obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Cvikov, okres Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Cvikov, okres Česká Lípa
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.09.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 397.500 Kč
Jistota: 79.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Lindava%20224&source=addr&id=9219939&ds=1&x=14.6512491&y=50.7424833&z=19&base=ophoto

Lindava 224, 471 58 Cvikov - Lindava, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 194 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jehož součástí je stavba: Lindava, č.p. 224, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 194), pozemku p.č. 99 – zahrada o výměře 313 m2, pozemku p.č. 100 – zahrada o výměře 82 m2 a  pozemku p.č. 2528/12 - ostatní plocha o výměře 3 m2 , vše v k.ú. Lindava, obec Cvikov, okres Česká Lípa.

Jedná se o dřevěný rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné části města Cvikov, v místní části s názvem Lindava, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Lindava č.p. 224, 471 58 Cvikov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2160 - ostatní plocha, p.č. 2159 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, a dále na pozemku p.č. 2528/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov I, 471 54 Cvikov. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Cvikov dále nachází tyto IS: hloubková kanalizace a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 150 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou igelitem. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Zvoleněves, okres Kladno
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/18, obec Zvoleněves, okres Kladno
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 14.09.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 12.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Zvolen%C4%9Bves%2091&source=addr&id=9273124&ds=1&x=14.1786004&y=50.2304679&z=19&base=ophoto

Zvoleněves 91, 273 25 Zvoleněves, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 108/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba: Zvoleněves, č.p. 91, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 108/1), na listu vlastnictví 127 v k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Zvoleněves, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Zvoleněves 91, 273 25 Zvoleněves. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží ve sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 359/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná vedlejší stavba s plochou „pochozí“ střechou; b) venkovní úpravy: přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 3/8, obec Lysovice, okres: Lysovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 3/8, obec Lysovice, okres: Lysovice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 21.09.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 115.000 Kč
Jistota: 23.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 94 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav bez LV a pozemku p.č. 37/8 - ostatní plocha o výměře 181 m2, vše na listu vlastnictví 276 v k.ú. Lysovice, obec Lysovice, okres Vyškov.

Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že objekt na pozemku p.č. St. 94 již neexistuje. Z původní stavby je patrná pouze část obvodového zdiva. Předmětem vyhodnocení obvyklé ceny jsou tedy pozemky p.č. St. 94 a p.č. 37/8.

Pozemky jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Lysovice, v rovinném terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1081 - ostatní plocha, a dále přes po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 37/10 - trvalý travní porost a p.č. 2767 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Lysovice, č.p. 68, 682 01 Lysovice. Dle místního šetření a informací ČSÚ se v obci Lysovice nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Lysovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Vyškov) jsou pozemky vedeny v plochách: p.č. St. 94 - plochy stabilizované: „BH - plochy bydlení - hospodářského“, p.č. 37/8 - plochy stabilizované: „PZt - plochy zemědělské - trvalé travní porosty.“ Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS