Exekutorský úřad Praha východ, JUDr. Marcel Smékal


Upozornění:

Dne 13.6.2024 je z provozních důvodů omezen provoz pouze do 15:00
Úřední hodiny: Pondělí až čtvrtek 9:00-15:00 Pro hotovostní úhrady volejte předem tel. 236034034, nebo ideálně využijte platbu převodem, složenkou apod. Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 51-1014430217/0100 Variabilní symbol uvádějte číslo exekuce bez EX a lomítka.Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor zahájil svou činnost v roce 2002. Původním sídlem úřadu byly kanceláře v Praze 1, Praze 8 a následně na ulici Krakovské č. p. 24, v Praze 1, v sousedství Václavského náměstí.

» více informací o úřadu

Jak se vyhnout exekuci ?

Nejčastější dotazy o exekučním řízení, exekutorech a exekucích, popř. bližší informace o  dražebním řádu pro dražbu movitých věcí.  

» více informací o exekucích

Aktuality

13/ 7 2017

NOVINKY

NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Možnost sepisu návrhu soudním exekutorem.

Archiv aktualit

Informace o příjmu elektronického podání soudnímu exekutorovi

Podatelna soudního exekutora přijímá kromě listinného podání také datové zprávy a
dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se zákony a vyhláškami:

· zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
· zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
· zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon elektronickém podpisu),
· vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
· vyhláška č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

tn_obrazek_858.pngTvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS