Červen 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 8 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/4 na rodinném domě a podíl 1/48 a 1/144 na pozemcích, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Podíl 1/4 na rodinném domě a podíl 1/48 a 1/144 na pozemcích, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 01.06.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 616.700 Kč
Jistota: 92.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=L%C3%A1zn%C4%9B%20Tou%C5%A1e%C5%88%2071&source=addr&id=10264369&ds=1&x=14.7156897&y=50.1714132&z=19&base=ophoto

Na Nábřeží 71, 250 89 Lázně Toušeň, Česko
Popis:

Předmětem dražby je :

I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem –pozemku p.č. St. 33/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba: Lázně Toušeň, č.p. 71, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 33/2), na listu vlastnictví 403, v k.ú. Lázně Toušeň, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ.

II) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/48 k nemovitým věcem - pozemku p.č. St. 33/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 220 m2 a pozemku p.č. 37/4 – zahrada o výměře 231 m2, na listu vlastnictví 831, v k.ú. Lázně Toušeň, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ.

III) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/144 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 37/5 – zahrada o výměře 199 m2 a pozemku p.č. 37/19 – zahrada o výměře 46 m2, na listu vlastnictví 509, v k.ú. Lázně Toušeň, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ.

IV) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/144 k nemovité věci - pozemku p.č. 37/7 -zahrada o výměře 91 m2 , na listu vlastnictví 924, v k.ú. Lázně Toušeň, obec Lázně Toušeň, okres Praha-východ.

Při místním šetření bylo pracovníkem Znalecké kanceláře zjištěno, že rodinný dům č.p. 71 (evidovaný na pozemku p.č. St. 33/2) je s části situován i na pozemku p.č. St. 33/3 – zastavěná plocha a nádvoří. Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí ani zákres katastrální mapy neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.

Rodinný dům č.p. 71 je přízemní, zděný rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části městyse Lázně Toušeň, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na Nábřeží 71, 250 89 Lázně Toušeň. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 37/6 - ostatní plocha a p.č. 857/10 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 37/13 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byly z části vyměněny nové klempířské konstrukce (žlaby a svody). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou. Tato je z části situována na pozemku p.č. St. 33/3 (LV 831) a z části pozemku p.č. 37/5 (LV 509); b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na zděných sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, opěrná zídka, studna, přípojky IS

Pozemky p.č. p.č. 37/5, p.č. 37/19 (obojí na LV 509) a pozemek p.č. 37/7 ( LV 924), jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 37/6 - ostatní plocha a p.č. 857/10 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 37/13 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Městys Lázně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň. Dle místního šetření a informací ČSÚ v městysi Lázně Toušeň se nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu městyse Lázně Toušeň (zveřejněného na aktuálních www stránkách městyse) jsou pozemky zahrnuty v plochách stávajících: „plochy rozvoje bydlení ve stávající bytové zástavbě (všeobecně obytná zóna nízkopodlažního bydlení venkovského typu a základní obslužná sféra.“

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Vedlejší stavba s plochou střechou krytou plechovou krytinou; b) venkovními úpravy: zpevněné plochy, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Vráto, okres České Budějovice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/3, obec Vráto, okres České Budějovice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.06.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 57.780 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno (podle listiny) služebnosti inženýrské sítě, k umístění a povolení, realizaci a provozování stavebního objektu SO 381.2 - ORL a retenční nádrže - ORL 2, RN 2 v rozsahu vymezeném dle GP č. 657-13-141-1/2014, které bylo zřízeno listinou: Rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcného břemene podle § 17 zákona č. 13/1997 Sb. Magistrát města České Budějovice ze dne 16.12.2016. Právní moc kde dni 13.1.2017. Právní účinky zápisu k okamžiku 1.2.2017 08:00:00. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Česká republika, RČ/IČO: 00000001-001, vykonává: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 65993390 a vázne na: Parcela: St. 58/1. Ztrátová hodnota věcného břemene byla vyčíslena částkou 3 333,33 Kč a je již ve výsledných hodnotách zohledněna . 

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovité věci - pozemku p.č. 250/19 - trvalý travní porost o výměře 623 m2, vše na listu vlastnictví 112 v k.ú. Vráto, obec Vráto, okres České Budějovice.

Pozemek je situován v okrajové části obce (západní část katastrálního území), v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 381/10 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vráto, č. p. 20, 37001 Vráto. Dle platného územního plánu obce Vráto je pozemek zahrnut v návrhových plochách jako: „Zk - zeleň krajinná“. Informace získány z internetových stránek obce.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt (2+1), obec Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 08.06.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 846.700 Kč
Jistota: 127.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Kyn%C5%A1perk%20nad%20oh%C5%99%C3%AD%20429&source=addr&id=10456803&ds=1&x=12.5310736&y=50.1149933&z=17&base=ophoto

náměstí SNP 429/5, 357 51 Kynšperk nad Ohří, Česko
Popis:

Předmětem dražby je nemovitá věc – jednotka č. 429/10 v budově č.p. 425, 429, příslušející k části obce Kynšperk nad Ohří, na pozemku p.č. 187, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5347/126697, vše zapsané na listu vlastnictví č. 2550 a listu vlastnictví č. 2339, vše v k.ú. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov.

Bytová jednotka č. 10 se nachází ve IV. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici náměstí SNP. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 62 a p.č. 127 a dále přes pozemky p.č. 176/16 a p.č. 176/1, které jsou ve vlastnictví města Kynšperk nad Ohří. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 40lety. Přibližně okolo roku 2012 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena dodatečná izolace základů nopovou fólií, rekonstrukce stoupaček a byla provedena výměna střešní krytiny, klempířských konstrukcí a původních oken za nová. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je pravděpodobně situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/7, obec Nechanice, okres Hradec Králové
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/7, obec Nechanice, okres Hradec Králové
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 15.06.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 123.500 Kč
Jistota: 18.500 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Such%C3%A1%2062&source=addr&id=10546744&ds=1&x=15.6391953&y=50.2702673&z=20&base=ophoto

Suchá 62, 503 15 Nechanice - Suchá, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/7 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 70 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba: Suchá, č.p. 62, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 70) a pozemku p.č. 397/2 – zahrada o výměře 57 m2, vše na listu vlastnictví 76 v k.ú. Suchá u Nechanic, obec Nechanice, okres Hradec Králové.

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Nechanice, v místní části s názvem Suchá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Suchá 62, 503 15 Nechanice - Suchá. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 665 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, vlastní studnu a hloubkovou kanalizaci. Dle sdělení povinné a informací ČSÚ se v obci Nechanice dále nachází tyto IS: obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a místního šetření a dle cca přes 120 roků. V roce 1960 byla provedena rekonstrukce a modernizace původního objektu do dnešní podoby. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy, studna, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Slavonice, okres Slavonice
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Slavonice, okres Slavonice
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.06.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 210.000 Kč
Jistota: 42.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=slavonice%20159&source=addr&id=10449169&ds=1&x=15.3487710&y=48.9972698&z=20&base=ophoto

Na Potoku 159, 378 81 Slavonice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z: I) pozemku p.č. St. 206 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 716 m2, jehož součástí je stavba: Slavonice, č.p. 159, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 206), pozemku p.č. St. 998 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. St. 998) a pozemku p.č. 128/3 – zahrada o výměře 281 m2, na listu vlastnictví 439 vše v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec. II) pozemku p.č. 10549 - orná půda o výměře 4788 m2, na listu vlastnictví 439 v k.ú. Slavonice, obec Slavonice, okres Jindřichův Hradec.

I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 206, p.č. St. 998, p.č. 128/3, k.ú. Slavonice

Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Slavonice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Na potoku 159, 378 81 Slavonice. Parkování je možné na vlastním pozemku nebo na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 9353/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Slavonice, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní rozvod PB a na vlastní žumpu. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se městě Slavonice nachází tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření cca 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2000 byla provedena přístavba vstupní chodby. V roce 2009 byly provedeny nové rozvody elektra. V roce 2012 bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně (nové rozvody vody a kanalizace, nové keramické dlažby a obklady, nový el. bojler). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrný.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná vedlejší stavba bez čp./če. se sedlovou střechou krytou eternitovými Šablonami, voliéra z dřevěné konstrukce s drátěnou výplní a pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, přístřešek dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým laminátem, voliéra dřevěné konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým polykarbonátem, voliéra ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní vedlejší stavba dřevěné konstrukce s výplní z drátěného pletiva a pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Dřevěný holubník se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, zpevněné plochy, venkovní schody, skleník, žumpa, přípojky IS

II) Pozemek p.č. 10549, k.ú. Slavonice

pozemek p.č. 10549 je situován v okrajové části zastavěného území města Slavonice v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné veřejné komunikaci, na pozemcích p.č. 9349/1 - ostatní plocha a p.č. 10548 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Brniště, okres: Česká Lípa
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Brniště, okres: Česká Lípa
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 22.06.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 165.000 Kč
Jistota: 33.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=10296730&ds=1&x=14.7107219&y=50.7067267&z=19&base=ophoto

Velký Grunov 121, 471 29 Brniště - Velký Grunov, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 169 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2, jehož součástí je stavba: Velký Grunov, č.p. 121, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 169), pozemku p.č. 362/1 - orná půda o výměře 700 m2 a pozemku p.č. 362/2 – zahrada o výměře 239 m2, vše v k.ú. Velký Grunov, obec Brniště, okres Česká Lípa.

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Brniště, v místní části Velký Grunov, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Velký Grunov č.p. 121, 471 29 Brniště. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1330/27 - ostatní plocha a na pozemku p.č. 1118/1 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a vlastní trativod. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ se v obci Brniště dále nachází hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s podstandardním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření z roku 1939. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou a v části s pultovou střechou krytou prkny, PVC a provizorní krytinou; b) venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, zpevněné plochy, venkovní schody, trativod, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/2, obec Říčany, okres Praha-východ
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Byt 1+1, podíl 1/2, obec Říčany, okres Praha-východ
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 22.06.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 826.700 Kč
Jistota: 124.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Bytová jednotka se nachází v XI. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s třinácti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Komenského náměstí. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1307/23 a dále přes pozemek p.č. 1307/15, které jsou ve vlastnictví města Říčany. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 35lety. V roce 2007 byla provedena modernizace výtahů. V průběhu životnosti bylo dále provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena rekonstrukce stoupaček a výměna původních oken za nová. Bytová jednotka je dle dostupných podkladových materiálů dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.
  • JPG Foto , Velikost: 94.35 kB, Datum poslední změny: 25.05.2023
  • JPG Foto , Velikost: 64.05 kB, Datum poslední změny: 25.05.2023
  • JPG Foto , Velikost: 74.35 kB, Datum poslední změny: 25.05.2023
  • pdf Znalecký posudek , Velikost: 906.86 kB, Datum poslední změny: 25.05.2023
  • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 247.63 kB, Datum poslední změny: 25.05.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS