Pro oprávněné

Služby exekutorského úřadu:

Náš exekutorský úřad se zejména zaměřuje na provádění výkonu rozhodnutí, a to těmi nejefektivnějšími způsoby. Výkon rozhodnutí provádíme na celém území České republiky. Oprávnění se na nás mohou obrátit se svým vykonatelným exekučním titulem. Dle platné právní úpravy podává oprávněný svůj návrh na nařízení exekuce přímo ke zvolenému soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor požádá příslušný exekuční soud o pověření k provedení exekuce.

Další činností je sepisování exekutorských zápisů. Exekutorský zápis je veřejnou listinou, která osvědčuje:

  • Skutkový stav, to je například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, nebo,
  • skutkový děj, jestliže jím může být prokázán nárok v řízení. 

Máte-li zájem o sepsání exekutorského zápisu, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 236 034 010.

Soudní exekutor může také v souvislosti s exekučním, soudním, či jiným řízením přijímat do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

Exekutor může provést dobrovolnou dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

Exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc v exekučním řízení. Oprávněným doporučujeme kontaktovat náš úřad před podáním návrhu na nařízení exekuce.

TisknoutTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS