Prosinec 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 4 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Sudoměřice, okres Hodonín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/4, obec Sudoměřice, okres Hodonín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.12.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Sudom%C4%9B%C5%99ice%20144&source=addr&id=11225895&ds=2&x=17.2553527&y=48.8654024&z=19&base=ophoto

Sudoměřice 144, 696 66 Sudoměřice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 343 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2, jehož součástí je stavba: Sudoměřice, č.p. 144, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 343), pozemku p.č. 347 – zahrada o výměře 38 m2, pozemku p.č. 348 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. (stavba stojí na pozemku p.č. 348), pozemku p.č. 349 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 137 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. used (stavba stojí na pozemku p.č. 349), pozemku p.č. 350 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. 350), pozemku p.č. 351 – zahrada o výměře 123 m2, pozemku p.č. 352 - trvalý travní porost o výměře 232m2, pozemku p.č. 353 - trvalý travní porost o výměře 60 m2, pozemku p.č. 354 - zahrada o výměře 178m2 a pozemku p.č. 355 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav (stavba stojí na pozemku p.č. 355), vše na listu vlastnictví 1672 v k.ú. Sudoměřice, obec Sudoměřice, okres Hodonín.

Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že rodinný dům č.p. 144 je stavebně a technicky propojen s objektem bez čp/če - objekt k bydlení, na pozemku p.č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří. Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného toto nebylo možné fyzicky oveřit. Dle sdělení Městského úřadu Strážnice, Stavebního úřadu ze dne 23.11.2022, se v archivu stavebního úřadu ve Strážnici nevyskytují žádné dokumenty (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, projektové dokumentace), k výše uvedeným objektům. Znalecké kanceláři bylo Městským úřadem Strážnice předloženo Stavební povolení ze dne 10.8.1995 k provedení plynofikace rodinného domu č.p. 144 a Stavební povolení ze dne 10.6.1996 k provedení přípojky vodovodu a kanalizace k rodinnému domu č.p. 144. Ocenění je provedeno dle stavu evidovaného v katastru nemovitostí.

Jedná se o přízemní rodinný dům pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sudoměřice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sudoměřice 144, 696 66 Sudoměřice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 151 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu a na pozemku p.č. 303 - ostatní plocha, a dále přes pozemek p.č. 344 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. Vstup do oceňovaného rodinného domu je přes objekt bez čp/če - objekt k bydlení, na pozemku p.č. 345 - zastavěná plocha a nádvoří, který je ve vlastnictví jiných subjektů - tento není právně zajištěn. Přístup je dále možný z veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1598 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sudoměřice, č.p. 322, 696 66 Sudoměřice. Z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany povinného nebylo možně tento přesně ověřit. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Miletín, okres Jičín
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Pozemek, podíl 1/2, obec Miletín, okres Jičín
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.12.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 60.000 Kč
Jistota: 9.000 Kč
Obhlídka: Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 129/9 - zahrada o výměře 43 m2 a pozemku p.č. 1111/4 - zahrada o výměře 214 m2, vše v k.ú. Miletín, obec Miletín, okres Jičín, které jsou situovány ve vnitřní, zastavěné části města Miletín. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 131 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví města Miletín, kdy pozemek p.č. 129/9 je navíc přístupný přes pozemky p.č. St. 388 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 129/4 - zahrada, které jsou v podílovém vlastnictví povinné a třetích osob, ale nejsou předmětem ocenění (přístup k pozemku p.č. 129/9 není po právní stránce zajištěn). Dle informací ČSÚ v městě Miletín se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Miletín z roku 1997 jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BO - obecné obytné území“. V současné době má město Miletín rozpracovaný nový územní plán, který je ve fázi veřejného projednání (projednání se již konala ve dnech 26.1.2023 a 1.6.2023) a ve kterém jsou pozemky zahrnuty: pozemek p.č. 129/9 v plochách jako: „BI - plochy bydlení v rodinných domech - městské a příměstské“; pozemek p.č. 1111/4 v plochách jako: „ZS - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená“. Při místním šetření byly zjištěny tyto součásti pozemku p.č. 1111/4, které jsou tvořeny těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo s kovovými sloupky, kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, skleník.
 • JPG Foto 3 , Velikost: 189.64 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 184.98 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 201.62 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.41 MB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 246.84 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, podíl 3/4, obec Kunštát, okres Blansko
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, podíl 3/4, obec Kunštát, okres Blansko
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 07.12.2023 11:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 142.000 Kč
Jistota: 21.300 Kč
Obhlídka: Obhlídka se neuskuteční.
Popis: Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 626 - zahrada o výměře 1.111 m2, v k.ú. Hluboké u Kunštátu, obec Kunštát, okres Blansko, který je situován v odlehlé, stavebně nesrostlé, zastavěné části města Kunštát, v místní části s názvem Hluboké. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 684/1 - ostatní plocha a p.č. 726 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví města Kunštát. Dle informací ČSÚ ve městě Kunštát se nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kunštát je pozemek zahrnut v plochách jako: „Nz - plochy zemědělské - sady, zahrady“. Informace získány z WWW stránek města Kunštát. Při místním šetření bylo pracovníkem znalecké kanceláře zjištěno, že na části pozemku se nachází trasa nadzemního vedení včetně nosné sloupové konstrukce a stromoví ovocného charakteru.
 • JPG Foto 4 , Velikost: 136.43 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • JPG Foto 3 , Velikost: 171.15 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • JPG Foto 2 , Velikost: 191.82 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • JPG Foto 1 , Velikost: 178.36 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • pdf Znalecký posudek , Velikost: 1.4 MB, Datum poslední změny: 07.11.2023
 • pdf Dražební vyhláška , Velikost: 238.11 kB, Datum poslední změny: 07.11.2023


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS