Červenec 2024

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 9 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Litovel, okres Olomouc
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ!! Rodinný dům, obec Litovel, okres Olomouc
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 16.11.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 113.335 Kč
Jistota: 35.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je přízemní, částečně podsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Litovel, v místní části Savín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Savín 33, 783 24 Litovel - Savín. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 742/1 - ostatní plocha a přes pozemky p.č. 756/1 - ostatní plocha, p.č. 753 - zahrada, které jsou ve vlastnictví města Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 78401 Litovel.

Dům je napojen na inženýrské sítě: vlastní žumpu na vyvážení. Dle informací ČSÚ ve městě Litovel je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: kovová vrata, kovová vrátka, žumpa, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata, podíl id.1/12, obec Dubňany, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Chata, podíl id.1/12, obec Dubňany, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.07.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 7.500 Kč
Jistota: 2.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Zahradní chata v zahrádkářské lokalitě Jarohněvice, místní část města Dubňany, situovaná společně s rezidenční zástavbou západně od obce. Obec Dubňany s počtem obyvatel 6231 dle Lexikonu měst a obcí ČR má zavedeny veškeré inženýrské sítě, v zahrádkářské lokalitě je elektroinstalace i vodovod. Přístup do lokality je po nezpevněné komunikaci, k oceňované nemovitosti není komunikace, pouze travnatá plocha. Chata je zastavěné plochy 22,4 m2, obestavěný prostor činí 96 m3, chata je s podkrovím, jedná se tedy o rekreační chatu, stavba je stavebně dokončená, ocenění je provedeno porovnávací metodou. Obytná část chaty má plochu 16,90 m2 a krytou terasu plochy 5,50 m2. Objekt je zděný, nepodsklepený, s přízemím a podkrovím stanového tvaru do A. V přízemí přístupném přes krytou terasu je jedna obytná prostora, s přístupem žebříkem do patra. V podkroví se šikmým stropem je jedna obytná prostora. Konstrukce jsou stavebně dokončeny. Základy jsou betonové pasy, nosná konstrukce přízemí zděná ti. 26 cm, stropy keramické, nad podkrovím pak dřevěné se sololitem, krov sedlový strmý, střešní krytina vlnitá etemitová, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy omítky, keramické obklady kolem vodovodu, dveře plné, okno zdvojené dřevěné, podlahy betonové bez povrchu, vytápění možné kamny, elektroinstalace světelná, bleskosvod není, rozvod vody studené pitné, kanalizace do trativodu, je využívána dešťová voda, vybavení kuchyně není, okenice nejsou. Stáří chaty je cca 45 let, konstrukce nejsou staticky narušeny, je však nutná oprava interiéru a střechy.
 • jpg Foto 2 , Velikost: 184.72 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 51.07 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 3.48 MB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 398.98 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.07.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky: UPOZORNĚNÍ! Další spoluvlastnický podíl na téže nemovitosti se draží na portále okdrazby.cz dne 18.7.2024 v 11:00 hodin a dne 25.7.2024 v 11:00 hodin.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Budova je neobyvatelná. Objekt je v havarijním stavu, je vhodný k demolici. Střecha budovy je mansardová. Střecha je zčásti zborcená. Žlaby se svody chybí. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné. Okenní výplně chybí. Přístup k nemovité věci je po pozemku parc. č. 787/1 ve vlastnickém právu města. Z inženýrských sítí je pravděpodobně přípojka elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. V obci se nacházejí tyto 1S: elektřina, vodovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba č.p. 652 Šluknov stojí na pozemku pare. č. 787/2 o celkové ploše 185 m2. Pozemek je ve vlastnickém právu města a není předmětem ocenění. Přístup na pozemek je po pozemku ve vlastnickém právu města.
 • jpg Foto 3 , Velikost: 191.79 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • jpg Foto 2 , Velikost: 103.4 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 109.24 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 274.49 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 12.37 MB, Datum poslední změny: 18.06.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.07.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky: UPOZORNĚNÍ! Další spoluvlastnický podíl na téže nemovitosti se draží na portále okdrazby.cz dne 18.7.2024 v 10:30 hodin a dne 25.7.2024 v 11:00 hodin.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Budova je neobyvatelná. Objekt je v havarijním stavu, je vhodný k demolici. Střecha budovy je mansardová. Střecha je zčásti zborcená. Žlaby se svody chybí. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné. Okenní výplně chybí. Přístup k nemovité věci je po pozemku parc. č. 787/1 ve vlastnickém právu města. Z inženýrských sítí je pravděpodobně přípojka elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. V obci se nacházejí tyto 1S: elektřina, vodovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba č.p. 652 Šluknov stojí na pozemku pare. č. 787/2 o celkové ploše 185 m2. Pozemek je ve vlastnickém právu města a není předmětem ocenění. Přístup na pozemek je po pozemku ve vlastnickém právu města.
 • jpg Foto 3 , Velikost: 191.79 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • jpg Foto 2 , Velikost: 103.4 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • jpg Foto 1 , Velikost: 109.24 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 274.52 kB, Datum poslední změny: 14.06.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 12.37 MB, Datum poslední změny: 18.06.2024
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 2365/50704, obec Havlíčkův Brod
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům se zahradou, podíl 2365/50704, obec Havlíčkův Brod
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.07.2024 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 93.340 Kč
Jistota: 14.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 2365/50704 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 618 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Havlíčkův Brod, č.p. 116, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 618), pozemku p.č. St. 4235/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, pozemku p.č. St. 4236/2 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, garáž, bez LV, pozemku p.č. 2027/1 - zahrada, pozemku p.č. 2027/2 - zahrada, pozemku p.č. 2027/3 - zahrada, pozemku p.č. 2027/13 - zahrada, pozemku p.č. 2038/29 - ostatní plocha a pozemku p.č. 3740 - ostatní plocha, vše v k.ú. Havlíčkův Brod, obec Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že objekt bez čp/če, garáž, bez LV na pozemku p.č. St. 4236/2 již neexistuje. Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havlíčkův Brod, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Mírová 116, 580 01 Havlíčkův Brod. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2387/2 - ostatní plocha a p.č. 2038/143 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, kdy pozemky p.č. St. 4236/2, p.č. 2027/13 a p.č. 3740 jsou navíc přístupné po nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 2027/12 - zahrada, p.č. 3741/1 - ostatní plocha a p.č. 2027/14 - zahrada (přístup k pozemkům p.č. St. 4236/2, p.č. 2027/13 a p.č. 3740 není po právní stránce zajištěn). Dům je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní žumpu. Dle informací ČSÚ ve městě Havlíčkův Brod se dále nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Dle dostupných podkladových materiálů objekt sestává ze čtyř bytů (I. nadzemní podlaží 2 byty - 1+1 a 1+kk, II. nadzemní podlaží 2 byty neznámé dispozice), kdy každý byt má vlastní elektroměr a vodoměr je společný (odběr vody se rozpočítává). S ohledem na neumožněnou prohlídku předmětu ocenění nebylo možné určit jaký byt, část bytu, či případně jiná část objektu přísluší užívání oceňovanému ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 2365/50704. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností a běžnou údržbou, která byla v posledních letech zřejmě zanedbána. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. 2027/13 je situován jednoduchý, dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou provizorní krytinou. Na pozemku p.č. 2027/1 je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem a z části plechovou krytinou. Na pozemku p.č. St. 4235/2 - zastavěná plocha a nádvoří je situován objekt bez čp/če -garáž, bez LV. Jedná se o přízemní, dřevěnou garáž pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky - zpevněná plocha dlážděná - venkovní schody kamenné - žumpa - přípojky IS
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 276.55 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • JPG Foto 4 , Velikost: 87.58 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 105.96 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 126.03 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 135 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.24 MB, Datum poslední změny: 12.07.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/5, obec Jihlava, okres Jihlava
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemek, podíl 1/5, obec Jihlava, okres Jihlava
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.07.2024 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 132.500 Kč
Jistota: 26.500 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 nemovité věci - pozemku p.č. 591/53 - orná půda, v k.ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava, okres Jihlava, který je situován v okrajové, zastavěné části města Jihlava, v místní části s názvem Bedřichov. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 591/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví statutárního města Jihlava. Dle informací ČSÚ ve městě Jihlava se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jihlava je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „VD - plochy výroby a skladování - drobná výroba a výrobní služby“. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení.
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 247.94 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • JPG Foto 2 , Velikost: 92.09 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 134.17 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 781.68 kB, Datum poslední změny: 12.07.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl id.1/16, obec Úžice, okres Mělník
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl id.1/16, obec Úžice, okres Mělník
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.07.2024 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 36.000 Kč
Jistota: 5.400 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Předmětem ocenění je podíl id.1/16 na pozemku p.č.845 na LV č.86, k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník. Pozemek je rovinný, má protáhlý obdélníkový tvar s délkou cca 31 m a šířkou cca 6,6 m až 7,5 m (dle odměření z katastrální mapy). Přístup na pozemek je zpevněný ze severu z ulice Lípová. Na pozemku je provedena pravděpodobně cizí vjezdová brána. Podle streetview na serveru www.mapy.cz byla vjezdová brána provedena někdy v letech 2016 až 2022. Předpokládáme, že byla provedena vlastníkem nemovitých věcí užívaných ve funkčním celku, nikoliv spoluvlastníky oceňovaného pozemku, a proto není ve znaleckém posudku zohledněna. Povrch pozemku je převážně travnatý. S ulicí pozemek sousedi nejkratší severní stranou v délce cca 6,6 m. Pozemek západní stranou sousedí s pozemkem pare. č. st. 46 s rodinným domem č. p. 39, se kterým je užíván ve funkčním celku. Východní stranou pozemek těsně sousedí s pozemkem pare. č. st. 44, jehož součástí je stavba RD č. p. 40 stojící přímo na hranici s oceňovaným pozemkem. Jižní stranou pozemek sousedí s cizí kůlnou na pozemku pare. č. 461/5, která stojí přímo na hranici pozemku. Inženýrské sítě jsou vedeny při severním okraji pozemku (elektřina, kanalizace, vodovod, plyn). Podle územního plánu obce Úžice se oceňovaný pozemek nachází v území vymezeném jako SV-plochy smíšené obytné-venkovské.
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl id.1/10, obec Šluknov, okres Děčín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 25.07.2024 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 14.000 Kč
Jistota: 3.000 Kč
Poznámky: UPOZORNĚNÍ! Další spoluvlastnický podíl na téže nemovitosti se draží na portále okdrazby.cz dne 18.7.2024 v 10:30 hodin a v 11:00 hodin.
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Budova je neobyvatelná. Objekt je v havarijním stavu, je vhodný k demolici. Střecha budovy je mansardová. Střecha je zčásti zborcená. Žlaby se svody chybí. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné. Okenní výplně chybí. Přístup k nemovité věci je po pozemku parc. č. 787/1 ve vlastnickém právu města. Z inženýrských sítí je pravděpodobně přípojka elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. V obci se nacházejí tyto 1S: elektřina, vodovod a kanalizace. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci. Stavba č.p. 652 Šluknov stojí na pozemku pare. č. 787/2 o celkové ploše 185 m2. Pozemek je ve vlastnickém právu města a není předmětem ocenění. Přístup na pozemek je po pozemku ve vlastnickém právu města.
 • jpg Foto 1 , Velikost: 109.24 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 12.37 MB, Datum poslední změny: 18.06.2024
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 187.81 kB, Datum poslední změny: 18.06.2024


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS