Květen 2023

Filtr

  Kč   Kč

Kliknutím na tlačítko se zobrazí 6 dražeb. Zrušit filtr

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Ubytovací zařízení, podíl 1/8, obec  Boreč, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Ubytovací zařízení, podíl 1/8, obec Boreč, okres Mladá Boleslav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 33.500 Kč
Kdy: 04.05.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 33.500 Kč
Jistota: 5.000 Kč
Poznámky:

Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Rozhodnutí pozemkového úřadu 1284/1992. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Stavba: Žebice, č.p. 99 a vázne na: Parcela: 734 Parcela: St. 123/1

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=%C5%BDebice%2099&source=addr&id=9128198&ds=1&x=14.7110205&y=50.4135343&z=17&base=ophoto

Žebice 99, 294 26 Boreč - Žebice, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem – objektu č.p. 99 - ubyt. zař, příslušející k části obce Žebice, na pozemku p.č. St. 123/2 (LV 167, pozemek je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění), na listu vlastnictví 158 v k.ú. Boreč, obec Boreč, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou PVC a provizorní krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v odlehlé části obce Boreč, místní části Žebice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Žebice 99, 294 26 Boreč. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek pod objektem, p.č. St. 123/2 - zastavěná plocha a nádvoří, je ve vlastnictví jiného subjektu a není předmětem ocenění tohoto Znaleckého posudku. Objekt leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 855 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Boreč, č.p. 51, 294 26 Boreč a přes pozemky p.č. 734 - ostatní plocha a p.č. St. 123/1 - zastavěná plocha a nádvoří, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem). Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti).

Ve prospěch předmětu ocenění bylo zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy, které bylo zřízeno listinou: Rozhodnutí pozemkového úřadu 1284/1992. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Stavba: Žebice, č.p. 99 a vázne na: Parcela: 734 Parcela: St. 123/1

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Stavba obč. vyb., podíl 1/8, obec Košátky, okres Mladá Boleslav
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Stavba obč. vyb., podíl 1/8, obec Košátky, okres Mladá Boleslav
Stav: VYDRAŽENO
Za: 200.000 Kč
Kdy: 04.05.2023 10:00
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 200.000 Kč
Jistota: 30.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=Ko%C5%A1%C3%A1tky%209%20&source=addr&id=9131708&ds=2&x=14.6703334&y=50.3174984&z=19&base=ophoto

Košátky 9, 294 79 Košátky, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1218 m2, jehož součástí je stavba: Košátky, č.p. 9, obč. vyb (stavba stojí na pozemku p.č. St. 4), na listu vlastnictví 234 v k.ú. Košátky, obec Košátky, okres Mladá Boleslav.

Jedná se o přízemní, podsklepený objekt ze smíšeného zdiva a s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou a vlnitým eternitem, který je situovaný do nepravidelného tvaru a nachází se v zastavěné, okrajové části obce Košátky, v řadové zástavbě jako samostatně stojící na adrese: Košátky 9, 294 79 Košátky. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 304/5 – ostatní plocha, p.č. 315/2 - ostatní plocha a p.č. 318/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5, a dále na pozemcích p.č. 315/9 - ostatní plocha a p.č. 318/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Košátky, č.p. 4, 294 79 Košátky. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Původní objekt občanské vybavenosti sestával z prostor prodejny smíšeného zboží, místní lidové knihovny a dětské poradny a pohostinství. Dle místního šetření není ke dni ocenění objekt užíván. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V minulosti byla vyměněna část oken za nová plastová. Dále objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou pálenou (bobrovkou), na kterou navazuje přístřešek dřevěné konstrukce a s pultovou střechou krytou plechovou krytinou; b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí 2x, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z dřevěných latí, přípojky IS.

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Stod., okres Plzeň-jih
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Stod., okres Plzeň-jih
Stav: VYMOŽENO
Kdy: 04.05.2023 10:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 1.307.000 Kč
Jistota: 196.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=V%20Luk%C3%A1ch%20739&source=addr&id=9237317&ds=1&x=13.1724812&y=49.6450592&z=18&base=ophoto

V Lukách 739, 333 01 Stod, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1536 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2, jehož součástí je stavba: Stod, č.p. 739, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1536) a pozemku p.č. 1521/3 – zahrada o výměře 802 m2, vše na listu vlastnictví 958 v k.ú. Stod, obec Stod, okres Plzeň-jih.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Stod, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: V Lukách 739, 333 01 Stod. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 3876/3 - ostatní plocha, p.č. 3876/4 – ostatní plocha a p.č. 3876/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Stod, nám. ČSA 294, 333 01 Stod. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. Byla provedena přestavba levá části objektu, byla vyměněna okna za nová plastová (z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat prvky vnitřní rekonstrukce). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy, opěrná zídka, studna, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/2, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou
Stav: ODROČENO
Kdy: 11.05.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 591.460 Kč
Jistota: 89.000 Kč
Poznámky:

Na předmětu ocenění vázne věcné břemeno a to: Věcné břemeno doživotního, bezplatného a výlučného užívání bytu, které bylo zřízeno listinou: Usnesení soudu o potvrzení nabytí dědictví ze dne 31.5.2002. Právní účinky zápisu ke dni 2.7.2002. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: Stýblo Bedřich, č.p. 1, 582 83 Vilémov a vázne na: Parcela: St. 319, St. 654 a 228/8

Obhlídka:

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

https://mapy.cz/zakladni?q=%C4%8Cesk%C3%BD%20Her%C3%A1lec%20443&source=addr&id=9458746&ds=1&x=15.9905459&y=49.6921662&z=19&base=ophoto

Český Herálec 443, 592 01 Herálec - Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko
Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 319 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, jehož součástí je stavba: Český Herálec, č.p. 443, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 319) a pozemku p.č. 228/8 – zahrada o výměře 265 m2, vše v k.ú. Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou.

Jedná se o zděný, nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Herálec, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Český Herálec č.p. 443, 592 01 Herálec. Parkování je možné ve vlastní garáži nebo na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1019/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, a dále na pozemcích p.č. 228/10 - ostatní plocha a p.č. 228/5 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01 Herálec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná vedlejší stavba se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou, kůlna smíšené konstrukce s pultovou střechou krytou vlnitým laminátem; b) venkovní úpravy: oplocení- dřevěné latě na ocelových sloupcích, opěrná zídka, zpevněné plochy, venkovní schody, přípojky IS

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec Krnov, okres Bruntál
Název: ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/10, obec Krnov, okres Bruntál
Stav: AKTIVNÍ
Kdy: 18.05.2023 09:30
Kde: www.okdrazby.cz
Nejnižší cena podání: 140.000 Kč
Jistota: 21.000 Kč
Poznámky:

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.

Popis:

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 558 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 147 m2, jehož součástí je stavba: Pod Cvilínem, č.p. 229, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. 558), pozemku p.č. 559 – zahrada o výměře 273 m2 a pozemku p.č. 560 – zahrada o výměře 95 m2, vše na listu vlastnictví 5740 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, okres Bruntál.

Jedná se o přízemní rodinný dům pod sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Krnov, v části Pod Cvilínem, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Stará 229/14, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 590 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 585 – ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov. Dle místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Krnov nachází elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 30 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Přízemní, dřevěná vedlejší stavba s pultovou střecho krytou standardní krytinou, jednoduchý přístřešek ocelové konstrukce s pultovou střechou krytou standardní krytinou; b) venkovními úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, oplocení - ocelová konstrukce, vrata z ocelové konstrukce, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy, přípojky IS.Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS