Červenec 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.07.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 233.400 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky: Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Pavlovice u Kojetína, v místní části s názvem Unčice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Unčice 1, 798 27 Pavlovice u Kojetína. Parkování je možné ve vlastním průjezdu. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 897/6 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje a přes pozemek p.č. 897/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce Pavlovice u Kojetína. Dle informací ČSÚ se v obci Pavlovice u Kojetína nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - přípojky IS
 • JPG Foto 6 , Velikost: 139.6 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 5 , Velikost: 189.58 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 4 , Velikost: 142.16 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 96.55 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 87.67 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 100.59 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.39 MB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 253.91 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/4, obec Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 13.07.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 146.700 Kč
Jistota: 22.000 Kč
Poznámky: Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého kanceláře zjištěno, že na pozemku p.č.1632/4 je situován objekt, který není předmětem evidence katastru nemovitostí, z pohledu ocenění tento splňuje charakter objektu rodinné rekreace. Dle sdělení pracovnice městského úřadu Týniště nad Orlicí, stavební úřad, paní Květoslavy Macháčkové, ze dne 28.3.2023, ve věci stavby na pozemku p.č. 1632/4 v k.ú. Týniště nad Orlicí evidují dokumenty: Rozhodnutí o umístění stavby, Výkresovou část zahradní chaty, Stavební povolení a Kolaudační rozhodnutí, kdy poslední dvě uvedené listinou jsou nedílnou součástí tohoto znaleckého posudku. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí ani zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Týniště nad Orlicí, v rámci rekreační oblasti, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace) nebo teoreticky na vlastním pozemku (nutno zřídit vjezdová vrata). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1621/2 - ostatní plocha, p.č. 1629/7 - trvalý travní porost a p.č.1634/22 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví města Týniště nad Orlicí. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od předmětu ocenění. Objekt je pravděpodobně napojen na elektro a vlastní studnu. Dle informací ČSÚ ve městě Týniště nad Orlicí se dále nacházejí tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů z roku 1983. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na objekt rodinné rekreace, vpravo (pohled z přístupové komunikace), navazuje jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Za objektem rodinné rekreace, při levé zadní hranici pozemku (pohled z přístupové komunikace), je situována přízemní vedlejší stavba smíšené konstrukce pod sedlovou střechou krytou vlnitým laminátem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou - kovová vrátka - zpevněná plocha dlážděná - studna - přípojky IS
 • png Mapa , Velikost: 64.19 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 4 , Velikost: 139.91 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 184.72 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 138.43 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 138.32 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.34 MB, Datum poslední změny: 14.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 238.34 kB, Datum poslední změny: 14.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+kk), obec Praha, okres Hlavní město
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Byt (3+kk), obec Praha, okres Hlavní město
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.07.2023 09:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.827.500 Kč
Jistota: 2.965.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc – jednotka č. 2113/24 v budově č.p. 2113, příslušející k části obce Nové Město, na pozemku p.č. 311/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 15382/275024, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6153 a listu vlastnictví č. 3588, vše na listu vlastnictví 6153 v k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha. Jedná se o ocenění nemovité věci - jednotky č. 2113/24 v budově č.p. 2113, příslušející k části obce Nové Město, na pozemku p.č. 311/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 15382/275024, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6153 a listu vlastnictví č. 3588, vše v k.ú. Nové Město, obec Praha, okres Hlavní město Praha, která se nachází v VI. nadzemním podlaží výše uvedeného vyzdívaného, podsklepeného bytového domu celkem s osmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem a výtahem pro automobily. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Lannova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 2362/1 a p.č. 2364/1, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Praha. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na vlastním vyhrazeném garážovém stání v I. podzemním podlaží objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven v roce 2010. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+kk (předsíň 19,34 m2, pokoj 57,90 m2, pokoj 15,77 m2, pokoj 28,40 m2, šatna 6,53 m2, koupelna 7,07 m2, koupelna č.2 11,08 m2, WC 3,67 m2, prádelna 4,06 m2 + balkón o výměře 8,97 m2 + vyhrazené garážové stání č. 11 pro 2 osobní auta) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je z převažující části elektrické podlahové a částečně ústřední se společným plynovým kotlem pro BD. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění výborná.
 • JPG Foto 8 , Velikost: 48.04 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 7 , Velikost: 55.82 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 6 , Velikost: 65.26 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 5 , Velikost: 54.49 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 4 , Velikost: 40.04 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 84.23 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 131.33 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 89.21 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.19 MB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 240.3 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Plánice, okres Zbyslav u Klatov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/3, obec Plánice, okres Zbyslav u Klatov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.07.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 267.000 Kč
Jistota: 40.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl povinné č. 2) ve výši 1/3 k nemovitým věcem - objektu č.p. 47, příslušející k části obce Zbyslav, na pozemku p.č. St. 43 (LV 965, pozemek je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem dražby) a pozemku p.č. 583/4 - ostatní plocha; vše v k.ú. Zbyslav u Klatov, obec Plánice, okres Klatovy. Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod valbovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Plánice, v místní části Zbyslav, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek pod stavbou je ve vlastnictví jiného subjektu. Objekt leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 916 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Česká Republika. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Před objektem, vpravo (pohled z přístupové komunikace), je umístěna vedlejší stavba z OSB desek pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou, za kterou se nachází dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na pravou část objektu navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Za objektem je situovaný dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na dřevěných sloupcích, kovová vrata s dřevěnými latěmi, venkovní schody betonové, venkovní schody s teraco, studna, bazén, fóliovník, přípojky IS Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti užitné plochy. Protože se jedná o položku povinnou, kterou je na portálu okdrazby pro realizaci inzerce nutno vyplnit nenulovou číselnou hodnotou, byla do položky zadána hodnota 1.
 • JPG Foto 8 , Velikost: 149.95 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 7 , Velikost: 141.05 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 6 , Velikost: 130.37 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 5 , Velikost: 133.87 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 4 , Velikost: 106.02 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 89.36 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 71.27 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 104.13 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.79 MB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Dodatek k DV , Velikost: 238.2 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 259.84 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Křešice, okres Litoměřice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, obec Křešice, okres Litoměřice
Stav: ODROČENO
Kdy: 20.07.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 3.823.400 Kč
Jistota: 573.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Křešice, v místní části Nučnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Nučnice 55, 411 48 Křešice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 1000/5 - ostatní plocha a p.č. 824/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastnice místního šetření z roku 1935. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2002 byla položena nová střešní krytina včetně klempířských konstrukcí, bylo modernizováno sociální zázemí, opraveny rozvody vody, elektro, topení a kanalizace. Dále byla osazena nová dveřní křídla včetně nových obložkových zárubní, vyměněna okna za nová plastová a bylo vystavěno nové vnitřní schodiště. V roce 2014 byly položeny nové podlahové krytiny. V roce 2020 byl instalován nový plynový kotel a v roce 2021 byly opraveny vodorovné konstrukce s podhledem. Ke dni ocenění není zcela dokončena koupelna (chybí umyvadlo a část keramických obkladů a dlažeb). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu vzadu navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou dále navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích - oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích a betonové podezdívce - vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí - zpevněné plochy - venkovní schody - studna - přípojky IS
 • JPG Foto 8 , Velikost: 102.45 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 7 , Velikost: 84.61 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 6 , Velikost: 57.5 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 5 , Velikost: 74.52 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 4 , Velikost: 56.83 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 89.3 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 84.11 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 81.48 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.22 MB, Datum poslední změny: 21.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 244.04 kB, Datum poslední změny: 21.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/3, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/3, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.07.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 263.400 Kč
Jistota: 39.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 nemovité věci - jednotky č. 181/4 v budově č.p. 181, příslušející k části obce České Velenice, na pozemku p.č. 1089/27, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 427/10967, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1564 a listu vlastnictví č. 1420, vše v k.ú. České Velenice, obec České Velenice, okres Jindřichův Hradec, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, nepodsklepeného, typového, bytového domu celkem s pěti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Sídliště na Sadech. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1089/32 a dále přes pozemek p.č. 1089/31, které jsou ve vlastnictví města České Velenice. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1985. Přibližně v roce 2011 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna střešní krytiny a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
 • JPG Foto 4 , Velikost: 166.66 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 91.91 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 95.53 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 89.99 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.06 MB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 242.28 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělské stavby, obec Řestoky, okres Chrudim
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zemědělské stavby, obec Řestoky, okres Chrudim
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 20.07.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 106.700 Kč
Jistota: 16.000 Kč
Poznámky: Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno (podle listiny) právo průchodu a průjezdu vozidel, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o věcném břemeni V3 175/2000. Právní účinky vkladu vznikly dne 19.1.2000. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Stavba: bez čp/če na parc. St. 1/1 a vázne na: Parcela: 3/3, Parcela: 399, Parcela: 434.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Předmětem ocenění nemovitých věcí jsou- objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 1/1 (LV 413), objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 1/5 (LV 413), objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 1/6 (LV 413), objekt bez čp/če - zem. stav, na pozemku p.č. St. 1/13 (LV 413), vše v k.ú. Řestoky, obec Řestoky, okres Chrudim. Předmět ocenění se nachází v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci ve vlastnictví Pardubického kraje nebo obce Řestoky a dále přes nezpevněné pozemky ve vlastnictví soukromého subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 130 m od předmětu ocenění. Pozemky pod objekty jsou ve vlastnictví jiného subjektu, proto nejsou předmětem ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se v obci Řestoky nachází tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že výše uvedené objekty jsou v havarijním stavebně technickém stavu, chybějící vodorovné a střešní konstrukce. Dne 25.1.2023 vydal Městský úřad Chrast, odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad, SDĚLENÍ, ve kterém uvádí, že ve spisovně (archivu odboru výstavby) nedohledal žádné doklady, týkající se povolení nebo např. nařízení o odstranění předmětných zemědělských staveb. Při místním šetření nebylo zjištěno příslušenství stavby hlavní, neboť pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem ocenění.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 94.65 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 135.53 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 79.8 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.84 MB, Datum poslední změny: 20.06.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 244.09 kB, Datum poslední změny: 20.06.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS